مجلات پزشکی

۴۳۲- مجله ماهیانهای که اطلاعات فراوانی درباره بیماری AIDS را به صورت ویدیو، گرافیک و متن منتشر میکند در آدرس زیر قرار گرفته است

. http://www.uic.edu/depts/lib/aidskrti

۴۳۳- تمام شماره های مجله الکترونیکی Advanced in OSTEOPOROSIS در آدرس زیر قابل دست یابی است.

http://www.osteovision.ch/aid/aiohome.html

۴۳۴- مجلة دو ماهیانهایی که درباره کهولت و کهنسالی صحبت میکند در آدرس زیر در دسترس عموم است

http://www3.oup.co.uk/ageing/contents/

۴۳۵- نسخة انگلیس از مجله ایی ژاپنی زبان که موضوع صحبت آن درباره آلرژی است را می توانید در آدرس زیر بیابید

http://www.blacksci.co.uk/products/journals/xalerg.htm

۴۳۶-مجله american را میتوانید  از آدرس زیر بیابید.

http://www.medscape.com/mosby/Am HeartJ/public/Journal. Am HeartJ.html

۴۳۷- سایت PubMed امکان دسترسی شما را به منابع و مجلات ارائه شده در Medline ایجاد میکند.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/

۴۳۸- مجله اینترنتی Psiesys که توسط BSGE منتشر می شود که در آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://narnia/bsge-/www.cix.co.uk/

۴۳۹- برای آنکه درباره بیولوژی عملکردهای انسانها اطلاعات بدست آورید به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.apa.org/journals/bne.html

۴۴۰- مطالب فراوانی درباره اجزاء تشکیل دهنده خون، مولکولهای آن و بیماریها را میتوانید در BCMD که یک مجله اینترنتی است

. http://www.apnet.com/www.journal/md.htm

۴۴۱- انجمن خون شناسی آمریکا یک مجله در اینترنت منتشر میکند که در آدرس زیر قابل دستیابی است .

http://www.bloodiurnal.org/

۴۴۲- اگر به آدرس زیر مراجعه کنید می توانید درباره، مغز و عملکرد سیستم اعصاب از ژورنال  Brain& Cognition اطلاعات به دست آورید.

http://www.apnet.com/www.journal/br.htm

۴۴۳-مجلة انگلیسی فارماکولوژی کلینیکی که حاوی اطلاعات بسیار جالب و خواندنی است  در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.blaksci.co.un/productsjournals/bjcp.htm

۴۴۴- مجله خون شناسی را نیز میتوانید در آدرس زیر بیابید. با مراجعه به این مجله از آخرین دستاوردها در زمینة خون شناسی مطلع خواهید شد

. http://www.blakSci.co.uk/products journals/bjcp.htm

۴۴۵- مجله انگلیس روماتولوژی و تمام شماره های قبلی آن از ۱۹۹۶ تا امروز در آدرس زیر قرار گرفته است

http://www3.oup.co.uk/brheum/contents

۴۴۶- بولتنی از تاریخ پزشکی در تمام جهان حاوی اطلاعات فراوانی از رخدادهای پزشکی در آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://www.muse.jhu.edu/press/journals/titles/bhm.html

۴۴۷- مجله CHEST را میتوانید در آدرس اینترنتی زیر بخوانید. این مجله حاوی اطلاعات فروانی درباره مراقبت های ویژه میباشد.

 http://www.journals.chestnet.org/chest

۴۴۸- مجله CJPS که در کانادا منتشر می شود و حاوی اطلاعات ذیقیمتی درباره جراحی پلاستیک میباشد. در آدرس زیر قابل دستیابی است.

 http://www.pulsus.com/PLASTICS/home.htm

۴۴۹- مجله ای آن لاین درباره کاردیولوژی را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

Hormone Health | Hormone Replacement Therapy (HRT)

۴۵۰- به آدرس زیر مراجعه کنید تا درباره ایمنی شناسی سلولی اطلاعات کسب نمایید

. http://www.apnet.com/www.journal/ci.htm

۴۵۱- در مجلة Dental Bytes اطلاعات عملی و تکنیکی درباره دندانپزشکی قابل یافتن است.

http://www.dentalbytes.com/

۴۵۲ – به عنوان یک دندانپزشک از آخرین پدیدههای مرتبط مطلع شوید.

http://www.dentalangle.com/

۴۵۳-یک مجله دندانپزشکی اینترنتی در آدرس زیر قرار دارد

http://www.priory.co.uk/dent.htm

۴۵۴- مجلة EDS که در اروپا منتشر می شود در آدرس زیر قابل دستیابی است. این مجله در تمام زمینه های پزشکی عمومی اطلاعات ارائه میکند

. http://www.karger.ch/journals/disusdsu. jh.htm

۴۵۵- جدیدترین خبرها درباره بیماریها، تحقیقات پزشکی و تجهیزات عرضه شده به بازار در این زمینه را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

 http://www.newslife.com/li.htm

۴۵۶-لیستی از کنفرانس های پزشکی و اطلاعات دارویی را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.psigroup.com/DOCGUIDE.htm

۴۵۷- در زمینه اکوکاردیوگرافی میتوانید برای کسب اطلاعات به مجله ایی که در آدرس زیر قرار گرفته است، مراجعه کنید

. http://www2.umdnj.edu/~shindler whatsnew.html

۴۵۸- مجله الکترونیکی جراحی سرو گردن که در اروپا منتشر می شود، در آدرس زیر قرار دارد این مجله به دو زبان آلمانی و انگلیسی ارائه می شود.

~hno/hnonline/homepage.htm http://www.med.uni-muenchen.de/

۴۵۹- منابع لازم برای کسب اطلاعات درباره جراحی است را میتوانید در IHL بیابید. این سایت در آدرس زیر قرار گرفته است

. http://www.handlibrary.org/

۴۶۰- hmtمجله ای است برای متخصصان حرفهای که به صورت ماهانه منتشر می شود. این مجله در آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://www.healthmgtech.com

۴۶۱- درباره جراحی قلب اطلاعات فراوانی را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

http://www.hsforum.com/

۴۶۲- مجله ICHE که در زمینه های مختلف از جمله اپیدمیولوژی بیمارستانی صحبت میکند را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.slackinc.com/generallichelichehome.html

۴۶۳- مجله IJCTS در آدرس زیر قابل دسترسی است.

http://www.ispub.com/journals.ijtcvs.htm

۴۶۴- منبع خوبی درباره ایمنی شناسی در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.immunity.com/