لطفا به نکات زیر در هنگام خرید آموزش و پرورش كاركنان و مديران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه آموزش و پرورش كاركنان و مديران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

اسلاید ۱ :

 

براي سازمان:

به سودآوري منجر مي‌شود يا دست‌كم نگرش‌هاي مثبت‌تري را نسبت به سودآوري پديد‌مي‌آورد.

دانش و مهارتهاي شغلي را در تمام رده‌هاي سازماني بهبود مي‌بخشد.

روحيه كاركنان را بهبود مي‌بخشد.

به افراد كمك مي‌كند تا اهداف سازماني را بشناسند.

به ايجاد تصوير ذهني بهتري از سازمان كمك مي‌نمايد.

صداقت، بي پردگي و اعتقاد را تقويت مي‌نمايد.

رابطه ميان کارکنان و مدیران را بهبود مي‌بخشد.

بالندگي سازمان را گسترش مي‌دهد.

از كارآموزان مي‌آموزد. (باز خورد مي‌گيرد)

تهيه دستور العمل‌هاي شغلي را ميسر مي‌سازد.

به درك و اجراي سياستهاي سازماني كمك مي‌نمايد.

روابط مديريت و نيروي كار را بهبود مي‌بخشد.

اسلاید ۲ :

 

براي سازمان:

به سودآوري منجر مي‌شود يا دست‌كم نگرش‌هاي مثبت‌تري را نسبت به سودآوري پديد‌مي‌آورد.

دانش و مهارتهاي شغلي را در تمام رده‌هاي سازماني بهبود مي‌بخشد.

روحيه كاركنان را بهبود مي‌بخشد.

به افراد كمك مي‌كند تا اهداف سازماني را بشناسند.

به ايجاد تصوير ذهني بهتري از سازمان كمك مي‌نمايد.

صداقت، بي پردگي و اعتقاد را تقويت مي‌نمايد.

رابطه ميان کارکنان و مدیران را بهبود مي‌بخشد.

بالندگي سازمان را گسترش مي‌دهد.

از كارآموزان مي‌آموزد. (باز خورد مي‌گيرد)

تهيه دستور العمل‌هاي شغلي را ميسر مي‌سازد.

به درك و اجراي سياستهاي سازماني كمك مي‌نمايد.

روابط مديريت و نيروي كار را بهبود مي‌بخشد.

اسلاید ۳ :

 

به فرد كمك مي‌كند تا تصميمات بهتر بگيرد و مشكلات را به گونه‌اي اثربخش‌تر حل‌كند.

از طريق آموزش و بالندگي، متغيرهاي انگيزشي مقبول بودن، پيشرفت، رشد و مسئوليت در فرد ريشه مي‌گيرند و به عمل‌درمي‌آيند.

خودپروري و اعتماد به نفس را ترغيب و دستيابي به آنها را ممكن مي‌نمايد.

به فرد كمك مي‌نمايد تا بر فشار رواني، تنش، يأس و تعارض غلبه‌كند.

براي بهسازي دانش رهبري، مهارتهاي ايجاد ارتباط و تغيير نگرشها اطلاعات فراهم مي‌كند.

رضايت شغلي و مقبوليت شغلي را افزايش مي‌دهد.

فرد را به سوي هدفهاي شغلي هدايت مي‌نمايد و همگام با آن، مهارتهاي بين افراد و اثرگذاري متقابل را بهبود مي‌بخشد.

نيازهاي شخصي كارآموز و مربي را تأمين مي‌كند.

راه رشد را براي كارآموز هموار مي‌نمايد.

اسلاید ۴ :

ارتباط ميان افراد و گروهها را بهبود مي‌بخشد.

توجيه و آماده‌سازي كاركنان جديد و آنهايي را كه از طريق انتقال به مشاغل جديد گماشته مي‌شوند ساده مي‌كند.

اطلاعاتي را براي اجراي قوانين استخدامي و ايجاد فرصتهاي استخدامي برابر فراهم مي‌كند.

اطلاعاتي را در زمينه ساير قوانين دولتي و سياستهاي اداري فراهم مي‌كند.

مهارت بين افراد را بهبود مي‌بخشد.

ايجاد سياستها ومقررات سازمان را ساده مي‌كند.

روحيه گروهي را بهبود مي‌بخشد.

همبستگي گروهي را به وجود مي‌آورد.

جو مناسبي را براي يادگيري، رشد و هماهنگي به وجود مي‌آورد.

سازمان را به محل مناسبي براي كار و زندگي تبديل مي‌كند.

اسلاید ۵ :

آموزش، تجربه اي است مبتني بر يادگيري و به منظور ايجاد تغييرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت مي‌گيرد تا او بتواند توانايي خود را براي انجام كار بهبود بخشد.

اسلاید ۶ :

يادگيري، عبارت است از ايجاد تغيير نسبتاً دائمي بر اثر تجربه. اين كار را مي‌توان از طريق تجربه مستقيم (اجراي عملي) و يا غير مستقيم (مشاهده) انجام داد.

اسلاید ۷ :

ديدگاه شناختي: نيات و مقاصد فرد، راهبر اعمال اوست.

ديدگاه محيطي: فرد تأثيرپذير است و رفتار فرد تابعي است از پيامدهاي بيروني آن.

يادگيري اجتماعي: يادگيري يك تأثيرگذاري دوسويه است بين فرد و محيط اجتماعي خاصي كه وي در آن به سر مي‌برد.

اسلاید ۸ :

در تعيين تأثيري كه الگو در فرد مي‌گذارد چهار گونه فرآيند شناسايي شده‌اند (برگرفته از نظريه يادگيري اجتماعي):

فرآيندهاي توجيهي

فرآيندهاي به‌خاطرسپاري

فرآيندهاي بازآفريني حركتي

فرآيندهاي تقويتي

اسلاید ۹ :

وقتي يادگيرنده برانگيخته شده باشد يادگيري افزايش مي‌يابد.

يادگيري به بازخورد نياز دارد.

تقويت، احتمال تكرار رفتار آموخته شده را افزايش مي‌دهد.

تمرين، عملكرد فراگيرنده را بهبود مي‌بخشد.

يادگيري با شتاب آغاز مي‌شود و سپس يكنواخت مي‌شود.

يادگيري بايد قابل انتقال به شغل باشد.

اسلاید ۱۰ :

هدفهاي سازمان چيست؟

چه وظايفي بايد انجام شوند تا اين هدفها بدست‌آيند؟

هر يك از كاركنان بايد چه رفتارهايي داشته باشد تا بتواند وظايفي را كه برايش معين شده است انجام دهد؟

كاركنان براي اجراي رفتارهاي لازم از نظر مهارت، دانش و نگرشها چه كمبودهايي دارند؟