حسابداری

شبکه اطلاعات حسابداری -۹۶

http://www.accounting rutgers.edu/raw

          www.paperS.SSrn.com 

۹۷-شبکه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه روجستر نیویورک      

          www.paperS.SSrn.com 

  ۹۸ – شبکه پایانه نامه های دانشگاه ام آی تی

       www.theses.mit.edu

۹۹ – مجله بیزانس و یک  

              www.businessWeek.com/magazine/

۱۰۰- هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریک

      www.fasb.org

۱۰۱ – فدراسیون بین المللی حسابداران

               www.ifac.org

بانک اطلاعات علمی ایران  -۱۰۲

 www.irandoc.org

 

۱۰۳-مجلهcpaآمریکا     

                      www.nyscpa.orgopajournal

۱۰۴-گزارش های مالی شرکت ها   

            www.reportgallery.com

۱۰۵ – کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا       

            www.sec.gov

۱۰۶- دانشگاه ایلینوی شیکاگو       

            www.uic.edu/classes

۱۰۷- بررسیهای حسابداری اروپا

www.bham.ac.uk/EAA

۱۰۸-جامعه حسابداران رسمی ایران  

            www.iacpas.org

 

۱۰۹- انجمن حسابداران رسمی کانادا                 

WWW.Cica ca

۱۱۰- هیات استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا

 www.gasb.org  

– ۱۱۱ مجله حسابرسی

 www.hesabras.Org

-۱۱۲ مجلات ایران

 www.magiran.com

۱۱۳شبکه نشریات ایران

 www.nashriat.net

۱۱۴- انجمن حسابداران خبره ايران

www.iranianica.com

۱۱۵- بورس اوراق بهادار ایران

 www.irbourse.com

۱۱۶ شبکه گزارشهای مالی شرکت های خارجی

 www.reportgallery.com

-۱۱۷  شبکه گزارش های مالی شرکت های بورس ایران

 www.irbourse- archive.com

-۱۱۸  تحقیقات کاربردی حسابداری

 www.accounting research manager.com –

– ۱۱۹سازمان حسابرسیج تدوین استانداردها

www.Audit. Orgir

-۱۲۰آکادمی مورخین حسابداری

 www.Accounting rutgers.edu/rawlaah

– ۱۲۱انجمن حسابداری آمریکا

ا www.aaahq.org/index.cfm

 

۱۲۲- انجمن حسابداری رسمی آمریک

www.aicpa.org

۱۲۳- انجمن زنان حسابدار آمریکا                

    www.aswa.org/

۱۲۴ – انجمن حسابرسان دانشگاه     

                              www.acua.org

 

۱۲۵ – انجمن حسابداران دولتی    

                  www.agacgfm.Org

 

۱۲۶ – انستیتوی حسابرسان داخلی

  www.theiia.org/

 

۱۲۷- انستیتوی حسابداران مدیریت              

 www.imanet.org/

 

۱۲۸ – هیات استانداردهای حسابداری بین المللی      

www.iasb.org/   

۱۲۹ – انجمن ملی هیات های ایالتی حسابداری     

    www.nasba.org/

۱۳۰ – بانک اطلاعاتی پایان نامه های خارجی         

www.lib.umi.com/dissertations

۱۳۱- کتابخانه مجلس شورای اسلامی            

 www.majlisib.org        

۱۳۲- انجمن لیزینگ تجهیزات            

www.elaonline.com     

۱۳۳ – انجمن آموزشی مالیه       

 www.feavillanova.edu               

۱۳۴- کتاب های رایگان اینترنتی           

    www.e-book.com.au/freebooks

۱۳۵ – مجلات با دسترسی آزاد               

www.doaj.org

 

۱۳۶مرکز پیش بینی مالی

 www.neatideas.com

 ۱۳۷ -کتابخانه بریتانیا 

www.Direct.bl.uk

۱۳۸- انستیتو حسابداران رسمی انگلستان و ولز

www.icaew.co.uk

۱۳۹- انستیتوی رسمی حسابداران مدیریت

www.cimaglobal.com

۱۴۰-هیات خدمات مالی انگلستان

www.fsa.gov.uk

۱۴۱-برای استفاده در هر محیط کاری مناسب هستند .برای کسب اطلاعات کامل تر به آدرس زیرSET سیستم حسابداری   مراجعه کنید.

http://www.svt.com/

 

انواع نرم افزارهای حسابداری را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر خریداری کنید.-۱۴۲

http://www.accountingshop.com/

۱۴۳- انواع نرم افزارهای حسابداری را میتوانی به صورت مدت دار از آدرس زیر دریافت کرده و در صورت تمایل نسخه کامل آن را خریداری کنید.

http://www.accubooks2000.com/

۱۴۴- یک شرکت که خدمات مربوط به اتوماسیون سیستم های حسابداری را انجام میدهد، سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است

 http://www.ace-lynchburg.com

۱۴۵- دفتر حسابداران آمریکا، سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است

http://www.gao.gov/

یک بسته نرم افزاری حسابداری ویژه مدیران، را میتوانید در آدرس زیر بیابید.۱۴۶

http://www.business-works.com/

۱۴۷- در آدرس زیر فهرست کاملی از مراجع مربوط به مالیات و حسابداری در وب را خواهید یافت.

http://www.taxsite.com/

 ۱۴۸- اطلاعات مختلف در زمینه حسابداری شامل اخبار، موقعیت های شغلی، راه حل های منطقه برای مشکلات و بسیاری دیگر.

http://www.accountingvet.com/

۱۴۹- موقیتهای شغلی برای حسابداران در آدرس زیر ارائه می شود.

 http://www.accountingjobs.com/

۱۵۰- انجمن حسابداران خیره کانادایی سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

 http://www.cga-canada.org/

۱۵۱-  انجمن حسابداران انگلستان یک سایت وب در آدرس زیر ایجاد کرده است.

 http://www.aat.co.uk/

۱۵۲- انجمن حسابداران مستقل بین المللی یک سایت وب را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.agn.org/

۱۵۳- گروهی از حسابداران مستقل در آمریکای شمالی جهت اطلاع رسانی یک سایت وب در ادرسی زیر ایجاد کرده اند.

http://www.agn.na.org/

۱۵۴ – مدرسه مدیریت حسابداری وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

 http://www.imanet.org/

۱۵۵- مدرسه ای برای آموزش حسابداری و بازاریابی یک سایت وب در آدرس زیر ایجاد کرده است.

http://www.cim.co.uk/

۱۵۶ – گروه حسابداران بین المللی که یک موسسه بین المللی مستقل است سایت وب خود را آدرس زیر قرار داده است.

http://www.igaf.org/

 که متعلق به یک گروه حسابداران حرفه ای می باشد را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.NACPAF157- سایت وب

. http://www.nacpaf.com/

 سایت خود را در آدرس زیر قرار داده است.Bruner158- یک موسسه ارایه کننده خدمات حیابداری به نام

http://www.brunerCOX.com –

۱۵۹- اگر به آدرس زیر مراجعه کنید می توانید سایت وب گروهی از متخصصات حسابداری که در کانادا زندگی میکنند را بیابید

 http://www.serbinski.com –

 ۱۶۰-انجمن حسابداران مستقل انگلیسی یک سایت وب در آدرس زیر ایجاد کرده است. 

 http://www.abiaf.co.uk/

۱۶۱-مراجعه به آدرس زیر به شما کمک میکند تا به سهولت حسابدار یا موسسه حسابداری دلخواه خود را بیابید.

. http://www.cpas-on-line.com/

– ۱۶۲-سایت وب قرار گرفته در آدرس زیر حاوی اطلاعات جالبی در زمینه حسابداری، اخبار، آدرس های مختلف و سایر منابع میباشد

http://www.accountantsworld.com

 

 ۱۶۳-نرم افزارهای حسابداری مختلفی را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

http://www.maclaser.com/ 

 ۱۶۴- موسسه ای که در زمینه حسابداری تشکیل شده است و سرویس های مختلفی دارای حسابداران عرصه می کند.

. http://www.nabinc.org/

۱۶۵- سایت وب یک موسسه که هدف آن گردآوری حسابداران و متمرکز کردن دانش آنها در یک مجموعه یکپارچه است.

http://www.nabaatl.org/.

 موسسه ای که برای حسابداران کار پیدا میکند با مراجعه به آدرس زیر قابل دستیابی است ۱۶۶-

http://www.savela.com/

۱۶۷- اگر حسابدار هستید و به دنبال شغل می گردید بد نیست از سایت وب زیر دیدن کنید.

http://www.ihireaccounting.com/  

۱۶۸- موسسه ای که سایت وب آن در آدرس زیر قرار گرفته در زمینه کاریابی برای حسابداران فعالیت میکند.

http://www.hollandcpasearch.com/

۱۶۹- راهنمای کاریابی در وب در آدرس زیر قرار گرفته است.

 http://www.icweb.com/

۱۷۰- شغلها و موقعیت های کاری در زمینه حسابداری را با مراجعه به آدرس زیر جستجو کنید.

http://www.hireassets.com/ –

۱۷۱-اگر در مسایل مالیاتی دچار مشکل شده ای د از سایت وب زیر برای یافتن راه حل استفاده کنید.

http://www.tscpa.com/

۱۷۲- گروهی از متخصصان حسابداری برای حل مشکلات مالیاتی آدرسی را در وب در اختیار افراد گذاشته اند.

http://www.switscpa.org/

۱۷۳ – با مراجعه به آدرس زیر میتوانید از خدمات یک گروه خبره در زمینه حسابداری و مالیات بهره مند شوید.

http://www.houtscpa.org/