سيستمهاي گرمايشي

جابجايي
اين سيستم که با گرمايش هوا مورد استفاده قرار ميگيرد در سالنهاي مختلف قابل استفاده مي باشد. کوره هواي گرم ساخت آساد صنعت و سيستما ايتاليا قادر است با راندمان بالاي ۹۸٪ و کاهش مصرف سوخت رقابت چشمگيري با نمونه هاي موجود داشته باشد. اين سيستم داراي فن و ترموستات ميباشد که هواي گرم را با دماي لازم در طول سالن توزيع مي کند. هواي ورودي و خروجي هيتر از بيرون سالن تهيه مي شود و قابل نصب بر روي پنجره مي باشد.

تجهيزات گرمايشي تابشي
در اين سيستم نيازي به گرم كردن هواي داخل سالن نيست و گرما به صورت تابشي نظير تابش خورشيد توسط يك صفحه بازتاب به نقاط مورد نظر در كف سالن تابيده مي شود.

مدل Baf-Mc منحصراً براي سالنهاي پرورش دام و طيور طراحي و ساخته شده و در دنيا منحصر به فرد است و از مزاياي آن:

– تلفات كمتر و كاهش هزينه هاي دامپزشكي
– عدم نياز به ساخت تاسيسات گرمايشي
– كاهش قابل توجه مصرف انرژي
– سازگار با محيط زيست
– ايجاد شرايط محيطي مطلوب براي رشد طيور
– رطوبت نسبي كمتر در محيط.
– فقدان مواد آلاينده در هواي سالن
– ضريب رشد بيشتر
– راندمان بالاي ۹۰%
– عدم جابجايي هوا وگرد و غبار در داخل سالن
– يكنواختي توزيع دما(۱ تا ۲ درجه)
– يكنواختي احساس گرما در طيور در نقاط مختلف سالن و كاهش استرس در جوجه و مرغ
– بازگشت سرمايه در مدت ۲ تا ۳ سال

سيستم گرمايش تابشي SYSTEMA (مدلInfra Baf Radiant tubes)

الف- اجزاء و نحوه كار سيستم

سيستم گرمايشي ” SYSTEMA “ از يك مشعل گاز يا گازوئيل سوز در ابتداي لوله و يك فن در انتهاي لوله تشكيل شده است. هواي ورودي از بيرون سالن تهيه و پس از اشتعال گازهاي سوخته شده توسط فن به بيرون سالن اگزوزست مي شود. در اين سيستم نيازي به گرم كردن هواي داخل سالن نيست و گرما به صورت تابشي نظير تابش خورشيد توسط يك صفحه بازتاب به نقاط مورد نظر در كف سالن تابيده مي شود. به كمك يك ترموستات مركزي دماي مورد نظر كنترل مي‌شود.

ب- مزاياي سيستم گرمايش تابشي:

– يكنواختي توزيع دما در طول مدول
– تمركز گرما در كف سالن
– عدم جابجايي هوا وگرد و غبار در محيط داخل سالن
-گرماي فرح‌بخش همراه با استنشاق هواي تازه
– گرم شدن سريع و سرد شدن سريع
– عدم نياز به ساخت تاسيسات گرمايشي
-كاهش قابل توجه مصرف انرژي
– راندمان بالاي ۹۰%
– سازگار با محيط زيست
– بدون سر و صدا
– نصب و تعمير آسان
– بازگشت سرمايه در مدت ۲ تا ۳ سال
– جذب مستقيم گرماي تابشي توسط طيور

مشخصات كامل سيستم هاي گرمايشي تابشي

INFRA BAF “U”
Burner models INFRA B 6 INFRA B 9
Rated thermal capacity Kw 28,0 45,0
Actual thermal capacity Kw 24,1 38,9
Min. combustion yield % 86,1 86,5
Actual combustion yield % 90,1 90,3
Electric power V/Hz 230-50 230-50
Power consumption Kw 0,16 0,16
Gas connection Inches 3/4″ 3/4″
Air coupling mm. 100 100
fumes coupling mm. 100 100
Rad. module weight Kg 100 144
Rated consumption at 15 C 1.013,25 mbar Methane HG 20 Nmc/h 2,96 4,76
Gas LG 25 Nmc/h 3,45 5,54
Butane G 30 Kg/h 2,21 3,55
Propane G 31 Kg/h 2,18 3,50
Version standard
stainless steel standard
stainless steel

INFRA BAF “M”
Burner models BAF 28 Kw BAF45Kw

Rated thermal capacity Kw 28,0 45,0
Actual thermal capacity Kw 24,1 38,9

Min. combustion yield % 86,1 86,7
Actual combustion yield % 90,1 90,6
Rated consumption at 15 C 1.013,25 mbar Methane HG 20 Nmc/h 3,95 4,76
Gas LG 25 Nmc/h 3,45 5,54
Butane G 30 Kg/h 2,21 3,55
Propane G 31 Kg/h 2,18 3,50

Radiatting module models INFRA BAF M 6-9-12-15(m.)
Electric power V/Hz 230-50
Power consumption Kw 0,16

Gas connection Inches 3/4″
Air coupling mm. 100
fumes coupling mm. 100
Rad. module weight Kg 60-80-100-120
Version Standard/stainless steel

INFRA BAF “MSV”
Burner models BAF 28 Kw BAF45Kw
Rated thermal capacity Kw 28,0 45,0
Actual thermal capacity Kw 24,1 38,9

Min. combustion yield % 86,1 86,5
Actual combustion yield % 90,1 90,3
Rated consumption at 15C 1.013,25 mbar Methane HG 20 Nmc/h 2,96 4,76
Gas LG 25 Nmc/h 3,45 5,54

Butane G 30 Kg/h 2,21 3,55
Propane G 31 Kg/h 2,18 3,50
Radiatting module INFRA BAF MSV 6-9-12-15(m.)
Electric power V/Hz 230-50
Power consumption Kw 0,16
Gas connection Inches 3/4″

Air coupling mm. 100
fumes coupling mm. 100
Rad. module weight Kg 50-70-900-1100
Version Standard/stainless steel
Fumes extractor Common

INFRA BAF “MC”
Models Length No. “Baf
28 Kw” Rated
power -Kw Yield Electric
power Electric
absorption Series Baf center
distance Lifting Weight
INFRA BAF MC 18/2 21 2 56 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw A 9 NO 110
INFRA BAF MC 18/2S 21 2 56 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw A 9 YES 140
INFRA BAF MC 27/3 30 3 84 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw A 9 NO 170

INFRA BAF MC 27/3S 30 3 84 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw A 9 YES 200
INFRA BAF MC 36/4 39 4 112 >90% 400V.(3 fasi+N) 1,1 Kw A 9 NO 260
INFRA BAF MC 36/4S 39 4 112 >90% 400V.(3 fasi+N) 1,1 Kw A 9 YES 290
INFRA BAF MC 45/5 48 5 140 >90% 400V.(3 fasi+N) 1,5 Kw A 9 NO 400

INFRA BAF MC 45/5S 48 5 140 >90% 400V.(3 fasi+N) 1,5 Kw A 9 YES 430
INFRA BAF MC 24/2 27 2 56 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw B 12 NO 170
INFRA BAF MC 24/2S 27 2 56 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw B 12 YES 200
INFRA BAF MC 36/3 39 3 84 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw B 12 NO 260
INFRA BAF MC 36/3S 39 3 84 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw B 12 YES 290

INFRA BAF MC 48/4 51 4 112 >90% 400V.(3 fasi+N) 1,1 Kw B 12 NO 400
INFRA BAF MC 48/4S 51 4 112 >90% 400V.(3 fasi+N) 1,1 Kw B 12 YES 430
INFRA BAF MC 36/2 39 2 56 >90% 400V.(3 fasi+N) 0,750 Kw C 18 NO 200
INFRA BAF MC 54/3 57 3 84 >90% 400V.(3 fasi+N) 1,1 Kw C 18 NO 290
INFRA BAF MC 72/4 75 4 112 >90% 400V.(3 fasi+N) 1,5 Kw C 18 NO 430

مزاياي سيستم تابشي SYSTEMA مدل BAF-MC

اين مدل منحصراً براي سالنهاي پرورش طيور طراحي و ساخته شده و در دنيا منحصر به فرد است
– در اين مدل با نصب مشعلهايي به فواصل مشخص در طول مدول اختلاف دماي ابتدا و انتهاي سيستم بين ۱ تا ۲ درجه سانتيگراد مي باشد.
– ارتفاع اين سيستم قابل تغيير است و مي توان متناسب با رشد جوجه تغيير داد.

– در مواقعي كه جوجه ها كوچك هستند لزومي ندارد كل سالن را گرم نمود در اين حالت با ايجاد ديوارهايي از مقوا يا مواد ارزان ديگر جوجه ها را در يك فضاي كوچكتر نگهداري نمود و فقط قسمتي از سيستم تابشي Baf-Mc راروشن نمود و همزمان با بزرگ شدن جوجه ها ديواره‌ها را برداشته و كل سيستم روشن مي‌شود. با اين روش :
– هزينه نگهداري جوجه ها به طور قابل توجهي كاهش مي‌يابد.
– مصرف انرژي نيز كاهش مي يابد.

ج- نياز مرغداريها
– ضريب رشد بيشتر
– تلفات كمتر

– هزينه هاي دامپزشكي كم
– ايجاد شرايط محيطي مطلوب براي رشد طيور

– رطوبت نسبي كمتر در محيط.
– فقدان مواد آلاينده در هواي سالن
– يكنواختي احساس گرما در طيور در نقاط مختلف سالن
– عدم ايجاد استرس در جوجه و مرغ

برخي ديگر از مزاياي سيستم گرمايش تابشي توليد شركت SYSTEMA در مقايسه با سيستمهاي متداول مورد استفاده در سالنها به استحضار مي‌رساند :

۱- با توجه به اينكه در سيستم تابشي انرژي از طريق گرم كردن هوا انتقال نمي‌يابد، جابجايي هوا و خروج گرما از سالن به حداقل مي‌رسد. در سيستمهاي متداول گرمايشي انرژي گرمايي توليد شده با جابجايي هوا به سمت بالا از سقف كارخانجات اگزوز مي‌گردند .
۲- در سيستم تابشي، گرما به كف زمين و در منطقه كار اپراتور مي‌تابد ولي در سيستمهاي جابجايي هواي گرم توليدي در بالاي سالن‌ها جمع مي‌شود .
۳- گرماي بسيار مطبوع، همراه با استنشاق هواي تازه گرمكنهاي تابشي، باعث افزايش قابل توجه راندمان كاري مي‌شود.
۴- امكان زون بندي و ايجاد دماي مختلف در نقاط مختلف سالن بدون استفاده از ديوار .
۵- درسيستم تابشي با روشن كردن، محيط سريع گرم و با خاموش كردن، سريع سرد شده و افت حرارتي بسيار پايين است. در سيستمهاي گرمايشي متداول براي ايجاد فضاي مناسب كار در سالنهايي با شبفت كاري كم، گرمكن بايستي چند ساعت قبل از شروع به كار يا به طور مداوم روشن باشد، در نتيجه اين سيستمها افت حرارتي دارند.
۶- با سيستم گرمايش تابشي كل نقاط مورد دلخواه گرم مي‌شود. در سيستمهاي گرمايش معمولي امكان گرم كردن وسطهاي سالنهاي بزرگ با سقف بلند و عرض زياد وجود ندارد و درنتيجه راندمان كار كاهش مي يابد.
۷- دوده‌هاي حاصل از احتراق سيستمهاي معمول گرمايشي به همراه بخار آب و آلودگي براي اپراتور در كارخانجات يا طيور در مرغداريها بسيار مضر است . اين مشكل با سيستم گرمايش تابشي كه هواي ورودي و خروجي احتراق از بيرون سالن تهيه مي‌شود مرتفع گرديده است.
۸- ضريب انتقال حرارت با توان ۴ در مقايسه با ضريب انتقال حرارت توان ۱ در سيستمهاي جابجايي.
۹- تعمير و نگهداري سيستمهاي تابشي خيلي كمتر از سيستمهاي جابجايي است و نيازي به تاسيسات موتورخانه، بويلر، پمپ سيركولاسيون، لوله كشي و عايقكاري نداشته و براحتي نصب مي‌شود.

۱۰- هزينه سرمايه‌ گذاري اوليه آن كمتر از سيستم گرمايشي با آب‌گرم مي‌باشد.
۱۱- در مقايسه با سيستم گرمايشي جابجايي مصرف انرژي تا ۳۰% قابل كاهش مي‌باشد.
۱۲- با استفاده از تابلوي كنترل مخصوص امكان مونيتورينگ ، كنترل دما در نقاط مختلف ، كنترل و مصرف سوخت وجود دارد.
۱۳- هزينه خريد و نصب سيستم در طول يك يا حداكثر دو دوره هواي سرد باتوجه به كاهش مصرف سوخت قابل بازگشت مي‌باشد.

مزاياي سيستمهاي گرمايش تابشي ساخت شركت SYSTEMA نسبت به توليد كننده هاي ديگر:
– گارانتي محفظه احتراق به مدت ده سال
– درجه ايمني بالاي سيستم
– داراي گواهي استانداردCE براي هر دو نوع سوخت (گاز و گازوئيل) از نظر راندمان و تست آلاينده‌ها.
– انحصاري بودن سيستم گرمايشي مركزي OHA در دنيا.
– راندمان بالاتر نسبت به توليدات مشابه.
– امكان استفاده در سالنهاي رنگ، لاستيك، چوب و…
– تنوع اندازه و طراحي براساس شرايط محيطي مكان مورد سفارش.
– بيشترين فروش سيستم تابشي در اروپا.
– سرويس گسترده خدمات پس از فروش.
– انحصاري بودن سيستم گرمايشي نوع Baf-Mc با يكنواختي زياد دما تخصصا“ براي سالنهاي مرغداري و نگهداري حيوانات.