انواع سيستم هاي انژكتور
۱-spfi سوخت توسط يك يا دو انژكتور مركزي پاشيده مي شود . ۲- m pfi ( از اين سيستم بيشتر استفاده مي كنيم ) براي هر سيلندر يك انژكتور به كار مي رود.
۳- Gdi ( كزل ) سوخت مستقيما به داخل محفظه تزريق مي شود .

انواع Ecu :
1- MM8P : پرشيا: شامل ۳۵ پايه و هر چهار انژكتور با هم پاشش مي كنند .
۲- SAGEM SL96 : پژو پارس – سمند – پيكان و پژو ۴۰۵ كه شامل ۵۵ پايه انژكتور ها دو به دو پاشش مي كنند .
۳- SAGEM S2000 : پژو ۲۰۶ كه شامل ۱۱۲ پايه ، سه سوكت و انژكتورها تك تك ( بطور مجزا ) پاشش مي كنند .

وظايف ECU عبارتند از:
۱- كنترل مقدار و زمان پاشش سوخت متناسب با مقدار هواي ورودي به موتور
۲- كنترل مقدار كنترل مقدار اولش جرقه ۳- كنترل استپ موتور ۴- ضبط كردن عيوب به وجود آمده در سيستم و نشان دادن عيوب بوسيله دستگاه دياگ ۵- كنترل لامپ اخطار عيوب ۶- قطع پاشش سوخت در دورهاي بالا (cut-off)

تجديد حافظه Ecu ( MM8P ، پرشيا )
قبل از تجديد تجديد حافظه اول بايد عيب را پاك كنيم .
روش هاي پاك نمودن خطا از حافظه Ecu
روش اول: (مرحله اول)
استفاده از دستگاه عيب ياب دياگ

روش دوم:
كه يك روش تجربي بوده و احتياجي به دستگاه دياگ ندارد و در اين روش بعد از برطرف كردن عيب هاي بوجود آمده در سيستم كابل مثبت باطري را حداقل به مدت ۱۵ دقيقه جدا نمائيم كه با اين عمل كه خظاها از حافظه Ecu پاك مي شود . بعد از پاك كردن عيب ها بوسيله هر يك از دو روش فوق حتما بايد Ecu را تجديد حافظه نمود كه تجديد حافظه شامل سه مرحله مي باشد كه مراحل عبارتند از :

مرحله اول :
۱- رتايمينگ Retiming ( كه براي همه خودروها يكسان است )
الف : سوئيچ را به مدت ۱۰ ثانيه ببنديد
ب : سوئيچ را به مدت ۱۰ ثانيه باز نمائيد .
ج : بدون گاز دادن خودرو را روشن كنيد .

مرحله دوم :
ثبت نسبت دنده هاي گير بكس در حافظه Ecu ( معرفي دنده ها) :
ابتدا اهرم وضعيت دنده را در وضعيت دنده يك قرار دهيد و حركت نمائيد دور موتور را به ۳۵۰۰ دور بر دقيقه برسانيد حال وارد دنده دو شده و دور موتور را مجددا به ۳۵۰۰ دور بر دقيقه برسانيد اجازه دهيد تا دور موتور كاهش پيدا كند تا بتوانيد از دنده دو وارد دنده يك ( معكوس) بشويد در اين حالت دنده يك براي Ecu شناسايي مي شود معرفي دنده هاي ۲ و ۳و ۴ و و۵ به همين ترتيب مي باشد و دنده عقب نيز احتياجي به معرفي ندارد .

مرحله سوم :
تنظيم تطبقي Ecu براي تنظيم مقدار مخلوط سوخت و هوا
۱- موتور بايد به اندازه كافي گرم شود . مايعات و سوخت ماشين بايد فول باشند . ماشين را نبايد جك بزنيم.
۲- تست جاده در كمتر از ۱۵ دقيقه
۳- در حالت هاي مختلف با خودرو رانندگي كنيد .
شرايطي كه Ecu نياز به تجديد حافظه شدن دارد :
۱- استفاده از Ecu نو
۲- چنانچه كابل مثبت يا منفي باطري بيش از ۱۵ دقيقه برداشته شده باشد .
۳- در صورت جدا شدن كانكتور هاي Ecu ( بالاتر از از ۵ دقيقه)
۴- در صورت جدا شدن رله دوبل ( تيپ يك ، بالا از ۵ دقيقه )
طريقه تجديد حافظه در پژو ۲۰۶
طريقه تجديد حافظه در پژو ۲۰۶ شبيه تجديد حافظه در پژو پرشيا است .

معايب ناشي از تجديد حافظه نشدن Ecu :
1- پس از استارت زدن موتور و روشن شدن آن خود به خود خاموش مي شود .
۲- زمان ترمز گرفتن موتور خاموش مي شود .
۳- زمان كولر گرفتن موتور خاموش مي شود .
۴- موتور ريپ مي زند .
نكات ايمني در مورد :Ecu
1- از سري كردن باطري ها يعني تبديل به La ولت كردن خودداري كنيد .
۲- از يك شمع جهت تست مدار جرقه زني استفاده شود ( چون اگر از پيچ گوشتي استفاده شود ولتاژ زيادي به Ecu ارسال مي كند و Ecu را مي سوزاند )
۳- در هنگام از همان نوع Ecu استفاده شود .
۴- سر باطري بيش از ۱۵ دقيقه نبايد جدا بماند .
واحد كنترل الكتريكي ELEctronic control unit
1- ROM حافظه ثابت – دايم – پايدار
انواع حافظه
۲- RAM حافظه موقت – غير دايم تنظيمي( بيشتربا دستگاه دياگ با حافظه RAM كار داريم)
حافظه RAM اگر پاك شود ماشين روشن مي شود ( بر خلاف حافظه ROM ) ولي موتور بد كار مي كند و تنظيمات بهم مي خورد و با دستگاه دياگ بايد موتور دوباره تنظيم شود .
يك برق حتما بايد از طريق Ecu روي حافظه RAM باشد كه حافظه پاك نشود .
آدوانس را در پرشيا مي توانيم تغيير دهيم كه از ۰ تا ۸ است و بين ۲ تا ۳ خوب است .
حالت قطع و وصل موتور را كاتاف ( cut-off) مي گوند ( قطع كردن انژكتورها كه دور موتور خيلي بالا نرود )
R.P.M 5500 پيكان
R.P.M 6000 سمند
R.P.M 6200 206

در داخل هر دنده اي ما cut-off داريم مثلا در دنده يك دور موتور ۶۰۰ كه برسد ديگر بيشتر بالا نمي رود و بايد دنده عوض شود ولي اگر در پرشيا در دنده يك زياد گاز بدهيم موتور شروع به ريپ زدن مي كند ولي اين مورد ايرادي ندارد .

روش معرفي مجدد ريموت كنترل براي سيستم قفل مركزي ( تيپ يك ، معرفي كد )
در سيستم هاي قبل از قبل مركزي فقط يك كمر بين ريموت كتنرل و قفل مركزي رد و بدل مي شد و اين كه مي توانست بوسيله افراد سود جو شناسايي شود در اين سيستم جديد با هر بار عمل كردن قفل مركزي بوسيله ريموت كنترل كه ارتباطس بين آن ها يك عدد افزايش مي يابد تا اين كه ثابت نماند اين روش جديد باعث مي شود اگر از ريموت كنترل زماني استفاده شود كه فاصله آن با گيرنده قفل نصب شده بر روي ماشين زياد باشد و ارتباط بين آن دو بر قرار نباشد تطبيق كد ريموت با قفل مركزي بهم مي خورد و بايد ريموت كنترل را با قفل مركزي با روش زير تطبيق داد .

۱- كليد فشاري را آنقدر در حالت فشار دادن نگه مي داريم تا چراغ كوچك خاموش گردد .
۲- كليد فشاري را رها كرده تا چراغ كوچك بصورت دايم روشن بماند .
۳- دوباره كليد فشاري را فشرده و رها كنيد و سپس سوئيچ را باز و بسته نماييد.
۴- به مدت حد اقل سه ثانيه صبر كنيد تا عمليات بالا در BSA ثبت شود .
تذكر خيلي مهم :
فقط در صورت تعويض Ecu سيستم سوخت رساني و جرقه سوئيچ بايد مجددا توسط دستگاه دياگ تعريف شوند در غير اين صورت تغريف مجدد سوئيچ تاثيري بر عمل كردن قفل مركزي نداشته و موجب اخلال در Ecu مي گردد عدم توجه به اين موضوع باعث آسيب رسيدن به سيستم مي شود .

تيپ ۲ :
در تيپ ۲ در صورتي كه بين ريموت و قفل مركزي ارتباط برقرار نشود . براي تطبيق كه ارتباطي بايد سوئيچ را در جا سوئيچي قرار داده و دست خود را بر روي دكمه قفل Louck قرار داده و به مدت ۱۰ الي ۱۵ ثانيه نگه مي داريم سپس سوئيچ را باز و بسته نموده و بعد از بيرون آوردن سوئيچ از محل خود آنرا امتحان مي كنيم اگر مجددا رابطه برقرار نشد يك بار ديگر مراحل فوق را انجام مي دهيم .
هنگام عيب يابي با دستگاه ذياگ دو نوع خطا يا فالت ( Foult) وجود دارد كه عبارتند از :
پر مننت فالت Permanent Foult خطاي دائم( اساسي)
اينتر مينت فالت i