مقاله اي پيرامون ايدز

بيماري نقص ايمني اکتسابي(AIDS)
اين بيماري به طيفي از اختلالات ايجاد شده ناشي از اختلال عملکرد ايمني گفته ميشود که در اثر آلودگي با ويروس نقص ايمني
انساني ايجاد ميشود.از سال ۱۹۸۱ که ايدز به عنوان بيماري مجزا و جديدي شناسائي شده, بيش از ۵۰ ميليون فرد در سراسر جهان با HIV آلوده شده اند. بيش از ۹۰% اين افراد در کشور هاي در حال توسعه زندگي ميکنند و حدود ۹۰% در اثر مقاربت
با جنس مخالف دچار عفونت شده اند.

عامل ايدز
عامل بيماري ويروسي به نام ويروس نقص ايمني انسان( Human Immuno deficiency Virus HIV) که به سيستم دفاعي بدن حمله کرده و باعث اختلال در فعاليت آن مي گردد . بيشترين سلولهايي که درگير مي شوند ،‌لنفوسيت ها هستند که جزء گلبولهاي سفيد مي باشند . نام بيماري ( AIDS ) از حروف اول کلمات زير گرفته شده است و به معني نقص ايمني اکتسابي است : Acquired Immuno Deficiency Syndrome

ميزان گسترش بيماري وآلوده شدن مناطق مختلف

از ابتداي دهه ۱۹۸۰ تاکنون عفونت HIV به طرز وسيع گسترش يافته و به يک همه گيري جهاني مبدل شده است. عفونت HIV
در تمامي قاره ها را البته با شدت مختلف در حال گسترش است. در طي دهه ۱۹۹۰ به طور استثنائي انتقال سريع بيماري در سراسر هندوستان, آسياي جنوب شرقي و آفريقاي جنوبي روي داد. ايدز به طور فزاينده‌اي در سراسر جهان رو به گسترش است بيشترين قربانيان اين بيماري در وهله اول زنان و دختران بويژه زناني هستند كه مورد خشونت جنس مخالف قرار گرفته‌اند. در بسياري از كشورها به صراحت درباره‌ بيماري ايدز صحبت نمي‌شود و آمار دقيقي در اين‌باره

در دست نيست. قربانيان اين بيماري در ميان جوانان نيز رو به افزايش است. جواناني كه در واقع قرباني سهل‌انگاري و ناآگاهي نسبت به چگونگي ابتلا به ايدز مي‌شوند افزايش بي سابقه تعداد زنان مبتلا به ايدز در جهان براساس گزارش سالانه سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني درباره ايدز، تقريبا نيمي از ۲/۳۷ ميليون نفر افراد بالغ آلوده به ويروس اچ آي وي در جهان، زن هستند بيشترين افزايش در تعداد مبتلايان به ويروس اچ آي وي (که منجر به ابتلا به ايدز مي شود)، در آسياي شرقي، اروپاي شرقي و آسياي ميانه است و در بعضي مناطق ابتلا در زنان بيشتر از مردان است.نهاد مبارزه با ايدز وابسته به سازمان ملل متحد

(UNAIDS) مي گويد زنان علاوه بر اينکه از لحاظ بيولوژيکي نسبت به آلودگي به ويروس ايدز آسيب پذيرتر هستند، به دلايل مالي و يا اعمال خشونت مجبور به آميزش جنسي مي شون تعداد افراد آلوده به ويروس اچ آي وي در سراسر جهان هم به بالاترين حد خود رسيده است.تخمين زده مي شود که ۴/۳۹ ميليون نفر در سراسر جهان آلوده به ويروس اچ آي وي هستند. اين رقم در سال ۲۰۰۲، ۶/۳۶ ميليون نفر بود و علت اين افزايش، آميزش جنسي بدون پيشگيري هاي لازم و استفاده از سرنگ مشترک براي تزريق مواد مخدر در رگ است.در طول دو سال گذشته تعداد زنان آلوده به ويروس اچ آي وي در همه نقاط جهان افزايش يافته است.

انتقال ويروس
اگر چه اين بيماري در ابتدا در ايالات متحده در بين مردان همجنس باز و افرادي که از راه وريدي دارو دريافت ميکنند شناخته شد
ولي اکنون تماس جنسي مخالف برجسته ترين راه انتقال HIV در اکثريت نواحي جهان است. در ايالات متحده در طي سال ۱۹۸۵ کمتر از يک در صد موارد شناحته شده ايدز در اثر تماس با جنس مخالف بود. تا سال ۲۰۰۰ انتقال از طريق جنس مخالف شامل بيش از ۲۵% موارد ايدز بوده است که نسبت بالاتري از افرا د آلوده به عفونت HIV بدون علامت را تشکيل ميدهد..

انتقال بيماري

ويروس ايدز از سه راه قابل انتقال است : ۱ – تماس جنسي ۲ – از راه انتقال خون و فرآورده هاي خوني و استفاده مشترک از سرنگ و سوزن آلوده ۳ – از مادر به کودک
۱ – تماس جنسي
۸۰ درصد آلوده شدگان به بيماري ايدز در دنيا به دليل برقراري روابط جنسي با افراد آلوده به اين بيماري مبتلا شده اند .
ويروس در مايع مني و ترشحات دهانه رحم و مهبل افراد آلوده يافت ميشود و ميتواند ازطريق هر يک از شرکاي جنسي در حين مقاربت مهبلي انتقال يابد. وجود همزمان ساير بيماري هاي مقاربتي خصوصا مواردي که زخم هاي تناسلي ايجاد ميشود قويا موجب تسهيل در انتقال جنسي ويروس است امروزه زنان در ايلات متحده گروهي هستند که در آنها عفونت ويروس به سرعت در حال گسترش است . در چندين ناحيه روستا نشين جنوب شرقي , زنان, بالغ بر نيمي از موارد جديد را در سال ۱۹۹۹ تشکيل داده اند

کاندوم
استفاده از کاندوم تا حدود زيادي از ابتلاي آقايان به ايدز جلوگيري مي کند اما هميشه درصد شکستي در آن وجود دارد، يعني همان درصدي که در مورد حاملگي وجود دارد. شرط استفاده از کاندوم اين است که در تمام مدت تماس جنسي از آن استفاده شود، يعني از اول تا آخر و جنس کاندوم خوب باشد و از آن تنها يک بار استفاده شود که حتي در اين مورد نيز اندکي امکان مؤثر نبودن آن وجود دارد

تماس جنسي مطمئن
يعني تماس جنسي با کسي که از سابقه جنسي او اطلاع داشته باشيم، يعني اينکه طرفين قبلاً با کس ديگري ارتباط جنسي نداشته باشند. راهي که سازمان بهداشت جهاني براي کنترل ايدز پيشنهاد مي کند اين است که افراد پيش از ازدواج هيچ تماس جنسي با کسي نداشته باشند و پس از ازدواج نيز غير از همسر خود با کسي تماس جنسي نداشته باشند. در غير اين صورت در ارتباط جنسي از هر راه ديگري احتمال انتقال ايدز وجود دارد

بوسيدن:
بزاق نمي تواند در انتقال ايدز نقش داشته باشد چون آنزيمهاي آن ويروس را غيرفعال مي کند اما اگر تماس از راه دهان باعث خونريزي شود امکان انتقال ايدز وجود دارد

تماس جنسي دهاني
چون ترشحات جنسي حاوي ويروس است مي تواند باعث انتقال ايدز شوداحتمال انتقال ايدز از طريق تماس جنسي خيلي زياد نيست، اما چون تعداد دفعات تماس جنسي معمولاً زياد است احتمال انتقال ايدز از اين طريق نيز بالا مي رود، اگرچه حتي يک بار تماس جنسي نيز مي تواند باعث انتقال ايدز شود، چه از طريق دهان باشد، چه مقعد و چه آلت تناسلي زنانه

سکس مقعدي
از مقعد هم منتقل مي شود و احتمال انتقال از طريق مقعد حتي بيشتر از دستگاه تناسلي است

۲ – انتقال خون و فرآورده هاي خوني و سرنگ و سوزن آلوده
بيماري ايدز از طريق انتقال خون و فرآورده هاي خوني آلوده به ويروس ، قابل انتقال است . در اکثر کشورهاي جهان ، خون و فرآورده هاي خوني را از نظر آلودگي به ويروس ايدز مورد بررسي قرار مي دهند ، پنج درصد از آلوده شدگان به ويروس ايدز از اين طريق آلوده شده اند . هر وسيله تيز و برنده که بتواند در پوست يا مخاط خراش ايجاد کند يا وارد بدن شود مانند ابزار پزشکي و دندان پزشکي ،‌لوازم حجامت ، سوراخ کردن گوش ، ختنه ، خال کوبي ، طب سوزني ، تيغ سلماني و مسواک مي تواند باعث انتقال ويروس گردد . اينگونه وسايل ،‌ بايد يک بار مصرف باشند و يا حداقل بصورت مشترک استفاده نشوند ، در مورد

وسايلي مانند وسايل دندانپزشکي و پزشکي پيشرفته که امکان چنين کاري نيست بايد حتماً وسايل بخوبي استريل شده باشند . در حال حاضر مهمترين راه انتقال ويروس در ايران و برخي از کشورهاي ديگر جهان استفاده افراد معتاد از سرنگ يکديگر براي تزريق مواد مخدر بوده است . در حال حاضر خطر عفونت ويروس کسب شده از تزريق خون در آمريکاي شمالي و اروپا غربي فوق العاده ناچيز ميباشد ولي به صفر نرسيده است عفونت ويروس ميتواند پس از تماس هاي تزريقي تصادفي در پرسنل مراکز بهداشتي ايجاد ميشود.