كارخانجات توليد كنسانتره آبميوه از محصولات باغات كشور و استان آذر بايجان غربي ضمن حفظ نگهداري باغات مو جب شده تا زمينه اي براي اشتغال و ارز آوري جديد
فراهم آورد بطوريكه از محل صادرات كنسانتره وآبميوه بطور متوسط ساليانه بالغ بر
۴۰ ميليون دلار ارز عايد كشور شود.شركت شهد آب در راستاي سياستهاي كلي دولت مبني بر انجام سرمايه گذاريهاي مورد نياز و بمنظور كمك به حل مشكل باغداران در سال ۲۹/۲/۶۳ توسط بانك صادرات آذر بايجان غربي بصورت سهامي خاص تشكيل شد.

و با مشاركت بانكهاي كشاورزي و صادرات ايران با ايجاد كارخانه توليد كنسانتره آبميوه با ظرفيت اسمي سالانه ۵۰۰۰ تن كنسانتره انواع آبميوه در سال ۱۳۷۱ به بهره برداري رسيد و اين شركت با پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار به سهامي عام تبديل شد و سهام آن بر بازار بورس عرضه شد بطوريكه در حال حاضر سهام شركت شهد اب قابل معامله در بورس اوراق بهادار مي باشد و به كشور هاي افريقايي،اروپايي،آسيايي و در امريكاي شمالي صادر مي نمايد

تا ريخچه فعاليت و نوع شركت:
شركت شهد آب(سهامي عام) در تاريخ۱۲/۶/۷۱ به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره ۱۰۷۵ مورخه ۲۹/۲/۶۳ در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اروميه به ثبت رسيده است. شركت در تاريخ ۲/۲/۷۷ به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ ۱۷/۹/۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است در حال حاضر شركت شهد آب جز واحدهاي تجاري فرعي شركت خاصي نيست و واحد تجاري اصلي نهايي گروه شركت سرمايه گذاري غدير امور شركتهاي بانك كشاورزي و كارگذاري ايين است مركز اصلي شركت در اروميه مي باشد.

فعاليت اصلي شركت:
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه به موجب پروانه بهره برداري شماره ۱۰۷۵۷۱ مورخه ۱۵/۸/۷۳ كه توسط اداره كل صنايع استان صادر شده بهره برداري از كارخانه با ظرفيت ۲۰۰۰ تن در تاريخ مذكور آغاز شده است و از مورخه ۲۳/۶/۷۹ پروانه بهره برداري اصلاح شده كه ۹۰۰۰ تن آبميوه نيز به پروانه مورد نظر اضافه گرديده است از اوايل سال ۸۱ ظر فيت توليد به ۵۰۰۰ تن كنسانتره و ۹۰۰۰ تن آبميوه و ۱۰۰ تن پوره انواع ميوه اصلاح شده است.

موضوع فعاليت شركت:
الف)كشت و صنعت و صنايع تبديلي و انجام هر گونه
فعاليتهاي مربوط به توليد و تبديل عرضه و فروش
محصولات اصلي وفرعي و ايجاد هر گونه صنايع و
تاسيسات ومبادرت به واردات و صادرات خريد و فروش

ماشين آلات و وسايل و محصولات لازم و ارائه خدمات
در بخش كشاورزي و صنايع وابسته و همچنين ايجاد
يا اعطاء نمايندگي در داخل و خارج از كشور

ب) مبادرت به هر گونه عمليات و معاملات مجزا
كه به طور مستقيم يا غير مستقيم براي انجام
فعاليت هاي مذكور در بند الف اين ماده
ضروري و مفيد مي باشد.
ج)مشاركت در ساير شركتها

مركز اصلي شركت:
مركز اصلي شركت در اروميه بوده و انتقال مركز اصلي به هر نقطه ديگر در ايران منوط به تصميم مجمع عمومي فوق العاده دارد.
نوع محصول يا خدمات:
الف)توليد انواع كنسانتره آبميوه به ظرفيت ۱۰ تن آبميوه در ساعت
ب)توليد انواع آبميوه در پاكتهايدودي پك ۲۰۰ سي سي به ظرفيت ۵۴۰۰ پاكت در ساعت
ج)توليد انواع آبميوه در پاكتهاي تترا پك ۲۰۰ سي سي به ظرفيت ۴۳۰۰ پاكت در ساعت
د)توليد انواع آبميوه در پاكتهاي تتراپك يك ليتري به ظرفيت ۴۳۰۰ پاكت در ساعت

توضيحات كلي راجع به خطوط توليد و گلوگاههاي توليد
توليد انواع كنسانتره( سيب )
كنسا نتره سيب كه عمده ترين توليد كنسانتره شركت مي باشد كه نحوه توليد آن بشرح زير است .
سيب پس از در يافت در سيلوي منطقه ۱ ريخته شده و سپس توسط آب در كانالي كربيني اين سيلوها قرار دارد به داخل خط توليد از طريق ۱ يبكرودوزينگ هدايت ميشود شست وشوي نهايي در بالا صورت گرفته و سيب معيوب و غير قابل مصرف در
ميزسور تينگ توسط كارگران و با دست جداسازي مي شود و ميوه سالم از خردكن گذشته و توسط يك منو پمپ و از طريق مخزن منير بوسيله دستگاه تزريق آنزيم مقدار معيني از آنزيم نيز به مخزن از خرده ميوه ها تزريق مي شود پس از تاثير آنزيم به مخزن ،مخزن حاصله در مخازن بوسيله منو پمپ به دستگاه پرسي تزريق مي گردد و پس از آبگيري و جداسازي تفاله ، آبميوه حاصل كه آب ميوه خام نام دارد و وارد بافر تانكر ها شده و بوسيله يك پمپ سانتريفوژ و از طريق لوله استيل به قسمت آروماگيري انتقال داده شده و پس از گرفتن آروما و رساندن دماي خروج به ۵۵-۵۰ در جه سانتي گراد و افزايش ۳-۲ درجه بر يك سري آبميوه

خام جهت تزريق آنزيم و ساير مواد فزوني (ژلاتين و بنتو نيت) به مخازن فايننيگ هدايت مي گردد و پس از اتمام عمل فايننيگ و ته نشيني رسوبات موجود در آبميوه قسمت شفاف (فوقاني مخازن ) با فيلتر گيزلكور و قسمت غير شفاف (تحتاني مخازن)پس از پاستور يزاسيون تا دماي ۶۵-۶۰ درجه سانتيگراد توسط فيلتر پرس فيلتر شده و سپس از فيلتر مجدد با فيلترگيز لكور وارد مخازن آبميوه فيلتر شده مي گردد كه اخر آن مخزن توسط يك پمپ و از طريق يك لوله استيل جهت تغليظ نهايي به دستگاه تغليظ كننده انتقال داده شده كه كنسانتره حاصله پس ازعبور از چيله واستاندارد شدن مخازن مربوطه به سرد خانه هدايت مي شود.

توليد كنسانتره آ ب انگور:
پس از سرد شدن كنسانتره توليدي و استاندارد شدن در مخازن مخصوص مستقيما به
داخل شبكه هاي پر شده و جهت جداسازي و روسوب دادن كريستال هاي تاراتار انتهاي سديم و پتاسيم (كه هميشه در اب انگور وجود دارد ) به سرد خانه انتقال داده مي شود اين كريستالها كه به صورت رسوب در ته بشكه ها موجود است پس از سپري شدن مدت زماني حداقل۴۰ روز در دماي ۴-۱ درجه سانتيگراد جدا سازي شده (دكانت ) و كنسانتره حاصله به عنوان محصول نهايي قابليت فروش خواهد يافت .
ماشين الات موجود در خط توليد شركت شهد آب قادر است با اندك تغيير در فرآيند توليد انواع كنسانتره :آبميوه جا ت سيب – گلابي – آلبالو- انگور سفيد و قرمز – انار و توت فرنگي را توليد نمايد .

مواد اوليه شركت شهد آب شامل سه بخش مي باشند كه عبارتند از :
۱- ميوه
۲-مواد شيميايي و كمكي توليد
۳-لوازم بسته بندي
۴-ساير موجودي ها
ميوه مصرفي عمدتا از باغداران و پيمانكاران محلي و بعضي سالها كه كمبود ميوه پيش بيني مي گردد از طريق اجاره باغات در داخل استان و خارج از استان و يا خريد از پيمانكاران ساير استانهاي داراي باغات تهيه مي گردد.
موجوديها با به كار گيري روشهاي زير تعيين مي كنند.

شرح روش مورد استفاده
مواد اوليه و بسته بندي و شيميايي ميانگين متغيير
كالاي در جريان ساخت ميانگين موزون
كالاي ساخته شده ميانگين موزون
قطعات و لوازم يدكي ميانگين متغيير

خط توليد آبلالو و انگور خط توليد سيب و گلابي

آدرس شركت شهد آب:ابتداي جاده اروميه مهاباد-پشت پليس راه صندوق پستي ۱۸۵
آدرس اينترنتي:
www.shahdaab.com

سرمايه شركت:
سرمايه ثبت شده شركت در ارديبهشت ماه ۶۳ مبلغ ۳۰ ميليون ريال پرداخت گرديده و به شرح زيل و در سالهاي مختلف افزايش يافته است.

مبلغ(ريال) تاريخ شروع
۰۰۰/۰۰۰/۳۰ سال ۱۳۶۳ سرمايه ثبت شده
۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ سال ۱۳۶۳ افزايش
۰۰۰/۰۰۰/۷۰ سال ۱۳۶۵ افزايش
۰۰۰/۰۰۰/۵۰ سال ۱۳۶۷ افزايش
۰۰۰/۳۰۰ سال ۱۳۶۸ افزايش
۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۲ سال ۱۳۷۷ افزايش
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ سال ۱۳۷۸ افزايش
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ريال

سهامداران شركت:
سرمايه منتسم به ۰۰۰/۱۲۰۰۰سهم يك هزار ريالي با نام مي باشد كه صد در صد پرداخت شده است تركيب سهامداران شركت شهد آب به شرح زير مي باشد.

جمع در صد سهام تعداد سهام ارزش هر سهم اسامي سهامداران رديف
۰۰۰/۶۰۰/۷۱۹/۸ ۲/۶۵ ۶۰۰/۷۱۹/۸ ۱۰۰۰ ريال شركت سرمايه گذاري غدير ۱
۰۰۰/۸۰۰/۰۷۹/۴ ۳۴ ۸۰۰/۰۷۹/۴ ۱۰۰۰ ريال بانك كشاورزي ۲
۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ۸/۰ ۰۰۰/۱۰۰ ۱۰۰۰ ريال كار گزاري آئين ۳
۰۰۰/۲۰۰ – ۲۰۰ ۱۰۰۰ ريال شركت تداركات و پشتيباني هماهنگ ۴
۰۰۰/۲۰۰ – ۲۰۰ ۱۰۰۰ ريال شركت آورد ماشين ۵
۰۰۰/۲۰۰ – ۲۰۰ ۱۰۰۰ ريال شركت بازرگاني و صنعتي مركزي ايران ۶
۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ۱۰۰ ۰۰۰/۱۲۰۰۰

وامهاي تامين منابع مادي :
شركت شهد آب براي تامين منابع مالي خود از طريق دريافت تسهيلات مالي توسط بانكهاي و رسيد حاصل از فعاليتهاي عملياتي تامين مالي مي كند.

تشريح فعاليتهاي اداري و مالي و تشكيلاتي:
الف)ميانگين آمار پرسنل يا نيروي انساني دائم و قراردادي به تفكيك واحدههاي توليدي و خدماتي و اداري :

افزايش(كاهش) تعداد قراردادي دائم شرح رديف
۱۲ ۲۵ ۱۵ ۱۰ واحد توليد ۱
۱ ۱۳ ۴ ۹ واحد فني ۲
۶ ۱۸ ۸ ۱۰ واحد خدمات ۳
– ۱۳ ۷ ۶ اداري تشكيلاتي ۴
۱ ۶ ۳ ۳ توزيع فروش ۵

۱)در واحد توليد بطور متوسط در سال از وجود ۱۵ نفر پرسنل فصلي استفاده مي شود.

۲)در واحد فني بطور متوسط در سال از وجود ۳ نفر پرسنل فصلي استفاده مي شود.

۳)در واحد خدمات بطور متوسط در سال از وجود ۸ نفر پرسنل فصلي استفاده مي شود.

ب) ميزان تحصيلات پرسنل دائم و قراردادي بشرح زير ميباشد:(جنسيت)

مرد زن تعداد شرح رديف
۱۰ ۲ ۱۲ نفر ليسانس وبالاتر ۱
۵ ۱ ۶نفر فوق ديپلم ۲
۱۹ ۳ ۲۲ نفر ديپلم ۳
۱۱ – ۱۱نفر تحصيلات دبيرستاني ۴
۱۳ – ۱۳ نفر تحصيلات دوره راهنمايي ۵
۱۱ – ۱۱ نفر تحصيلات ابتدايي ۶
۶۹ ۶ ۷۵ نفر

ظرفيت شركت :
الف) ظرفيت اسمي:
ظرفيت اسمي طبق پروانه بهره برداري از وزارت صنايع ۲۰۰۰ تن از انواع كنسانتره در سال مي باشد ولي ظرفيت پيش بيني شده در بودجه اوليه شركت بميزان ۶/۴۱ تن منظور شده است.
ب)ظرفيت قابل دسترسي و واقعي:
توليد شركت با توجه به سياست هاي فروشي وتوليد شركت به ميزان ۴۳۲۵ تن بالغ گرديده است كه به ميزان ۲۰۹ تن افزايش بر بودجه پيش بيني شده و بميزان ۴% كمتر از ظرفيت سال قبل توليد شده است.

نمودار توليد انواع آبميوه ۲۰۰ سي سي

روشهاي بازار يابي:
بنا به تعداد شركتهاي مشابه كه در زمينه كنسانتره و آبميوه ،فعاليت مي كنند زياد است .
بخاطر رقابت بيشتر،شركت شهد آب هم لازم مي داند از طريق چاپ سر رسيد ،دفتر تلفن،آگهي هاي تلويزيونوكاتولوگها اقدام به بازاريابي براي فروش محصولات خود مي كند.
براي كشور هاي خارجي از طريق نمايشگاهاي بين المللي كه برگزار مي شود و آدرس سايت اينترنتي هم براي كشور هاي بين المللي و هم داخلي در اختيار مشتريان قرار داده مي شود.

ساعات كار پرسنل شركت:
اين شركت واحد توليدي لذا از دو شيفت ۱۲ ساعته سري صبح و عصر/ سري عصر و صبح استفاده مي كند و ساعات ورود شيفت صبح و عصر ۳۰/۷ تا ۳۰/۱۹ و شيفت عصر و صبح از ساعت ۳۰/۱۹تا ۳۰/۷ كار مي كنند.
و براي كاركنان اداري از ساعت ۳۰/۷ لغايت ۱۵ است.
تسهيلات رفاهي كاركنان:
اين شركت به خاطر دو شيفته بودن و اضافه كاري داشتن كارگران از سرويس ،رستوران براي صرف نهار و شام استفاده مي كنند سرويس اياب و ذها ب و بن هر شش ماه يكبار براي كارگران لباس و كفش يا پول آنها را مي دهند.

نحوه جذب و آمار استخدام ،انفصال،باز نشستگي كاركنان دائم شركت به تفكيك ماهها:
اين شركت براي جذب نيروهاي كارشناسي با درج آگهي روزنامه دعوت به مصاحبه مي شوندو براي نيرو هاي كارگري در واحد كار گزيني نام نويسي كرده و يا از طريق اداره كار دعوت بكار مي شوند.

انفصال استخدام قرار دادي ماه رديف
– ۱۴ شهريور ۱)
– ۱۴ مهر ۲)
۱ ۱ آبان ۳)
۱۲ – آذر ۴)
۱۳ – دي ۵)
۲ ۴ بهمن ۶)
۱۲ ۱۲ اسفند ۷)
– ۱۶ فروردين ۸)
۲ ۱۴ ارديبهشت ۹)
۲ ۶ خرداد ۱۰)
۸ ۸ تير ۱۱)
۱۷ – مرداد ۱۲)
۶۹ ۸۹

حقوق و مزايا:
طبق برنامه سيستم حقوق و دستمزد اعم از دستمزد روزانه –اضافه كاري – نوبت كاري و پاداش و بن كل كاركنان و كارگران شركت شهد آب براي آبان ماه۸۴ حدود ۴۰۰ ميليون ريال مي باشد.

عمده ترين فعاليتهاي واحد فني:
واحد فني در سال جاري علاوه بر انجام سرويس هاي مختلف تعميير و نگهداري خطوط توليد و ارائه ساير سرويسهاي خدماتي مختلف به ساير واحدهاي شركت در عمليات ساخت ، راه اندازي و تكميل موارد زيل نقش اساسي داشته است.
۱)همكاري در تعمير و راه اندازي خط توليد آبميوه تتراپك يك ليتري
۲)همكاري در تعميير و راه اندازي خط توليد آبميوه تترا پك ۲۰۰سي سي
۳)همكاري در تعميير و راه اندازي دستگاه اپراتور جديد
۴)همكاري در تعميير و راه اندازي دستگاه شربت گير آبميوه
۵)همكاري و ساخت و نصب تابلوي پرسي
۶) همكاري در ساخت و نصب راه اندازي تفاله پرسي
۷) همكاري در ساخت ديوايدر بوسار
۸)لوله كشي از كمپر سور به توليدو سرد خانه و پاستور يزاتور
۹) همكاري در نصب و راه اندازي پرسي سوم
۱۰)راه اندازي آزمايشگاه همكاري براي اولين بار در شركت

عمده ترين فعاليتهاي واحد توليدي:
واحد توليد ي علاوه بر توليد چهار صد هزار و سيصد و بيست و پنج تن كنسانتره ميوه با كيفيت بالا و كاهش قابل ملاحظه در ضايعات عاري و همچنين توليد نزديك به ۱۱ هزار ميليون پاكت آبميوه براي اولين بار در شركت در ساير فعاليتهاي زير نيز نقش بسزايي داشته است.
۱) همكاري درنصب و راه اندازي خط بسته بندي آبميوه
۲)بررسي و تحقيق در مورد افزايش كيفيت محصول و
كاهش ضايعات
۳) همكاري با پرسنل فني در تعميير و نگهداري
ماشين آلات
۴)شركت فعال در كلاسهاي آموزشي
۵)افزايش دانش فني در توليد كنسانتره از
هزار تن در سال ۷۳ به ۴۳۲۵ تن و ۴۵۰۰ تن
۶)بالا بردن تنوع توليد از تك محصولي به
چند محصولي
۷)رعايت استاندارد ملي ايران و استاندارد بين المللي
و بالا بردن كيفيت محصول تا حد محصولات خارجي

عمده ترين فعاليتهاي واحد مالي ،اداري،بازرگاني:

واحد مالي ،اداري،بازرگاني شركت علاوه بر انجام وظايف محوله معمول خود اختصارا” در موارد زير هم فعالانه شركت داشته اند.

۱)انجام فعاليتهاي برنامه ريزي شده جهت خريد ميوه ،عقد قرار داد ،تسويه حساب با پيمانكاران و باغداران

۲)انجام عمليات صادرات و واردات كل محصولات شركت

۳)انجام كليه فعاليتهاي تداركاتي در داخل و خارج كشور

۴)تلاش در حفظ دامنه صادرات شركت و همكاري در توليد آبميوه و فروش آن در كشور بدون حذف هيچ هزينه تبليغاتي