ادوات کشاورزی

دیسک
وسیله ای است برای تسطیح زمین شخم خورده، خرد و نرم کردن کلوخ ها، از بین بردن علف‌های هرز و ساقه‌های باقیمانده برخی گیاهان مثل غلات، پنبه و… مخلوط کردن کودهای شیمیایی یا کود سبز قبل از کاشت، پوشاندن بذوری که بصورت دستپاش روی خاک ریخته شده اند و در مواردی برای خرمن کوبی و شخم سطحی بکار برده می شود. دیسک‌ها به دو قسم دیشسک معمولی و دیسک قیچی (off – set disk) تقسیم بندی می شوند.

دیسک معمولی ممکن است یا یا دو ردیفه باشد. ساختمان دیسک از تعداد بشقاب مدور و توگرد تشکیل شده اند که در فواصل معین در روی محوری (دو یا چهار محور) حرکت می کنند. این بشقابها در مرکز ضخیم و در لبه نازک می باشند و قطری حدود ۴۵ تا ۶۰ سانتی متر دارند که گاهی در انواع سنگین تر این قطر به ۷۰ سانتی متر می رسد. در بعضی از انواع دیسک‌ها لبه بشقابها درای کنگره می باشد. صفحات مقعر شکل دیسک‌ها روز هر محور طوری نصب می شوند که

گودی آنها در یک جهت بوده و تعداد آنها روی هر محور بین ۳ تا ۱۳ بشقاب بر حسب انواع آنها متغیر است عمق عمل دیسک‌ها از ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر حتی تا عمق ۲۰ سانتی متر بسته به سنگین وزن دیسک می باشد. هنگام دیسک زدن اراضی، عملیات طی دوبار بصورت رفت و برگشت انجام می شود تا خاکی که در نوبت اول جابجا شده در نوبت دوم بجای خود برگردانیده شود.

 

مشخصات فني كولتيواتور كودكار

مشخصات فني :
شش رديفه چهار رديفه مشخصات فني
۳۰۰ (Lit) 300 (Lit) ظرفيت مخزن كود

۵۰-۶۰ (HP) 45 (HP) قدرت مورد نياز
۴۷۵ (cm) 325 (cm) عرض دستگاه
۵۵۰ (Kg) 400 (Kg) وزن دستگاه

اين ماشين براي عمليات توام كوددهي و مبارزه با علفهاي هرز موجود در جويهاي مزارع ذرت، چغندرقند، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي مناسب مي باشد. مقدار ريزش كود ۵۰ تا ۱۵۰۰ كيلوگرم در هكتار است و تنظيم اين مقدار توسط موزع شياردار ميني ماكز انجام ميشود. اين دستگاه بصورت چهار رديفه و شش رديفه توليد مي گردد و فاصله بين رديفها قابل تنظيم است. اين دستگاه داراي شياركش و تيغه هاي مخصوص براي كار در شرايط مختلف ميباشد. واحدهاي اين دستگاه بطور مجزا و بصورت مفصلي روي شاسي نصب شده اند و هنگام برخورد با موانع بدون بروز خسارت به دستگاه، از روي مانع عبور ميكنند.

كودكار بذركار پنوماتيك :
مشخصات فني :
شش رديفه چهار رديفه مشخصات فني
۳۰ (Lit) 30 (Lit) ظرفيت مخزن بذر

۳۰۰ (Lit) 300 (Lit) ظرفيت مخزن كود
۷۰-۸۰ (HP) 50-60 (HP) قدرت مورد نياز
۵۰۰ (RPM) 500 (RPM) دور محور تواندهي تراكتور
۳۰ (cm) 30 (cm) حداقل فاصله خطوط كشت
۷۵ (cm) 75 (cm) حداكثر فاصله خطوط كشت

۱۰۰۰ (kg) 800 (kg) وزن دسنگاه

واحدهاي كارنده:
انواع واحدهاي كارنده كه بر حسب نوع محصول در اين بذركار پيش بيني شده است عبارتند از:

واحد كارنده مخصوص كشت چغندرقند و گوجه فرنگي

واحد كارنده مخصوص كشت ذرت، سويا و آفتابگردان

واحد كارنده مخصوص كشت چغندرقند و گوجه فرنگي

شياركش:
ايجاد جوي و پشته توسط شياركش انجام مي شود.

شيار كش

شيار بازكنها:
انواع شياربازكنها كه بر حسب نوع محصول در اين بذركار استفاده ميگردد عبارتند از:

شياربازكن كفشكي

چرخهاي فشار :
انواع چرخهاي فشار كه بر حسب نوع محصول در اين بذركار استفاده ميگردد عبارتند از:

چرخ فشار ساده براي كشت ذرت، آفتابگردان، سويا، پنبه و صيفيجات

چرخ فشار مقعر براي كشت چغندرقند، گوجه فرنگي و ريزدانه ها

چرخ فشار دوتايي براي كشت چغندرقند، گوجه فرنگي و بذرهاي ريز

گيربكس مركزي :

تنظيم فاصله بذرها روي خطوط كشت بوسيله گيربكس مركزي انجام ميشود. از روي جدولي كه بر درب گيربكس نصب شده است، چرخ زنجيرها براي فاصله مورد نظر بذرها انتخاب ميشوند
موزع شياردار MINIMAX :

بوسيله موزع شياردار تنظيم ميزان ريزش كود انجام ميشود

عملكرد در مزرعه :

مشخصات -كولتيواتور كودكار:
شياركش:
ايجاد جوي و پشته توسط شياركش انجام مي شود.

شيار كش
تيغه ها:
انواع تيغه‌ها كه بر حسب نوع محصول و شرايط مزرعه در اين بذركار استفاده ميگردد عبارتند از:
تيغه شمشيري
تيغه ساده
موزع شياردار MINIMAX :

بوسيله موزع شياردار تنظيم ميزان ريزش كود انجام ميشود

__________________

– لند لولر
موارد كاربرد:
– تسطيح اراضي و آماده نمودن زمين براي عمليات كاشت و آبياري
– ترميم ناهمواريهاي ناشي از وجود جوي و پشته در زمينهاي آبي
مشخصات ويژه:
– تغيير زاويه تيغه در دو جهت عمودي و افقي به سهولت قابل انجام است.
– در لولرهاي مجهز به جك هيدروليك تنظيم ارتفاع تيغه به آساني توسط راننده تراكتور انجام مي شود.
– چرخ گردان در قسمت جلوي لولرهاي سنگين با فاصله زياد از تيغه علاوه بر تسهيل در حمل دستگاه از تاثيرات حركات تراكتور در سطوح ناهموار به تيغه لولر و به تبع آن موج دار شدن زمين جلوگيري مي كند.
– گاو آهن برگرداندار سوار شونده
موارد كاربرد:
– براي شخم خاكهاي سنگين و نيمه سنگين به عنوان يك وسيله خاك ورزي اوليه
مشخصات ويژه:
ساخته شده از آلياژهاي مقاوم
– شاسي مستحكم و ساده و سوكهاي دو لبه و از فولاد بوردار اروپايي بادوام
– قطعات فرسايشي به آساني قابل تعويض هستند مجهز به چرخ تنظيم عمق و سيستم ايمني پين برشي براي كار در شرايط سخت.
– – ديسكهاي سنگين
موارد كاربرد:
– براي خرد كردن كلوخهاي ناشي از شخم و ايجاد سطح يكنواخت و آماده سازي بستر بذر همچنين به عنوان وسيله اي براي خاك ورزي اوليه يعني ديسك بدون شخم با توجه به شرايط خاك و رطوبت آن مورد استفاده در مزارع بزرگ به ويژه كشت و صنعت ها.
مشخصات ويژه
– رديف جلو داراي پره ديسكهاي لب كنگره اي است كه باعث نفوذ بهتر در خاك و خرد كردن بقاياي گياهي و كلوخها مي شود.
– مجهز به شاسي سنگين و محكم براي كار در شرايط سنگين
– هم پوشاني كامل پره‌ها
– سيستم تنظيم افقي (تراز كننده) باعث يكنواختي عمق كار و كاهش فشار بر تراكتور است.
– تنظيم ارتفاع با جك هيدروليك
– گلگيرها در شرايط مرطوب قابل تنظيم هستند.
– وزن ديسك روي هر گروه از ۷۲ تا ۱۴۰ كيلوگرم در مدلهاي مختلف انتخاب اصلح را براي شرايط متفاوت زميني ميسر مي ساد.
– بذركار غلات سوار شونده
موارد كاربرد:
براي كاشت انواع غلات بويژه در زمينهاي آبي با سرعت كار فوق العاده
مشخصات ويژه:
– مجهز به ماركر اتوماتيك، موزع هاي بذر فلزي شياردار، شيار بازكن تك ديسكي
– گيربكس دستگاه مجهز به قفل مخصوص است، كه فقط در هنگام جركت به جلو عمل مي كند.
– مخزن بذر و شافت موزع و محفظه بذر از مواد گالوانيزه و فسمتهاي متحرك بادامكها از فولاد ضد زنگ مي باشد.
– فشار شيار بازكنها با تغيير فشار فنرها به طور منفرد و يا به طور جمعي قابل تنظيم است.
– مقدار كاشت با توجه به نوع بذر از ۰٫۱۲ كيلوگرم تا ۴۰۰ كيلوگرم در هكتار قابل تنظيم است.
– زيرشكن و لق كننده
موارد كاربرد:
براي شكستن لايه سخت (Hardpan) كه در اثر چندين سال شخم در عمق معيني تشكيل شده جهت نفوذ آب و توسعه بيشتر ريشه گياه.
مشخصات ويژه:

– ساخته شده از فولادهاي آلياژي مقاوم و ضد سايش
– شاسي و ساقها براي استحكام كافي براي كار در شرايط سخت برخوردارند.
– وجود شرخهاي تنظيم عمق امكان نفوذ به عمق دلخواه با توجه به نوع خاك تا عمق ۸۵ سانتيمر را فراهم مي‌سازد.
– گاو آهن قلمي (چيزل پلاو) سوار شونده
موارد كاربرد:

براي شخم زمينهاي ديم به منظور حفظ رطوبت خاك، كاهش فرسايش
– هچنين كنترل علفهاي هرز در زمان آبش با نصب تيغه هاي پنجه غازي به جاي تيغه هاي قلمي
مشخصات ويژه:

ساخته شده از فولاد مقاوم، قابل استفاده با تراكتورهاي تا ۶۵ تا ۱۱۰ قوه اسب، مجهز به چرخ تنظيم عمق.
– ديسكهاي سبك (تاندوم و افست)
موارد كاربرد:
– به عنوان ادوات خاك ورزي ثانويه براي شكستن كلوخهاي ناشي از شخم و از بين بردن علفهاي هرز و آماده سازي بستر بذر در خاكهاي سبك
– مخلوط كردن كود با خاك سطحي
مشخصات ويژه:
– ديسكهاي كششي چرخدار مجهز به جك تنظيم عمق مي باشند.
– ياتاقان بلبرينگهاي گردگيردار در محور پره‌ها موجب دوام و طول عمر دستگاه مي باشند.
– گلگيرهاي قابل تنظيم موجب كارآيي بهتر در شرايط مرطوب است.
– قطعات فرسايشي ادوات كشاورزي
موارد كاربرد:

تيغه هاي فرسايشي ساخت شركت توليدي ادوات كشاورزي اراك، شامل سوك گاو آهن، پره ديسك (كروي و مخروطي)، تيغه هاي كولتيواتور و… تماما از فولاد مخصوص و مقاوم به سايش و ضربه ساخته شده و با روش آهنگري فرمدهي شده و به وسيله كوره ريلي گازسوز منحصر بفرد، در درجه حرارت مناسب آبكاري و سپس ماشينكاري و رنگ‌آميزي مي شوند. با توجه اعمال كنترلهاي لازم و رعايت ابعاد آناليز و سختي تيغه‌ها در مراحل مختلف توليد، امكان عرضه آنها با كيفيت بسيار مطلوب و مطابق با استانداردهاي بين المللي و مورد قبول فراهم مي گردد. اين شركت علاوه بر تامين نياز اكثر سازندگان داخلي، احتياجات كشاورزان به تيغه هاي فر سايشي مورد مصرف در انواع ادوات كشاورزي را در اقصي نقاط ايران مي نمايند.
__________________

ردیف کار غلات دانه ریز :
این ردیف کار برای کاشت غلات دانه ریز مانند گندم، جو، ارزن، ذرت خوشه ای (جهت علوفه) و لوبیاهای روغنی و چشم بلبلی (جهت کود سبز) بر روی زمین مسطح ساخته شده است. دستگاه شامل مخزن بزرگی است که در کف آن سوراخهایی برای خروج بذر از مخزن تعبیه شده است یک محور افقی زائده دار در داخل مخزن قرار دارد که با حرکت خود خروج بذر را از سوراخها تسهیل می نماید.

رایج ترین روش کنترل خروج بذر استفاده از یک چرخ دنده عریض است که در خارج مخزن و زیر هر سوراخ قراردارد. این چرخ دنده بذر خارج شده از مخزن را دریافت کرده و به لوله ریزش تحویل می دهد سطحی از چرخ دنده که در زیر سوراخ واقع می شود و همچنین سرعت گردش چرخ دنده برای میزان بذر قابل تنظیم است. نیروی لازم برای گردش چرخ دنده‌ها از تایر‌های ردیف کار تأمین می گردد. بذر خارج شده از چرخ دنده بوسیله لوله ریزش به داخل شیار باریک و کم عمقی که بوسیله دیسک یا پاشنه شیارساز واقع در جلو لوله ریزش ایجاد شده است می ریزد.