تاریخچه اینترنت

مقدمه:
ارتباط در عصر حاضر و در شروع قرن بيست و يكم الفباي زندگي صنعتي مدرن و متمدن جوانع مترقي اين كره خاكي را تشكيل مي دهد. اهميت ارتباطات و در معنايي ساده تر تبادل اطلاعات بين جوامع بشري و انسانها كه تشكيل دهنده جوامع بشري مي باشند، در عصر امروز آنقدر مهم و حائز اهميت است كه به زعم بزرگان علم در جهان امروز كسي خود را بي نياز از تبادل اطلاعاتي بداند در حقيقت دچار توهمي بزرگ از يك كحيط پررمز و واقعيت گشته و در حقيقت از آمادگي لازم براي ورود به قرن بيست و يكم برخوردار نيست و از قافله علم بشري به شدت عقب مانده است.

در جهان متنوع و رنگارنگ ما قوميتها و مذاهب و فرهنگهاي جوامع مختلف به از بين رفتن منازعات قومي و فرهنگي و مخاصمات ديني منجر مي شود و افكار ملل دنيا به طرز بي سابقه اي به يكديگر نزديك مي گردند. علم انحصاري و تكنولوژي كه سابق بر اين منحصراً منحصراً كدر اختيار كشورهاي پيشرفته صنعتي قرار داشت از انحصار آنها خارح مي گردد و در سطح جهان گسترده مي شود و ملل مختلف از نعمات آن بهره مند مي شوند.

اگر حادثه اي در نقطه اي در جهان روي دهد با مخابره آن، در عرض كمتر از يم صدم ثانيه در سراسر جهان، همه مردم دنيا به كمك اين قسمت از كره خاكي مي شتابند و همه اينها ممكن نيست مگر به وسيله تكنولوژي ارتباط و اطلاعات.
گسترش سيستمهاي اطلاعاتي در سراسر جهان از قبيل ماهواره ها سيستمهاي مايكروويو سيستمهاي اطلاعات كامپيوتري و غيره كه جهان ما را به دهكده كوچك تبديل كرده است، بطوري كه هر فرد از هر مليتي در دورترين فاصله كره خاكي مي تواند در آن واحد با ديگري ارتباط برقرار كند و هر اتفاقي هرچند كوچك و بي اهميت توسط سيستمهاي پيشرفته تبادل اطلاعات در عرض صدم ثانيه به دورترين فاصله از آن نقطه مخابره مي شود، گو اينكه فاصله ها در جهان ما از بين رفته و بعد جغرافيايي كرة زمين و چه بساي فضاي كيهان تبديل به مسافتي كوتاه شده است.

تاريخچة اينترنت:
براي درك اساسي و بنيادين يك علم و جهت گيري به سمت جنبه هاي علمي آن دانستن تاريخ و علل بوجود آمدن آن ضروري مي نمايد، لذا ابتدا به تشريح تاريخ اين علم مي پردازيم. تولد ارتباطات تاريخ جالبي دارد و آن به رقابت بين دو ابرقدرت قرن بيستم يعني اتحاد جماهير شوروي سابق و اسالات متحده آمريكا مربوط مي شود.
همانطور كه مي دانيد اولين ماهواره مصنوعي ساخت دشت بشر در سال ۱۹۵۷ به نام اسپرت نيك توسط شوروي به فضا پرتاب گرديد. درست از همين سال علم تبادل اطلاعات كامپيوتري بوجود آمد.

ماهواره ها در ارتباط مخابراتي و جاسوسي و به طور كلي جذب اخبار و ارقام تواناييهاي فراواني دارند. اين توانايي و قابليت كاملاً مورد توجه دانشمندان آمريكايي و بطور كلي نظام آمريكايي بود. نظامي كه در اين زمينه در آن سالها داراي عقب ماندگي محسوسي از شوروي بود لذا مراكز تحقيقاتي بطور اعم و مراكز نظامي بطور اخص در آمريكا مأمور شدند تا با توجه به قابليت و توانايي موشكهاي شوروي در پرتاب ماهواره ها به فضا درنتيجة حمل بمب اتمي توسط موشك و پرتاب آن به سمت شهرهاي آمريكا و همچنين توانايي گستردة مخابراتي شوروي سيستمي را طراحي كنند كه اگر به فرض يكي از شهرهاي آمريكا توسط بمبهاي اتمي نابود شد، سيستمي موجود باشد و اطلاعات موجود در كامپيوترهاي اين شهر را قبل از نابودي به شهر ديگر منتقل كند.

اما برگرديم به تاريخچة اينترنت: سيستمي كه در اين قسمت طرح گرديد در ابتدا به نام آدپا مشهور شد مأموريت اصلي و نهايي آدپا تحقيق و اتصال كامپيوترهاي دانشگاه و مراكز نظامي از طريق بستر مخابراتي به نحوي بود كه چندين كاربر بتوانند در يك محيز ارتباطي يا خطر ارتباطي با هم شريك شوند.
وب:
ويژگي اصلي اينترنت اين است كه هر نوع كامپيوتري صرف نظر از مشخصات سخت افزاري و سيستم عامل با رعايت يك مجموعه استاندارد مي توانند به كامپيوترهاي ديگري كه آن استانداردها رعايت مي كنند وصل شوند.

جنبه هاي مختلف اينترنت در طول ساليان تكامل بسياري يافته است. اما مسئله اساسي كه تا اين اواخر وجود داشت دشواري استفاده از اينترنت براي افراد غيرحرفه اي بود. راه حلي در اوايل سال ۱۹۹۳ پيدا شد هنگامي كه شيوه موسوم به تار جهان گستر يا www (world wude web) استفاده از شبكه را براي هر كسي ممكن ساخت.

در سال ۱۹۸۴ دو متخصص فيزيك در دو نقطه از اروپا GENEVA و CERN روي يك پروژه مشترك فيزيك كار مي كردند. لازم بود جديدترين و به روزترين اطلاعات در رابطه با تحقيقات يكديگر دسترسي داشته باشند، روشي ابداع كردند كه از اين طريق مي توانستند مستندات خود را روي اين اينترنت فعلي به اشراك بگذارند. اين روش را وب ناميدند. اين مستندات كه بعداً page يا صفحه ناميده شد مي توانست توسط يك نرم افزار به نام مرورگر (Browser) نمايش داده شوند. و در اين مستندات كلمات كليدي وجود داشتند كه كاربر با انتخاب آنها مي توانست به يك صفحة ديگر روي اينترنت متصل شود بدون اينكه هيچگونه رمز عبور و شناسه كاربري وارد كند.
به سيستمي كه روي اينترنت امكان به اشتراك گذاشتنم صفحات را مي داد www يا تار جهان گستر مي گويند.
تعريف وب:
مجموعه اي از روشها پروتكلهايي كه بين سرويس گيرنده و سرويس دهنده وب مطرح مي شوند تا مستندات قابل اشتراك روي شبكه اينترنت باشند وب گويند.
وب گرافيكي:
در سال ۱۹۳۳ يكي از دانشجوان دانشگاه illinois به نام Anderssen ايده رابط كاربر گرافيكي را روي وب مطرح كرد كه به نام مرورگرهاي گرافيكي مطرح شدند و براي آن يك مرورگر به نام Mosaic نوشت. اين نرم افزار اولين مرورگر گرافيكي روي اينترنت بود. Anderssen بعداً شركت Netscape Navigator را تأسيس كرد كه بسياري از كاربران اينترنت امروزه از اين مرورگر استفاده مي كنند. در اين مرورگر امكان استفاده از تصاوير، تصاوير متحرك و متن وجود داشت و به اين مستندات كه مي توانستند علاوه بر متن و پيوند، داريا صدا و تصاوير متحرك نيز باشند فرامتن مي گويند.
مزاياي وب
– بدون وارد كردن رمز عبور و نشانه كاربري كاربران مي توانستند مستندات خود را به اشتراك بگذارند.
– لزومي براي دانستن اينكه سند در كجاي اينترنت قرار دارد وجود نداشت.
– امكان استفاده از فرامتن به جاي متن هاي معمولي وجود داشت.
ساختار داخلي اينترنت و زيرشبكه هاي آن.

اينترنت شبكه اي صددرصد WAN متشكل از تعداد شبكع كوچكتر LAN مي باشد كه به اين شبكه هاي كوچكتر زير شبكه هاي اينترنت يا Subnet مي گوييم. اينترنت شبكه اي از زيرشبكه ها مي باشد. شبكه اينترنت در تمام جهان كامپيوتر است و تمام كامپيوترها مستقل از سكوي نرم افزاري و سخت افزاري يعني مستقل از معماري و سيستم عامل از طريق يك زبان مشترك با پروتكل مشترك كه همان TCP/IP مي باشد با هم مرتبط بوده مي توانند تبادل اطلاعات داشته باشند. در اينترنت چه معماري كامپيوتر شما Rise باشد يا يونيكس يا اپل (cisk) يا پردازنده شما Intell، HP،‌Alpha يا Motorola باشد و چه سيستم عامل شما مايكروسافت باشد يا يونيكس يا اپل مي توانند از طريق يك زبان مشترك با هم كارتباط داشته باشند.
ستون فقرات اينترنت:

خطوط پرسرعتي كه بيشتر فيبر نوري يا خطوط ماهواره اي با پهناي باند مبالا مي باشند كه كامپيوترهاي ميزبان اينترنت كه عمليات مديريت كاربران روي اينترنت را بر عهده دارند به هم متصل مي كنند ستون فقرات اينترنت گويتد. ستون فقرات اينترنت در مكانهايي كه امكان پذير بوده است فيبر نوري كه داراي سرعت بسيار بالايي است مي باشد و در مناطقي كه امكان استفاده از آن وجود نداشته است از خطوط ماهواره اي با پهناي باند بالا استافده مي شود.
روشهاي ارتباط ماهواره با اينترنت

جهت برقراري ارتباط از طريق ماهواده به اينترنت به دو صورت مي توان عمل كرد. اين دو روش عبارتند از:
۱- متقارن
در اين روش هم ارسال اطلاعات و هم دريافت اطلاعات از طريق خط ماهواره اي انجام مي گرد. در اين حالت لازم است كه از دو Dish جهت اين منظور استفاده كرد. هزينه اين روش بالا مي باشد و در بعضي كشورها نياز به مجوزهاي خاصي مي باشد.
۲- نامتقارن
در اين روش ارسال كه بيشتر اوقات كمتر از دريافت يم باشد كبا خط تلفن يا خطوط اجاره اي انجام مي شود و دريافت اطلاعات كه بيشتر مي باشد از طريق ماهواره انجام خواهد شد.
آدرسهاي IP
شبكه اينترنت يك شبكه TCP/IP مي باشد و در يك شبكه TCP/IP هر كامپيوتر شبكه چه سرويس گيرنده و چه سرويس دهنده و چه تجهيزات بين شبكه مثل Router و RAC و غيره داراي يك شناسة منحصر به فرد مي باشند كه به آن آدرس IP گويند.
آدرس IP يك عدد ۳۲ بايتي مي باشد كه از ۴ عدد ۸ بيتي تشكيل يم شود كه با نقطه از هم جدا مي شوند.
هر آدرس IP دو بخش دارد:

۱- netID (مشخص كننده يك زيرشبكه اينترنت)
۲- HostID (مشخص كننده يك كامپيوتر در شبكه)
در مثال بالا ۲۹۴٫۲۲۴٫۲ مشخص كننده يك زير شبكه مثلاً www.avand.net مي باشد و عدد ۲ مشخص كننده يكي از Hostهاي اين زيرشبكه مثلاص سرويس دهنده وب اين زيرشبكه با يكي از كاربران اين زيرشبكه مي باشد.
كلاسهاي IP:
به مجموعه IPهايي كه به هر ISP يا زيرشبكه اينترنت اختصاص مي يابد كلاس IP آن زيرشبكه گويند.
مثلاً مجموعه ۱۹۴٫۲۲۴٫۱٫۳۲ تا ۱۹۴٫۲۲۴٫۱٫۶۳ كه مشخص كننده ۳۲ تا IP از كلاس c مي باشند (الته ۳۲ تاي درم)
اصلي ترين كلاسهاي IP عبارتند از:
۱- كلاس A
2- كلاس B
3- كلاس C
البته كلاسهاي D و E نيز وجود دارند كه كلاسهاي اصلي نيستند.
نكته: محدوده عدد اول در آدرس IP مشخص كننده نوع كلاس است.

۰ Network (7bit) Local Address →(۲۴Bit)

۱۰ Network (24bit) Local Address →(۱۶Bit)

۱۱۰ Network (22bit) Local Address →(۸Bit)

۱۱۱۰ Multicast Address →(۲۸Bit)

كلاس A
بزرگترين كلاس از لحاظ تعداد سر.يس گيرنده ها در اينترنت مي باشد اكثر آدرسها در كلاس A بصورت زير است. عدد اول در آدرس IP و NetID بوده و سه عدد آخر HostID است. باارزشترين بيت در كلاس ۰(MSB) است.
NetID HostID
H H H N

تعداد زيرشبكه ها در كلاس A
در اينترنت تنها مي توان ۱۲۶ زيرشبكه كلاس كامل A داشت. البته از آنجا كه كلاس A بسيار بزرگ مي باشد و امكان راه اندازي شبكه اي براي سرويس دهي (۲۲۴-۲) تقرياً امكان پذير نيست كلاسهاي A به تواني از ۲ تقسيم مي گردند مثلاً ۲/۲۲۶ كلاس A و غيره
تعداد Host ها در كلاس A
به جهت غيرقابل استفاده بودن بعضي IP هاب خاص براي عمليات multieast، Loopback تعداد Host كلاس A عبارت خواند بود از۲۲۴-۲= تعداد Host
كلاس B
قالب آدرس ها در كلاس B بصورت زير است. در اين كلاس دو بيت باارزش (۲۰) مي باشد. عدد اول همواره بين ۱۲۸ تا مي باشد.
H H H N

NetID HostID
توجه: بايد توجه كرد كه در كل شبكه NetID ثابت است بنابراين همه كامپيوترهاي يك زيرشبكه داراي NetID ثابتي هستند و HostID تنها مي تواند منفاوت باشد
ID Address Class
001 , T.Z.W TO
226.YY.Z.W
128 , T.Z.W TO
191.YY.Z.W
192 , T.Z.W TO
223.YY.Z.W A

B

C
كلاسها در شبكه TCP/IP
تعداد زير شبكه هاي كلاس B
(192-128)28=224
تعداد Host در كلاس B
در اين كلاس كوچكترين كلاس از نظر تعداد كاربر مي باشد قالب آدرس ها بصورت زير است:
H H N N

NetID HostID
در اين كلاس سه بيت با ارزش عبارتست از (۱۱۰) . عدد اول در آدرس بين ۱۹۲ تا ۲۲۳ مي تواند باشد.
مثال:
۲۲۴٫۲۲۴٫۲ .۲
Net ID Host ID
تعداد زيرشبكه ها در كلاس C
تعداد زيرشبكه ها در اينترنت براي اين كلاس بسيار زياد است و برابر است با:
(۲۲۴-۱۹۲)۲۱۶=۲۲۱
تعداد Host ها در كلاس C
در اين كلاس تعداد Hostها چاز همه كمتر است و برابر (۲۵۶-۲) مي باشد.
تيم كلاسها
بسته به تعداد Hostهاي يك زيرشبكه مي توان يك كلاس را بصورت كامل استفاده كرد يا تقسيم نمود. اين تقسيم مي تواند تواني از ۲ باشد. (مثلاً ½، ۲/۴، ۱/۸) طوري كه تعداد Host بسته به كلاس به ۲ و ۸ و….۸ تقسيم مي شود.
مي توان نتيجه گرفت كه هموارخ تعداد IP هاي يك زير شبكه تواني از ۲ خواهد بود.
مثال:
فرض كنيد يك زيرشبكه اينترنت ۲/۴ كلاس c مي باشد (۲/۴ اول) در اين صورت محدوده آدرس بين ۱۹۴٫۲۲۴٫۱٫۰ تا ۱۹۴٫۲۲۴٫۱ خواهد بود. يعني ۶۴ تا Host مي تواند داشته باشد.
Subnet mask
تعدادي بيت مي باشد كه با آدرس IP و AND شده تا آدرس Subnet يا NetID بدست آيد. بايد توجه كرد اين آدرس هنگام نصب سرويس دهنده، بايد وارد گردد. بسته به نوع و تقسيم كلاس اين آدرس فرق مي كند.
براي كلاس كامل A: 255.0.0.
براي كلاس كامل B: 255.255.0.0
براي كلاس كامل C: 255.255.255.0
مثال:
اگر آدرس ۱۹۴٫۲۲۴٫۱۰۲ را با ۲۲۵٫۲۲۵٫۲۵۵٫۰ AND كنيم آدرس ۱۹۴٫۲۲۴٫۲ بدست مي آيد كه آدرس Subnet است.
بايد توجه كرد اگر كلاسهاي ما تقسيم شوند در اين صورت Subnetmask تغيير مي كند. مثلاً د حالتي كه كلاس ۲/۴ كلاس c باشد Subnetmask عبارت است از ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۱۹۲ براي محاسبه Subnetmask ابتدا بايد محدوده IP يا Scope را تعيين كنيم سپس از روي آن بخش ثابت آدرسها يا NetID را محاسبه نماييم. حال كافي است به جاي بيتهاي NetID، يك و به جاي بيتهاي HostID صفر قرار مي دهيم تا Subnetmask بدست آيد مثلاً براي محدوده IP برابر:
۲۰۰٫۲۰۰٫۲۰۰٫۲۹۴
۲۰۰٫۲۰۰٫۲۰۰٫۲۵۵
باشد NetID برابر ۲۰۰٫۲۰۰٫۲۰۰٫۱۲xxxxxx است (عدد آخر بصورت باينري نمايش داده شده است) بنابراين Subnetmask برابر ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۱۹۱ خواهد بود.