علوم پايه

 ۷۱۵- مجله هفتگی را Science میتوانید با مراجعه به آدرس زبر مطالعه کنید.

 http://www.sciencemg.org/

۷۱۶- سایت وب انجمن جهانی علوم تخیلی در آدرس زیر قرار گرفته است.

About WSFS

۷۱۷- اخبار علمی را با مراجعه به آدرس زیر میتوانید به دست آورید.

http://www.scienenews.org/

۷۱۸ – انستیتو علوم تلسکوپهای فضایی یک سایت وب در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.stsci.edu/  

۷۱۹ انجمن خدمات علمی که هدف آن توسعه علوم و قدردانی از کسانی است که در زمینه گسترش علوم فعالیت میکنند.

http://www.scisery.org/  

۷۲۰ مرکز تحقیقات جاسون در حال انجام یک پروژه درباره زمین شناسی است. سایت وب آن را در آدرس زیر میتوانید بیابید.

http://www.jasonproject.org/ –

۷۲۱ مرکز زمین شناسی کلمبیا که بخشی از دانشگاه کلمبیا است یک سایت وب در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.ldgo.columvia.edu/  

۷۲۲ مرکز تحقیقات فضایی گودارد را با مراجعه به سایت وب آن در آدرس زیر بهتر خواهید شناخت.

http://www.gdfc.nasa.gov/

۷۲۳ تصاویر و فیلم های جالب درباره هوا و فضا را میتوانید در آدرس زیر بیابید. این سایت برای معلمان بسیار مفید است.

http://www.earthsky.com/  

۷۲۴ انستیتو زمین شناسی Earth Island|یک سایت وب در آدرس زیر ایجاد کرده است.

http://www.earthisland.org/  

۷۲۵ هدف انستیتو Earth Watch برقراری رابطه بین دانشمندان و دانشجویان در رشته های مختلف علوم میں باشد

http://www.earthwatch.org/

۷۲۶ روزنامه آن لاین Earth Week را با مراجعه به آدرس زیر می توانید مطالعه کنید.

http://www.earthweek.com/

۷۲۷ یک سایت خوب برای یافتن اطلاعات اکولوژیکی، اخبار و وقایع مهم، سازمان های زمین شناسی و انتشارات مرتبط با آن.

http://www.envitolink.org/

۷۲۸ – سایت دوستان زمین در انگلستان را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر ملاحظه نماید.

http://www.foe.co.uk/

۷۲۹ سایت وب آکادمی علوم طبیعی را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

 http://www.acnatsci.org/

۷۳۰ سایت وب مجله Discover را با مراجعه به آدرس زیر می توانید بیابید.

http://www.discover.com

۷۳۱- هفته نامه NATUREرا با مراجعه به آدرس زیر می توانید مطالعه کنید.

http://www.nature.com/

۷۳۲ آکادمی علوم در کالیفرنیا یک سایت وب در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.calacademy.org/

۷۳۳جدول تناوبی عناصر شیمیایی را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.chemicallelements.com/  

۷۳۴ یک مرجع خوب برای پیگیری تغییرات محیطی در کره زمین در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.globalchange.org/  

۷۳۵ مرکز مکانیزاسیون ژئومتری واقع در دانشگاه مینه سوتا یک سایت در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.geom.umn.edu/

۷۳۶سایت وب آزمایشگاه بارکلی را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

 http://www.lbl.gov/

۷۳۷ آزمایشگاه فیزیک لیورمر یک سایت وب در آدرس زیر ایجاد کرده است.

 http://www.ilni.gov/  

۷۳۸ یک مرجع خوب برای یافتن سایتهای ارائه کننده مطالب مربوط به فیزیک با مراجعه به آدرس زیر در دسترس شما قرار دارد.

http://www.physlink.com/  

۷۳۹انجمن فیزیکدانان آمریکا یک سایت وب برای عرضه اطلاعات در زمینه فیزیک مدرن ایجاد کرده.

http://www.rmp.aps.org/

۷۴۰ انجمن معلمان فیزیک را با مراجعه به سایت وب آن در آدرس زیر بهتر خواهید شناخت.

http://www.aapt.org/

۷۴۱ مجموعه ای از دانستنیهای ریاضی را با مراجعه به سایت وب زیر خواهید یافت.

http://www.mathWorls. Wolfarm.com/

۷۴۲ فهرست سمینارها در زمینه ریاضیات گسسته Discrete را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.comvinatorics.org/comferences

۷۴۳ برای کسب اطلاعات در زمینه چهل و چهارمین اجلاس اعضاء انجمن ریاضی استرالیا به آدرس زیر مراجعه کنید.

http:/laustms.2000, maths.uq.edu.au/

۷۴۴ یک کنفرانس آنلاین در زمینه مشکلات فعلی در ریاضیات که توسط دانشگاه استنفورد ارایه می شود در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.mediumstanford.edu/  

۷۴۵ یک فهرست قابل جستجو از انواع نرم افزارهای ریاضی در آدرس زیر قرار گرفته است

http://www.gams.nist.gov/

۷۴۶مجموعهای از دروس جبر که به صورت نرم افزار تهیه شده است را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.amath.com/

۷۴۷ با مراجعه به آدرس زیر می توانید از نرم افزار معروف Mathematica نسخه ۳.۰ در وب استفاده کنید و از توابع دلخواه لگاریتم بگیرید.

http://www.integrals. Wolfarm.com/  

۷۴۸با مراجعه به آدرس زیر اختراعات مختلف و مخترعان آنها را خواهید شناخت.

http://www.invent.org/  

۷۴۹یک مرجع خوب که در آن میتوانید اطلاعات مختلفی در زمینه منابع روانشناسی در وب، انتشارات و دانشگاه ها بیابید.

http://www.pdychwww.com/

۷۵۰- برای انجام تستهای روانشناسی به صورت آن لاین میتوانید از سایت قرار گرفته در آدرس زیر کمک بگیرید.

http://www.helpself.com