برج های خنک کننده

۱- تعریف
برج های خنک کننده در اصل دستگاههایی هستند که جهت بازیافت آب استفاده می شوند.

۲-دسته بندی:
برجهای خنک کننده به لحاظ نوع تماس آب و هوا به دو گروه برجهای تر(مدار باز)و برجهای خشک (مدار بسته)تقسیم میشوند .
برجها از نوع حرکت هوا به دو نوع مکش طبیعی (Natural darft ) و مکش اجباری (Mechainical darft )دسته بندی می شوند .
تقریباً بیش از ۹۰ % برجهای خنک کننده از نوع برجهای تر (wet cooling tower ) می باشند که خود به گروههای ذیل تقسیم میگردند.

جریان متقابل (counter flow )
جریان متقاطع (cross flow )
در سالهای اخیر، بر خلاف گذشته برجهای خنک کننده از نوع جریان متقابل بعلت حجم کمتر و راندمان بهتر مقبولیت بیشتری پیدا کرده اند.

۳- عملکرد کلی برج خنک کننده :
اثر خنک کنندگی انتقال حرارت محسوس (sensible heat transfer ) آب و هوا در برجهای خنک کننده بسیار ناچیز است و تقریباً اثر خنک کنندگی تماماً از تبخیر قسمتی از آب اسپری شده در برج بدست می آید که حرارت لازم برای تبخیر را از آبهای باقیمانده در برج تأمین میکند و در نتیجه درجه حرارت آب باقیمانده تنزل می یابد . بخار حاصل از تبخیر آب نیز توسط پروانه از برج خارج میشود .

 

عواملی که در ظرفیت برج تاثیر گذار هستند :
۱-۳- با کاهش دمای مرطوب محیط (Environment web bulb temperature ) با کاهش دمای رطوبت محیط قدرت خنک کنندگی برج خنک کننده افزایش می یابد
۲-۳- افزایش سطح تماس باعث افزایش ظرفیت خواهد شد.
۳-۳- افزایش زمان تماس آب و هوا باعث افزایش ظرفیت خواهد شد.
۴-۳-سرعت پایین هوای عبوری از سطوح خنک کننده با ثابت نگهداشتن دبی آن باعث افزایش راندمان برج خواهد شد.

۴- اصطلاحات
اصطلاحات مورد نیازدر برج خنک کننده به شرح ذیل می باشند:
۱-۴- دامنه خنک کنندگی (Range ) : کاهش درجه حرارت آب در عبور از برج (اختلاف بین دمای ورودی و خروجی آب ) را دامنه خنک کنندگی مینامند.
ظرفیت یک برج خنک کننده را میتوان با اندازه گیری دبی آب برج و دامنه خنک کنندگی از معادله زیر بدست آورد .
( °K )دامنه خنک کنندگی ×(Kj/kg°k )19/4 ×(L/s )دبی آب =(kw ) بار برج

 

۲-۴- تقرب (Approach ): اختلاف بین دمای آب خروجی از برج و دمای مرطوب هوای ورودی به برج را تقرب (Approach ) می نامند . از نظر تئوریک پایین ترین دمای قابل حصول برای آب در برج ، دمای مرطوب هوای ورودی است ، که در این حالت راندمان برج ۱۰۰% می شود . با توجه به اینکه عملاً راندمان ۱۰۰% امکان پذیر نمی باشد و برای رسیدن به دمای مرطوب محیط می بایست از برج خنک کن خیلی بزرگتر استفاده نمود و اینکار توجیه اقتصادی ندارد ، معمولاً دمای خروجی از برج ۴ الی ۵ درجه سانتیگراد بیشتر از دمای هوای ورودی به برج در نظر گرفته می شود .

۳-۴ دبی (water flow rate ) : میزان آب در گردش در واحد زمان را دبی می نامند .

۵- اصول عملکرد برجهای فایبر گلاس تهویه آذر نسیم :
سیستم اتوماتیک چرخش آب پخش کن (Rotating sprinkler )آب داغ را بصورت یکنواخت بر روی تمام سطوح خنک کننده پخش میکند . هوای خشک بطور همزمان در جهت مخالفت ریزش آب بطرف بالا مکش و باعث تبخیر قسمتی ار آب داغ و خنک شدن باقیمانده آب میشود .آب خنک شده در تشت (Basin )جمع شده و از طریق چاهک (Sump ) به منبع حرارت چرخش مجدد پمپ می شود .

۱-۵-طراحی انتقال حرارت
برجهای خنک کننده فایبرگلاس تهویه آذر نسیم بر اساس جریان متقابل (Counter flow )طراحی و بهترین کارایی را دارند.هوا از داخل سطوح خنک کننده (Fill )در تضاد با آب داغ عبور میکند . هوای خشک و سرد در پایین سطوح خنک کننده در تماس با آب سرد در می آید که باعث حداکثر تبخیر و انتقال حرارت در سطوح خنک کننده میشود . شیارهای سطوح خنک کننده طوری اختیار شده اند که امکان گرفتگی آنها وجود ندارد و بیشترین سطح را برای واحد حجم در اختیار ما قرار میدهند .آب بصورت لایه نازکی در سطوح خنک کننده حرکت می کند و حداکثر سطح را برای خنک شدن با هوای عبوری ایجاد میکند . شیارها دارای زاویه میباشند و سطوح بصورت معکوس روی هم چسبانده می شوند .

۲-۵- توزیع آب و هوا
آب پخش کن چرخشی (Rotating water sprinkler ) آب داغ را بصورت ذرات اسپری شده در آورده و بطور یکنواخت بر تمام سطوح خنک کننده پخش می کند که این یکنواختی پخش آب برای برجهایی که با نازل کار میکنند امکان پذیر نمیباشد . ضمناً این برجها بعلت داشتن حرکت چرخشی آب پخش کن نیازی به المیناتورهای معمولی ندارد وباید در نظر داشت که در برجهای مکعبی ، الیمانتور باعث افت فشار میشود .
برجهای خنک کننده مدور آذر نسیم با دهانه مکش پروانه بشکل مخروطی هوا را بصورت یکدست از تمام سطوح خنک کننده مکش و حداقل افت فشار را دارد . بخصوص که افت فشار المیناتور که در برجهای دیگر وجود دارد نیز در این برجها حذف میگردد .

۶- قدرت الکتروموتور فن برجها به سه عامل بستگی دارد:
الف- مقدار دبی هوا
ب- افت فشار
ج- راندمان پره های فن

برای دبی هوا یکسان ، برجهای تهویه آذر نسیم دارای افت فشار کمتر و راندمان بهتر پره های فن می باشد که این امر باعث شده تا قدرت الکتروموتور به حداقل رسیده و هزینه های بهره برداری را کاهش دهد . دهانه گشاد هوا با سرعت کم هوا ، افت فشار کمتر را سبب می شود .
برجها از نوع مکش اجباری می باشند و پروانه در وضعیت ایده آل قرار میگیرد و هوا را با سرعت زیاد به بیرون پرتاب می کند و امکان برگشت هوای مرطوب خروجی به مکش برج منتفی است .

۷-هد پمپ
سیستم چرخشی آب در برجهای فایبر گلاس تهویه آذر نسیم ، قسمت قابل توجه در طراحی آن می باشد . سوراخهایی با قطر بزرگ در لوله ها ، جریان آهسته آب با افت فشار ناچیز باعث می شوند و همچنین ریسک گرفتگی سوراخها وجود ندارد. افت فشار شامل هد استاتیکی اسپری یا ارتفاع لوله از سطح آب داخل تشت به اضافه افت فشار در سیستم دورانی آب می باشد .

۸- عمر دستگاه
موقعی که از برج خنک کن فایبر گلاس (FRP )صحبت می شود ، نباید آنرا با ورق های فایبر گلاس موجدار که برای مسقف کردن پارکینگ و امثال آن استفاده می شود اشتباه گرفت . ورقهای فایبرگلاس که برای مسقف کردن استفاده می شوند از درجه پایین رزین بدون استفاده از پوشش ضد اشعه ماوراءبنفش ساخته می شوند و ظرف مدت کوتاه چند ساله الیاف بصورت تار موهایی از ورق بیرون زده و ترکهای زیادی در سطح کار دیده می شود. قطعات فایبرگلاس در برجهای تهویه آذر نسیم با ژلکت Neopentyl Glycol پوشش داده می شوند که

علاوه بر اینکه رنگ دانه های آن ، رنگ بدنه ذاتی برج را بدست می دهد کاملاً در مقابل اشعه ماوراء بنفش مقاوم می باشد . بدین دلیل برجها نیازی به رنگ بدنه ندارند.
به هر حال در صورتیکه خریداران ما بخواهند رنگ را تغییر دهند این عمل با نقاشی کردن برج امکان پذیر است .
در مقایسه با برجهای چوبی که خیلی زود می پوسند و برجهای فلزی که زنگ میزنند و هزینه تعمیرات را بالا می برند ، برجهای فایبر گلاس مزیت فوق العاده ای در صرفه جویی تعمیرات دارند که زمینه یک سرمایه گذاری هوشمندانه را ایجاب می کند .

۹- الکتروموتور کوچکتر
توان مصرفی پایین الکتروموتور در برجهای خنک کننده تهویه آذر نسیم هزینه مصرف انرژی سالیانه را کاهش چشمگیری می دهد

۱۰-مزایای برجهای خنک کننده فایبر گلاس مخروطی شرکت تهویه آذر نسیم:
۱-۱۰ – لایه های قوی و ضد آب فایبر گلاس با رزین ایزو فتالیک (ISO ( باعث کاهش ارتعاشات و افزایش عمر برج می شود .
۲-۱۰- ژلکت ضد اشعه ماوراء بنفش (NPG )glycol Neopentyl باعث ماندگاری رنگ ، نمای زیبا و عمر طولانی دستگاه می شود .
۳-۱۰- چاهک (sump ) فایبر گلاس کاملاً ضد خوردگی

۴-۱۰- صفحه پروانه ، آب پخش کن از جنس آلومینیوم دایکاست و پروانه از جنس پلی آمید ، فایبر گلاس یا آلومینیوم دایکاست با بالانس استاتیکی و دینامیکی حرکت آرام سیستم محرکه برج را امکان پذیر ساخته و عمر طولانی یاتاقانها و الکتروموتور را فراهم می سازد .
۵-۱۰- سطوح خنک کننده PVC از مواد دست اول و بدون استفاده از مواد آسیابی و بازیافت ساخته می شوند و دارای گرید دارویی می باشند .(Anti bacterial)
6-10 – الکتروموتورهای مورد استفاده با کلاس حفاظتی IP55 و عایق حرارتی کلاس F می باشند.

۷-۱۰- گارانتی ۵ ساله قطعات در برابر عیوب ناشی از ساخت (به استثنای اقلام مصرفی نظیر تسمه )و حتی گارانتی الکتروموتور شما را از یک خرید درست مطمئن می کند .

۱۱- قطعات برج های خنک کننده فایبر گلاس تهویه آذر نسیم
۱-۱۱- بدنه (casing )
قطعات بدنه توسط پیچ و مهره ضد زنگ بهم متصل و بدنه یکپارچه برج را تشکیل می دهند . بدنه ، سطوح خنک کننده PVC را محصور کرده و جریان هوای مکشی را بر روی سطوح خنک کننده امکان پذیر می باشد . شکل خاص مخروطی بدنه باعث کاهش اصطکاک جریان هوا و به الگوی جریان هوا کمک می کند .
بدنه برج طوری طراحی شده که تحمل باد با سرعت m/sec 21 و ارتعاشات ناشی از موتور و سیستم های محرکه برج را دارد .

بدنه برج بعلت ساخته شدن از رزین ایزوفتالیک (ISO ) مقاومت بالایی در مقابل ضربه دارد و براحتی در محل بهره برداری آسیب نمی بیند ژلکت نوپنتیل گلیکل (NPG ) باعث اطمینان از ماندگاری نما و رنگ طولانی برج در مقابل اشعه مستقیم نور خورشید می شود .
بدنه جهت حمل راحت بصورت قابل حمل ساخته می شوند و در سایت مونتاژ خواهند شد .

۲-۱۱- تشت (Basin )
تشت جمع آوری آب پس از ریختن از پکینگها و هدایت آن بطرف چاهک (sump ) استفاده میشود ، علاوه براین تشت بعنوان منبع آب نیز عمل می کند . تشت نیز از جنس فایبر گلاس با مشخصات ساختاری بدنه میباشد.

۳-۱۱- چاهک
چاهک در برجهای بزرگ در زیر و وسط تشت قرار گرفته و در مدلهای کوچکتر در زیر و در حاشیه تشت قرار دارد و تمام اتصالات ورود و خروج ،تخلیه ،پرکن (فلو تر) و سرریز روی آن قرار دارد. چاهک در پایین ترین سطح قرار گرفته و همیشه پر از آب می باشد و خطر هوا گرفتگی پمپ هرگز وجود ندارد . چاهک کاملاً با مواد فایبر گلاس ساخته می شود و خطر هر گونه پوسیدگی و نشتی از بین می رود .
تخلیه در پایین ترین سطح قرار دارد که بتوان به سادگی آشغال های جمع شده را از برج تخلیه نمود و یا آب برج را خالی کرد .

۴-۱۱- استراکچر برج (Tower Structure )
استراکچر برج که بدنه ، تشت و موتور و غیره را ساپورت می کند از جنس فولاد (MS ) می باشد که گالوانیزه گرم (HOT DIP ) شده و مقاوم در مقابل خوردگی است .

۵-۱۱- سطوح خنک کننده (Fill )
سطوح خنک کننده طوری طراحی شده اند که بیشترین سطح تماس آب و هوا حاصل و بهترین امکان انتقال حرارت و جرم صورت پذیرد و بیشترین سطح را برای واحد حجم در اختیار ما قرار می دهد . توزیع یکنواخت هوا در سطح مقطع این مهم امکان پذیر است . سطوح خنک کننده از ورقهای PVC دست اول با گرید داروئی و از نوع شفاف با ضخامت مناسب و پوشش ضد اشعه ماوراء بنفش و ضد باکتری ساخته می شوند .

۶-۱۱- فن / پره های فن ( Fan / fan blades )
فن های چند پره آکسیال ، قابل تنظیم ، ضد خوردگی و سبک ، برای جابجایی حجم زیادی از هوا با حداقل مصرف انرژی و حداقل صدا طراحی شده اند که از مشخصه های بارز برجهای تهویه آذر نسیم می باشند . فن ها بالانس استاتیکی و دینامیکی شده و باعث حرکت آرام و عمر بیشتر یاتاقانها میگردند . فن های فایبرگلاس ایرفویل بنا به درخواست خریدار قابل ارائه می باشد ، که این فن ها صدای فوق العاده کم و مقاومت خیلی خوب در مقابل خوردگی دارند .

۷-۱۱- الکتروموتور فن ( Fan drive motor )
الکتروموتور بر روی برجهای خنک کننده تهویه آذر نسیم همگی دارای کلاس حفاظتی ۵۵ IP و عایق حرارتی کلاس F می باشند .

۸-۱۱- آب پخش کن (Sprinkler )
آب پخش کن چرخشی از جنس آلومینیوم دایکاست با کمک لوله های PVC فشار قوی که به صورت رادیال ، آب را از سوراخهایی که در لوله ها تعبیه شده بر روی سطوح خنک کننده توزیع می کند .چرخش آب پخش کن در اثر نیروی عکس العمل آب خروجی از لوله های PVC می باشد . آب پخش کن در مرکز و بالای لوله آب ورودی سوار می شود .

۹-۱۱- گریل (Gril )
از آنجایی که برجهای خنک کننده اکثرا در پشت بام یا در ارتفاع نصب می شوند ، احتمال ورود آشغال به داخل دهانه مکش هوا وجود دارد . جهت جلوگیری از ورود آشغال مانند برگ درختان ، پر پرندگان و همچنین ترشح آب به بیرون از گریل که از جنس HDPE می باشد و مقاوم در مقابل شرایط جوی است ، استفاده می شود .

۱۰-۱۱- لوور(Louver )
برجهای تهویه آذر نسیم دارای لوور هستند که از ترشح آب به بیرون جلو گیری می کنند .

۱۱-۱۱- المیناتور قطرات رانشی
در طراحی برجهای تهویه آذر نسیم تلاش شده که سرعت هوا و توزیع چرخشی آب طوری باشد که حداقل قطرات رانشی را داشته باشیم . جهت جلوگیری از فرار این قطرات پره هایی سینوسی شکل روی لوله های PVC را پوشانده اند .

۱۲ – پرت آب (Drift eliminator )
پرت آب در برجهای خنک کننده بخصوص در مناطق خشک و کم آب دارای اهمیت زیادی است .
پرت آب به موارد زیر بستگی دارد.
۱ – تبخیر ( Water loss )
2- فرار قطرات (Drift loss )
3- تخلیه آب ( Bleed off )
4- پرت لوله کشی ( Pipe line loss )

۱-۱۲- تبخیر (Evaporation )
میزان تبخیر بطور معمول از رابطه روبرو قابل تخمین است E=0/0008(Ti-To)×F
E = میزان تبخیر بر حسب GPM
Ti و To = دمای آب ورودی و خروجی بر حسب GPM
F = دبی آب بر حسب °F

۲-۱۲- فرار قطرات (Drift Loss )
میزان فرار قطرات در برجهای تهویه آذر نسیم کمتر از ۰۰۲/۰ درصد جریان آب در گردش می باشد که حداکثر مقدار آن از رابطه روبرو بدست می آید . D= 0/002 ×F

۳-۱۲- تخلیه آب ( Bleed off )
منظور از تخلیه آبBleed off ) )از برج ، تخلیه پیوسته یا متناوب درصدی از آب در گردش دربرج برای جلوگیری از افزایش غلظت مواد معدنی حل نشده و سایر ناخالصی های موجود در آب کندانسور می باشد . بدون تخلیه آب ، غلظت مواد معدنی حل نشده در کندانسور در اثر تبخیر در برج سریعاً افزایش می یابد .
میزان تخلیه آب از برج برای حفظ غلظت مواد معدنی حل نشده در محدوده قابل قبول به دامنه خنک کنندگی (Range ) برج ، دبی و شرایط اولیه آب بستگی دارد . مقادیر تخلیه پیشنهادی شرکت تهویه آذر نسیم برای دامنه های مختلف در جدول ذیل داده شده است . برای تعیین مقدار آب تلف شده در اثر تخلیه ، دبی آب برج را در شریب حاصل از جدول ضرب نمایید.
Percent Blood off Cooling Range °F
0.1 5
0.16 6.5
0.21 7.5
0.33 10
0.55 15
0.75 20

لوله تخلیه آب (Bleed off ) برج بایستی روی لوله آب گرم برگشتی از کندانسور و در نزدیکی برج نصب شود بطوریکه آب تنها موقعی که پمپ کار می کند تخلیه شود .

۴-۱۲-پرت لوله کشی (Pipe line )
پرت آب از لوله کشی به نوع اتصالات ، کیفیت شیر آلات و طول مسیر دارد.

۱۳- مونتاژ(Installion )
1-13- بسته بندی ها را باز کرده و مطمئن شوید که قطعات سالم و تکمیل است .
۲-۱۳- تمام قطعات را بر اساس لیست کارخانه چک کنید.(حتی رزین و الیاف شیشه)
۳-۱۳-ابزار و وسایل لازم
آچار فرانسه
دریل و مته
آچار لوله گیر (آچار شلاقی)
پیچ گوشتی
انبردست
چکش
سوهان
تراز
تیغ موکت بری
فرچه
غلطک
۴-۱۳- فوندانسیون را با نقشه چک کنید .
۵-۱۳-سطح تراز پارچه فوندانسیون ها را چک کنید که تمام پایه ها نسبت به هم تراز باشند .
۶-۱۳- چاهک (Sump )را با توجه به مسیر لوله کشی ابتدا نصب کنید .
۷-۱۳- پایه های لوله ای ( در صورتیکه در مدل مورد نظر وجود داشته باشند ) در پیرامون فوندانسیون نصب کنید .
۸-۱۳- حلقه ساپورت تشت جمع آوری آب (Basin) را به پایه های مربوطه وصل کنید .
۹-۱۳-قطعات تشت (Basin ) را بهم پیچ و مهره کرده و روی حلقه ساپورت قرار دهید .
۱۰-۱۳- ساپورت گریل و لوور را نصب کنید .
۱۱-۱۳- حلقه بالایی را نصب و به پایه پیچ و مهره کنید .
۱۲-۱۳- قطعات بدنه را یک به یک بهم پیچ کنید تا سیلندر کامل شود.
۱۳-۱۳- تاقچه نگهدار الکتروموتور را نصب کنید .

۱۴-۱۳- نردبان را نصب کنید .
۱۵-۱۳- موتور و مجموعه پروانه را نصب کنید .
۱۶-۱۳-لوله آب گرم از چاهک به آب پخش کن را وصل کنید .
۱۷-۱۳- آب پخش کن به لوله را وصل کنید .

۱۸-۱۳- لوله های PVC را به کمک قطعات تفلون به آب پخش کن وصل کنید.
۱۹-۱۳- گیره را به لوله مرکزی وصل کنید .
۲۰-۱۳-نگهدارنده های ضربدری سطوح خنک کننده را نصب کنید .
۲۱-۱۳- شبکه مخصوص پلاستیکی ساپورت سطوح خنک کننده را روی نگهدارنده ها پهن کنید.

۲۲-۱۳- سطوح خنک کننده را مرتب بچینید .
۲۳-۱۳- سطوح خنک کننده ردیف دوم را عمود بر سطح اول بچینید.
۲۴-۱۳- سطح تشت و چاهک را یک لایه فایبر گلاس کنید و قبل از بهره برداری اجازه دهید خشک شود.
۲۵-۱۳- شبکه محافظ موتور و پروانه را نصب کنید .

۲۶-۱۳- گریل و سپس لوور را نصب کنید .
۲۷-۱۳- تمام پیچ و مهره ها را با برس به رزین آغشته کنید تا محافظت بیشتری صورت پذیرد .
۲۸-۱۳- برای نردبان ، ساپورتی در پایین در نظر بگیرید .
۲۹-۱۳- مونتاژ آب پخش کن

الف : لوله های آب پخش کن :
لوله های آب پخش کن می بایست کاملاً تمیز باشند تا گرفتگی سوراخها پیش نیاید . موقع نصب لوله ها روی آب پخش کن دقت کنید که پیچ های تنظیم دقیق بسته شوند ، بطوریکه لوله ها کاملاً در مرکز قرار گیرند .

ب: کله آب پخش کن
رسوب و لجن ممکن است جلوی چرخش آب پخش کن را بگیرد .در صورتیکه حرکت آب پخش کن کند شود یا بایستد با وجودی که مقدار آب در گردش تغییر نکرده باشد ، کله آب پخش کن را برای تمیز کردن و چک کردن باز کنید . وقتی دوباره کله آب پخش کن را می بندید مطمئن شوید که آب داخل بلبرینگ ها نرود و با گریس ضد خوردگی پوشیده شده باشد.

۱۴-شرایط نرمال
کیفیت آب و شرایط اقلیمی بیشتر سیستمهای تهویه مطبوع با شرایط ساختاری برجهای خنک کننده تهویه آذر نسیم که قبلاً قید شد سازگار می باشند و عمر مناسب برج را تضمین می کنند . بعضی از شرایط خاص ایجاب میکند که موارد مورد استفاده در برج تغییر و مواد مناسب شرایط خاص اختیار شوند .

برای بیشتر مواقع شرایط ذیل معیار شرایط نرمال هستند :
شرایط استاندارد طراحی برج حداکثر دمای آب ورودی به برج را°F 120 تعریف می کند ، دمای بالاتراز ۱۲۰حتی برای کوتاه مدت ممکن است باعث تغییر شکل یا خرابی سطوح خنک کننده PVC شوند . در مواردی که دمای آب ورودی بیش از °F 120 می باشد یا ممکن است برای مدت کوتاهی به °F 120 برسد حتماً در موقع خرید ، سازنده را از این موضوع مطلع تا نسبت به تغییر مواد مناسب شرایط اقدام نماید.

شیمی آب نرمال در گردش برج می بایست در محدوده زیر باشد ( توجه کنید آب در گردش با آب جایگزین فرق دارد.)
PH بین ۵/۶ و ۸ ، اگر چه PH تا ۵ هم قابل قبول است در صورتیکه فولاد گالوانیزه وجود نداشته باشد .PH پایین به فولاد گالوانیزه بتن ، محصولات سیمانی ، فایبر گلاس و آلومینیوم حمله میکند و PH بالا به چوب ، فایبر گلاس آلومینیوم حمله میکند .
کلریدها (NaCl ) کمتر از ppm 750

کلسیم ( CaCo3 )کمتر از ۱۲۰۰
سولفاتها ( نمک اسید سولفوریک ) ppm 5000، اگر کلسیم از ppm 1200 بالاتر رفت سولفات می بایست کمتر از ppm 800
سولفیدها (ترکیبات گوگرد ) زیر ppm 1
آهن زیر ppm 3
منگنز زیر ppm 0.1

مواد جامد معلق زیر ppm 150 ، اگر مواد جامد معلق از نوع ساینده باشند از سطوح خنک کننده نوع film استفاده نکنید .
روغن و گریس زیر ppm 10 در غیر اینصورت عملکر د حرارتی دچار مشکل خواهد شد .
هیچگونه حلال شیمیایی وجود نداشته باشد .
هیچگونه مواد آلی مغذی که باعث رشد جلبک یا لجن شود وجود نداشته باشد .
کلر ، کمتر ppm 1 برای کلر زنی بصورت وعده ای و کمتر از ppm 0.4 بصورت دائمی
شرایط فوق را شرایط نرمال آب در گردش می نامند .

۱۵- کنترل کیفیت آب
برجهای خنک کننده ، هوا شورهای کارا و موثری هستند .گرد و غبار محیط همراه هوای مکشی به داخل برج آمده و ضمن تماس با آب ایجاد خوردگی ، شوره ، رسوب و رشد جلبک میکند و کارایی سیستم تهویه مطبوع را تحت تاثیر قرار میدهند .

برای جلوگیری از چنین مشکلاتی ، تکیه کردن بر مواد شیمیائی کافی نیست ، کیفیت آب و فاکتورهای محیط اطراف را چک کنید .
۱- آب در گردش برج و آب جایگزین را آنالیز و کیفیت آب را بررسی کرده و اقدام مناسب جهت کنترل کیفیت آب انجام دهید .
۲- اگر چنانچه مشکل بخاطر غلیظ شدن آب در گردش است ، پیشنهاد می گردد از مواد شیمیائی استفاده کرده و تخلیه آب (Bleed off) به صورت متناوب انجام شود تا آب در حد کیفیت مجاز قرار گیرد .
۳- برای پاک کردن شوره و رسوب از مواد شیمیائی استفاده کنید .
۴- با توجه به کیفیت آب از صافی و فیلتر استفاده کنید .

اخطار :
پردازش آب می بایست توسط افراد متخصص در این رشته صورت گیرد ، تا هیچگونه خسارتی به برج خنک کننده و کندانسور وارد نشود .این از مسئولیت های خریدار می باشد تا پردازش آب را انجام داده و از رشد باکتریها در آب جلوگیری کند .

۱۶-بررسی های بعد از مونتاژ و قبل از راه اندازی :

۱-۱۶) سطح تشت و فن را چک کنید تا موازی سطح افق باشند .
۲-۱۶)لوله مرکزی را چک کنید که حتماً عمودی باشد و تمام بازوهای آب پخش کن در یک سطح و عمود بر لوله مرکزی باشند .
۳-۱۶) مطمئن شوید که هیچگونه آشغال یا جسم خارجی در تشت و چاهک وجود ندارد .
۴-۱۶) آب پخش کن را با دست حرکت دهید و مطمئن شوید به راحتی حرکت می کند .

۵-۱۶) مطمئن شوید که بازوهای آب پخش کن فاصله مناسب خنک کننده و بدنه دارند و به آنها برخورد نخواهد کرد .
۶-۱۶) مطمئن شوید فن و الکتروموتور درست نصب شده اند .
۷-۱۶) تمام پیچ و مهره ها را چک کرده تا هیچ قسمت ول و لق نباشد .
۸-۱۶) تشت را از آب پر کنید ، در صورت مشاهده هرگونه نشتی ، آن را رفع نمائید .

۹-۱۶) برق صحیح (۳۸۰ V-50 HZ -3PH-AC) را به فن وصل کرده و موارد زیر را چک کنید .
الف ) جهت گردش فن را چک کنید ، هوا می بایست از دهانه مکش که لوورها هستند مکیده از روی سطوح خنک کننده عبور کرده و به صورت عمودی ا تنوره بالا خارج شوند .
ب) کابلهای برق استاندارد بوده و درست بسته شده و مسائل ایمنی کاملاً رعایت شده باشند .

۱۰-۱۶) جریان آب را برقرار کنید و گردش آب پخش کن را چک کنید ، هر گونه بی نظمی را رفع نمائید .

۱۷- بررسی های بعد از راه اندازی :

۱-۱۷) سرعت موتور را آنچه اعلام شده چک کنید .
۲-۱۷) دبی هوا را چک کنید .
۳-۱۷) دبی آب را چک کنید .
۴-۱۷) توان و جریان برق الکتروموتور را چک کنید و از حد مجاز آن مطمئن باشید .
۵-۱۷) صدای غیر معمول و لرزه های در حال حرکت را کنترل کنید .

۶-۱۷) آب پخش کن می بایست با سرعت حدود ۵ تا ۸ دور در دقیقه براحتی بچرخد ، در غیر اینصورت زاویه سوراخها را تنظیم تا سرعت مناسب بدست آید .
۷-۱۷) مطمئن شوید آب بصورت یکنواخت روی تمام سطوح خنک کننده می ریزد و قطرات معلق توسط قطره گیرها گرفته می شوند و قطرات بیش از حد از تنوره خارج نمی شود .
۸-۱۷) فاصله بین سطوح خنک کننده و صفحات المیناتور چک شود ، فاصله کافی و یکسان بین آنها وجو داشته باشد .

۹-۱۷) دماهای زیر را اندازه گیری کنید :
الف ) دمای آب ورودی
ب) دمای آب جایگزین ورودی به برج
ج) دمای مرطوب و خشک هوای ورودی به برج در چهارچوب جهت برج (فواصل مساوی )

د) دمای مرطوب و خشک هوای خروجی از برج بالای فن
۱۰-۱۷) شیر آب تخلیه (Bleed off) را تنظیم کنید تا درصد مورد نظر تخلیه شود .
۱۱-۱۷) شیر شناور را طوری تنظیم کنید تا آب جایگزین پرت های آب را جبران کرده و همچنین موقعی که برج خاموش می شود سر ریز نکند .

۱۸- برنامه سرویس و نگهداری روزانه :
۱-لرزه و صدای برج بررسی شود و در حد نرمال باشد .
۲- توزیع صحیح آب چک شود .
۳- جریان هر سه فاز الکتروموتور اندازه گیری شود تا در حد مجاز باشند .
۴- درجه حرارت آب ورودی و خروجی چک شود .

هفتگی :
۱-دهانه ورودی هوا (گریل ) را از آشغال پاک کنید .
۲- فیلتر آب ورودی را تمیز کنید .
۳- سوراخهای آب پخش کن در صورتیکه گرفته ، تمیز و باز کنید .
۴- رشد جلبک ، لجن و غیره را چک کنید و در صورت وجود از تشت و چاهک خارج سازید .
۵- سفتی تسمه ها را چک کنید .

ماهانه :
۱- تشت و چاهک را تخلیه کرده ، رسوب و لایه ته نشین شده را خارج کرده و تشت را شستشو دهید .
۲- سطوح خنک کننده را چک کنید که توسط جلبک ، لجن ، رسوب و غیره مسدود نشده باشند .
۳- اسکلت ، بدنه ، تشت و چاهک را بررسی کرده و در صورت آسیب دیدگی تعمیر کنید .
۴- بیرون برج را با مواد شوینده مانند آب و صابون بشوئید .
۵- تمام پیچ و مهره ها را چک و سفت کنید .
۶- مهره ها را گریس زده تا در صورت نیاز به راحتی باز شوند .

دو ماهانه:
۱-تمام بلبرینگهای موتور را گریسکاری کنید .
۲- تمام بلبرینگهای آب پخش کن را گریسکاری کنید .
۳- تمام بلبرینگهای کاهنده دور را گریسکاری کنید .
۴- سیستم محرکه موتور و فن را چک کنید .
۵- پره های پروانه ها را از مواد خارجی پاک کنید .
۶- سطوح خنک کننده را برای خرابی چک و در صورت لزوم تعویض کنید .

بلبرینگهای آب پخش کن و کاهنده دور را هر دو سال یکبار تعویض و با گریس پر کنید .

عیب یابی الکتروموتورها

نوع خرابی مراحل بررسی
الکتروموتور از کار افتاده ۱-برق اصلی بررسی شود
۲-فیوز اصلی بررسی شود
۳-کلید نا مناسب است
۴-کانتکت نا مناسب است
کاهش ناگهانی دور موتور (RPM) 1-استارتر صدمه دیده
۲-بار خیلی زیاد است
۳- ولتاژ پائین است
موتور دور برنمی دارد ۱-استارتر یا اتصالات استارتر صدمه دیده اند
۲- اتصالات قسمت چرخنده و ثابت آسیب دیده
۳- سیم پیچی موتور آسیب دیده

توقف فن
بلبرینگها آسیب دیده

الکتروموتور داغ می شود ۱- بار خیلی زیاد
۲- ولتاژ پائین برق ورودی
۳- ولتاژ متغیر برق ورودی
در صورتیکه برج شما دارای گیربکس کج می باشد و نشت روغن دارد ۱- روغن زیاد گیربکس
۲- پیچ شل شده است

۱۹- عیب یابی
نوع خرابی مراحل بررسی
دمای آب خروجی زیاد شده ۱-دبی آب افزایش یافته
۲- دبی هوا کاهش یافته
۳- بار بیش از حد طراحی شده
۴- سطوح خنک کننده گرفته شده
۵- هوای تازه ورودی کافی نیست
۶- دمای مرطوب محیط بالاست
۷- آب پخش کن و مسیر آب را چک کنید
۸- آب پخش کن گیر کرده و نمی چرخد و آب بصورت یکنواخت توزیع نمی شود
کاهش دبی آب ۱- فیلتر گرفته است
۲- لوله های آب پخش کن گرفته اند
۳- سطح آب در تشت پائین است
۴- پمپ آب کوچک است
کاهش دبی هوا ۱- سرعت پروانه کم است
۲- زاویه پر های فن درست نیست
۳- دهانه مکش ورودی هوا گرفته است
صدا و لرزه ۱- زیر بند فن شل شده است
۲- پره های فن شل شده اند
۳- خارج شدن فن از بالانس
۴- بلبرینگ موتور اشکال دارد
۵- پولی و فلکه روی شافت ها شل شده اند
پاشش آب به اطراف ۱- حرکت آب پخش کن سریع است
۲- فیلترها گرفته اند
۳- المیناتور آسیب دیده

پس از مراحل بررسی و عیب یابی با خدمات پس از فروش شرکت تهویه آذر نسیم تماس حاصل نموده و یا توسط افراد متخصص نسبت به رفع آن اقدام نمائید .

برج های خنک کننده فایبرگلاس تهویه آذر نسیم

WEIGHT(kg)
Dimension(m)
Pump
Head Fan
Motor
Power

(kw)
Nominal
Water
Flow
(GPM)

Model
Nominal
Air Flow
(CFM)
Dia
(m)
Low Noise
type Standard and
type Standard and
Low Noisetype
Oper Dry Oper Dry Dia Height (m)
120 52 118 50 0.85 1.35 1.3 2800 0.5 0.18 28 5-085
142 58 138 56 0.93 1.63 1.3 3180 0.6 0.18 35 093-10
220 85 218 83 1.17 1.68 1.6 6360 0.8 0.37 53 117-15
268 113 264 110 1.38 1.78 1.6 7000 0.8 0.37 71 138-20
332 118 329 115 1.38 2.02 1.8 7770 0.8 0.37 88 138-25
367 164 363 160 1.63 1.89 2 8480 0.9 0.75 105 163-30
414 175 410 171 1.78 2 2 9410 0.9 0.75 141 178-40
519 219 515 215 1.87 2.34 2.2 11300 0.9 1.1 176 187-50
714 405 708 399 1.99 2.37 2.5 14500 1.2 1.5 212 199-60
783 426 777 420 2.15 2.15 2.5 16000 1.2 1.5 247 215-70
798 437 792 431 2.15 2.48 2.5 17100 1.2 1.5 282 215-80
864 471 854 459 2.59 2.35 3.1 21800 1.2 1.5 318 259-90
953 529 943 519 2.59 2.57 3.1 24100 1.2 1.5 352 259-100

۱۰۶۸ ۶۴۴ ۱۰۵۳ ۶۲۹ ۲٫۹۵ ۲٫۳۸ ۳٫۵ ۲۷۵۰۰ ۱٫۵ ۲٫۲ ۴۴۲ ۲۹۵-۱۲۵
۱۴۸۳ ۸۰۴ ۱۴۶۸ ۷۸۹ ۲٫۹۵ ۲٫۶۲ ۳٫۵ ۲۹۷۰۰ ۱٫۵ ۴ ۵۲۸ ۲۹۵-۱۵۰
۱۵۶۹ ۸۹۰ ۱۵۵۳ ۸۷۴ ۳٫۳۳ ۲٫۶۲ ۳٫۸ ۳۲۹۰۰ ۱٫۸ ۴ ۶۱۸ ۳۳۳-۱۷۵
۳۰۶۰ ۱۳۶۰ ۳۰۴۳ ۱۳۴۲ ۳٫۷۱ ۲٫۹۲ ۴٫۴ ۴۷۱۰۰ ۱٫۸ ۴ ۷۰۵ ۳۷۱-۲۰۰
۳۱۸۰ ۱۴۸۰ ۳۱۶۲ ۱۴۶۲ ۳٫۷۱ ۳٫۱۵ ۴٫۴ ۵۷۱۰۰ ۱٫۸ ۵٫۵ ۷۹۵ ۳۷۱-۲۲۵

۳۳۷۹ ۱۶۷۸ ۳۳۵۷ ۱۶۵۷ ۴٫۳۹ ۳٫۲۸ ۴٫۷ ۶۶۵۰۰ ۲٫۴ ۵٫۵ ۸۸۰ ۴۳۹-۲۵۰
۳۴۹۴ ۱۷۸۸ ۳۴۷۳ ۱۷۶۶ ۴٫۳۹ ۳٫۶۶ ۴٫۷ ۷۶۹۰۰ ۲٫۴ ۵٫۵ ۱۰۵۰ ۴۳۹-۳۰۰
۳۸۸۵ ۱۸۸۵ ۳۸۶۱ ۱۸۶۱ ۴٫۸۵ ۳٫۴۵ ۵ ۸۳۵۰۰ ۲٫۴ ۷٫۵ ۱۲۳۰ ۴۸۵-۳۵۰
۴۳۲۹ ۲۳۲۹ ۴۳۰۵ ۲۳۰۵ ۴٫۸۵ ۳٫۶۸ ۵ ۹۰۷۰۰ ۲٫۴ ۱۱ ۱۴۱۰ ۴۸۵-۴۰۰
۵۸۴۸ ۲۵۶۵ ۵۸۱۸ ۲۵۳۵ ۵٫۵۱ ۴٫۰۴ ۵٫۳ ۱۰۶۵۰۰ ۳ ۱۱ ۱۵۸۰ ۵۵۱-۴۵۰
۷۱۸۵ ۲۶۱۹ ۷۱۵۵ ۲۵۹۰ ۵٫۵۱ ۴٫۲۷ ۵٫۳ ۱۱۹۵۰۰ ۳ ۱۱ ۱۷۷۰ ۵۵۱-۵۰۰

۱۰۶۱۹ ۳۵۲۴ ۱۰۵۸۸ ۳۴۹۳ ۶٫۵۳ ۴٫۶ ۵٫۶ ۱۳۹۵۰۰ ۳٫۳ ۱۱ ۲۱۲۰ ۶۵۳-۶۰۰
۱۰۷۷۹ ۳۶۸۴ ۱۰۷۴۷ ۳۶۵۲ ۶٫۵۳ ۴٫۸۳ ۵٫۶ ۱۷۱۰۰۰ ۳٫۳ ۱۵ ۲۴۶۰ ۶۵۳-۷۰۰
۱۲۸۴۳ ۵۲۶۴ ۱۲۸۰۸ ۵۲۲۹ ۷٫۵۹ ۵ ۶٫۲ ۱۹۷۱۰۰ ۳٫۶ ۱۸٫۵ ۲۸۳۰ ۷۵۹-۸۰۰
۱۳۲۸۲ ۵۴۸۳ ۱۳۲۴۷ ۵۴۴۹ ۷٫۵۹ ۵٫۲۳ ۶٫۲ ۲۱۷۷۰۰ ۳٫۶ ۲۲ ۳۵۲۰ ۷۵۹-۱۰۰۰
۱۵۴۹۷ ۶۵۱۶ ۱۵۴۵۸ ۶۴۷۶ ۸٫۷۹ ۵٫۵۶ ۶٫۵ ۲۷۰۷۰۰ ۴٫۲ ۲۲ ۴۴۰۰ ۸۷۹-۱۲۵۰

برج های خنک کننده فایبرگلاس تهویه آذر نسیم

Quick Float Valve
Drain Over Flow Outlet Intel Model
– 2/1 1 1 1.5 1.5 5-085
– 2/1 1 1 1.5 1.5 093-10
– 2/1 1 1 2 2 117-15
– 2/1 1 1 2 2 138-20
– 2/1 1 1 2 2 138-20
– 2/1 1 1 3 3 163-30
– 2/1 1 1 3 3 178-40

– ۲/۱ ۱ ۱ ۳ ۳ ۱۸۷-۵۰
– ۴/۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۴ ۴ ۱۹۹-۶۰
– ۴/۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۴ ۴ ۲۱۵-۷۰
– ۴/۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۴ ۴ ۲۱۵-۸۰
– ۴/۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۴ ۴ ۲۵۹-۹۰
– ۴/۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۴ ۴ ۲۵۹-۱۰۰
۴/۳ ۴/۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۴ ۴ ۲۹۵-۱۲۵
۴/۳ ۴/۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۴ ۴ ۲۹۵-۱۵۰
۴/۳ ۴/۳ ۱٫۵ ۱٫۵ ۶ ۶ ۳۳۳-۱۷۵

۱ ۱ ۱٫۵ ۳ ۶ ۶ ۳۷۱-۲۰۰
۱ ۱ ۱٫۵ ۳ ۶ ۶ ۳۷۱-۲۲۵
۱ ۱ ۱٫۵ ۳ ۶ ۶ ۴۳۹-۲۵۰
۱ ۱ ۱٫۵ ۳ ۸ ۸ ۴۳۹-۳۰۰
۱ ۱ ۱٫۵ ۳ ۸ ۸ ۴۸۵-۳۵۰

۱ ۱ ۱٫۵ ۳ ۸ ۸ ۴۸۵-۴۰۰
۲ ۲ ۳ ۴ ۱۰ ۱۰ ۵۵۱-۴۵۰
۲ ۲ ۳ ۴ ۱۰ ۱۰ ۵۵۱-۵۰۰
۲ ۲ ۳ ۴ ۱۰ ۱۰ ۶۵۳-۶۰۰
۲ ۲ ۳ ۴ ۱۰ ۱۰ ۶۵۳-۷۰۰

۳ ۳ ۳ ۴ ۱۲ ۱۲ ۷۵۹-۸۰۰
۳ ۳ ۳ ۴ ۱۲ ۱۲ ۷۵۹-۱۰۰۰
۳ ۳ ۳ ۴ ۱۲ ۱۲ ۸۷۹-۱۲۵۰

برج های خنک کننده گالوانیزه تهویه آذر نسیم

Weight
(kg)
Net Inlet Water Outlet Water Dimentlons
Model
Size
(Inch) No Size
(Inch) No E D C B A
285 1 1/2 1 1 1/2 1 460 533 2150 945 560 10-112
345 1 1/2 1 1 1/2 1 540 620 2150 945 740 115-15

۴۱۰ ۲ ۱ ۲ ۱ ۶۵۵ ۷۵۰ ۲۲۰۰ ۹۴۵ ۹۴۵ ۱۱۸-۲۰
۵۰۰ ۲ ۱ ۲ ۱ ۶۵۵ ۷۵۰ ۲۲۰۰ ۱۳۰۰ ۹۴۵ ۱۱۸-۲۵
۶۲۰ ۳ ۱ ۳ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۲۲۵۰ ۱۴۵۰ ۹۴۵ ۱۲۲-۳۰
۶۹۵ ۳ ۱ ۳ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۲۲۵۰ ۱۴۵۰ ۹۴۵ ۱۲۲-۳۵

۷۵۵ ۳ ۱ ۳ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۲۲۵۰ ۱۹۴۰ ۱۰۰۰ ۱۲۲-۴۰
۸۸۰ ۳ ۱ ۳ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۲۲۵۰ ۱۹۴۰ ۱۲۱۰ ۱۲۲-۵۰
۱۰۸۰ ۴ ۱ ۴ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۲۹۰۰ ۱۹۴۰ ۱۴۶۰ ۱۲۲-۶۰
۱۵۰۰ ۳ ۲ ۴ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۲۹۹۰ ۱۸۰۰ ۱۹۴۰ ۲۲۲-۸۰

۱۵۹۰ ۳ ۲ ۴ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۲۹۹۰ ۱۹۴۰ ۱۹۴۰ ۲۲۲-۹۰
۱۷۹۰ ۳ ۳ ۵ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۲۹۹۰ ۲۵۶۰ ۱۹۴۰ ۲۲۲-۱۱۰
۲۲۵۰ ۳ ۳ ۵ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۳۰۰۰ ۲۸۹۰ ۱۹۴۰ ۳۲۲-۱۲۰

۲۵۰۰ ۳ ۴ ۵ ۱ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۳۰۰۰ ۳۴۰۰ ۱۹۴۰ ۳۲۲-۱۴۰
۳۱۵۰ ۳ ۴ ۴ ۲ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۳۰۰۰ ۳۸۶۰ ۱۹۴۰ ۴۲۲-۱۶۰
۳۳۰۰ ۳ ۵ ۴ ۲ ۸۴۷ ۱۰۶۰ ۳۰۰۰ ۴۴۰۰ ۱۹۴۰ ۴۲۲-۱۸۰