مهندسی صنایع

۵۹۸- با مراجعه به آدرس زیر به مجموعهای از اطلاعات درباره طراحی و مهندسی دست خواهید یافت. اطلاعات عرضه شده در این سایت برای گروه های مختلفی از مهندسین قابل استفاده است .

http://www.accinfo.com/

۵۹۹- مجموعهای از ۲۶۰ شرکت در آمریکا اقدام به ایجاد یک انجمن غیر انتفاعی در زمینه های صنعتی و تحقیقی کرده اند.

http://www.iriine.org/

۶۰۰- به آدرس زیر مراجعه کنید و اطلاعات فراوانی درباره مهندسی و صنایع بدست آورید.

http://www.ie.psu.edu/

۶۰۱- دانشگاه برکلی در آدرس زیر اقدام به توضیح مفهوم و زمینه های فعالیت مهندسین صنایع کرده است.

http://www.ieor.berkeley.edu/

۶۰۲- فعالیت های دپارتمان مهندسی صنایع در دانشگاه تورنتو، در آدرس زیر ارائه شده است.

http://www.ie.utoronto.ca/

۶۰۳- لیستی از آکادمی ها، انتشارات، کنفرانس ها، نرم افزارها و بسیاری دیگر درباره مهندسی صنایع در آدرس زیر عرضه شده است.

http://www.isyegatech.edu/www-ie