خودآموز SBS , UPS

کسی نمی تواند انتظار داشته باشد که محافظ برقی را در ذهن فردی بیابد، مگر آن که اخیراً به حادثه ای برقی دچار شده باشد که باعث نقصان فایل های ارزشمند کامپیوتر، یا بدتر از آن آسیب تجهیزات شده است. تعیین راه حل جهت جلوگیری از وقوع دوباره حتی گیج کننده تر است چون فرد تلاش دارد برای اتخاذ تصمیم درست برای مشکل کیفیت برقی اش در بازار محافظ برقی دانش کافی به دست آورد که بسیار بزرگ و رقابت آمیز است؛ به طور ناخودآگاه گمراه کننده شده است. ممکن است به مرکز محلی شان بروند، مشکل را شرح دهند،

فقط به آن ها گفته شود که راه حل مشکل است. ایشان به خانه می روند در حالی که می اندیشند مشکل حل شده، و راه حل این نیست. بعد به فروشگاه کامپیوتری می روند و به آنها گفته می شود UPS نیاز دارند. پس از توضیح آن که UPS ربطی به سرویس بسته ای ندارد، ۳۰ مدل و سایز مختلف به آنها نشان داده می شود. این امر به تحقیقات بیشتر و تصمیمات گیج کننده منجر می گردد. در پایان این راهکار یک راه حل با همگی متناسب و جور است اغلب از وقوع دوباره چنین مشکلی جلوگیری نمی کند.

راه حل ناامید کننده نیست و برای حل عمده مسائل برقی رودر روی کاربرنهایی لازم نیست یک مهندس برق باشید.
موارد ذیل شما را در تعیین موفقیت آمیز نوع و سطح تجهیزات حفاظت برقی موردنیاز در محیط خاص تان راهنمایی می کنند.
منبع تغذیه آماده به کار (SBS) و منبع تغذیه وقفه ناپذیر (UPS) چیستند و چرا سطح حفاظت مشابهی را تأمین نمی کنند؟

اغلب به درستی فهمیده نمی شود، چون واژه منبع تغذیه وقفه ناپذیر غالباً برای اشاره به گروه وسیعی از محصولات حفاظت برق اطلاق می شود. اغلب به صورت فریب آمیزی برای شرح منبع پشتیبانی آماده به کار (SBS) به کار می رود، که فقط تعداد محدودی از مشکلات کیفیت برق را حل می کند. به صورت مناسبی برای تعریف منبع تغذیه وقفه ناپذیر آنلاین (UPS) به کار می رود که قادر به برطرف یا حذف کردن بیشترین تعداد مشکلات کیفیت برق است.

برای درک بهتر آن در بازار UPS امروزی، می توان یک SBS را به بهای ۵۰۰۰ دلار خرید در حالی که یک UPS آنلاین واقعی بهای بیشتری دارد. بین عملکردهای UPS آنلاین و SBS تفاوت زیادی وجود دارد.

سه نوع اصلی طراجی وجود دارد، هرکدام بیش از قبلی حفاظت برقی فراهم می کنند. اگر سازنده صادق باشد، نوع طرح را به وضوح روی جعبه محصول یا برگه مشخصات قید می کند. سه نوع آن عبارت است از :
آنلاین (SBS)، پایین ترین درجه
ردیف – برهم کنش (SBS)، درجه متوسط
آنلاین (UPS)، بالاترین درجه

SBS آف لاین :
SBS آف لاین حفاظت برقی استخوان های برهنه brae bones حفاظت اصلی شرر و پشتیبانی باتری را فراهم می کند. از طریق این نوع SBS تجهیزات شما به طور مستقیم به برق ورودی شهری وصل می شود. با همان ولتاژ گذاری وسایل اتصالی که در شرر متداول متصل به خط انتقال نیرو به کار می رود. زمانی که ولتاژ شهری ورودی از سطح از پیش تعیین شده پایین می رود SBS مدار معکوس کننده DC – AC داخلی را روشن می کند، که این مدار از باتری انباشت داخلی توان می گیرد. SBS به طور مکانیکی تجهیزات متصل به خروجی معکوس کننده DC – AC اش را روشن می کند. زمان خاموشی سوئیچ طبق گفته اکثر سازندگان کمتر از ۴ میلی ثانیه است، ولی معمولاً بسته به میزان زمانی که SBS جهت ردیابی ولتاژ مفقوده صرف می کند تا ۲۵ میلی ثانیه طول می کشد.

هنگام انتخاب این نوع SBS ، آگاه باشید که تجهیزات کامپیوترتان و همین طور اکثر وسایل برقی تان برای استفاده در ایالات متحده طراحی می شوند. به همین علت برای کار از ۱۲۰ ولت ۶۰ هرتز، منبع موج سینوسی طراحی می شود. اکثر محصولات SBS آف لاین در بازار امروز فقط زمانی برای تجهیزات شما خروجی موج سینوسی فراهم می کنند که به طور نرمال از تأسیسات عمل کنند.

هنگامی که به معکوس کننده DC – AC داخلی شان سوئیچ می کنند. فقط موج مربعی، موج مربعی تعدیل شده یا موج سینوسی کاذب، تولید می کنند نه موج سینوسی خالص. در بسیاری موارد تجهیزات شما به نظر می رسد به طور نرمال روی موجهای شکلی عملی می کنند، ولی در طول زمان به وسیله آنها تخریب و آسیب دیده می شوند. اگر تصمیم بگیرند فقط حفاظتی در حد کمینه لازم است، SBS آف لاین پیشنهاد می شود، همیشه بهترین کار انتخاب SBS یا UPS ای است که معکوس کننده ای با خروج موج سینوسی دارد. همچنین

باید بدانید که اکثر واحدهای آف لاین قادر به پذیرش بسته های باتری اضافی برای عملیات گسترده باتری نیستند. برای پایین نگهداشتن هزینه و پیشگیری از گرم شدن بیش از حد، معکوس کننده ها یا انورترهای آنها برای کارکردن فقط تا زمانی که ظرفیت باتری داخلی اجازه دهد طراحی می شوند.
برای واحدهای ارجاعی از هر سه نوع طرح معمولاً از ۵ تا ۱۵ دقیقه زمان پشتیبانی باتری به هنگام بارگیری در ظرفیت خروجی کامل شان فراهم می کنند. زمان های پشتیبانی اندکی طولانی تر با زیاد برآورد کردن سایز SBS یا UPS به دست می آید.

SBS لاین – اینتراکتیو :
این SBS ها همان حفاظت شرر استخوان های برهنه و پشتیبانی باتری آف لاین ها را عرضه می کنند، غیر از آن که ویژگی اضافی حداقل تنظیم ولتاژ را دارند در حالی که SBS از منبع تأسیسات راه اندزای می شوند. این طراحی SBS به علت عدم توانایی SBS های آف لاین در تأمین ولتاژ خروجی قابل قبول به تجهیزات متصله در طول شرایط «کاهش جریان برق»

عرضه شد. تحت این شرایط SBS آف لاین به راه اندازی باتری می رود و اگر کاهش جریان برق به حد کافی طولانی شد، باتری SBS کاملاً دشارژ تخلیه می شود، برق تجهیزات را قطع می کند و قادر نیست دوباره روشن شود تا وقتی که ولتاژ به حد نرمال برگردد. برای پیشگیری از این رخداد ترانسفورماتور تنظیم کننده ولتاژ اضافه می شود، سپس واژه لاین – اینتراکتیو به وجود آمد. این خصیصه واقعاً کمک کننده است چون شرایط تأسیسات ولتاژ متداول است. سمت پایین این طراحی، اکثر واحدهای در دسترس زمانی مجبور به سوئیچ کردن آنی باتری هستند که تنظیمات ولتاژ ترانسفورماتور را انجام می دهند و این در یک روز بد برقی باعث ایجاد عصبانیت می گردد.

مجدداً زمان انتخاب SBS لاین – اینتراکتیو همیشه بهترین کار انتخاب مدلی با خروجی موج سینوسی واقعی است. سازندگان بسیاری مدل هایی را دارند که بسته های گسترده باتری را قبول می کنند تا زمان اجرای اضافی باتری را فراهم کنند. این نوع SBS معمولاً بیش از نوع آف لاین می ارزد، ولی قیمت اضافی اش ارزش پرداخت کردن را دارد.
UPS آن لاین :

UPS آن لاین بالاترین سطح حفاظت برق را برای کاربر دفتر اصلی فراهم می کند. معمولاً هزینه اش بیشتر است، ولی مثل تمام تجهیزات الکترونیکی امروزه هزینه اش با پیشرفت تکنولوژی تقلیل می یابد. مزیت واقعی UPS آن لاین توانایی اش در تأمین فایر وال الکتریکی میان برق ورودی و تجهیزات الکتریکی حساس شماست. در حالی که طراحی های آف لاین و لاین اینتراکتیو تجهیزات شما را مستقیماً متصل به نیروی کاروری با حداقل حفاظت شرر می کند، UPS آن لاین لایه الکترونیکی عایق بندی از مشکلات کیفی برق را فراهم می کند. این در درون UPS در ردیف های متعدد مدارها صورت می گیرد.

اول ولتاژ کاروری ورودی AC از میان مرحله یکسوکنندۀ حفاظت شده سرژ عبور می کند جایی که به جریان مستقیم (DC) تبدیل می شود و با خازن های بزرگ به سختی تصفیه می شود. این ردیف نویز، گذراهای پرولتاژ، انحراف هارمونیک و تمام مشکلات وابسته به فرکانس ۶۰ / ۵۰ هرتز را رفع می کند.

خازن ها هم به عنوان انباشتگاه انرژی عمل می کند در حالی که به UPS توانایی «عبور از میان» اختلالات لحظه ای را می دهد. باتری هم به این ردیف وصل می شود و به عنوان منبع انرژی در صورت افت کاروری عمل می کند. باعث گذر میان utility (کاروری) و نیروی باتری می گردد، بدون وجود اختلال.

DC تصفیه یا فیلتر شده به ردیف بعدی فرستاده می شود یعنی به مرحله تنظیم کننده ولتاژ در این مرحله ولتاژ DC تنظیم می شود و به مجموعه دوم خازن های انباشت گاه تغذیه می شود. مرحله UPS توانایی تحمل خروجی ثابت را حتی در طول شرایط کاهش جریان برق را می دهد. انرژی ذخیره شده اضافی در مجموعه دوم خازن ها حتی زمان عبور بیشتری را به بار می آورد.

ولتاژ DC تنظیم شده سپس به مرحله معکوس کننده توزیع می شود یعنی جایی که خروجی موج سینوسی کاملاً جدید ۶۰ / ۵۰ هرتز و AC واقعی درست می شود. این ردیف به UPS خروجی جدید و خالصی را با ولتاژ عالی و تنظیم فرکانس مهیا برای اتصال به هرگونه تجهیزات حساس را می دهد.
UPS آن لاین به کاربر دفتر اصلی مزایای دیگری نظیر برگشت فرکانس برای تجهیزات در حال کاری فراهم می کند که برای منبع کاروری ۶۰ هرتز در توان ۵۰ هرتز اروپایی طراحی شده، یا بالعکس.

معکوس کننده با وظیفه دائمی هم اتصال بسته های باتری گسترش یافته را ممکن می کند، در حالی که به باتری کاربر دفتر اصلی امکان مصرف بیش از ۴ ساعت را می دهد. بسیاری از مدل های UPS آن لاین ویژگی ای ارائه می کنند که اصلاح فاکتور توان ورودی نامیده می شود. این ویژگی بعداً در این فصل بحث خواهد شد.
مشکلات کیفی نیرو :

در ذیل بررسی ای اجمالی از مشکلات معمول کیفیت نیرو ارائه می شود. به نوع واحد در مقابل مشکلات مورد بررسی برای هر یک از مشکلات نیرو توجه خاصی داشته باشید.
آیا UPS یا SBS حل می کند؟ تأثیر توصیف شکل موج مشکل کیفیت نیرو

آفلاین- بله
لاین – اینتراکتیو – بله
آنلاین – بله خاموش شدن تجهیزات، نقصان در کارودیا، فایل و هارودیسک سیستم عامل (OS)، افت فیبرنوری، اتصالات ISDN , T’ افت کامل تصادفی یا برنامه ریزی شدۀ نیروی کاروری در منطقه محلی شدۀ اجتماع چندثانیه تا چند دقیقه اختلال موقت
آنلاین – نه

لاین اینتراکتیو به ۹۵%
آنلاین – بله خاموشی تجهیزات، نقصان کارو دیتا، انحراف فایل OS و هارودیسک و نقصان فیبرنوری و اتصالات ISDN , T’ افت کامل تصادفی یا برنامه ریزی شدۀ نیروی کاروری در منطقه محلی شده اجتماع چند دقیقه تا چند ساعت اختلال بلند مدت
آفلاین – شاید

لاین اینتراکتیو – شاید
آنلاین – بله کامپیوتر هنگ می کند، کامپیوتر و تجهیزات شبکه دوباره راه اندازی می کند یا هنگ می کند، نقصان در کارو دیتا، انحراف فایل OS و هارودیسک نقصان بسیار کوتاه تصادفی با برنامه ریزی شده

– از میلی ثاینه تا چند ثانیه اختلال لحظه ای
آنلاین – نه
لاین – اینتراکتیو – بله

آنلاین – بله صفحه نمایش ها کوچک می شوند، هنگ یا ریست می کند خرابی منبع نیروی تجهیزات، کامپیوتر هنگ می کند، کامپیوتر و تجهیزات راه اندازی مجدد می کنند یا هنگ می کند نقص کار و دینا، انحراف فایل و هارودیسک و OS کاهش در ولتاژ کاروری خمیدگی ها
– میلی ثانیه تا چندثانیه زیر ولتاژ

– بیش از چند ثانیه خمش یا زیرولتاژ
آف لاین – نه
لاین اینتراکتیو – بله
آنلاین – بله خرابی تجهیزات به صورت دائمی، کامپیوتر هنگ می کند، راه اندازی یا هنگ کامپیوتر و تجهیزات، انحراف فایل و هارودیسک و OS افزایش ولتاژ برجستگی
– میلی ثانیه تا چندثانیه روولتاژ – بیش از چند ثانیه برجسته شدن یا روولتاژ
آنلاین – بله

لاین اینتراکتیو – بله
آنلاین – بله، سطح بالاتری از حفاظت خطای شبکه، مدار و تجهیزات سوخته یا آسیب دیده، کامپیوتر و شبکه راه اندازی مجدد یا هنگ می کند، نقص در شبکه و دیتا، انحراف فایل و هارودیسک و OS تغییر ناگهانی در ولتاژ تا چند صد تا هزاران ولتاژ
میکروثانیه گذاره، ضربه جریان یا ایمپولز، ولتاژ گذاری کوتاه مدت
آف لاین – نه

لاین اینتراکتیو – نه
آنلاین – بله LAN آهسته به علت خطاهای اضافه، نویز قابل شنیدن در تلفن و تجهیزات صوتی. بهم ریختگی قطب مخالف
شکل موج
میکروثانیه بریدگی
آنلاین – نه
لاین اینتراکتیو – نه
آنلاین – بله LAN آهسته به علت خطاهای اضافی، نویز شنیدنی در تلفن و تجهیزات صوتی. کامپیوتر هنگ می کند. سیگنال ناخواسته الکتریکی با فرکانس زیاد از تجهیزات دیگر دوره ای نویز
آنلاین – نه
لاین اینتراکتیو – نه
آنلاین – بله باعث گرمایی بیش از حد موتورها و ترانسفورماتورها می شود، کارایی درحال کار تجهیزات را کاهش می دهد. تغییر در موج سینوسی خالص (فراپیچش موج سینوسی)، به علت بارهای غیرخطی مثل کامپیوتر سوئیچ کننده منابع توان پیچیدگی هارمونیک

چونه سایز درست UPS را برای تجهیزاتم انتخاب کنم؟
تا جایی که به تجهیزات SBS و UPS مربوط است «سایز اهمیت دارد، ولی نه آن که بزرگترش لزوماً بهتر باشد. در گزیدن SBS و UPS ، انتخاب مدل با سایز درست اهمیت دارد. انتخاب SBS یا UPS ای که بسیار کوچک است برای تأمین نیروی کافی در تجهیزاتی که می خواهید محافظت شوند باید پرهیز شود. شاید منجر به برگرداندن دستگاه برای مدلی بزرگتر شود یا ناکارایی SBS یا UPS شود. به این علت که بخش خوبی از قیمت خرید SBS یا UPS مستقیماً با سایز یا ظرفیت خروجی اش ربط دارد، انتخاب چیزی که بسیار بزرگ است برای خواسته های شما هدر دادن پول است. مهمتر از همه تفاوت میان خرید یک SBS با سایز بیش از حد در حالی که محافظت محدودی ایجاد می کند، یا سایز درستی از UPS آنلاین، که سطح بالاتری از محافظت را فراهم می کند، است.

سایز SBSو UPS ها ظرفیت توان خروجی شان را معلوم می کند. این درجه بندی به واحد VA (ولت / آمپر) یا KVA (هزار ولت آمپر) است که با عددی مثل VA 500 با KVA 2 می آید. برای فرد lag این گیج کنده است، چون لیبل مصرف توان واقع در اکثر تجهیزات به طور معمول به واحد وات یا آمپر درجه بندی می شود نه وات آمپر یا VA . هنگامی که درجه بندی به VA مشخصمی شود، گیج کننده تر می شود، چون فاکتور توان ورودی تجهیزات هم باید ملاحظه شود. اکثر سازندگان SBS , UPS توان خروجی محصولات UPS شان را به وات یا آمپر در جایی روی جعبه محصول در مشخصات چاپ شده بیان می کنند. اکثر سازندگان مشخصات کالا را در وب سایت ها فراهم می کنند.