مهندسی برق و الکترونیک

۵۱۰- در این سایت علاوه بر آخرین دستاوردهای مهندسی برق و الکترونیک می توانید از زمان برگزاری سمینارها نیز اطلاع کسب کنید.

 http://www.ieee.org/

۵۱۱- شرکت Aztech که یک شرکت هندی است، مطالب زیادی درباره برنامه نویسی، سرویس های مهندسی برق و PLC برای گفتن دارد

. http://www.aztechnic.net/

۵۱۲- به صدای رعد و غرش مهیب آن در آدرس زیر گوش فرا دهید تا متوجه شوید که چرا بنجامین فرانکلین به الکتریسیته علاقه مند بوده است

. http://www.fi.edu/franklin’scientist/electric.html

۵۱۳- فایلهای یک شبیه ساز نرم افزاری مدارهای دیجیتالی را با مراجعه به آدرس زیر میتوانید به کامپیوتر خود منتقل کنید.

http://www.web.mit.edu/ara/www.lds.html

۵۱۴- اگر پروژه ای در زمینة برق و الکترونیک اجرا می کنید.

http://www.engr-www.unledu/eeseeshop/netisites.html

۵۱۵- برای آنکه شروع به مطالعه در زمینه الکترونیک یا کامپیوتر بکنید، سایت قرار گرفته در آدرس زیر اطلاعات اولیه خوبی را در اختیارتان میگذارد.

http://www-ee-stanford.edu.soe.ieeeeesites.html

۵۱۶- گروهی در دانشگاه میسوری اقدام به دسته بندی نرم افزارهای مرتبط با مهندسی برق و الکترونیک که در سطح جهان استفاده میشود کرده اند.

http://www.ee.umt.edu/schools

 

۵۱۷- سایتی پر از طرح ای مختلف الکترونیکی از ساده ترین مدارها تا پیچیده ترین آنها در آدرس زیر قرار گرفته است.

 http://www.ee.washington.edu/eeca/

۵۱۸- انستیتو انگلیسی مهندسی برق و الکترونیک (IEE) بخشی از اطلاعات مربوط به سود را در آدرس زیر عرضه کرده است

. http://www.iee.org.uk/

۵۱۹- بانک اطلاعات اجزاء الکترونیکی و مکانیکی که براساسی نام و با استفاده از یک موتورجستجو میتوان در آن به دنبال عناصر مورد نظر گشت

http://www.part.net/

۵۲۰- داستانی کوتاه درباره ماشینهای الکتریکی که درباره ساخت و توسعه این ماشین ها صحبت میکند، در آدرس زیر قابل یافتن است.

http://www.historia,et.tudelft.nl/wggesch/bio/machines/

۵۲۱- لیست مفصلی از منابع موجود در وب مرتبط با مهندسی الکترونیک شامل تولید کنندگان، توزیع کنندگان، مراکز تحقیقاتی،

http://www.arioch.gsfc.nasa.gov/www.see.html