بررسی مهم ترین عوامل موثر در تاثیر مثبیت بر روان انسان

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

خانه اولین مکانی است که انسان ها برای حفظ و تامین امنیت خود ساخته اند. با گذشت زمان مفهوم خانه گسترده تر وانتظارات انسان ازمحل سکونتش بیشتر شده است.خانه که در ابتدای زندگی بشر یک سرپناه در برابر گرما، سرما، حیوانات درنده و غیره بود، کنون محلی است که علاوه بر تامین بعد فیزیکی نیازهای انسان باید نیازهای بعد روحی او را نیز مد نظر داشته باشد. خانه مکانی برای آسایش و رسیدن به آرامش روحی است.

تامین خلوت مطلوب در خانه از مهمترین ویژگی هایی است که اثر بسیار مثبتی در روان انسان ها خواهد داشت و به همان اندازه که رعایت آن تامین کننده آرامش روحی افراد در محل زندگی شان خواهد بود، عدم توجه به آن اثرات مخربی در سلامت روحی و روانی آنان بر جای خواهد گذاشت. رعایت محرمیت در فضا، منجر به افزایش حس امنیت که براساس هرم مازلو جزو نیازهای پایه انسان است، می شود. بدین سان طراحی مناسب فضا و محیط زندگی برای رسیدن به خلوت مطلوب بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اهمیت دارد و لزوم آن دانستن معنا و مفهوم خلوت و بررسی تاثیر آن در شکل دهی به فضایی که در آن زندگی می کنیم، می باشد؛ که مفهوم مذکور در بطن اصول طراحی معماری عرصه های فضایی مسکن معاصر وجود دارد اما چندان مورد توجه طراحان و معماران قرار نمی گیرند.

این تحقیق بر آن است تا ضمن بررسی مفهوم خلوت و سازو کار های کنترل آن ، تاثیر آن را در اصول معماری شکل گیری فضاهای خانه های مسکونی معاصر جست و جو کند تا نتایج این بررسی در طراحی و ساخت خانه های پس از این ،اعمال گردد و منجر به افزایش سطح رضایتمندی کاربران شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد