کامپیوتر

۶۹۱- این سایت جدیدترین اطلاعات را درباره کامپیوتر، برنامه های کامپیوتری در اختیار شما قرار میدهد.

http://arstechnica.cam.

۶۹۲ این سایت شما را با مدل ها و گونه های جدید کامپیوتر آشنا میکند.

http://arstechnica.cam

۶۹۳ این شرکت سازندة سیستم های دیجیتالی و کامپیوتری میباشد.

http://australia.creative.com  

۶۹۴ این سایت شما را به موضوعاتی چون: ۴Windows , MP3 ,ICO, Linux پروژه NAN و … آشنا میکند.

http://avenir.dhs.org

۶۹۵ با استفاده از نرم افزارهای این مرکز درباره ی برنامه نویسی C و ++C و سایر زبانهای برنامه نویسی اطلاعاتی را به دست آورند.

http://brunningsoftware.co.uk

۶۹۶این سایت مختص به مهندسی کامپیوتر در دانشکده ی علوم کشور روسیه میباشد.

http://case..ispras.ru

۶۹۷ از طریق این سایت می توانید گزارشهای علمی و کتاب های چاپ شده را ملاحظه کنید

 http://cm.bell-labs.com

۶۹۸ این سایت اطلاعاتی درباره ی سیستم جستجوگر Compass در اختیار شما قرار می دهد.

http://compass…itc…it

۶۹۹ این سایت متعلق به جامعه ی کامپیوتر میباشد و شما را با سیستم های توزیع یافته و موازی اشنا میکند.

http://computer.org

۷۰۰ – این سایت برای جستجوگران اینترنت بسیار مفید است.

http://context.umcs, maine.edu

۷۰۱ این شرکت فعالیت هایی را در زمینه ی توسعه ی شبکههای پیچیده و شبیه سازی نرم افزاری انجام می دهد.

http://dagroup.com

۷۰۲ این سایت شما را با مرکز علوم کامپیوتر و مهندسی دانشگاه واشنگتن آشنا میکند.

http://data.cs.washington.edu

۷۰۳ این گروه تحقیقاتی تماس نزدیکی با صنعت دارد.

http://db.uwaterloo.ca  

۷۰۴ کتاب ها و موضوعات علمی مختلفی را از طریق این سایت جستجو کنید.

http://books.org

۷۰۵هدف این شبکه آموزش و انتقال تکنولوژی به افراد مختلف برای علاقه مند کردن آنها به علم کامپوتر و ایجاد تکامل در این رشته میباشد.

http://evonet.dcs.napier.ac.uk

۷۰۶ این شرکت شبکه هایی با کیفیتی مناسب طراحی میکند و در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

http://fallsconnect.com

۷۰۷- این سایت منبعی برای سیستم های آموزشی محسوب می شود، که منابع آموزشی مناسبی L در اختیار علاقه منلان قرار می دهد.

http://gise.org

 ۷۰۸-این سایت متعلق به گروهی از متخصصین در زمینه ی مهندسی نرم افزار، مدیریت پروژه، مهنل سی پروژه، بهینه سازی و… میباشد.

http://govalidate.com

۷۰۹- هدف آن گسترش و بهبود وضعیت علوم کامپیوتری در ایران میباشد.

http://gpg.com

 ۷۱۰- این سایت مربوط به جامعه ی کتاب های الکترونیکی yahoo بوده و لیست کتاب های الکترونیکی را در اختیار شما قرار می دهد.

 http://groups.yahoo.com

۷۱۱ – این سایت اطلاعاتی درباره ی مسابقات بین المللی کامپیوتر در اختیار شما قرار میدهد.

http://icc.8m.com

۷۱۲  این سایت متعلق به انجمن بین المللی کامپیوتر میباشد

 http://icsi.berkeley.edu

۷۱۳- این سایت شما را با دانشگاه ایندیانا آشنا میکند.

 http:/kbindiana.edu

۷۱۴- این سایت معرف گروهی است که در زمینه ی علوم کامپیوتری فعالیت و تحقیق میکنند.

http://multires.caltech.edu