رشته مدیریت خانواده
رشته مد یر یت خا نواده دارای برنامه درسی میا ن رشته ای است که برای تربیت نیروی انسانی لایق وشایسته به عنوان مدیرخانواده ویا مادران آینده جامعه برنامه ریزی وسازماندهی شده است.

هدف برنامه ایجادمهارتهای پذیرش مسوولیت واعمال اصول مدیریت درتصمیم گیری ها واحساس مسوولیت هاومشارکت درحل مشکلات خانواده ی خويش وکمک به سایر خانواده ها ومشاوره با آنان به نحوشایسته است . به عبارت دیگر ، هدف برنامه در این رشته عبارتست از ایجاد مهارت و شایستگی در مدیر خانواده تا بتواند علاوه بر وظایف مادری همسری هدایت خانواده همزیستی با بستگان و خویشان وکمک به سایر خانواده ها جهت ارتقای فرهنگ خانواده وکمک به اقتصاد خانواده در حدتوان خویش تلاش نماید .

۲- ضرورت واهمیت تحقیقات نشان می دهد بیشتر ازهم پاشیدگی های خانوادگی به علت عدم توافق بر سروظایف ، تقسیم کار ، حدود و اختیارات درک متقابل از همسر ونقش او در خانواده است . لذا برنامه درپاسخگویی ورفع این مشکلات طراحی شده است وعرف جامعه به تامین نیازهای آینده این جامعه بپردازد ودختران امروز رابرای تصدی امور خانواده به عنوان مادران لایق برای خانواده وامداد به سایر خانواده ها یا از طریق آموزش به ایشان ویا مشاوره دادن به آنها تربیت کند .

۳- طول دوره ی تحصیلی و شکل نظام طول دوره تحصیلی پنج سال است و فارغ التحصیلان بعد از سه سال به اخذ دیپلم مدیریت خانواده فنی و حرفه ای و پس از ان به شرط موفقیت درکنکورسراسری پیوسته بعد از چهار نیم سال تحصیلی ، به دریافت مدارک کاردانی رشته ی مدیریت خانواده نایل خواهند شد .
۴- شرایط پذیرش ورود به این دوره بعد از سال سوم راهنمایی است که سال اول به صورت عمومی وسال های دوم سوم تحصیلی خاص این رشته است . ادامه تحصیل دانش آموزان بعداز دوره سه سال به شرط موفقیت در آزمون کاردانی خواهد بود. برنامه درسی این دوره پیوسته و به صورت پنج ساله است ولی اجرای آن به صورت سه سال به اضافه دو ساله خواهد بود .

۵- نقش وتوانایی فارغ التحصیلان- تنظیم ارتباطات درخانواده – آموزش مهارتهای مورد نیاز به خانواده ها- کمک به رشدوتوسعه اقتصاد خانواده- تغییر الگوی مصرف خانواده و صرفه جویی ناشی از مقیاس – تربیت فرزندان و رعایت حقوق آنان- مددکاری خانواده – تنظیم برنامه زندگی براساس درآمد خانواده -توانایی اداره سالمندان خانواده- توانایی دوخت البسه مورد نیاز – سازماندهی الگوی مصرف غذا وتناسبات آن با سن و جنس واقلیم – توانایی در شناخت بیماریهای

شایع کودکان – کمک رسانی در مصدومیت های جزیی وکمک به بیماران خانواده – توانایی همسرداری( مشارکت – مرافقت – همکاری) – توانایی استفاده بهینه از وسایل زندگی- توانایی در سازماندهی بهداشت درخانواده وهدایت دیگران در زمینه های بهداشتی -مشاغل قابل احراز – مددکاری اجتماعی در روستا – کاردان امور نفقه دردادگاه های خاص – سرپرستی کارگاههای خود اشتغالی روستایی و شهری ویژه زنان – خانه داری (مادری – همسرداری – مدیریت )- مسوول امور کودکان بی سرپرست – مشاور خانواده در مدارس – آموزشیار خانواده در روستا ها -مسوول مرکزمهارت اموزی روستایی درخانه های روستای-سرپرستی تولیدصنایع دستی -سرپرستی مراکزمشاوره خانوداه -مشاوره خا نواده

 

۷-توسعه رشته رشته مدریت خانواده به دلیل میان رشته ای بودن در هم جواری با سایر رشته ها می تواندتا سیس شودوهرگز نبا ید به صورت تک رشته ای ویا در مجاورت رشته های غیر متجانس دایر شود.بنابراین توصیه می شود این رشته درکنار رشته های:-صنایع دستی یا گرافیک -طراحی دوخت -حسابداری تاسیس گردد.استفاده ازنیروی انسانی وتجهیزات وفضای کارگاهی رشته های فوق ا لذکربرای ایجاد این رشته در هنرستان های فنی وحرفه ای توسعه این

رشته ها را تسهیل می کند وازسرمایه گذاری مجدد می کاهد . -مراکزمجری رشته مدریت خانواده در کشوردوره سه ساله درهمه استان های کشور دایر است ودربرخی از استان ها علا وه بر مرکز استان در شهرستان ها هم ایجاد شده است .آموزشکده های فنی وحرفه ای دختران دوره کاردانی رشته مدیریت خانواده درحال حاضر رشته مدریت خانواده در سطح کاردانی و در استان هایآذربایجانی غربی و شرقی اصفهان اردبیل خراسان رضوی وجنوبی مرکزی لرستان ویزد دایر است.

 

رشته مهارتي : مديريت و برنامه ريزي خانواده
زمينه : خدمات
گروه : هنر
زير گروه : كارهاي هنري در خانه
شماره رشته مهارتي : ۳۰۳-۱۰۱-۱۰-۳ پايه اول : ۳۱ واحد

مهارتي : ۳۰ واحد
تكميلي : ۲ واحد
اختياري : ۱۱ واحد
عمومي : ۲۲ واحد
جمع كل : ۹۶ واحد
كد رايانه : ۹۸۵۸
توانايي :
دانش آموزان اين رشته پس از پايان دوره مهارتي از عهده دستورات اخلاق اسلامي و تربيت فرزندان و بهداشت و رعايت اصول و نكات ايمني در خانواده و اقتصاد منزل و تنظيم برنامه غذايي و انتخاب مسكن تزيين منزل و پخت وپز غذا و پذيرايي و پرستاري از بيمارو آراستگي در خانواده و نظافت منزل ، خاطي ، بافتني ، گل دوزي ، شستشو ، اتو كاري ، تعمير لوازم خانگي ، گل آرايي ، عروسك دوزي و… منزل بر مي آيد.

ويژگي رشته :
اين رشته مجموعه اي است از فن و هنر خانه داري كه دانش آموز تا حدودي از مطالب و مسائل مختلف زندگي آشنا مي شود.
نكته از متون مختلف زندگي تحت عنوان مديريت خانواده بيان شده سعي بر آن بوده كه پي ريزي يك زندگي موفق در امور خانه داري كه بناي تحكيم خانواده را در بر دارد آموزش داده مي شود . فراگيري مطالب اين رشته موجب حفظ و حراست ارزشهاي جامعه و شايستگي براي سازندگي در خور شخصيت والاي انساني را يه وجود خواهد آمد.

عناوين دروس مهارتي و تكميلي :
۱- مديريت و برنامه ريزي خانواده ۲- كارآفريني ۳- هنر در خانه ۴ – مهارتهاي سالم زيستن
دروس اختياري :
۱- آمارو مدلسازي

۲- تربيت بدني
۳- رياضي (۲)
۴- روانشناسي عمومي
۵- تعليم و تربيت اسلامي

۶- روانشناسي رشد
۷- تداركات و تهيه غذا
۸- تغذيه و بهداشت مواد غذايي
۹- گليم بافي درجه (۲)
۱۰- فلابدوزي – پرده دوزي
۱۱- گلسازي – ابريشم دوزي

۱۲- سفره عقد – تكه دوزي
۱۳- پولك و نجوق دوزي
۱۴- جوراب بافي ماشيني درجه (۲) و (۱)
۱۵- تصوير برداري

۱۶- مباني كاربرد رايانه
۱۷- زيست شناسي
۱۸- حقوق خانواده در اسلام
۱۹- مرواريد بافي
۲۰- پيرايش زنانه

۲۱- عروسك دوزي
۲۲- بچه گانه و دخترانه دوزي

۲۳- قالي بافي درجه (۲)
۲۴- نازك دوزي زنانه درجه (۲)
۲۵- شيريني پزي درجه (۱) و (۲)
۲۶- كانوا بافي ماشيني
۲۷- آشپزي مخصوص روز
۲۸- آشپزي سنتي

زمينه اشتغال فارغ التحصيلان :
فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در يكي از زمينه هاي شغلي زير بكار مشغول شوند :
فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در انجام امور منزل اطلاعات مفيدي را كه كسب نموده اند درخانواده به كار گيرد.

نكاتي پيرامون پذيرش دوره كارداني پودماني غيرحضوري مديريت خانواده

آموزش‌های علمی‌ـ‌کاربردی پودمانی با هدف دستیابی به نیروی انسانی ماهر در بخش‌های مختلف کشور، بر اساس نیازهای شغلی جامعه و متناسب با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به منظور بهره‌وری هر چه بیشتر نظام آموزشی کشور و اجتناب از آموزش‌های غیرضروری اجرا می‌شود.
به طور کلی ماهیت آموزشی نظام پودمانی، ایجاد فرصت یادگیری مهارت‌های مستقل است که در نهایت این مهارت‌ها در کنار هم می‌تواند منجر به اخذ مدرک رسمی دانشگاهی گردد. لذا این نظام آموزشی با توجه به شرایط و فرصت‌ها دارای روش، برنامه درسی و ارزشیابی ویژه خود می‌باشد.

پذیرش و ثبت‌نام دوره كارداني علمي‌ـ‌كاربردي پودمانی غیرحضوری در حال حاضر صرفاً در رشته مدیریت خانواده، انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است کلیه متقاضیان در سراسر کشور می‌توانند در این پذیرش شرکت نمایند.

 

تعاریف
تعاریف مربوط به برخی از اصطلاحاتی که در این دفترچه به کار رفته است به شرح زیر می‌باشد:
۱) دوره کاردانی علمي‌ـ‌كاربردي پودماني: دوره کاردانی علمي‌ـ‌كاربردي پودماني به نوعي از شيوه اجراي آموزش‌هاي علمي‌ـ‌كاربردي اطلاق مي‌گردد كه در آن مهارت‌هاي مورد نياز در قالب پودمان‌هاي مستقل، كه مشتمل بر دو يا چند درس مرتبط به يكديگر می‌باشد، آموزش داده مي‌شود. هر يك از پودمان‌ها مهارت خاص و مستقلي را ايجاد می‌کنند و در عين حال دركنار ساير پودمان‌ها منجر به ايجاد مهارت جديد مي‌گردند.

۲) دوره كارداني علمی‌ـ‌کاربردی پودماني غیرحضوری مديريت‌ خانواده:‌ در دوره کاردانی علمی ـ کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده هشت پودمان اجباري و هشت پودمان اختياري ارایه می‌گردد که فرد برای فارغ التحصیلی می‌بایست ۱۱ پودمان (۸ پودمان اجباری و ۳ پودمان اختیاری) را با موفقیت بگذراند. نهايتاً دانش‌آموختگان اين دوره‌ مي‌توانند پس از شركت در آزمون‌های پایان پودمان‌های آموزشی اجباری و اختیاری مطابق برنامه درسی مصوب دانشگاه و كسب حداقل نمره ۱۲ در هر درس، موفق به اخذ مدرک رسمی کاردانی علمی‌ـ‌کاربردی در رشته مدیریت خانواده گردند و در صورت تمایل ادامه تحصيل دهند. ضمناً طول دوره تحصیل بین ۳ تا ۶ سال است.

۳) پودمان آموزشی: مجموعه‌ای از چند درس وابسته به هم است که به همراه هم مهارتی خاص را تعریف می‌کند.
۴) آزمون: فرآیندی است که به منظور ارزیابی، کارآیی و اثر بخشی شیوه تدریس و همچنین سنجش میزان فراگیری دانشجویان در پایان هر پودمان آموزشی و در تاریخ مقرر برگزار می‌گردد.

شرايط پذيرش داوطلبان
۱- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي
۲- داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (نظري و هنرستان) يا ديپلم سه ساله نظام جديد، دیپلم نظام جدید فنی و حرفه‌ای و یا کار دانش.

نحوه ثبت نام و پذيرش دانشجو
– ثبت‌نام در دوره‌هاي كارداني علمي‌ـ‌كاربردي غيرحضوري دانشگاه دوبار در سال و به صورت اينترنتي انجام مي‌شود.
– پذيرش در ين دوره بدون آزمون ورودي و بدون محدوديت ظرفيت پذیرش می‌باشد.
– به دانشجویان ذکور دوره كارداني علمي‌ـ‌كاربردي پودماني غيرحضوري رشته مديريت‌ خانواده معافیت تحصیلی تعلق نمی‌گیرد.
– دانشجویان دوره کاردانی علمی‌ـ‌کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده از آزمون جامع و ارزیابی حرفه‌ای معاف می‌باشند.
– هر داوطلب بدون توجه به نوع دیپلم (نظام جدید، نظام قدیم و یا مهارتی) می‌تواند نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نماید