الف) استعلام از ایران داک

۱- برای تصویب موضوع نهایی بسیاری از دانشگاه ها تصویری از استعلام ایران داک را برای عدم تکراری بودن آن میخواهند، به این منظور باید حتماً ثبت نام در سایت انجام شده باشد.

۲- برای ورود به سایت ایران داک، آدرس کامل آن را وارد کنید:

 http://www.irandoc.ac.ir

 

 

۳-پس از وارد شدن به سایت ایران داک،روی گزینه پایگاه اطلاعاتی کلیک کنید.

 

۴-کلیک روی گزینه جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی:

۵-وارد کردن نام کاربری وکلمه عبور

۶-انتخاب گزینه جست  وجوی پیشرفته

۷- در عبارت جست وجو، موضوع پایان نامه یا کلمات کلیدی را با انتخاب «عنوان» وارد کنید.

۸- کلیک روی عبارت جست وجو

۹- نتیجه جست وجو را پرینت گرفته و تحویل گروه دهید.