زمین شناسی

۸۷۶- در سایت CIESEN میتوانید درباره علوم مختلف مرتبط با زمین شناسی اطلاعات زیادی کسب کنید.

http://www.ciesen.org

۸۷۷ درباره زمین و محیط اطراف ما میتوانید به آدرس زیر مراجعه کرده و اطلاعات خوبی بیابید.

http://www.usgs.gov/network/science/earth/index.html

۸۷۸ مرکز مطالعات لرزه نگاری کانادا را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید. اطلاعات این سایت به دو زبان فرانسه و انگلیسی عرضه میشود.

 http://agcwww.bio.ns.ca  

۸۷۹ یک دوره آموزشی درباره زمین شناسی و زمین توسط دانشگاه فلوریدا در اینترنت عرضه میشود. کافی است به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.ess.geology.ufl.edu

۸۸۰ اطلاعات مختلف درباره زمین و محیط پیرامون خود را میتوانید از ناسا (NASA) در آدرس زیر دریافت کنید.

http://www.nssdic.nasa.gov/nssdc/nssdc home.html

۸۸۱ تصاویری جالب از توفان های خاک و گردباد را با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

http://www.hazard 1…qqb.noaa.gov

۸۸۲ لیستی از منابع زمین شناسی در وب که تعداد زیادی آدرس در رابطه با زمین شناسی را معرفی میکند در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.geo.u.calgary.ca/VL-EarthScinces.html

۸۸۳-بیش از ۲۰۰۰ منبع مختلف در وب که درباره زمین شناسی صحبت میکنند در آدرس زیر معرفی شده اند.

http://www-sci.lib.uci.edu/SEP/earth.html

۸۸۴مجله ای که به صورت ماهیانه توسط EUG منتشر می شود و در زمینه های مربوط به محیط و زمین شناسی صحبت میکند

http://www.gly bris.ac.uk/www.TerraNova/terranova.html

۸۸۵درباره زمین شناسانی که در رابطه به نفت و اکتشافات آن تحقیق میکنند میتوانید با مراجعه به آدرس زیر اطلاعات کسب کنید.

http://www.ozemail.com.au/-tft/home.html

۸۸۶ اطلاعات کاملی درباره صنایع تصفیه کننده نفت خام و ارتباط آنها با محیط را در آدرس زیر بیابید.

http://www.refiningonline.com

۸۸۷تایرخ زمین شناسی در آدرس زیر قابل دسترسی است. در این سایت به ویژه درباره زمان .دایناسورها اطلاعاتی ارائه شده است

http://www.iisgs.uiuc.edu/dions/dml/history.htm

۸۸۸ مفاهیم اولیه دوره های زمین شناسی در آدرس زیر توسط دکتر باب ارائه شده است.

http://www.oldscieiu.edu/geology/jorstad/geoltime.htm

۸۸۹دوره های زمین شناسی را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بهتر بشناسید

http://www.moab-rafting.com