سیمان کوره ای

سیمان کوره ای پورتلند شامل بیش از ۷۰% جوش کوره ای و قسمتی دانه دانه ی زمین ، ما باقی مانده ی سوخته ی ذغال سنگ پورتلند و سنگ گچ اندک است ، تمام ساختارها قدرت نهایی را تولیدیی کنند، اما محتوای کف افزایش می یابد، نیروی اولیه کاهش می یابد در حالی که مقاومت سولفات افزایش می یابد و تحول گرما گکاهش می یابد ، استفاده از یک جایگزین اقتصادی در مقامت سولفات پورتلند و سیمان های کم دما.

سیمان خاکستری پورتلند حاوی بیش از ۳۰% خاکستر حاصل از ذغال سنگ چینی وار است تا این که نیروی نهایی حفظ شود . زیرا اضافه ی خاکستر محتوی آب بتون کم تری دارد . نیروی اولیه هم چنین می توان نگهداری شود مکانی که خاکستر ارزان با کیفیت خوب موجود است این موضوع می توان یک جایگزین اقتصادی برای سیمان پورتلند معمولی باشد.
سیمان چینی وار (پوزولان) پورتلند شامل سیمان خاکستر است زیرا خاکستر یک پوزولان است اما شامل سیمان های ساخته شده از پوزولان های طبیعی یا مصنوعی دیگر است در کشورهایی که خاکسترهای آتشفشانی در دسترسی هستند (مثل ایتالیا ، شیلی ، مکزیک ، فیلیپین ) این سیمان ها اغلب رایج ترین شکل در کاربرد هستند.
سیمان بخار سیلیکانی پورتلند اضافه ی بخار پورتلند طبق انتظار می توان نیروهای زیادی را حاصل کند و سیمان دارای %۲۰-۵ بخار سیلیکا به طور اتفاقی تولید می شود به هر حال ، بخار سیلیکا معمولا بسیار به سیمان پورتلند در ترلیک بتون اضافه می شوند.

سیمان های بنایی برای تهیه ی ملاط های آجرپزی و گچ کاری استفاده می شود و نباید در بتون استفاده شود.آن ها معمولا ساختارهای ویژه ای حاوی آجر جوش پورتلند و مقداری از ترکیبات دیگر مرکب شده اند که ممکن است دارای سنگ آهک ، آهک هیدرات، ورودی های هوا ، تعویق دهنده ها ، ضد آب ها و عوامل رنگی هستند.
آن ها فرمول سازی شده اند تا سیمان های قابل استفاده ای حاصل شود که فرصت کار بنایی سریع و مقاوم را پیدا کنند . انواع دقیق سیمان های بنایی در us سیمان های پلاستیکی و سیمان های آجر جوش هستند . این سیمان ها برای تولید رج چینی کنترل شده با بلوک های طراحی شده اند.

محتوی سیمان های قابل انبساط به اضافه ی آجر جوش های پورتلند ، آجر جوش های انبساطی (معمولا آجر جوش های سولفوآلومیناک ) و برای جبران اثرات کاهش خشک شدن طراحی شده اند یعنی به طور معمول با سیمان های هیدرولیک مواجه می شوند این به بلوک های سقف بزرگ هستند (بالای ۶۰ متر مربع ) و بدون اتصالات انقباضی تهیه می شوند.
سیمان های ترکیبی سفید ممکن است از آجر جوش سفید و مواد مکمل مثل متاکوآلین ساخته شوند سیمان های رنگی برای اهداف تزیینی استفاده می شوند در بعضی استانداردها اضافه ی مواد رنگی برای تولید « سیمان پورتلند رنگی » منظور می شود. در استانداردهای دیگر (مثل ASTM ) مواد رنگی ، عناضر سیمان پورتلند محسوب نمی شوند و سیمان های رنگی به عنوان سیمان های هیدرولیک ترکیبی به فروش می رسند .

سیمان های زمینی بسیار عالی از ترکیبات سیمان با شن یا با بلوک یا مواد معدنی نوع یوزولان دیگر ساخته می شوند که نوع زمینی بسیار عالی هستند چننین سیمان هایی می توانند شاخصه های فیزیکی یکسان مثل سیمان معمولی داشته باشند اما به خصوص سیمان کم ۵۰% ، منطقه ی سطحی افزاینده ای برای واکنش شیمیایی به وجود می آید .
حتی با آسیاب کردن زیاد آن های می توانند از انرژی کم ۵۰% استفاده کنند تا سیمان های پورتلند معمولی را بسازند
سیمان EMC

سیمان های هیدرولیک غیر پورتلندی : سیمان های آهک – پوزلان : ترکیب پوزولان زمینی و آهک سیمان هایی هستند که توسط رومانی ها استفاده می شوند و در ساختارهای رومانی یافت می شوند (مثل پانتئون) در روم ). آن ها به آرامی نیرو را توسعه می دهند. ما نیروی نهایی آن ها می تواند بسیار بالا باشد. هیدروژن تولید می شود و نیروی تولید شده ضرورتا به طور یکسان تولید می شوند آنها توسط سیمان یورتلند ایجاد می شوند . سیمان های بلوک – آهک – آهک – بلوک کوره ای دمشی دانه دانه ی زمینی در نوع خودش هیدرولیک نیست آهک پوزولان در ویژگی هایشان شبیه هستند. تنها بلوک دانه دانه (مثل سرد کردن ناگهانی آب ،بلوک شیشه ای به عنوان یک جزء سیمان موثر است.

سیمان های سوپر سولفات . این نوع سیمان ها تقریبا دارای ۸۰% بلوک کوره ای دمشی دانه دانه ای زمینی ، ۱۵% سنگ گچ یا هیدرویت و مقدار کمی آجر جوش پورتلند یا آهک به عنوان یک فعال کننده است.
آن ها نیرویی با ساختار ellrinqite با رشد نیروی مشابه به سیمان پورتلند آرام تولیدمی کنند آن ها مقاومت خوبی برای عوامل متهورانه از جمله سولفات هستند.
سیمان های آلومینات کلسیم سیمان های هیدرولیکی هستند که ابتدا از سنگ آهک و بوکسیت ساخته شده اند .

ترکیبات فعال آلومینات منوکلسیم CaA I2 O1 (CA در علائم شیمی سیمان ) و مانییت CA12 AI14 O44 (CCN در C12 A6) هستند . نیرو توسط هیدروژن های آلومینات کلسیم شکل می گیرد . آن ها تنظیم های خوبی برای استفاده در بتون مقاوم در برابر حرارت (مقاوت در دمای بالا ) به طور مثال برای جداره های کوره ای هستند.
سیمان های سولفوآلومینات کلسیم از آجر جوش هایی ساخته شده اند که شامل ye, elimite

C4 A3 یا SO4 CA4 (AI O2) در علائم شیمی سیمان به عنوان یک فاز اولیه هستند . آن ها در سیمان های انبساطی در سیمان های بسیار قوی اولیه و در سیمان های کم انرژی استفاده می شود . هیدروژن ettrimgite تولید می کنند و ویژگی های فیزیکی تخصص یافته (مثل واکنش انبساطی یا سریع) با قضاوت در دسترس بودن کلسیم و یونهای سولفات تعیین می شوند کاربرد آنها به عنوان یک جایگزین کم انرژی برای سیمان پورتلند در چین مقدم مانده است. محلی که میلیونها تن هر ساله تولید می شود نیازهای انرژی به دلیل نیاز دماهای کوره ای پایین تر برای واکنش و مقدار پایین تر سنگ آهک که باید به لحاظ گرما گیری دی کربنات شود ) در ترکیب کاهش می یابد . بعلاوه محتوای پایین تر سنگ آهک و میزان مصرف سوخت پایین تر منجر به انتشار CO2 در اطراف محیطی که با آجر جوش پورتلند مربوطه دارد می شود . هر چند نشرهای CO2 معمولا بالاتر هستند.

سیمان های طبیعی با سیمان های مشخص دوره ی پیش پورتلند مطابق هستند و با سنگ های آهک آرگیلاسئوس سوخته در دماهای متوسط تولید می شود .
سطح اجزای تشکیل دهنده ی رس در سنگ آهک (تقریبا ۳۵-۳۶% ) مثل مقادیر زیاد بلیت (نیروی اولیه اندک ، کانی های غربی بسیار ریز در سیمان پورتلند ) بدون ساخت مقادیر زیاد آهک آزاد است . مطابق با همه مواد طبیعی ، چنین سیمانهای ویژگی های بسیار متغیری دارند.

سیمانهای ژئوپلیمر از ترکیبات سیلیکات فلزی قلیایی قابل حل در آب و پودرهای کانی آلومینوسیلیکات مثل خاکستر و متاکائولین ساخته شده اند.
محیط و تاثیر است اجتماعی : تولید سیمان باعث تاثیر است محیطی در تمام مراحل پروسه می شود . این ها شامل نشر آلودگی هوایی در شکل غبار ، گازها ، صداها و لرزه ها هنگامی که استفاده کردن از ماشین آلات و مدت زمان انفجار در استخراج معدن و خسارت در حومه ی شهر از استخراج می شوند . تجهیز ات برای کاهش انتشارات گرد و غبار در طول استخراج و تولید سیمان تا حدود زیادی استفاده می شود و تجهیزات برای به دام انداختن و تفکیک گازهای تخلیه شده در کاربرد افزایش می یابد.