شیمی

۹۱۲ – باشگاه جهانی شیمیدانها، شامل مجلات و کتابها و…

http://chem web.com  

۹۱۳ اخبار موضوعات شیمیایی و محل جستجوی پایگاه های مورد نظر

http://www.new scientist.com

۹۱۴ – مجله اطلاع رسانی

http://www.chem web.com/Alchemist

۹۱۵انجمن شیمی سلطنتی انگلستان و منابع مجلات و…

http://www.chem.Soc.org

۹۱۶ مجموعه محلات، کتابهای شیمی، همایش ها و ارتباط های رسانهای و…

http://www.r.sc.org

۹۱۷ (کتابخانه طیف سنجی) Web Spectra و دسترسی به پایگاه UCLA پایگاه شیمی و زیست شناسی دانشگاه

 http://www.chem.ncla.edu  

۹۱۸انجمن شیمی آمریکا و دسترسی بانکهای اطلاعاتی و منابع و مجلات و کتاب و…

http://www.chem center.org

۹۱۹ مجموعه ژورنالهای شیمی

http://www.Elsevir.com  

۹۲۰ مجموع ژورنالها، کتابها و مراجع به زبان انگلیسی، روسی و چینی

http://www.springerlink.com  

۹۲۱مجموع مجلات، کتابهای شیمی، همایشی ها و ارتباط های رسانهای و…

http://www.vsc.org  

۹۲۲ مجموع ژورنالها

http://www.taylor and francis. Metapress.co

۹۲۳جدول تناوبی عناصر

http://www.web elements.Com  

۹۲۴ مجموعه ژورنالها

http://www.oxford journals.Org  

۹۲۵ انتشارات انجمن شیمی آمریکا

http://www.ACS.org  

۹۲۶ اطلاعات آموزشی و ارتباط با ۵۰ مرکز اطلاعاتی

http://www.educatenindex.com.chem

۹۲۷ – شیمی عمومی، بیوشیمی و شیمی آلی (الکل ها و اترها و……)

 http://www.umich.edu/Nreuchem  

۹۲۸مرجعی درباره منابع و سایت های مربوط به شیمی در اینترنت را با مراجعه به سایت Chem Finder آدرس زیر میتوانید بیابید.

http://www.chem finser.com

۹۲۹ سایت BioChemNet یکی فهرست مفصل درباره منابع مربوط به شیمی و بیولوژی در اینترنت را در اختیارتان میگذارد.

http://www.schmidel.com/bionet.cfm

۹۳۰- مفاهیم و عناوین مهندسی شیمی که براساس حروف الفبا مرتب شده اند

http://www.treasure-troves.com/chemischem.html  

۹۳۱ صفحه وب برای ارائه آدرس سایت های شرکت های شیمیایی، منابع مواد اولیه شیمیایی.

http://www.liv.ac.uk/Chemistru/Links/Links.html

۹۳۲ انجمن شیمیایی آمریکا ( ACS) مجموعه ای از منابع علمی درباره موضوعات مربوط به علم شیمی را در آدرس سایت خودش عرضه کرده است.

http://www.chemcinter.org  

۹۳۳ بهترین های وب درباره شیمی در آدرس زیر برای استفادة علاقه مندان عرضه شده است.

http://www.ch.ic.ac.uk/infobahn/boc notable.html

۹۳۴برای خرید بیش از ۲۰۰۰۰۰ عنوان اعم از کتاب، محصولات و تجهیزات مرتبط با علم شیمی.

http://www.chemSources.com

۹۳۵ راهنمای خرید کتابهای شیمی در تمام زیر مجموعه های آن، در آدرس زیر عرضه شده است.

http://www.umsl.edu/divisions/artscience/chemistry/books

۹۳۶ اگر معلم شیمی هستید

http://www.lynx-ltd.org/index.html

۹۳۷- دانشگاه تنسی اقدام به ارائه جزئیات مراکز آموزشی علم شیمی در اینترنت کرده است. برای استفاده از آن به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.acadtnstate.edu/-chement  

۹۳۸اگر به سایت GAMESS مراجعه کنید می توانید راجع به ساختار مولکولها و مدارهای الکترونها اطلاعات خوبی کسب کنید.

http://www.msgameslab.gov/GAMESS/GAMESS.html

۹۳۹- انجمن شیمیایی آمریکا )s. (ACS نشریه علمی در زمینة شیمی را در آدرس زیر منتشر می کند.

http://www.pubs.acs.org/  

۹۴۰مجلة مهندسی شیمی را که در آدرس زیر قابل یافتن است.

http://www.che.com/

۹۴۱- اخبار شیمی و مهندسی که مجله ای معتبر است بخشی از اطلاعات چاپ شده خود را در آدرس زیر برای همگان عرضه میکند.

 http://www.pubs.acs.org/censindex.html

۹۴۲ مجله ای در رابطه با محصلین رشتة شیمی به نام The Chemical Educator بخشی از اطلاعات خود را در آدرس زیر عرضه میکند.

http://www.journals springer-ny.com/chedri

۹۴۳یک مجله هفتگی به نام Chemical که اطلاعات فراوانی در زمینه شیمی و کاربرد آن در صنایع را در اختیار افراد می گذارد.

http://www.chemweek.com  

۹۴۴یکی مجله بین المللی به نام Chemistry and Industry علوم بيولوژیکی، غذا و محیط و رابطه آنها با علم شیمی صحبت میکند

http://www.ci.mond.org  

۹۴۵ یک مجله هندی شیمی در آدرس زیر اطلاعات فراوانی را به زبان انگلیسی عرضه کند.

http://www.indialinks.com/lihc

۹۴۶مجله اینترنتی شیمی که درباره تحقیقات انجام شده و موضوعات فراوان دیگر اطلاعات زیادی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

http://www.ijc.com

۹۴۷مجله ای درباره شیمی بیولوژیک را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

http://www.jbc.org/

۹۴۸مجله ای درباره مدلهای مولکولی با مراجعه به آدرس زیر قابل دستیابی و استفاده است.

http://www.ccc.uno-erlangen.de/jmolmo.

۹۴۹ آزمایشگاه مالت در دانشگاه استین تگزاس اطلاعات خوبی را درباره شیمی آزمایشگاهی عرضه میکند. کافی است به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.lib.utexas.edu/Libs/Chem/

۹۵۰ نسخه انگلیسی از یک مجله روسی که درباره شیمی صحبت میکند در آدرس زیر قابل دسترسی است.

http://www.turpion.org/rcr/

۹۵۱درباره شیمی مدرن و تاریخ تحولات آن میتوانید از دائره المعارف علوم او کولت در آدرس زیر اطلاعات کسب کنید.

http://www.djmcadam.com/alchemy.htm

۹۵۲-تاریخ مفصل علم شیمی از دوران باستان تا امروز که به ترتیب دوره های زمانی مرتب شده است در آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://www.nidlink.com/-jfromm/history2/chemist.htm

۹۵۳ بیش از ۳۰ مقاله تاریخی در علم شیمی که ارزش فراوانی دارند در آدرس زیر عرضه شده است.

http://www.asap.unimelb.edu.au/hstm/data/487.htm

۹۵۴بعضی از منابع مربوط به تاریخ شیمی از قرن نوزدهم در آدرس زیر قابل دستیابی است.

http://www.history.rochester.edu/scientific american

۹۵۵ – کتاب تاریخ شیمی به صورت آنلاین و تماماً به فرم متنی در آدرس زیر قابل دسترسی است

http://www.ntu.edu.au/education/wardoni.html

۹۵۶ – دبیرستان ویلتون تحقیقی درباره تاریخ شیمی به همراه فهرستی برای یافتن منابع مرتبط را در آدرس زیر ارائه کرده است.

 http://w3.inai.net/-bobsalsa/history of chemistory.htm

۹۵۷منابع جالبی درباره تاریخ علم شیمی در آدرس زیر قابل دسترسی است.

http://www.ouc.bc.ca/chemic link/histlinks.html

۹۵۸کنسرسیوم ارزیابی صنایع پتروشیمی ( CPIB) تجربیات خود را در سایت وب قرار گرفته در آدرس زیر برای همه عرضه می کند.

 http://www.cpib.org  

۹۵۹ شرکت چینی جنیان، سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.jnsh.com  

۹۶۰ شرکت SPICGROUP در سایت وب قرار گرفته در آدرس زیر به معرفی فعالیت ها و محصولائشیں میپردازد.

http://www.spicgroup.com

۹۶۱تولید کننده محصولات محافظت شده در مقابل انفجار که برای شرکتهای نفتی مناسب است، سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

 http://www.lawquip.com  

۹۶۲متخصصان صنایع شیمیایی در آدرس زیر مشاوره های لازم را برای علاقه مندان ارایه میکنند.

http://www.catsites.com

۹۶۳ سایت وب CSMA را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.csmassociation.org

۹۶۴ شرکت چینی شن زن در زمینه صنایع شیمیایی فعالیت میکند. سایت وب آن را توانید در آدرس زیر ملاحظه کنید.

http://www.cncese.com.cn

۹۶۵اطلاعات مختلفی درباره صنایع شیمیایی چین در آدرس زیر قابل یافتن است.

http://www.cnionline.com

۹۶۶ – در آدرس زیر می توانید با فعالیت های شرکت Integrated Scientific شوید.

http://www.integsci.com

۹۶۷شرکت Chem Systems عرضه کننده تکنولوژی های مختلف و مشاوره در صنایع شیمیایی است.

http://www.chemsystems.com

۹۶۸ – سایت وب شرکت کرهای CMRI در آدرس زیر قرار گرفته است.

 http://www.crio.co.uk

۹۶۹کتاب بزرگ صنایع شیمیایی را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بهتر بشناسید.

 http://www.petrochemdata.com  

۹۷۰ راهنمای کامل صنایع شیمیایی شامل کارخانجات، منابع، مهندسی شیمی، و بسیاری دیگر در آدرس زیر قابل یافتن است.

http://www.neis.com

۹۷۱مرکز تحقیقات CITT سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است

http://www.cit.org

۹۷۲ انجمن صنایع شیمیایی یک سایت وب در آدرس زیر ایجاد کرده است.

 http://www.mond.org

۹۷۳ سایت وب ICI که یک شرکت تولید کننده صنایع شیمیایی است در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.ici.com

۹۷۴-صفحه وب، صنایع شیمیایی اروپایی را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

 http://www.cefic.be

۹۷۵یک تولید کننده و عرضه کننده انواع محصولات شیمیایی در انگلستان سایت خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.sourcerer.co.uk

۹۷۶-یکی از بانکهای اطلاعاتی عرضه کننده اطلاعات مربوط به صنایع شیمیایی درآدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.sric.sri.com/CBRD

۹۷۷راهنماي خریداران تکنولوژی صنایع شیمیایی در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.PETROPAGES.COM

۹۷۸ سایت وب شرکت RCI در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.repchem.com

۹۷۹صنایع شیمیایی Madison سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است

http://www.madisonchemical.com

۹۸۰ شرکت Dalan از تولید کنندگان مواد شیمیایی در ترکیه است و سایت وب خود را در آدرس زیر ایجاد کرده است.

http://www.dalan.com.tr

۹۸۱صنایع شیمیایی پنسیلوانیا سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.pcic.org

۹۸۲ سایت وب MCIC را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید

http://www.mcicnc.org  

۹۸۳شرکت EkSoyسایت وب خود را در آدرس زیر ایجاد کرده است.

http://www.eksoy.com.tr

۹۸۴شرکت CIHC در مصر یک سایت وب برای معرفی خدمات و محصولاتش بر پا کرده است. این سایت در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.cihc.com.eg  

۹۸۵ شرکت Ajanta یکی از تولید کنندگان رنگهای خوراکی در هند است. سایت وب آن را می توانید در آدرس زیر ملاحظه نمایید.

 http://www.ajantacolours.com

۹۸۶ یک مرکز خوب برای تبادل اطلاعات تجاری در زمینه محصولات شیمیایی در آدرس زیر قابل دسترسی است.

http://www.1st-chemical-marlet.com

۹۸۷ – شرکت Gadiv که یک تولید کننده محصولات شیمیایی است، سایت وب خود را درآدرس زیر قرار داده است.

http://www.gadiv.com

۹۸۸ برای دریافت مشاورهای در زمینه صنایع شیمیایی می توانید از آدرس زیر استفاده کنید.

http://www.chemihelp.com

۹۸۹با مراجعه به آدرس زیر می توانید با یک تولید کننده انواع پلاستیک آشنا شوید.

http://www.gweed.com/  

۹۹۰شرکت CSL تولید کننده انواع مواد پلاستیکی، سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.csiplastics.com/

۹۹۱ در آدرس زیر با یک شرکت طراح و سازنده مدل برای صنایع پلاستیک آشنا می شوید.

http://www.arekay tool.com/

۹۹۲شرکت Byber یکی تولید کننده انواع پلاستیک و تجهیزات تزریق پلاستیکی میباشد. سایت وب آن را میتوانید در آدرس زیر بیابید.

http://www.byber.com/

۹۹۳ در آدرس زیر با یک شرکت فعال در زمینة تزریق پلاستیک آشنا می شوید.

http://www.pacificma.com/

۹۹۴ در سایت وب GAF می توانید با محصولات و فعالیتهای این شرکت بیشتر آشنا شوید.

http://www.gif-fab.com/

۹۹۵ با شرکت AM TEG که در زمینه تزریق پلاستیکی فعالیت میکند میتوانید در سایت وب آن بیشتر آشنا شوید.

http://www.amtecprecision.com/  

۹۹۶ شرکت Plastics Ete تولید کننده محدوده وسیعی از انواع محصولات پلاستیکی است.

http://www.plastics-etc.com/

۹۹۷اگر هر نوع اطلاعاتی درباره شرکت های تولید کننده پلاستیک نیاز دارید می توانید با مراجعه به آدرس زیر، آن را به دست آورید.

http://www.plasticsmall.com/

۹۹۸- سایت وبب شرکت MQPlastics » آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.mqplastics.com/

۹۹۹- برای تهیه نرم افزارهای ویژه طراحی مدلهای پلاستیکی می توانید سری به آدرس زیر بزنید.

http://www.plasticsoftware.com/

۱۰۰۰- یک تولیدکننده محصولات پلاستیکی را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر بیابید.

http://www.usplastic.com/

۱۰۰۱- یک شرکت تایوانی در زمینه صادرات تجهیزات تولید پلاستیک فعالیت میکند سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.kai-mei.com.tw/

۱۰۰۲- شرکت KUOYU یکی از تولید کنندگان محصولات پلاستیکی در آسیا است. سایت وب آن را در آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.kuoyu.com/

۱۰۰۳- با مراجعه به آدرس زیر می توانید با یک عرضه کننده محصولات پلاستیکی آشنا شوید.

. http://www.kruse.com/

۱۰۰۴ – یک تولید کننده فیلم های PVC و POF در تایوان سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است

http://www.huihung.com/

۱۰۰۵ با Plastic Lumber آشنا شوید. فعالیت این شرکت در زمینة بازیافت مواد پلاستیکی و تبدیل آنها به مواد قابل استفاده میباشد.

http://www.plasticumber.com/

۱۰۰۶- انواع پوشه پلاستیکی، نگهدارنده های بروشور و تلق را میتوانید با مراجعه به آدرس زیر خریداری کنید.

http://www.plasticbrochures.com

۱۰۰۷- در آدرس زیر با یک تولید کننده انواع لوله های پلاستیکی فشار قوی آشنا می شوید

. http://www.linedsteel.com/

۱۰۰۸-انواع پوشش های پلاستیکی بامراجعه به آدرس زیرقابل خریداری است

http://www.kvpfalcon.com

۱۰۰۹-برای چاپ بر روی انواع کارتهای پلاستیکی میتوانید از خدمات ارایه شده در سایت نیز استفاده نمایید.

http://www.plasticprinters.com

۱۰۱۰در آدرس زیر می توانید با خدمات یک کارخانه تزریق پلاستیک آشنا شوید.

http://www.waterownplastics.com

۱۰۱۱ – یک شرکت که در زمینه تزریق پلاستیک فعالیت میکند و در کشور استرالیا قرار دارد سایت وب خود را در آدرس زیر قرار داده است.

http://www.pima.asn.au/

۱۰۱۲-با ERIEPLASTIC می توانید در سایت وب آن که در آدرس زیر قرار گرفته است بیشتر آشنا شوید.

http://www.erieplastics.com

۱۰۱۳- برای آشنایی . Jach,s Plastic  آدرس سایت وب آن مراجعه نمایید.

 http://www.jpwinc.com

۱۰۱۴شرکت مهندسی در زمینه تولید پلاستیک که در سایت وب این شرکت که در آدرس زیر آورده شده، معرفی شده اند.

http://www.dsmepp.com/ 10

۱۰۱۵-شرکت EMG در زمینه تولید تجهیزات تزریق پلاستیک و دایکاست فعالیت میکند. سایت وب آن در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.excelerated.com/ –

۱۰۱۶مراجعه به آدرس زیر شما را با یک شرکت طرح مدل های پلاستیک آشنا میکند.

http://www.mildbuilder.com/

۱۰۱۷- از سایت وب یک عرضه کننده انواع دستگاههای تزریق پلاستیک در آدرس زیر توانید بازدید کنید.

http://www.elen-intel.com/

۱۰۱۸- سایت وب قرار گرفته در آدرس زیر شما را با فعالیت ها و محصولات شرکت Applied Plastic آشنا میکند.

http://www.aplastic.com

۱۰۱۹-در آدرس زیر با یک تولید کننده محصولات ترکیبی پلاستیک و فایبرگلاس آشنا خواهید شد.

http://www.molded plastic.com/

۱۰۲۰- انواع تانکهای پلاستیکی در آدرس زیر قابل خریداری هستند.

 http://www.plastictanks.com