ارزیابی یک کلاس کاربردی

ذخيره سريع اطلاعات شامل كلاس كاربرد تجاري عمومي و منحصر به فرد است . سازندگان اوليه ذخيره اطلاعات قبلا سيستم هاي آنها در نظر گرفتند كه از اجزاي كليدي استراتژي ∏ آنها و ساختار مي باشد .نمونه هاي بي شماري مي تواند ذخيره هاي اطلاعاتي پيشرفته موفقيت آميز بالا ذكر شده است و در مشاغل يكسان و همه نوعي گسترش يافته اند . فروشندگان سخت افزار و نرم افزار سريع محصولات پيشرفت كرده اند و خدماتي هدف آن بويژه ذخيره اطلاعات بازار است در اين مقاله با تدابير كليدي نزديك سيستم هاي ذخيره اطلاعات آشنا خواهند شد .

ذخيره اطلاعات چيست ؟ جواب ساده اي كه مي تواند به ذخيره اطلاعات داد اين است كه جايگزين داده هاي بعدي مي شوند و كالاي داخلي سيستم را كنترل مي كند . تعريف كاملي كه باعث بسياري از ويژگي هاي كليدي سيستم ذخيره اطلاعات است . سپس در بخش ۲ تا ۳ ويژگي كليدي را مشخص خواهيم كرد و تعريف را مطرح مي كنيم كه چگونه آنها ذخيره اطلاعات را بهبود مي دهند .

 

بخش ۱- ارزيابي يك كلاس كاربردي
۱ . ۱ روند معمول در داده هاي متعارف ( قبلي )
در بررسي پيشرفت ذخيره اطلاعات ، در شروع ما نياز به بررسي به آنچه در داده ها انجام شد قبل از ارزيابي ذخيره اطلاعات داريم . ابتدا چگونگي انواع داده ها را بررسي مي كنيم كه در ذخيره هاي اطلاعات امروزي تكميل شده است و از قبل كنترل شده است . به طور كلي سيستم هاي پيشرفته ، تاكيد اوليه در

سيستم هاي قابل استفاده شده است وآنها را پردازش مي كنند. از آن در نگهداري داده ها در سيستم هاي قابل استفاده به مدت نامحدودي نگه مي دارد ، و تنها به عنوان يك چاره انديشي در يك ساختار طراحي شده براي بايگاني داده هايي است كه سيستم عملي پردازش شده است . شرايط لازم اساسي

سيستم هاي قابل استفاده و كاهش متفاوت هستند ، سيستم هاي عملي كارآيي دارد ، با در نظر گرفتن اينكه سيستم هاي كاوش فضاي گسترده و انعطاف پذيري ( قابليت تغيير ) دارند . بندرت تداخل تحليل گرهاي اداري قابل قبول است و اجراي سيستم هاي كاربردي را كاهش داده است .

۱ . ۱٫ ۱ داده هاي سيستم هاي قديمي
در سال ۱۹۷۰ براي توسعه همه سيستم هاي اداري مجازي در ابزار مورد استفاده پردازنده مركزي در كامپيوتر ۱MB انجام شد . از قبيل COBOL,CISS,1MB,CB2 و غيره ، در دهه ۱۹۸۰ پايگاه هاي ميني كامپيوتر هاي جديد را آورد از قبيل AS/400 وVAX/VMS در آخر دهه هشتاد و اوايل نود UMXيك پايگاه سرور متداول آشنايي از ساختار سرويس دهنده و / سه ويل گيرنده مي سازد
ذخيره همه تغييرات در پايگاه ها ، ابزار و تكنولوژي هاي شمار زيادي از كاربردهاي تجاري فوق‌العاده براي اجرا در محيط هاي پردازنده مركزي دهه ۱۹۷۰ ادامه داشت . دلايل زيادي براي اين وجود دارد دليل اصلي و اينكه آن مخصوصا مطابق مبحث ماست ، كه بيشتر از سالهايي كه اين سيستم ها در گرفتن دانش تجاري زياد شده اند و قواعدي كه بعلت مشكل است كه در كاربرد پايگاه جديد گذاشته شود اين سيستم ها ، به طور كلي سيستم هاي موروثي ناميده مي شود از منابع داده ها در سيستم هاي تحليل گر ادامه دارد . داده هايي كه در DB2,1MS,VSAM و غيره ذخيره مي شوند در سيستم هاي معامله ( تراكنش ) در نوارهاي بزرگ كتابخانه اي در مركز در طراحي و برنامه پيشرفته در اين گزارشات و خلاصه هاي فرض شده است

زمان لازم در گسترش و توليد اين برنامه مكررا در مقياس بزرگتر از پايان تفكر كاربرها به نتيجه مطلوب رسيده است كه‌ آنها مي توانند موجب شوند .

۲ . ۱ . ۱ اطلاعات خلاصه شده از دسك تاپ
طي دهه گذشته ، افزايش شديد محبوبيت كامپيوتر شخصي در دسك تاپ تجارتي گزينه هاي مديريتي آشنا شدند و تحليل گرهاي تجاري روي فرصتها تاثير گذاشتند . فاصله بين برنامه نويسان و كاربر نهايي در تركيب تحليل گران داشته باشند كاربران پيشرفته نسبتا از برنامه هاي اطلاعات پايه دسك تاپ افزايش كارايي در استفاده از صفحه گستر در تحليل و نمايش گرافيكي موروثي را فراهم مي آورد . بيشتر دسك تاپها ابزار تحليل و گزارش هستند كه به طور افزايشي به طرف كاربران نهايي شان مي روند و ترقي عامه قابل توجهي در دسك تاپ دارند .

تحليل گران تجاري معايب اين مدل را در اين مي دانند كه آن داده هاي ناقص را باقي مي گذارد و لزوما بطور ويژه به جلو مي برد . براي هر فرد كاربر تنها از اطلاعاتي كه او نياز دارد فراهم مي آورد ، استاندارد شده است . خلاصه ها به آدرس مورد نياز كاربان چندگانه عاجز است و بكار مي رود زمان و بها شامل الزام ، ايجاد شرايط لازم آدرس دهي از تنها يك كاربر كه جلوگيري كننده ثابت است اين روند در مديريت داده فرض مي شود كه كاربر نهايي زمان دارد تا صرف مديريت داده در صفحات گسترده ، فايلها ، پايگاه داده‌هاست ، هنگاميكه بيشتر اين كاربران در مديريت داده ها متخصص شده است بيشتر تعهد اين مانند يك ضرورت است و انتخاب مسلم ، بيشتر كاربران آن را مناسبتر مي يابند براي تمركز روي تحليل گران واقعي و ابزار در دسترس آنها .

۳ . ۱ . ۱ سيستم هاي اطلاعاتي اجرايي و پشتيباني – تصميم گيري
ديگر مقوله سيستم هاي تحليل گر عمومي با سيستم هاي پشتيباني و سيستم هاي اطلاعاتي اجرايي نتيجه گرفته است . در نتيجه سيستم هاي پشتيباني منجر به تمركز بيشتر روي جزئيات براي ورود و كمتر سوي مديران سطح متوسط نشانه رفته است. سيستم هاي اطلاعاتي اجرايي بطور كلي يكي از تثبيت در سطح بالا جلوگيري ميكند كه نمايش چند بعدي داده هاست همانطور سطح اجرايي بالايي دارد . توانايي در برش و برش داده هاي يكسان از حركت سريع در مرورگر جزئيات داده هاست . اين دو دسته هاي مشترك و مشابه ، شايد پيشروهاي محقي در سيستم هاي ذخيره اطلاعات هستند هنوز بهاي زياد طراحي كاربردي و هماهنگي در محصولاتشان است كه از توليد البيت ساخته شده كه هرگز وارد مسير اصلي نشده است .

به طور كلي در ذيل تعدادي ويژگي هاي مربوط به پشتيباني طراحي يا سيستم هاي اجرايي بيان شده است . اين سيستم ها داده هايي در دوره هاي تشريحي استاندارد تجاري دارند بيشتر از علائم زمينه هاي رمز كامپيوتر ناميده مي شود . علامت داده ها و ساختار داده ها در اين سيستم ها براي استفاده در كاربران غير فني طراحي كردند داده معمولا با قواعد تجاري استاندارد كاربردي پردازش مي شود . همچون چگونه در درآمد توليدات تخصيص داده مي شود . واحد هاي تجاري ، و بازار .

نمايش يك رقمي كردن داده از قبيل توليد ، مشتري و بازار در فراهم است . هر چند اين سيستم ها خيلي سيستم ها خيلي طولاني ناشي از شرايط لازم در زمانهايي مشخص خواهند بود كه توانايي حركت سريع در جزئيات داده ها ، بندرت آنها قادر به دسترسي همه جزئيات داده ها در زمان يكسان هستند سيستم هاي ذخيره داده هاي امروزي ابزار تحليلي ميسر شدند كه با پيشروي هاي آنها حاصل شده اند . اما طراحي آنها ناشي از شرايط لازم ويژه تحليل گر ها يا اجرا نيست و همانطوريكه ما خواهيم ديد ، سيستم هاي ذخيره داده موفقيت بيشتري داشته اند هنگاميكه تنظيم طراحي آنها با ساختار كلي تجاري بيشتر از شرايط لازم مشخص است .

 

۲ . ۱ ظهور تكنولوژي هاي توانا سازي كليدي
عوامل زيادي تحت تاثير ارزيابي سريع و منظم ذخيره داده هستند . مهمترين عوامل اين مجموعه ، حركت متقابل عظيمي در تكنولوژي سخت افزاري و نرم افزاري دارد . تحليل سريع صدها گيگا بايت اطلاعات و دانش تجاري را فراهم مي آورد .
افزايش سريع قيمتها و افزايش توان سخت افزاري كامپيوتر ، اتصال و استفاده آسان از نرم افزار امروزه ، تحليل سريع صدها گيگا بايت اطلاعات در دانش تجاري را ممكن مي‌سازد .

۱ . ۲ . ۱ كاهش قيمت هاي سخت افزار براساس قانون « مور »
مهمترين عامل در ارزيابي ذخيره داده افزايش توان سخت افزاري كامپيوتر را شدت مي‌دهد با افزايش اين توان فقط به سرعت قيمتها را كاهش داد . « گوردن مور » هم بنيان انتيل ، پيشگويي كرد كه حجم يك ريز پردازنده در هر ۱۸ ماه دو برابر مي شود اين فقط در پردازش صدق نمي كند . همچنين در اجزاي ديگر كامپيوترها نيز اينگونه است . هنگاميكه دسك تاپ كامپيوتر ها امروزه قوي تر از پردازنده هاي مركزي ديوي به اندازه سرور قدرت دارد كه تصورش هم در دهه قبل مشكل بود

پردازنده هاي پنتيوم ∏ و آلفا پر قدرت باور نكردني در بازار اجناس كامپيوتر دارند . پردازنده ساختار هاي سخت افزاري پيچيده در سطح بازار از قبيل چند پردازش منظم كه در مسير اصلي قرار مي گيرد كه در محاسبه ساده ماشيني است . چيپ هاي با حجم هاي با حجم حافظه بيشتر ، يك قسمت كليدي تاثير گذار سيستم اجراي ذخيره داده است ، اكنون با قيمت هاي خيلي پايين تر در دسترس است . حالا ممكن است در داشتن ارزش دستگاه با اعتدال با ۱ با ۲ گيگا بايتهاي حافظه است . گذرگاه كامپيوتر از قبيل PCI و رابط ناظر از قبيل SCSI مافوق با سرعت غير قابل باور I/O ساخته مي شود در آخر نگهداري مقداري اطلاعات را انجام مي دهد تنها در دو دهه قبل ، اين درايو ها فيبري در ذخيره اطلاعات داشته اند كه مي توانند حالا به آساني روي يك هارد ديسك ۱ اينجي ساده ذخيره كند .

۲ . ۲ . ۱ افزايش قدرت دسك تاپ
ورود به بازار همانطوريكه يك كامپيوتر NOVELTY در اوايل دهه هشتاد ، كامپيوتر شخصي منبعي نو‌آوري طي دهه گذشته شد. كامپيوتر شخصي در ابتدا براي پردازش قسمت و ديگر كارهاي اصلي بدون اتصال به عمليات تحليلي اوليه بكار مي رفت . نوآوري كمتر همچنين در توليد نرم افزار قدرتمند شخصي ، رابط گرافيكي با استفاده آسان ، و عكس العمل كاربردهاي تجاري و كامپيوترهاي شخصي نقطه عطف همه محاسبات امروزي شد . سخت افزار و نرم افزار دسك تا

پ قدرتمند در پيشرفت يا محاسبه چند لايه ساختار را در پي داشت . تقريبا ذخيره همه اطلاعات با كامپيوتر شخصي بر پايه شرايط لازم بود . اين ابزار متفاوت از حجم هاي جستجوي خيلي ساده در دسترس در بيشتر بسته هاي بهره وري در ابزار تحليل چند بعدي گرافيكي قدرتمند است. بدون گسترده انتخابهاي قابل دسترسي در ذخيره اطلاعات در دسترس ، باعث سريع شدن ذخيره اطلاعات نمي شود .

 

۳ . ۲ . ۱ هر نرم افزار براي افزايش توان سرور
سيستم هاي اجرايي سرور از قبيل ويندوز NT,UNIX عوامل قدرتمند و پايايي وضعيت بحراني در وضعيت بحراني در توزيع محيط محاسبه وارد شد . نرم افزار اجرايي سيستم عامل خيلي قوي و قدرتمند شد . همانطوريكه قيمت ها سريع كاهش مي يابد ، با اين تركيب سيستم اجرايي پيشرفته راه كار كلي چنين حافظه مجازي ، چند كاره ، چند پردازنده منطم حتي در صفحات اجرايي ارزان در دسترسند .

علمكرد سيستم ها چون ويندوز NT اين سيستم هاي قوي مي سازند كه خيلي آسان در SETUP و هزينه كلي ارتباط به اين سرورها ي قدرتمند كاهش اجراي هر هزينه كلي ارتباط به اين سرورهاي قدرتمند را بر عهده دارد .

۴ . ۲ . ۱ بهاي پايه كاربردي
مهمترين پيشرفت در محاسبه از زمان ظهور كامپيوتر شخصي است كه انفجار ، اينترنت و بهاي كاربردي پايه اي دارد هرچند بعد از اين حالت ، جوامع تجاري سريعتر به سوي اينترنتي سوق داده شدند . يكي زمينه هاي جالب در قسمت محاسبه امروزه توسعه كاربردي اينترنت است اينترنت شبكه هاي تجاري خصوصي هستند كه بر پايه استاندارد هاي اينترنت واقع شده اند و هر چيز آنها براي استفاده داخلي طراحي شده اند اينترنت مبتني بر كاربرد اساسي در زمينه ذخيره اطلاعات كاربردي است. ابتدا ، ذخيره داده ها مي تواند در گستره وسيع جهاني در شبكه خصوصي با جهاني از هزينه هاي كمتر در دسترس باشد . اي

ن امكان را كاهش مي دهد كه نياز به تكرار داده در طول درايو ها موقعيت هاي جغرافيايي دارد. دوم ، اين استاندارد سرور وب را در پي دارد كه رديف وسطي را بهبود مي دهد و در جائيكه همه تحليل وظيفه.. سنگين جايگزين مي شود قبل از اينكه مشتري در وب براي استفاده را ارائه مي دهد . قدرت سرعت بالاي سخت و نرم افزار ، به مدت زياد با قابليت دسترسي قابل تهيه و استفاده آسان از گزارش و ابزار تحليل نقش مهمي در ارزيابي ذخيره داده ها دارد تصوير سايه روشني از تكنولوژي ارزيابي كه در ذخيره داده ها تاثير زيادي دارد .

۳٫۱ تغيير در ذات تجارت

تاثير مهم ديگر در ارزيابي ذخيره داده زمانيكه تغيير ساختاري در سازمان تجارت و ساختار طي دهه اخير دهه هشتاد و اوايل دهه نود هست . رويداد تكان اقتصادي جهاني ادغام اطلاعات با مقايسه در امريكا و در گسترده جهاني دارد .

گروهي از بازار ها براي محصولاتشان به طور جهاني يافت مي شود هنگاميكه با ديگر شركتها با فرهنگهاي متفاوت عظيم گسترده . محيط هاي اقتصادي رقابت مي كنند ادغام و آشنايي تجاري مرز كشورها را در هم نورديد .

۱٫۳٫۱ عوامل اقتصادي در سالهاي اخير
كاهش اقتصادي سالهاي اواخر دهه هشتاد به مقايسه جدي در جهان در كل دور مشخصي از تثبيت منجر مي شود . پديده اينچنيني « مهندسي پردازش تجاري » و « كوچك كردن اندازه » تاجران را مجبور به ارزيابي مجدد كارهاي تجاري مي كند صنايع بسياري در دوره‌هاي طولاني مي شود . طي اين دوره ، اقتصاد هاي جديدي مجبور مي كند تاجران را به مشخص كردن نواحي مركزي آ»ها و تاجران معمولي را كه مفيدنبودند .
عوامل اقتصادي نقش معمي در ارزيابي ذخيره داده دارند. براي مثال ، هنگاميكه يك واحد بانكداري در دستهاي تغيير دهنده كه سيستم هاي عملياتي مختلفي بكار برده شد.
مديريت عالي هنوز نيازمند نشان دادن توانايي تجاري و ريسكهاي مربوط بر طبق آن كنترل مي كند .صنعت بانكداري سردمدار آلفا از ذخيره اطلاعات است. سيستم هاي ذخيره امروزي استفاده وسيعي در تحليل هاي مشتري و قابل استفاده دارد .

مزيت ذخيره داده ها : اين كاربران نهايي همچنين براي توسعه مدل ذخيره داده ها بحراني هستند : همانگونه كه‌ آنها در سيستم ذخيره داده مشخص مي شوند آنها نقش بسيار مهمي براي راهنمايي ديگر كاربران دارند. پردازش كلمه و spreadsheet نخستين كاربردهايي بودند كه در كامپيوترهاي شخصي به طور موثري استفاده مي شدند در حقيقت spreadsheet ناميده مي شود كه منجر به كاربرد گسترده اي در پيشرفت كامپيوترهاي شخصي مي شود كاربرد نمودار

برداري از يك spreadsheet يكي از وسيعترين تجزيه تجاري و كاربردهاي نمايش استفاده شده را نشان مي دهد جدول محوري جديد موجود spreadsheet معمول مي توانند تجزيه چند بعدي داشته باشند . استفاده نامناسب از نرم افزار بهره ‌وري شخصي ارزان به استفاده از ابزار آناليز و گزارش قوي تر همراه با موتورهاي پايگاه اطلاعات دسك تاپ قوي منجر شده است اين ابزار قوي هم اكنون در جهت كاربران نهايي هدفمند شده اند و اغلب به آموزش خيلي كمي براي كاربردهاي ساده احتياج دارند .

 

۵ . ۳ . ۱ مديريت هوشمند بيشتر اطلاعات
عوامل زيادي بر رويه افزايش هوشمند در فن آوري اطلاعات در ميان اطلاعات در ميان سطوح مديريت متوسط و بالا اثري ندارد بر خلاف يك دهه گذشته وامروزه فن آوري اطلاعات به طور جهاني به عنوان ارزش تجاري استراتژيك كليدي پذيرفته شده است . بسياري از مديران سطح متوسط و بالا كه در طول دهه گذشته تعدادشان افزايش يافته است هدفشان را در سرمايه گذاري فن آوري موفق قرار داده اند در نتيجه ، آنها تمايل ندارند تا از ريسك كردن منابع فن آوري جديد دوري

گزينند كاربرد گسترده اينترنت در آگاهي مديران از مدهاي تكنولوژي كمك كرده اند اينترنت هم اكنون در راهبرد معاملات تجاري مورد استفاده قرار مي گيرد . اما بزرگترين ارزش آن براي اين داده ها انتشار اطلاعات مي باشند امروزه ، مديران نه تنها مي توانند منابع گوناگوني از رويه هاي صنعتي را مرور كنند آنها همچنين مي توانندبه طور حاضر وآماده مطالعات مورد نياز و اطلاعات فروشنده را بيابند .

كاربرد فن آوري توسط مديران به طور برجسته اي افزايش يافته است . آنها ماورا استفاده از كامپيوتر شخصي از ايميل استفاده كرده اند. اين كاربرد فن آوري و اطلاعات توسط مديران بالاتر در حمايت از پروژه هاي بزرگتر نظير ذخيره اطلاعات را تسريع كرده اند .
پيدايش اقتصاد جهاني

آزاد سازي اقتصاد هاي كاهش اقتصادي در ايالات متحده ، اروپا ، ژاپن ، آسيا ، آمريكاي شمالي ، كمونيست سابق
كاربردهاي تجاري استاندارد

تحليل تجاري فن آوري و مديريت آگاه فن آوري تغييرات در طبيعت تجارت
همراه با فراهم‌آوردن فن آوري كليدي ، اين تغييرات اساسي در تجارت نرمال در طول دهه گذشته مركزي در ذخيره داده ها داشته اند بعضي ها ممكن است حتي بحث را بوجود آورده اند كه اين تغييرات در تجارت فن آوري را به وضعيت اخيرش رهنمون كرده است .

بخش ۲ : نسبت ها و مفاهيم ذخيره داده ها

بعد از اينكه نگاهي به كاربرد تاريخي داده هاي آناليز انداختيم برخي از عواملي كه بر تكامل ذخيره داده ها اثر مي گذارند را كشف كردم ، ما اكنون نسبت هاي كليدي ذخيره داده ها را مشخص مي كنيم .

مهم است كه تشخيص بدهيم كه در ذخيره داده ها هنوز علم در حال تكامل مي باشد همانطوريكه با هر فن آوري در حال تكاملي ، دقت خاصي بايد به كار رود تا اهميت ندهيم به برخي از ادعاهاي بازاريابي كه توسط فروشندگاني كه تلاش مي كنند تا خودشان را از رقيبانشان متمايز كنند داده شود مثلا ،مقدار ذخيره

داده ها نبايد تعيين شود تعيين شود اگر ذخيره داده ها ، واقعا ذخيره داده ها مي باشد فروشنده اي ممكن است بگويد كه ذخيره داده اي كه فقط ۵۰ گيگابايت است ذخيره داده ها كاملا پرشده نيست آنها ممكن است به آن به جاي بازار داده ها رجوع كنند . در شركت هاي كوچكتر ، ۵۰ گيگا بايتي يا حتي خيلي كمتر اطلاعات مربوطه اي كه ده سال گذشته را پوشش مي دهد را نشان دهد و مي تواند به خوبي ذخيره داده هاي قوي تر را نشان دهد.

اين بخش مفاهيم و نسبت هاي ذخيره داده ها را كشف مي كند اين مفاهيم به چهار زير مجموعه گروه بندي مي شوند. نخستين زيرمجموعه دلايل جدا كردن داده ها براي تحليل تجاري از داده هاي عملياتي را بحث مي كند تغيير شكل منطقي داده ها، شامل مدل قرار دادن ذخيره داده ها و نرمال زدايي در زير مجموعه دوم مصرفي مي شوند . گروه سوم مسائل همراه با تغيير شكل فيزيكي داده ها را مرور مي كند .گروه چهارم ايده هاي توليد را بطور خلاصه بحث مي كند تعريف ساده و عريض ذخيره داده ها بحث مفاهيم و نسبت داده ها را دنبال مي كند .