راهنمای چگونگی ثبت پایان نامه در ایران داک:

وارد سایت ایران داک شوید، و سپس گزینه ثبت پایان نامه را انتخاب و طبق فرم زیر نسبت به تکمیل اطلاعات، اقدام کنید.

untitled-1

untitled-2

3

در پایان روی گزینه ثبت و ذخیره کلیک کنید. در این مرحله نیز یک کد رهگیری دریافت خواهید کرد که با عدد ۲۰ شروع می  شود(xxxxx20(طبق شکل صفحه بعد.

4

5

درادامه بایستی گزینه نوع فایل های همراه رابراساس نوع فایل های پایان نامه خودانتخاب کرده ومسیرآن ها را مشخص و روی گزینه کلیک کنید. با دریافت پیام زیر عملیات ثبت وارسال به پایان رسید ومیتوانید به مدیریت تحصیلات تکمیلی مراجعه کنید.

6