آمریکا

لویی سولیوان۱۸ در آمریکا نماینده جنبش هنر نو و تزیینات فارغ از زمینه تاریخی به حساب می آمد. او نخستین کسی بود که ایده تبعیت فرم از عملکرد را مطرح ساخت، خلف او فرانک لوید رایت۱۹ با الهام از همین کلام نقطه ی تلاقی فرم و عملکرد را در گیاهان و موجودات زنده می دید و به تبع آن نوعی معماری ارگانیک را پدید آورد که به مثابه پدیده ای طبیعی بسط و گسترش می یافت. در کار او احترام به ماده و طبیعت آن، ارتباط میان طبیعت و فرم ساختمانی و درک ساختمان به مثابه پدیده ای آلی موج می زند. هنر نو در سایر کشورهای اروپایی مانند چک، فنلاند، مجارستان، نروژ، اسکاندیناوی و… نیز پیروانی یافت و بنا به صنعت غالب هر کشور، هنرمندان تمامی زمینه ها از نهضت آرت نوو بهره بردند. (همان جا)

آرت نوو در کشور های مختلف نام های گوناگونی گرفت در ایتالیا به نام سبک آزاد ( (liberty stile ، در اسپانیا مدرنیسم یا مدرنیستا (modernism) ، در آلمان و اسکاندیناوی به نام سبک جوان (Jungedstil) و در فرانسه به نام هنرنوو (Art Nouveau) و در اتریش سبک جدایی (Sezessionstel) به دلیل جدایی معماران این سبک از معماران تاریخ گرا در اتریش خوانده می شد . (سروری،۱۳۸۸، (۴۳

باید توجه داشت که سبک های مختلف معماری از قبیل نئوکلاسیک و رمانتیک در قرن نوزده، تقلید دقیق از گذشته را سرلوحه کار خود قرار داده بودند. ولی پیروان نهضت هنر نو برای اولین بار بینش جدیدی را در معماری اروپا پایه ریزی کردند که به جای الهام از گذشته، توجه به آینده و تکنولوژی و ابداعات جدید داشت. معماران این سبک از مصالح مدرن مانند چدن، آهن، فولاد و بتن استفاده می کردند، ولی ظاهر کلی و جزییات ساختمان را با تزیینات فرم های طبیعی و گیاهی شکل می دادند.

زمینه های فکری این سبک را می توان در سبک هنرها و صنایع دستی در نیمه قرن نوزدهم در انگلستان یافت. لازم به یادآوری است که اگرچه سبک هنرها و صنایع دستی شعار خود را ابداع به جای تقلید از گذشته قرار داده بود، ولی بنیانگذاران این سبک تولید صنعتی را رد می کردند و خواهان بازگشت به معماری روستایی و محلی بودند. اما در مقابل، معماران نهضت هنر نو از تولیدات صنعتی بصورت گسترده استفاده می کردند و معماری روستایی برای آنها الگوی مناسبی نبود. (قبادیان،۳۶،.(۳۷-۱۳۹۱