معماری

۶۶۹- انستیتو معماری در آمریکا یک سایت وب در آدرس زیر ایجاد کرده است.

 http://www.aiaonline.com/

۶۷۰ یک فهرست قابل جستجو از آدرس سایت های مربوط به معماری شامل اخبار، مجلات، آرشیو، معماران معروف.

http://www.architectstore.com/

۶۷۱ با مراجعه به آدرس زیر یک کلکسیون جالب در زمینه معماری را خواهید یافت.

http://www.greatbuildings.com/

۶۷۲ فروشگاهی برای صنایع ساختمانی را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.accinfo.com/

۶۷۳ فهرستی از سایت های مرتبط با معماری در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.architectsusa.com/

۶۷۴ فهرستی از منابع معماری را با مراجعه به آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.deathbyarch.com/

۶۷۵ فهرستی از تولید کنندگان محصولات ساختمانی در آدرس زیر می توانید بیابید.

http://www.4specs.com/ –

۶۷۶ مجله ای الکترونیکی درباره هنر و معماری در هزاره سوم در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.volume 5.com/

۶۷۷-برای تهیه نرم افزارهای معماری و طراحی میتوانید به آدرس زیر مراجعه کنید

http://www.graphisoft.com/

۶۷۸ فهرستی از نرم افزارهای شبیه سازی در معماری در آدرس زیر یافت می شود.

http://www.schorsch.com.

۶۷۹ مرجع محصولات نرم افزاری Autodesk در زمینه معماری در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.acad.co.uk

۶۸۰- انواع افزودنیهای مورد نیاز برای نرم افزار ACAD را با مراجعه به آدرس زیر خواهیدیافت.

http://www.caddepot.com/

۶۸۱ سایت وب سازمان BOCA در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.bocai.org/

۶۸۲ مرکز تحقیقات در استرالیا که در زمینه بهبود وضعیت ایمنی و محیطی ساختمان ها فعالیت میکند.

http://www.bre.co.uk/

۶۸۳ یک مرکز تحقیقات در استرالیا که در زمینه بهبود وضعیت ایمنی و محیطی ساختمان ها فعالیت میکند.

http://www.dbce.csiro.au/

۶۸۴- سایت وب شرکت ساختمانی Arrow که سازنده انواع انبار میباشد در آدرس زیر قرار گرفته است.

http://www.arrowshedd.com/

۶۸۵سایت وب شرکت ساختمانی با بیت را در آدرس زیر خواهید یافت.

http://www.bobbittgroup.com/

۶۸۶ یک مرجع در زمینه معماری و طراحی محیطی، فضاسازی و شهر سازی در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.landsvapeelibrary.com/

۶۸۷طراحان حرفه ای، تاریخچه، تاریخچه شهرسازی و جلسات مباحثه در معماری را در این آدرس می یابید.

http://www.planning.org/

۶۸۸ سایت وب قرار گرفته در آدرس زیر مرجع مناسبی برای کسب اطلاعات در زمینه معماری، طراحی و شهرسازی در فرانسه میباشد.

http://www.aqua.inria.fr/

۶۸۹سایت وب مرکز تحقیقات معماری در آدرس زیر قرار دارد.

http://www.architect.org/

 ۶۹۰اگر به دنبال اخبار، لیست معماران، طراحان و یا هر چیز دیگری در زمینه معماری می گردید، میتوانید آن را از آدرس زیر به دست آورید.

http://www.architect.co.uk/