ایستگاه های فضایی

ایستگاه های فضایی به دور زمین می چرخند و برای هفته ها یا ماه ها محل کار و زندگی فضانوردان هستند ، ایستگاه فضایی تمام نیازهای خدمه را برآورده می کند تا به هنگام انجام آزمایش زنده و سالم بمانند . زباله های خورشیدی بزرگ برق تولید و دیواره ها و سپرهای مخصوص دما را مطلوب و خدمه را از تشعشع و قطعات سرگردان فضایی مصون نگه می دارند . بار اندازه ها به سفینه های تدارکاتی ارسالی از زمین امکان می دهند که محموله خود را تخلیه کنند .

اولین ایستگاه فضایی جهان سالیوت ۱ در سال ۱۹۷۱پرتاب شد . این اولین ایستگاه از ۷ ایستگاهی بود که اتحاد جماهیر شوروی سلبق در مدار زمین مستقر کرد و کیهان نوردان سفینه ی سایوز به استثنای سالیوت ۲ در همگی آنها ساکن شدند . با گذشت زمان طول اقامت آنها از جند هفته به ۶ ماه افزایش یافت ، سالیوت ۶ و ۷ یک بارانداز اضافه داشتند . تا کیهان نوردان بتوانند با خدمه دیدار کنند و سفینه تدارکاتی پروگرس بتواند آذوقه بیشتری از زمین بیاورد .

سالیوت ۱
– تاریخ پرتاب : آوریل ۱۹۷۱
– اقامت درمدار : ۶
– اقامت کیهان نوردان : یک بار به مدت ۲۲ روز ، سه کیهان نورد به نام گرگوری دوبرفولسکی ، ویکتور پاتسایف و ولادیسا ولکوف در خلال اقامتشان اولین پژوهشها درباره ی گیاه شناسی فضایی را انجام دادند ، هر سه در مرحله بازگشت این مأموریت کشته شدند . تحقیق نشان داده است که شیر فلمه معیوب باعث تراکم زدایی سریع هوای کپسول سالیوت شده و کیهان نوردان درونش را خفه کرده است . بر خلاف فضانوردان آیولو این خدمه ها لباس های مخصوص فشار هوا نپوشیده بودند ، در غیر این صورت ممکن بود زنده بمانند و سالیوت به هنگام بازگشت به جو زمین فراز اقیانوس آرام سوخت .

سالیوت ۲
 تاریخ پرتاب : آوریل ۱۹۷۲
 اقامت در مدار : ۲ ماه
 اقامت کیهان نوردان : بی سرنشین

ایستگاه به مجدد پرتاب قطعاتش را یکی پس از دیگری از دست داد و ۲ ماه بعد که به جو زمین بازگشت ، سوخت .

سالیوت ۳
 تاریخ پیتاب : ژوئن ۱۹۷۴
 اقامت در مدار : ۷ ماه
 اقامت کیهان نوردان : یکبار به مدت ۱۴ روز

آمریکا مشکوک بود که سالیوت ۳ مأموریتی نظامی دارد . و تدابیر امنیتی پرتاب این ایستگاه را تقویت می نمود . گزارشهای بعدی نشان داد که ۲ خدمه آن ، « پاول پایووچ « و « دیوری آریتوخین « احتمالاً دو هفته اقامت خود در مدار را ، به نقشه برداری دقیق از تاسیسات نظامی آمریکا سپری کرده اند ، هر چند که جزئیات این گزارشها نادرست است. سالیوت ۳ ، هفت ماه بعد از پرتاب در جو زمین سوخت .

سالیوت ۴
 تاریخ پرتاب : دسامبر ۱۹۷۴
 اقامت در مدار : ۲ سال و یک ماه
 اقامت کیهان نوردان : ۲ اقامت ، یکی ۳۰روز و دیگری ۶۳ روز

در خلال این اقامتها برنامه بلند پروازانه ای از آزمایشها و رصدهای خورشیدی ، سیاره ای و ستاره ای انجام شد . این دستگاه در بازگشت منهدم شد .

سالیوت ۵
 تاریخ پرتاب : ژوئن ۱۹۷۶
 اقامت در مدار : ۱۳ ماه
 اقامت کیهان نوردان : ۱اقامت ، یکی ۶۳ روزه و دیگری ۱۷ روز

خدمه سالیوت ۵ مقدار آلودگی ذرات معلق در جو زمین را مطالعه نمودند و اثرات بی ورنی را بر ماهی بررسی کردند . آنها همچنین درباره پرورش بلور ، آزمایشهایی انجام دادند و با موفقیت بدون استفاده از پمپ ، ماده محرکه ایستگاه را در فضا تعویض کردند . این ایستگاه در بازگشت سوخت .

سالیوت ۶
 تاریخ پرتاب : سپتامبر ۱۹۷۷
 اقامت در مدار : ۴ سال

اقامت کیهان نوردان : ۱۱ اقامت کوتاه ( معمولاً به مدت یک هفته) و ۵ اقامت بلند ( که بیشترین آن ۱۸۴ روز طول کشید . ) با ۲ کوره مخصوص سالیوت ۶ در شرایط جاذبه خفیف مواد نیمه هادی ساخته شد . گاهی اوقات خدمه می توانستند با سبزیجات پرورش یافته در باغچه ی کوچک ایستگاه به غذایشان تنوع ببخشند . سالیوت ۶ در سال ۱۹۸۶ به هنگام بازگشت به زمین سوخت .