چكيده
در اين پروژه كه حاوي ۳۴ صفحه از كار انجام شده در مورد كليات بيمه و گرايش اختصاصي در مورد بيمه آسيا مي باشد كه مطالبي درباره تاريخچه از اول پيدايش و نحوه رشد و شكوفايي و تبديل آن به نوع خدمات بيمه امروزي و توليد انواع خدمات بيمه آسيا و نحوه فروش و نحوه خدمات رساني يعني پشتيباني و نوع فروش و همين طور در مورد نيروي كاري لازم چه از نظر فروش و بازار يابي و چه از نظر خدمات دهي و محيط كار و طريقه ايمن سازي آن و نيز در مورد بازارهاي هدف و رقباي كه در حال حاضر در بازار بيمه فعاليت دارند و همچنين

مصرف كنندگان و روابط ايجاد شده در بازار هدف و مولفه هاي اقتصادي و اجتماعي و نحوه تبليغات و عرضه خدمات پس از فروش و نحوه سهولت دسترسي مشتري به عرضه خدمات نهايتا نتيجه اينكه لازم است فرهنگ بيمه اي در جامعه بيشتر از اين تبليغ و عرضه شود خصوصا در مورد بيمه زندگي كه نسبت به كشورهاي ديگر خيلي با آمار و استقبال كمي روبرو مي باشد اميد است با تبليغ بيشتر و فرهنگ غني تر آحاد مردم به طرف بيمه خصوصا بيمه عمر و پس انداز و حوادث و ديگر انواع بيمه هاي كه لازمه اقشار مختلف مردم است و همه اقشار مردم از خدمات بيمه اي بهرمند شوند.

 

بسمه تعالی
در مورد تاریخ پیدایش بیمه تحقیقات زیادی تاکنون صورت گرفته و نظرات و عقاید متفاوتی ابراز شده است. از مجموع این پژوهشها چنین نتیجه می شود که محققان و تاریخ نویسان تنها در این موضوع اتفاق نظر دارند که قدیمی ترین نوع بیمه، بیمه دریائی است.

که در اواسط قرون وسطی (از ابتدای قرن پنجم تا اواسط یا اواخر قرن پانزدهم میلادی ) پا به عرصه وجود نهاده است.
سایر انواع بیمه مانند بیمه آتش سوزی، بیمه حوادث و اتومبیل و غیره به مراتب جدیدتر بوده و سالها از پیدایش بیمه دریائی بوجود آمده است.

در واقع می توان گفت اولین بار صاحبان کشتی و بازرگانی که مال التجاره خود را از طریق دریا حمل و نقل می کردند با توجه به حوادث و اتفاقات موجود مانند غرق کشتی طوفان و یا راهزنیهای دریایی و غیره به این فکر افتادند که برای حفظ مایملک خود چاره اندیشی کنند و راههائی برای جبران زیانهای ناشی از این مخاطرات بیابند.

پدیده هائی مانند زیان همگانی یا خسارت مشترک (Goneral Avevage) و وام دریائی (Bottomry Bonds) که می توان آنها را سرآغاز پیدایش بیمه محسوب نمود در حقیقت مردود وجود این قبیل خطرات و کوشش جهت یافتن راهی برای مقابله با زیانهای احتمالی آنها بوده است. گو اینکه بعضی از محققان بر این عقیده اند که زیان همگانی ارتباطی با بیمه نداشته و خود به تنهائی وسیله ای بوده است برای سرشکن کردن خسارات وارد در یک سفر دریائی بین صاحبان منافع و افراد ذینفع که به نحوی که در آن سفر مدخلیت داشته اند. در نتیجه با این عمل خسارات وارده به نسبت عادلانه بین این افراد تقسیم می شده است.

Victer Dover Ahand book to morine lnsurance , London
از بررسی آثار محققان و تاریخ نویسان چنین بر می آید که اولین شکل بیمه به صورت تعاونی بوده به این ترتیب که بین گروههائی از بازرگانان و دریانوردان که در جریان مسافرت با خطراتی از جمله دزدان دریائی و غارت مواجه بودند توافق می شد که اگر خسارتی از این رهگذر به اموال هر یک از آنها وارد شود این زیان به وسیله سایرین جبران گردد.
در اوایل قرن یازدهم میلادی بازرگانان سواحل دریائی آدریاتیک که بیشتر از سایر بازرگانان و دریانوردان در معرض دزدان دریائی بودند با توجه به این فکر و در جهت توسعه قلمرو و تأمینی زیان و همگانی برآن شدند که خسارات ناشی از حمله دزدان دریائی را نیز که تا آن زمان خسارت جزء نامیده می شد در شمول مقررات زیان همگانی قرار دهند.
مقررات دریائی برای ( از بنادر ایتالیاست که در کنار دریای آدریانیک قرار دارد) در سال ۱۰۶۳ و مقررات دریائی و نیز در سال ۱۲۵۵ این اصل را پذیرفتند.

بعدها خسارت جزء دیگری نیز برآنها افزوده شد و دامنه خطرات مورد تأمین در زیان همگانی توسعه یافت. در قرون وسطی مالکان کوچک و کشاورزان و صاحبان حرفه در اروپا به این امر متوجه شدند که در مقابل خطرات و مصائبی که به طرق مختلف جان و مال آنها را تهدید می کند و به تنهائی قادر به دفاع از خود نیستند و حتی در بعضی موارد چنانچه حادثه ای پدید آمده و زیانی وارد نماید چنانچه اشتراک مساعی دیگران نباشد ممکن است منجر به نابودی آنها گردد.

این است که کم کم به این فکر افتادند که خود را تحت حمایت ارباب و مالکان بزرگ قرار دهند ضمناً این احساس نیز در آنها تقویت شد که با تشکیل اتحادیه ها و گروه بندیها خواهد توانست در مواقع خطر تأمین لازم تحصیل نمایند.

از اینجاست که این اتحادیه ها به تدریج توسعه یافته و به شکل سازیهای تعاونی که بی شباهت به شرکتهای بیمه تعاونی به شکل امروزی نبوده اند نقش خود را در زمینه جبران خسارات زیاندیدگان ایفا کرده اند.

از جمله این اتحادیه ها می توان اتحادیه دریانوردان دانمارک را در قرن دوازدهم نام برد.
طبق مقررات این اتحادیه خسارات ناشی از حوادث بحر پیمائی هر یک از اعضاء به وسیله سایر اعضاء جبران می شد.
با توجه به آنچه گفته شد چنین بر می آید که بیمه به شکل تعاونی آن مدتها ادامه داشته است تا اینکه در اوایل قرن چهاردهم بطوریکه مورخان نوشته اند بیمه با حق بیمه ثابت جایگزین آن گردید.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که پیدایش بیمه به طریق امروزی مصادف با اوایل قرن چهاردهم است توسعه تجارت بحری با هند شرقی همچنین کشف قاره آمریکا موجب شد که معادلات بیمه وسعت بیشتری پیدا کند. صدور فرمانها و دستورالعملهای متعدد در کشورهای اروپایی در قرن پانزدهم مانند فرمان مورخ ۱۴۵۸ فیلیپ بورگنی ۱۴۶۸ بارسلون ۱۴۶۸ و نیز و بسیار موارد دیگر که یکی پس از دیگری زمینه معاملات بیمه صادر شد همگی نشانه آن است که معاملات بیمه در قرن پانزدهم به نحو قابل ملاحظه ای رواج داشته است.
صدور بیمه نامه به عنوان یک حرفه واقعی و مجزا از مشاغل دیگر از ابتدای قرن پانزدهم شایع گردید به این معنی که بعضی از بازرگان تمام فعالیت خود را در این حرفه متمرکز کردند.
حرفه ای که از نظر بیمه گر بسیار خطرناک و صرفاً امر سوداگری محسوب می شد.
بسیار بودند بیمه گذارانیکه با دادن اطلاعات نادرست اعلام خسارتهای واهی و حتی اقدام به غرق عمدی کشتی و نظایر آن موازنه معاملات را به زیان بیمه گر بهم می زدند و گاهی موجبات ورشکستگی آنها را فراهم می آورند.

کم کم بیمه گران به این فکر افتادند که فعالیت های خود را متمرکز کرده و به صورت گروهی کار کنند که در ابتدا این کار با تأسیس انجمن هائی که دارای اساسنامه و مقررات خاصی بود شکل گرفت از جمله می توان به انجمن بیمه گران فلورانس که در سال ۱۵۵۲ تشکیل گردید اشاره کرد. از اهم اقداماتیکه توسط این انجمن در جهت هماهنگی فعالیت های بیمه ای به عمل آمد، می توان تنظیم شرایط عمومی بیمه نامه های حمل و نقل، تنظیم تعرفه حق بیمه، انتخاب واسطه های بیمه و نظارت به فعالیت آنها را نام برد.

علاوه بر آن عادت بر این قرار گرفت که بیمه گران به طور مرتب یکدیگر را ملاقات کرده و اطلاعات مربوط به مسافرتهای دریائی، وضعیت کشتیها، حوادثی که اتفاق افتاده، صلاحیت و شایستگی ناخدایان کشتیها و به طور کلی آنچه را که با حرفه آنها ارتباط داشت در اختیار یکدیگر قرار دهند، این ملاقات ها اغلب در محلهای شناخته شده است مانند بورس معاملات، رستورانها یا هتلهای معین صورت می گرفت و در جریان همین برخوردها بود که بعضی از بیمه گرانی که قادر نبودند، تعهدات مربوط به یک مورد بیمه بزرگ را به تنهائی به عهده بگیرند آنرا بین چند نفر تقسیم نموده و به صورت بیمه مشترک عمل می کردند و به این ترتیب بیمه آن توانستند به طرق مختلف منافع حرفه ای خود را محفوظ نگهدارند.

مشهورترین گردهم آئی بیمه گران که لازم است به آن اشاره شود گردهمائی بود که به طور مرتب در شهر لندن تشکیل می شد، محل این اجتماعی قهوه خانه مشخصی به نام ادوارد لویدز بود و این مشخص در سال ۱۶۹۶ نشریه هائی نیز تحت عنوان اخبار لویدز (Lioyd’s nows) منتشر می کرد که ابتدا هفته ای سه شماره آن بیرون می آمد.
در این روزنامه اخبار مربوط به تجارت و حوادث اتفاقی که در جریان مسافرتهای دریائی رخ می داد و از طریق معروفترین بازرگانان بندرهای خارج انگلستان جمع آوری می شد درج گردید و روی این اصل این نشریه علاقه مندان فراوانی پیدا کرد.

محل قهوه خانه لویدز ابتدا در tower street بود پسر در سال ۱۷۶۷ به Lombard انتقال یافت.
دیری نگذشت که قهوه خانه لویدز محل اجتماعی و ملاقات بیمه گران دریائی و بهترین مکان برای رد و بدل کردن اطلاعات بیمه ای و انجام معاملات بیمه اشکالی گردید و با توجه به اینکه همیشه تعداد زیادی از بیمه گران در این محل جمع بودند کم کم عادت بر این قرار گرفت که صاحبان کشتی و بازرگانان پیشنهادات بیمه خود را دست به دست می گرداندند و هر بیمه گری با توجه به توانایی مالی و تعهدات قبلی خود سهمی از تعهد را بعهده می گرفت.

مطالبی که ارائه شده قصد بر این بود که ذمه ای از تاریخچه بیمه و طرق بوجود آمدن و نهایتاً تأسیس سازمان ها و شرکت های بیمه ای را که در حال حاضر و عصر فعلی فعالیت می کنند و پوشش انواع بیمه ها با اسامی و موضوعات مختلف که به سمع شما خوانندگان عزیز خواهید رسید دایر شده تا هرکدام به نوعی پوشش خود جبران خسارت در مواقع لزوم برای بیمه گذار نمایند و قصد دیگر اینکه با توجه به معرفی انواع شرکت بیمه بیشتر و یا الزاماً شرکت بیمه آسیا را که ذیلاً به شما معرفی می شود و شناسایی کرده و فعالیت های این شرکت را در سطح کشور و همچنین در منطقه را اعلام بداریم.

شرکت سهامی بیمه آسیا در سی ام تیرماه سال ۱۳۳۸ به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تأسیس و براساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب سال ۱۳۵۸ از تاریخ ۴/۴/۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. در اوایل سال ۱۳۶۰ به دلیل توقف فعالیت اکثر شرکت های بیمه ساختار و فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت و نوعی ادغام عملی بین شرکت سهامی بیمه آسیا و چند شرکت بیمه خصوصی صورت پذیرفت. به استناد ماده ۳ اُم قانون اداره امور شرکت های بیمه، مصوب سیزدهم آذرماه سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ پانزدهم آذرماه سال ۱۳۶۸ به تصویب هیئت محترم وزیران رسید. براساس این اساسنامه مقرر گردید تسهیلات مطلوبی برای فعالیت شرکت سهامی بیمه آسیا فراهم شود.
نوع شغل و تولید خدمات بیمه ای :

طبق اساسنامه جدید موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :
۱ ) انجام انواع عملیات مربوطه به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء، مسئولیت و اشخاص
۲ ) قبول بیمه های اتکائی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی

۳ ) واگذاری بیمه های اتکائی به مؤسسات بیمه داخلی و خارجی، شرکت سهامی بیمه آسیا در سی ام تیرماه سال ۱۳۸۸ در مالی پنجاهمین سالگرد تأسیس خود را پشت سر می گذارد که به همت مدیریت ارشد و کارکنان خود توانسته است به عنوان ۳ اُمین شرکت بزرگ بیمه ای کشور در تمامی رشته های بیمه خدمات حرفه ای و ارزنده ای را به هموطنان ارائه نماید.

تولید :
حق بیمه دریافتی بیمه آسیا در انواع رشته های بیمه ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبلغ ۲۸۹/۸ میلیون ریال بوده است.
در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ میزان حق بیمه دریافتی ۶۰۲/۷۳۶/۲ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۶ ، ۱۳ درصد رشد داشته است.
خسارت :

کل خسارت پرداختی بیمه آسیا در رشته های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی مبلغ ۸۲۷/۲ میلیون ریال بوده که ضریب خسارت نسبت به حق بیمه ۳۴ درصد می باشد خسارت پرداختی در شش ماهه اول سال ۱۳۷۸ رقمی بالغ بر ۴۴۲/۶۲۶/۱ میلیون ریال است. ضریب خسارت پرداختی در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ ، ۶۰ درصد می باشد.
نوع تولیدات و خدمات فهرست تولیدات و خدمات :

توسعه روز افزون جوامع به لحاظ اقتصادی، صنعتی و اجتماعی موجب تنوع فعالیت افزایش حجم و سرعت آنها و به تبع پیدایش ریسک های جدید می شود.
بیمه آسیا در طول سالهای فعالیت خود با هدف گسترش خدمات بیمه ای و حمایت از فعالیت های جدید پس از انجام مطالعات تخصصی و شناسایی نیازهای جدید افراد، اقشار و واحدهای اقتصادی و اجتماعی بیمه نامه های جدیدی را طراحی و پس از اخذ مجوزهای لازم آنها را به متقاضیان عرضه نموده است.
طراحی و ارائه انواع بیمه نامه های مسئولیت حرفه های مختلف از جمله مسئولیت حرفه ای پزشکان بیمه نامه جامع منازل مسکونی مجتمع های مسکونی، بیمه حوادث منظم به بیمه بدنه اتومبیل، بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان، بیمه مسئولیت اماکن ورزشی، بیمه کیفیت ساختمان، پول در گردش و پول در صندوق و به ویژه بیمه عمر و پس انداز و …. نمونه های از این اقدامات ویژه بیمه آسیا می باشد.
و همچنین بازنگری و ایجاد شرایط لازم برای توسعه بیمه عمر و پس انداز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ساختار ویژه بیمه نامه عمر و پس انداز فروش این بیمه نامه به دلایلی متوقف گردید.
و در سال ۱۳۷۳ بیمه آسیا این بیمه نامه را مورد بازنگری قرار دارد و پس از بررسی های کارشناسی و انجام تغییراتی، طرح جدید این بیمه نامه را آماده فروش نمود.
در سال ۱۳۸۶ و پس از بررسی های همه جانبه بیمه آسیا اقدام به طراحی و ارائه بیمه نامه جدید جامع عمر و پس انداز نمود که با استقبال قابل توجه هموطنان روبرو گردید.
تعداد بیمه نامه های عمر و پس انداز بیمه آسیا تا سال ۱۳۷۴ ، ۹۰۹۸ فقره بوده است که در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۷۸ به ۸۲۰۰۳۶ فقره بالغ گردیده است.
فصل سوم : استاندارد
۱ ) نیروی کار و استانداردهای نیروی کار مشغول به کار :
تعداد کل پرسنل رسمی شاغل در بیمه آسیا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۵۰۱ نفر بوده است که در پایان شش ماهه اول ۱۳۸۷ تعداد کل پرسنل بیمه آسیا به ۲۶۵۷ نفر رسیده است.
و همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا پس از پیروزی انقلاب اسلامی دارای تعداد محدودی نمایندگی بود که اجازه صدور بیمه نامه نداشتند.
در سال ۱۳۶۷ طرح تفویض اختیارات صدور بیمه نامه در رشته های مختلف با توجه به توانائی های نمایندگان به مورد اجرا درآمد و در پایان سال ۱۳۷۴ تعداد ۳۲۲ نماینده با کسب و احراز صلاحیت های لازم نسبت به صدور بیمه نامه در اکثر رشته های بیمه ای اقدام نمودند. این اقدام و طرح تحولی اساسی در استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی به وجود آورد که با طرح تأسیس شرکت های نمایندگی به تکامل رسید.
تعداد نمایندگی های بیمه آسیا در شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ به ۱۲۶۸ نمایندگی افزایش پیدا کرد، که ۱۲۰۱ نماینده حقیقی و ۶۷ نماینده حقوقی می باشند.
در مجموع پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان شش ماهه اول سال ۱۳۸۷ نمایندگی های بیمه آسیا رشدی صد درصدی داشته است.
محیط کار و استانداردهای محیط کار از نظر ایمنی و بهداشتی :
اصولاً هر محیطی که الزاماً محیط کار نامیده می شود باید دارای امکانات مشخصی و نیز امکانات اداری باشد با توجه به اینکه این محیط محیطی چون برای خدمات بیمه ای درنظر گرفته شود نظر به تنوع کار و تنوع خدمات بیمه ای که افراد و شخصیت های مختلفی جهت انجام امور بیمه ای به این مکان مراجعه می کنند حتماً مکان مربوط باید دارای امکانات خدماتی کامل باشد.
و همچنین افراد و کارکنان این مؤسسه باید از اطلاعات لازمی جهت انجام کار ارباب رجوه داشته باشند از امکانات اداری داشتن مکان و محیط مناسب و داشتن دستگاههای رایانه با خط مودم و اتصال به اینترنت و همچنین بودن دستگاه فکس و تلفن و دستگاه فتوکپی جزء لوازمات اداری آن مؤسسه است که برای انجام امور باید موجود باشد و همچنین محیط کار از نظر رعایت اصول بهداشتی و ایمنی حتماً جزء شرایط و قوانینی است که الزاماً هر شرکت بیمه و یا هر دفتر نمایندگی باید مجهز باشد.
فصل سوم : بازاریابی :
۱ ) بازارهای هدف کالا :
امروزه بیمه را می توان یکی از ارکان مهم حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه بشری به حساب آورد. در حال حاضر همه گروههای یک جامعه از کارگر روستای گرفته تا کارفرمای شهرنشین، بازرگان، صنعتگر، سرمایه دار، کارمند، دانشجو، پیر، جوان، کودک همه و همه به نحوی با بیمه سروکار دارند.