در اینجا نمی خواهم از بررسی های کرانفیلد دفاع کنم اما فقط باید یاد اور شوم که این تحقیقات باعث شد تا بسیاری از افراد باور کنند که نظام هاي زبان طبیعی – لااقل در شرایطی خاص – همانند یا حتی بهتر از نظام هایی عمل میکنند که بر واژگان کنترل شده استوارند. کلوردون در بعضی از نوشته های خود دربارهٔ آزمایشات کرانفیلد تلویحاً بیان میکند که یک سیستم به زبان طبیعی – اگر درست استفاده شود – همیشه بهتر از سیستمی عمل خواهد کرد که بر کنترل واژگان بنیان نهاده شده است. کمی بعد، کلینگ بیل ” ( ۱۹۷۰)، با استفاده از نتایج کرینفیلد و تجربه خود در مرکز مستندسازی وزارت دفاع”، ادعا کرد که استفاده از واژگان کنترل شدهٔ بسیار ساخت یافته برای نمایه سازی و بازیابی، قدیمی شده است و اینکه زبان طبیعي نثر علمی کاملاً برای نمایه سازی و بازیابی مناسب است. کمی بعد، بهاتاچاریا (۱۹۷۴) اظهار داشت:

یافته های حاصل از تجربیات مختلف دربارهٔ بررسی و ارزیابی زبانهای نمایه سازی، که در دهه قبلی صورت گرفتند، بارها و بارها قوت زبان طبیعی – بدون هیچ کنترلی یا با حداقل کنترل – به عنوان بهترین زبان نمایه سازی را نشان داده اند (یعنی با توجه به کارایی و قابلیت بازیابی). (ص ۲۳۵).

پس از تحقیقات کرانفیلد، محقیقین دیگری – تحت تاثیر مطالعات کرانفیلد – نیز به نتایج مشابهی در زمینه ارزشي زبان طبیعی در بازیابی اطلاعات دست یافتند. مثلاً آیچیزونا دیگران (۱۹۷۰-۱۹۶۹) آزمایشاتی را انجام دادند تا بتوانند برای کمک به تصمیم گیری درباره نمایهسازي پایگاه اطلاعاتی INSPEC به اطلاعاتی دست یابند. نتایج جستجو در ۱) عنوان، ۲) عنوان ها بعلاوه چکیده ها، ۳) اصطلاحات نمایه ای که در نگارش چایی نمایه نامه علوم مورد استفاده قرار گرفته بودند، ۴) نمایه سازی انسانی به زبان آزاد” و ۵) اصطلاحات کنترل شده ای که از پیش نویس اصطلاحنامه گروه INSPEC استخراج شده بود،باهم مقایسه شدند. جامعه مورد آزمایش از ۵۴۲ مقاله در زمینه الکترونیک و ۹۷ درخواست که کاوشگران در دسترس قرار داده بودند تشکیل شده بود. برآوردی انجام شد تا مشخص شود که کدام مقالات به کدام سؤالات مرتبط هستند.

همچنین، تلاش شد تا بین راهبردهای مورد استفاده در روشهای مختلف جستجو، سطحی از توازن برقرار شود. نتیجه آنکه بازیابی براساس واژگان پیش نویس اصطلاحنامهٔ INSPEC، به نسبت سایر روشهای جستجو، نتایج بهتری را ارائه داد. با این وجود، پیشنهاد شده بود که از روش اختصاص اصطلاحات زبان طبیعی توسط نمایه سازان انسانی – که مقام دوم کارایی را کسب کرده بود – استفاده شود