شکل ظاهری پایان نامه شامل صفحات و قسمت های زیر است :

صفحه روی جلد

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه تأیید هیأت داوران

صفحه تقدیم بیش از یک صفحه نباشد.

صفحه سپاسگزاری بیش از یک صفحه نباشد.

فهرست مطالب

فهرست جدول ها (در صورت نیاز)

فهرست نمودارها (در صورت نیاز)

فهرست شکلها (در صورت نیاز)

فهرست نقشه ها (درصورت نیاز)

چکیده پایان نامه ( حداکثر ۲۵۰ کلمه ترجیحاً در یک صفحه)

– مقدمه

فصل اول : کلیات (یک صفحه به عنوان فصل اختصاص داده شود.)

فصل دوم : پیشینه تحقیق و مرور متون

فصل سوم : روش تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست ها

فهرست منابع (منابع فارسی و غیر فارسی جداگانه نوشته شوند)

فهرست نام ها

چکیده انگلیسی

شرح روی جلد پایان نامه
۱- آرم دانشگاه آزاد اسلامی (ترجیحاً در ابعاد ۲/۵ سانتی متر * ۳ سانتی متر)

۲- عبارت: «دانشگاه آزاد اسلامی)

۳- نام واحد دانشگاهی

۴- نام دانشکده و نام گروه آموزشی مربوط

۵- عبارت: «پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”.M.A” یا “M.Sc.”

۶- کلمه «گرایش» (نام گرایش تحصیلی)

۷- کلمه « عنوان »

۸- عنوان پایان نامه

۹- عبارت «استاد راهنما»

۱۰- نام و نام خانوادگی استاد راهنما

از بکار بردن القاب برای استادان خودداری شود.

۱۱- عبارت «استاد یا استادان مشاور»

۱۲- نام و نام خانوادگی استاد یا استادان مشاور

۱۳- کلمه « نگارش

۱۴- نام نگارنده پایان نامه

۱۵- سال تحصیلی (تاریخ دفاع پایان نامه برحسب فصل مربوط نوشته شود)

۱۶- جلد … ( در صورتی که پایان نامه بیش از یک جلد باشد )

توجه شود که حروف «.M.A برای رشته های علوم انسانی و «.M.Sc» برای رشته های فنی مهندسی و علوم پایه مورد استفاده قرار گیرد.

اطلاعات کلی

در حد امکان از صفحات بزرگ در پایان نامه استفاده نشود بلکه به کمک نرمافزارهای مخصوص کوچک و استاندارد شود. در صورت اجبار، باید طوری تا شود که از صفحات بیرون نزند.

ترجیحاً، ضمایم و پیوست های بزرگتر از صفحات اصلی پایان نامه درون جیبی قرار میگیرد که در صفحه جلدی تعبیه شده است.

* شماره گذاری

۱- شماره گذاری صفحات

صفحه های « بسم الله الرحمن الرحیم»، «هیات داوران»، « تقدیم» و «سپاسگزاری» شماره گذاری نمی شوند. صفحه « فهرست ها»، با حروف الفبای فارسی شمارهگذاری خواهند شد. متن پایان نامه از صفحه چکیده با شماره صفحه ۱ شروع و تا آخرین صفحه ادامه مییابد. شماره گذاری صفحه ها باید در وسط و پایین صفحه و با نگارش فارسی انجام گیرد. (شماره گذاری انگلیسی برای پایان نامه هایی که به زبان انگلیسی تدوین می گردند)

۲- شماره گذاری موضوع ها

هر پایان نامه شامل چند فصل می باشد. هر فصل نیز ممکن است به چند بخش تقسیم شود. برای هر فصل یک صفحه به منظور درج عنوان کلی محتوای فصل در نظر گرفته می شود. صفحه اول هر فصل باید از سطر پنجم شروع شود. هر یک از بخش های هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند، مشخص میگردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش دارای زیر بخش باشد، شماره هر زیربخش در سمت چپ شماره مذکور قرار میگیرد. مثلاً: ۲-۴-۳ یعنی زیر بخش سوم از بخش چهارم از فصل دوم.

۳- شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثلاً دهمین شکل در فصل سوم بصورت (شکل ۳ – ۱۰)

۴- شماره گذاری پیوست ها

پیوست های پایان نامه عدد نامگذاری می شوند. (پیوست شماره۱ پیوست شماره ۲ و …) شکل ها و جدول های موجود در هر پیوست، با توجه به پیوست .مربوط شماره گذاری خواهد شد. به عنوان مثال، سومین جدول در پیوست ۲ به این صورت نوشته میشود(جدول پ۲-۳)

۵-شماره گزاری فرمول ها:

هر فرمول در متن پایان نامه، دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند، مشخص میگردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ، شماره فرمول مورد نظر است. مثلا هشتمین فرمول در فصل ششم به صورت (۸-۶) نوشته می شود.

چکیده زبان انگلیسی

در آخر پایان نامه، چکیده به زبان انگلیسی آورده شود (حداکثر ۲۵۰ کلمه، دریک یادوصفحه)تاراهنمایی برای غیر فارسی زبانان باشد.

مطالب انگلیسی پشت جلد

برای صفحه پشت جلد، عبارت : Supervisor برای «استاد راهنما»، عبارت Advisor برای عنوان « استاد، استادان مشاور» پیشنهاد می شود

1111111

دانشگاه ازاد اسلامی

واحد نجف آباد

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه کامپیوتر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: نرم افزار

عنوان:

سیستم های توزیع شده بانکداری الکترونیکی یکپارچه

وارائه یک مدل

استاد راهنما:

دکتر محمد داورپناه جزی

استاد مشاور:

دکتر حسین فرزانه فرد

نگارش :

آتیه ساعدی

تابستان

۱۳۸۴

نمونه صفحه تاییدهایت داوران

دانشگاه ازاد اسلامی

واحد نجف آباد

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه کامپیوتر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: نرم افزار

عنوان:

سیستم های توزیع شده بانکداری الکترونیکی یکپارچه

وارائه یک مدل

نگارش:آتیه ساعدی

تابستان۱۳۸۴

هیات داوران:

۱-دکترمحمدداورپناه جزی

۲-دکترحسین فرزانه فر

۳-دکترمحمدعلی نعمت بخش

۴-دکتر غضنفرشاهقلیان

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

واحدنجف آباد

نمونه صفحه

نمونه صفحه تقدیم

تقدیم به:

آنانکه در من شوقی آموختن انگیختند

نمونه صفحه سپاسگزاری

سپاسگزاری

بر خود لازم می دانم مراتب سپاس و تشکر ویژه از سرکار خانم دکتر آذر قلیزاده که بزرگترین مشوق من در امر پژوهش بودهاند را اعلام نمایم. از مسئولان محترم پایگاه های اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که با الهام و استفاده از مطالب درج شده در آن پایگاه ها این مجموعه گردآوری شد، تشکر و قدردانی می نمایم. از پیگیری های مستمر و دلسوزانه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دکتر شاهقلیان در تهیه این کتابچه راهنما، سپاس و قدردانی فراوان خود را اعلام می دارم…همچنین از سرکار خانم فتوت نیا مدیر محترم گروه آموزشی زبان انگلیسی به خاطر کمک در ترجمه و تنظیم متن صفحه انگلیسی سپاسگزارم. پروفسور جواد فیض استاد محترم دانشگاه تهران زحمت بازبینی متن کتاب را برعهده داشتند، سرکار خانم دکتر ایران غازی و آقای دکتر آرش شاهین در رفع اشکالات و کاستی های متن راهنمایی های ارزندهای ارائه کردند که شایسته تقدیر و تشکر میباشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده……………………………..

مقدمه…………………………….

فصل اول:کلیات

۱-۱مقدمه……………………………

۱-۲بیان مسله……………………….

۱-۳هدف…………………………..

۱-۴سوال ها یا فرضیه های تحقیقی

۱-۵ ضرورت انجام تحقیق ……. …………………………

۱-۶تعاریف عملیاتی اصطلاحات………………………….

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۱-۲ ادبیات موضوعی پژوهشی …………………………………

۲-۲پیشینه ای پژوهشی………………………………………

فصل سوم : روش پژوهش

۳-۱ جامعه آماری و نحوه انتخاب نمونه پژوهش……………………….

۳-۲ ابزار پژوهشی …. …………………………………………….

۳-۳شیوه پژوهشی مراحل اجرای آن ………………………………………..

۳-۴ جمع آوری داده ها …………………………………………………….

۳-۵ روش تحلیل آماری داده ها………………………………………

فصل چهارم : گردآوری داده و تجزیه و تحلیل نتایج

۱-۴ فرضیه های پژوهشی …………………………………………………

۲-۴توصیف آماری نتایج بدست آمده ………………………………..

۳-۴بررسی آماری فرضیه ۱ پژوهشی ……………………………………..

۴-۴ بررسی آماری فرضیه ۲ پژوهشی ……………………..

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات………………………………

محدودیت های پژوهشی ……..

پیوست ها……………………………………..

منابع و مآخذ……………………………..

فهرست منابع فارسی………………………………

فهرست منابع غیر فارسی…………………………..

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

۱- ۱ جدول:………………………………………………………..

۱-۲ جدول:…………………………………………………………

۲-۱ جدول:…………………………………………………………

۲-۲ جدول:…………………………………………………………

۲-۳ جدول:…………………………………………………………

۳-۱ جدول:…………………………………………………………

۳-۲ جدول:…………………………………………………………

۳-۳ جدول:…………………………………………………………

۴-۱ جدول:…………………………………………………………

۴-۲ جدول:…………………………………………………………

۴-۳ جدول:…………………………………………………………

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

۱-۱ نمودار:……………………………………………………………

۱-۲ نمودار:……………………………………………………………

۱-۳ نمودار:……………………………………………………………

۲-۱ نمودار:……………………………………………………………

۲-۲ نمودار:……………………………………………………………

۲-۳ نمودار:……………………………………………………………

۳-۱ نمودار:……………………………………………………………

۳-۲ نمودار:……………………………………………………………

۳-۳ نمودار:……………………………………………………………

۴-۱ نمودار:……………………………………………………………

۴-۲ نمودار:……………………………………………………………

۴-۳ نمودار:……………………………………………………………

۴-۴ نمودار:……………………………………………………………

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

۱-۱ نقشه:…………………………………………………………………..

۱-۲ نقشه:…………………………………………………………………..

۱-۳ نقشه:…………………………………………………………………..

۱-۴ نقشه:…………………………………………………………………..

۱-۵ نقشه:…………………………………………………………………..

۱-۶ نقشه:…………………………………………………………………..

۲-۱ نقشه:…………………………………………………………………..

۲-۲ نقشه:…………………………………………………………………..

۲-۳ نقشه:…………………………………………………………………..

۲-۴ نقشه:…………………………………………………………………..

۳-۱ نقشه:…………………………………………………………………..

۳-۲ نقشه:…………………………………………………………………..

۳-۳ نقشه:…………………………………………………………………..

۳-۴ نقشه:…………………………………………………………………..

۴-۱ نقشه:…………………………………………………………………..

۴-۲ نقشه:…………………………………………………………………..

۴-۳ نقشه:…………………………………………………………………..

۴-۴ نقشه:…………………………………………………………………..

۴-۵ نقشه:…………………………………………………………………..

۴-۶ نقشه:…………………………………………………………………..

نمونه صفحه چکیده

چکیده

سیستم ای مخابراتی سیار به سیستم ایی گفته می ود که وظیفه ارتباط با یک نقطه متحرک رابه عهده دارند و گستردهرین آنها سیستم ای سلولی رادیو متحرک (سیار) هستند که در آن یک ارتباط تلفنی کاملا دو طرفه با هر مشترک را می وان برقرار کرد. نسل اول این سیستم ها بصورت آنالوگ و نسل دوم بصورت دیجیتال است. و نسل سوم به تلفنهای شخصی گفته می شود. یکی از سیستم های سلولی سیار دیجیتال، سیستم اروپایی GSM است که علاوه بر کشورهای اروپایی در بسیاری از کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. در سیستمهای سلولی سیار منطقه ای که باید تحت پوشش قرار بگیرد به نواحی کوچکی که سلول نامیده می شوند، تقسیم شده و در هر یک از سلولها یک ایستگاه ثابت در نظر گرفته میشود. مهمترین مسئله در این سیستم ها تخمین متوسط افت انتشار در نواحی مختلف هر سلول با استفاده از یک مدل انتشار موج است.

تاکنون چندین مدل مختلف تئوری و تجربی به این منظور ارائه شده است که می توان به | مدل های بالینگتون، لانگلی – رایس، والفیش، اکومورا و لی اشاره کرد. از بین تمام این مدلهای ارائه شده مدل اکومورا بسیار عملی بوده و نتیجه آزمایشات وسیعی است که در شهر توکیو انجام گرفته است و به عنوان توصیه CCIR برای طراحی سیستم های سلولی رادیو متحرک انتخاب شده است اما مدل اکومورا فقط برای شهرهایی با نوع و جنس ساختمان های توکیو معتبر است.

در این پایان نامه پس از بررسی انواع مدل های انتشار موج مدلی ارائه شده است که تمام عوامل موثر در افت انتشار در سیستم های سلولی رادیو متحرک را در بر داشته و قابلیت اعمال به هر منطقه را دارا میباشد ویژگی های این مدل عبارتند از: (الف) افت انتشار در فاصله یک کیلومتری به نوع منطقه و ساختمان های اطراف بستگی دارد. (ب) با افزایش فاصله ایستگاه سیار از ایستگاه ثابت، افت افزایش مییابد که شیب آن به نوع محیط و ارتفاع آنتن ایستگاه ثابت بستگی دارد (ج) در صورتی که ارتفاع آنتنها و یا توان فرستنده تغییر نماید یک بهره اضافی (Gp) بوجود میآید. پارامترهای این مدل یعنی

K1 ، L0، k2،K3 را باید با دو سری آزمایش در فواصل ۱ کیلومتری و ۱۰ کیلومتری و در دو ارتفاع مختلف بدست آورد. در صورتی که فاصله بیش از ۲۵ کیلومتر مورد نظر باشد افت اضافی La نیز باید در نظر گرفته شود. برای تعیین پارامترهای مدل انتشار موج باید دو آنتن … . فرستنده در دو ارتفاع قرار داده و اتومبیل حامل تجهیزات گیرنده در مسیرهایی حرکت کند که حداقل ۱۰۰ سکتور به فاصله یکسان از فرستنده وجود داشته باشد. طول مناسب برای هر سکتور بین ۲۰ تا ۴۰ متر است که در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز سکتورهای ۱۰ متری مناسب هستند. برای ذخیره کردن اطلاعات از یک کامپیوتر دیجیتال استفاده میشود و با متوسط گیری بر روی متوسط سیگنال دریافتی در سکتورها به سادگی پارامترهای مدل تعیین می شوند.

مقدمه:

درصفحه مقدمه در حد یک تا دوصفحه راجع به موضوع تحقیق مطالبی نگاشته شود.

توجه داشته باشیم که این مقدمه بیانگربضاعت علمی شما به عنوان یک پزوهشگر می باشد.بنابراین در تنظیم آن دقت داشته باشید واز مهمل گویی و خارج از موضوع پژوهش قلم فرسایی کردن اکیدا خودداری شود.

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

Najafabad Branch

Faculty of Postgraduate studies – Department of

computer

“M.Sc.” Thesis

On Software

Subject:

Distributed E-Banking

Integrated Systems and a

Proposed Modeling

Supervisor:

Mohammad Davarpanah Jazi ph.D.

Advisor:

Hossein Farzanehfard Ph.D.

By:

Atiyeh saedi

Summer 2005