۱- دانشجویان دانشگاه آزاد موظفند علاوه بر استعلام از ایران داک از سایت سیکا نیز استعلام بگیرندہ

۲- برای ورود به سایت سیکا، آدرس کامل آن را وارد کنید:

۳- کلیک روی عبارت جست وجو

۴-کلیک روی عبارت مراکز اطلاع رسانی موجود در شبکه سیمرغ، و سپس کلسک روی عبارت اتصال

۵- در سمت چپ در کادر تمام انواع پایگاه فقط پایان نامه ها تیک زده شود.

۶-موضوع پایان نامه به صورت واژگان کلیدی در قسمت عبارت جست و جو تایپ شود.

 

 

۷-سپس گزینه انجام  جست و جو کلیک  شود.