ادبیات و هنر

۱- این سایت حاوی اتصال به بیش از پانصد سایت دیگر از جمله منابع کلاسیک عمومی، منابع زبان، منابع تاریخ و فرهنگ، منابع ادبیات میباشد.

http://humanities.ucsb.edu/Shuttle/classics.html.

۲- دربارة تاریخ و فرهنگ یونان باستان میتوانید اطلاعات فراوانی از اینترنت به دست آورید.

http://www.perseus.tufts.edu/

۳- اطلاعات فراوانی به صورت عکس، تصویر و ویدیو دریافت کرده و یا در سمینارهای زنده در ادبیات در اختیار میگذارد.

http://www.tiguci-igindex resurces.html

۴- یکی مرجع و منبع خوب از متون لاتین که تالیفات نویسندگان معروف ماننل “سيسه رو” و “اووید ” در آن یافت می شود.

http://partiot.net/-lillard.cp. latlib/

۵- دانشگاه آکسفرد نیز منابع کلاسیک موجود خود را در اینترنت و در دسترسی عموم قرار داده است.

 http://info.ox.ac.uk/-classics

 

۶- فهرستی از منابع هنر کلاسیک و تاریخ تمدن به همراه لیستی از مجلات و انجمن های مرتبط

http://www.ualberta.ca/-slisguides.classics.home.htm

۷- منابع علوم کلاسیک و تاریخ کهن در دانشگاه ها، کالج ها و مدارس براساس موقعیت جغرافیایی و کشورهای مختلف

http://lcweb.loc.gov/global/classics/clasuniv/html

۸- انجمن زبانشناسان آمریکا (APA) در اینترنت یک سایت ایجاد کرده است.

http://scholar.cc.emory.edu/scripts. APAJAPA-MENU.html

۹- جستجو و یافتن اطلاعات دربارة شهرهای یونان باستان.

http://www.fhw.gr/projects/bouleuterion/en

۱۰- دربارة شهر ” پومپی ” تحقیقات زیادی انجام شده نتایج بخشی از این تحقیقات را میتوانید.در اینترنت و در آدرس زیر بیابید.

http://jeffersonvillage.Virfinia.edu/pompeii/page-1.html

۱۱- رومیها زندگی و آداب و سنن آنها همواره موضوع جالبی برای تحقیق و بررسی بوده است

. http://burgoyne.com/pafes/davmoor

 

۱۲- نقاشی های به جای مانده بر روی دیوارها که توسط رومی کشیده شده اند

.   http://www.emory.edu/CARLOS/ODYSSEY/ROME/painting.html

-۱۳ ویلا جولیا “تحقیقات وسیعی درباره زنان رومی انجام داده و منابع و مدارکا فراوانی درباره فرهنگ و زندگی آنها به دست آورده است

  . http://www.ancientistes.com/-Julia Sempronius

 

۱۴- چندین موزه الکترونیکی در اینترنت وجود دارند که میتوانید با مراجعه به آنها، اطلاعات فروانی در زمینة المپیک های ادوار باستان، به دست آورید

. http://devlab.dartouth.edu/olympic

۱۵. با مراجعه به این سایت ممکن است پاسخ بسیاری از سوالات خود درباره المپیک را بیابید

. http://www.upenn.edu/museum/Olympicintro.html –

 -۱۶شاید علاقه مند باشید راجع به جنگ های یونانیان و ایران در ادوار گذشته، اطلاعاتی به دست آورید،

http://www.fiu.edu/-eltonhsarmy.html

– ۱۷علوم مختلف از جمله پزشکی در بین یونانیان باستان بسیار مورد توجه بوده است

. http://members.tripos.com/-JFrazz.9/index.html

۱۸- توضیحات کاملی درباره المپیک، برگزاری آن در ادوار گذشته، فرهنگ آمیخته با آن و بسیاری مطالب دیگر۔

 http://www.library advanced.org/20622/the.htm

۱۹- در زمینه فنون پزشکی و داروهای طبی یونانیان و رومیان نیز می توانید در اینترنت اطلاعات به دست آورید

. http://www.eapvt.112-pa.us/medant

۲۰- به آدرس زیر مراجعه کنید تا اطلاعات فراوانی درباره ریاضیات و ریاضی دانان یونانی در     اعصار گذشته را بیابید.

http://metlab.unc.edu.expovatican exhibit/exhibit/d-mathematics/Greek math.html

۲۱- درباره علم ستاره شناسی مابین یونانیان قدیم نیز میتوانید از اینترنت اطلاعات کسب کنید.

http://www.phys.virginia.edu/classes/109N/lectures/greel astro.htm

۲۲- ادبیات آمریکایی – آفریقایی

http://etext.lib.virginia.edu/subjects/African-American.html

۲۳- ادبیات آمریکا

http://www.csustan.edu/English/reubenspal/table.html

۲۴- ادبیات آمریکایی ج آسیایی

 http://falcon.jmu.edu/-ramseyil/asialit.htm

۲۵- ادبیات استرالیا

http://home vicent.au/-Ozlit.html

۲۶- ادبیات کلاسیک

 http://utexas.edu/depts/classics/links.html

۲۷- ادبیات انگلیسی

http://etex.lib.virginia.edu/britpo.html

۲۸- ادبیات قرون وسطی

http://members…alo.com/lamudopho/basic.html

۲۹- ادبیات امریکای لاتین

 http://home.uchicago.edu/-weorchar/homepage.htm

۳۰- گاهنامه ادبیات

http://english-yasuda-u-ac.jp/ic/

۳۱- نظراابت ادبی

http://vos.ucsb.edu/shuttle/theory/Lit

۳۲- منابعی در زمینه ادبیات

 http://www.rhodes.edu/englhtmls/enginet.html

۳۳-ادبیات روس

http://members.aol.com/gay4girl