خلاصه طرح :
تاريخچه :
كارخانه توليدي بهگل خراسان واقع در شهرك صنعتي طوس در سال ۱۳۵۱ تاسيس گرديده كه تحت حمايت آستان قدس رضوي بود. كه بعدها به علت پيشرفت در كار و توليدات فراوان اين شركت از حمايت آستان قدس رضوي بيرون آمد ، و سهامي آن خاص گرديد

. كه هم اكنون پس از ۱۸ سال سهامي خاص بودن به پيشرفتهايي از قبيل افزايش كاركنان بخشهاي اداري ، كارگران و سرويسهاي اياب و ذهاب و گسترش مساحت كارخانه ،افزايش خط توليد ، تنوع محصولات توليد شده ، بازار خوب ، كيفيت بالاي محصولات توليد شده طبق استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان و استاندارد ملي ايران ، صادرات خارج از استان و حتي صادرات خارج از كشور كه به كشورهاي آسياي ميانه صادر مي شود ، كه عواملي چون استفاده از مديريت y مك گروگر و هرم مازلو به پيشرفت آن افزوده است

.

ابتدا خاطر نشان مي‌‌كنيم كه اصول حسابداري در مؤسساتي كه به خريد و فروش كالا اشتغال دارند همانگونه است كه در مؤسسات خدماتي گفته شد يعني ابتدا اسناد و مدارك اوليه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، سپس در دفتر روزنامه ثبت و به حسابهاي مربوطه در دفتر كل منتقل گرديده و در پايان پس از تهيه خلاصه معاملات و ثبت اقلام اصلاحي صورت حسابها تهيه و تنظيم مي‌‌گردد.

قبل از ارائه عمليات حسابداري ابتدا تعاريف لازم را ارائه مي‌‌كنيم:
۱- تعريف كالا:
منظور از كالا اجناسي است كه مؤسسات به قصد فروش و انتفاع آنها را خريداري مي‌كنند. بنابراين كالا در مؤسسات مختلف مفاهيم گوناگوني پيدا خواهد كرد. تعريف سياهه (فاكتور):
معمولا فروشگاهها هنگام فروش كالا صورتي طي چند نسخه تنظيم نموده و يك نسخه آنرا همراه با عين كالا به خريدار تحويل مي‌‌دهند. اين صورت كه فاكتور خوانده مي‌‌شود شامل: شماره مسلسل، نام مؤسسه، تاريخ، شرح، تعداد، في و مبلغ مي‌‌باشد.

۲- تعريف صورتحساب:
در مؤسسات بازرگاني مرسوم است كه همه ماهه خلاصه اي از حساب مشتري خود را از روي دفتر معيني تهيه و روي فرمي‌‌تنظيم كرده، تسليم بدهكاران مي‌‌نمايند كه صورتحساب خوانده مي‌‌شود منظور از ارسال آن اولا”- تاييد صحت ثبت حساب مشتري در دفاتر. ثانيا”- ياد آوري بدهي شخص مذكور به طور محترمانه مي‌‌باشد. در صورتحساب از يك طرف به كالاهاي تحويل شده با شرح شماره فاكتور ها و از سوي ديگر مبالغ دريافت شده از مشتري اشاره مي‌‌گردد كه تفاوت جمع دريافتي ها و پرداختي هاي مشتري معرف ميزان او بوده و بايستي با مانده حسابش در دفاتر معين برابر باشد.

۳- رسيد كالا با قبض انبار:
تجارتخانه ها، فروشگاهها، بويژه شركتهاي توليدي در مقابل كالاهاي دريافتي از فروشندگان رسيدي مبني بر شرح كالا، تعداد، مقادير معيوب و تعداد سالم آن طي چند نسخه كه همه داراي شماره مسلسل يكسان است صادر و يك نسخه آن را به تحويل دهنده كالا تسليم مي‌‌دارند تا در مراحل بعدي فروشنده يا تحويل دهنده جهت دريافت بهاي كالاي تحويلي به عنوان مدارك مستند از آن استفاده شود.

۴- برگ سفارش كالا:
مؤسسات بازرگاني و بويژه شركتهاي توليدي جهت خريد كالا و ملزومات مورد نياز خود از فرمي‌‌به نام برگ سفارش كالا استفاده مي‌‌نمايند كه شامل: شماره، تاريخ، شرايط معامله (نقد يا نسيه بودن آن)، محل تحويل، نوع كالا، تعداد و احيانا” في مي‌‌باشد اين فرم طي چند نسخه صادر شده يك نسخه آن به منظور تقاضاي ارسال جنس به فروشندگان تسليم مي‌‌گردد و نسخه ديگر در محل مؤسه بايگاني مي‌‌شود تا هنگام تحويل كالا و پرداخت بهاي آن براي كنترل رسيد كالا و فاكتور دريافت شده از برگ سفارش استفاده شود.
عمليات حسابداري كالا

درکارخانه ها و شركتهاي بازرگاني بنا به نوع و حجم كار مؤسسه از روشهاي گوناگوني جهت نگهداري حساب كالا استفاده مي‌‌شود كه مهمترين آنها عبارتند از:

الف- روش نگهداري دائمي‌‌حساب كالا (محاسبه دائمي‌‌موجودي كالا): اين روش بيشتر براي مؤسساتي مناسب است كه تنوع و تعداد كالاهايشان كم است يا به عبارتي انواع كالاهائيكه به منظور فروش عرضه مي‌‌نمايد كم ولي سود حاصل از فروش آنها زياد باشد مانند مؤسسات خريد و فروش اتومبيل و فرش در اين روش با استفاده از كارت حسابداري انبار مي‌‌توان در هر زمان از موجودي كالا اطلاع حاصل نمود.

اينگونه مؤسسات براي خريد و فروش حساب واحدي به نام (حساب كالا) در دفاتر افتتاح مي‌‌نمايند كه كليه كالاهاي خريداري شده (به قيمت تمام شده) در بدهكار آن و تمام كالاهائيكه به فروش رفته است در بستانكار اين حساب (به قيمت تمام شده) ثبت مي‌‌شود. اختلاف بين بهاي فروش با مبلغي كه در بستانكار حساب كالا ثبت مي‌‌شود در حسابي به نام حساب سود و زيان ثبت مي‌‌گردد.

صندوق ۸۵۰۰۰ بستانكار ۱/۷/۶۵ حساب كالا ۸۵۰۰۰ (بدهكار)
صندوق ۸۵٫۰۰۰ (بستانكار)
حساب كالا
۸۵۰۰۰
۲- فروش ۳ واحد كالا نوع «الف» در تاريخ ۲۰/۷/۶۵ از قرار هر واحد ۱۶۰۰۰ به طور نقد
صندوق ۴۸۰۰۰ (بدهكار)

سود و زيان ۳۰۰۰ (بدهكار)
حساب كالا ۵۱۰۰۰ (بستانكار)
بابت فروش ۳ واحد كالاي نوع «الف» به طور نقد
حساب كالا
۱/۷ ۸۵٫۰۰۰ ۲۰/۷ ۵۱٫۰۰۰

۳- فروش يك واحد كالاي نوع الف در تاريخ ۲۵/۷/۶۵ از قرار هر واحد ۱۸٫۰۰۰ ريال به طور نقد
صندوق ۱۸٫۰۰۰ (بد)
حساب كالا ۱۷٫۰۰۰ (بس)
سود و زيان ۱٫۰۰۰ (بس)

بابت فروش يك واحد كالاي نوع الف به طور نقد
سود و زيان حساب كالا
۲۰/۷ ۳٫۰۰۰ ۱٫۰۰۰ ۲۵/۷ ۱/۷ ۸۵٫۰۰۰ ۲۰/۷ ۵۱٫۰۰۰
۲۵/۷ ۱۷٫۰۰۰۰
۴- فروش يك واحد كالاي نوع الف در تاريخ ۲۷/۷/۶۱ از قرار واحدي ۱۷٫۰۰۰ ريال به طور نقد
صندوق ۱۷٫۰۰۰ (بد)
حساب كالا ۱۷٫۰۰۰ (بس)
حساب كالا
۱/۷ ۸۵٫۰۰۰ ۵۱٫۰۰۰ ۲۰/۲
۱۷٫۰۰۰ ۲۵/۷
۱۷٫۰۰۰ ۲۷/۷
۸۵٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰
توجه داشته باشيد كه در هر سه حالت فروش، حساب كالا به قيمت تمام شده بستانكار گرديد و نيز درهر زمان حساب كالا ميزان موجودي آن كالا و حساب سود و زيان، ميزان سود ناويژه مؤسسه را مشخص مي‌‌نمايد.
در اين روش در ابتداي دوره مالي كالاهاي موجود از قبيل (كالاي باقيمانده و فروش نرفته) مانند ساير داراييها به بدهكار حساب موجودي كالا انتقال مي‌‌يابد. كه تا پايان دوره مالي هيچگونه ثبتي در حساب فوق انجام نخواهد شد.
كليه كالاهاي خريداري شده در بدهكار حساب خريد كالا ثبت گرديده و هيچ انعكاسي در حساب موجودي كالا ندارد. از طرفي ديگر كليه كالاهايي كه طي دوره بفروش مي‌‌رسد بستانكار حساب جداگانه اي به نام حساب فروش ثبت مي‌‌شود.
مشخصات واحد توليدي :
در آغاز اين بحث در اول به نحوه ساخت ساختمان خط توليد كه به صورت سوله اي ساخته شده مي پردازيم به اين علت از شيوه سوله اي استفاده مي شود كه : ۱- داراي اسكلت بندي محكم و ضد زلزله بوده . ۲- داراي ارتفاع زياد براي استفاده از دستگاههاي بزرگ و مرتفع و راحت تر وارد شدن ماشينهاي سنگين به داخل و خارج شدن آنها ، امكان استفاده از ليفتراك براي جابجايي بهتر مواد اوليه و توليد شده (برداشتن بيشتر و چيدن آنها روي هم ) در داخل ساختمان ۳- داراي سقفهاي ۸ مانند يا شيرواني مانند كه براي جلوگيري از ورود آب باران و برف به داخل خط توليد و انبارهاي مواد اوليه و توليدشده ۴- به علت اسكلتي بودن ساختمان امكان استفاده از جرثقيل هاي دستي كه بر روي تير آهن كه از دو طرف توسط غلطك هايي وصل بوده و به طرف جلو و عقب به راحتي حركت ميكند كه اين مزيت براي حمل محصولات توليدي داخل خط توليد كمك زيادي كرده و باعث باز شدن فضا براي راحتي در عبور و مرور افراد و جا براي گذاشتن محصولات توليدي بعدي فراهم مي كند ۵- نور توليدي زياد بوده ( كه به صورت طبيعي است ) و براي خارج كردن هواي كارخانه هنگام كار دستگاهها بوسيله هواكش هاي بزرگ و كمتر آلوده شدن فضاي داخل مي شود .
در ضمن دستگاه هاي توليدي داخل خط توليد بيشتر توليدات داخل بوده كه تماما اين دستگاه ها براي خط توليد محصولات كارخانه بهگل مناسب مي باشد .انواع دستگاه ها با مختصر توضيحي درمورد كار آيي آنها در زير داده مي شود :
۱-سيني گردان : كار اصلي اين دستگاه چرخش دوراني قوطيهاي از قبل آماده شده و هدايت آنها به سمت ريل حمل قوطي مي باشد .
۲- ريلها : كار اصلي اين ريلها انتقال و حمل قوطي هاي خالي و محصول توليد شده پر به دستگاه هاي ديگر است در ضمن ديوارهاي داخل خط توليد و انبارها سنگ كاري شده است
۳- دستگاه سيني گردان پركننده حفره اي : كار اصلي اين دستگاه پر كردن قوطي هاي خالي به صورت خودكار كه اندازه محصولي كه بايد داخل قوطي ريخته شود قبلا تنظيم گرديده است .
۴- تونل اگزاس : كه كار اين تونل خارج كردن هواي داخل قوطي ها تحت شرايط خلأ مي باشد .
۵- دستگاه پرس درب قوطي : كه كار اصلي اين دستگاه پرس كردن قوطي هاي پرشده محصول توليد شده است .
۶- دستگاه هاي بلنچ Blanch ( بازپخت كردن ) : كه كار اصلي اين دستگاه همان گونه كه از نامش پيداست پخت تازه يا باز پخت كردن دوباره محصول يا به عبارت ديگر يكباره محصول را پخت مي كند .
۷- دستگاه جت پرينتر : كار اصلي ين دستگاه چاپ تاريخ و مشخصات محصول توليد شده روي قوطي مي باشد .
۸ – دستگاه پرس نايلوني يا ( شرن پك ) : كه كار اين دستگاه نيز پرس نايلون روي كفي محصولات است .
۹- ديگ بخار : كه كار اين ديگها توليد بخار لازم براي راه اندازي و كار دستگاه ها است .
۱۰ – دستگاه هاي دو جداره : براي از بين بردن آنزيمهاي داخل محصول است .
۱۱- دستگاه كلم خرد كن : همانگونه كه از نامش پيداست دستگاهي است براي خرد كردن كلم مي باشد.
۱۲ – دستگاه هسته گير : كار اصلي اين دستگاه گرفتن هسته هاي ميوه هاي هسته دار است .
۱۳ – دستگاه هويج خردكن : كه براي خرد كردن هويجها براي توليد مربا و ترشي ليته است .
۱۴ – دستگاه پوست گير بوسيله بخار كه به دستگاه بروس نيز معروف است : براي گرفتن پوست ميوه ها استفاده مي شود .
۱۵ – دستگاه دم گير : كار اين دستگاه گرفتن دمهاي ميوه ها مي باشد .
۱۶ – دستگاه شيشه شوي : كار اين دستگاه شستن شيشه هاي مربا و ترشي ليته است .
۱۷ – دستگاه پركن : براي پركردن مربا و ترشي ليته است .
۱۸ – دستگاه حمل نخود فرنگي : كار اين دستگاه حمل نخود فرنگي از يك ديگ پر از محصول به داخل سيني گردون پركننده حفره اي است .
توجه : توضيح كلي درباره كارآيي دستگاه ها و شناسنامه آنها و اطلاعات كامل درمورد دستگاه در فصلهاي بعدي آورده مي شود.
سيم كشي ساختماني خط توليد به صورت روكار بود زيرا راحت تر سيم كشي مي شود و آسيبي به ساختمان نمي رسد .براي اطمينان از خطر شك الكتريكي و آتش سوزي احتمالي ناشي از جرقه برق روكش پلاستيكي كشيده شده در تمامي مراحل سيم كشي روكش پلاستيكي وجود دارد استفاده از اين روكش مزيتهايي از قبيل هزينه هاي كندن روي ديوار را كم كرده و در كمترين زمان سيمكشي شده و عيب ظاهري سيمكشي به راحتي قابل رؤيت بوده و سريعا ترميم مي شود.
در مورد كف سالن توليد كه از موزاييك استفاده شده . زيرا كه سطح صاف مي باشد و براي تميز كردن سطح و حمل و جابجايي دستگاه آسان بوده و از رطوبت ناشي از برف و باران براي نفوذ به مواد و پوسيدگي پايه هاي دستگاه جلوگيري مي كند . البته بايد توجه داشت كه نبايد سطح موزاييك روغني يا چرب بوده زيرا باعث لغزندگي سطح شده و باعث صدمات جاني و مالي مي شود .
نحوه استقرار دستگاه ها به ترتيبي است كه قوطي هاي خالي وارد دستگاه سيني گردون شده و سپس طي مراحل به ترتيب وارد دستگاه هاي ديگر شده و در نهايت محصول توليد شده وارد وان آب مي شود و دوباره بلنچ مي شود .
نحوه انبار مواد اوليه و توليد شده : انبار مواد اوليه كه به صورت انباشتگي روي هم چيده شده اند و محصول توليد شده در انبار محصولات توليد شده به صورت كفي ۲۴ تايي روي پالت به اندازه پالت روي آن چيده مي شود استفاده از پالت براي راحتي حمل محصول توليد شده با ليفتراك به داخل وسيله حمل و نقل به خارج از كارخانه مي شود .
تاريخچه صنعت كنسرو در ايران
شروع صنعت كنسرو سازي در ايران كه پايه گذاري صنعت اموز بوده ، در سال ۱۳۰۹ شمسي بوجود آمده و در آن سال شخصي بنام آقاي درخشان كه يكي از ايرانيان مهاجر از روسيه بود به فكر ايجاد كارگاه كنسرو سازي افتاد و شروع به تهيه مقدمات كار نمود . اولين مشكلي كه نامبرده با آن برخورد كرد مسأله تهيه قوطي هاي مناسب بود .سپس در فاصله سالهاي ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۱ اشخاص مختلف بدون اطلاع از يكديگر در شهرهاي مشهد ، همدان و تهران اقدام به احداث كارگاه كنسرو سازي نموده اند كه با مشكل عدم امكان تهيه قوطي هاي مناسب دست به گريبان گشتند، بايد اضافه نمود كه علاوه بر مشكلات ناشي از عدم وجود قوطي مناسب ، كارگاههاي كنسرو سازي نيز به وسايلي نظير ديگ بخار و اتوكلاو مجهز نبودند و در نتيجه ضايعات زياد در كنسرو هاي تهيه شده ايجاد مي گرديد و براي اينكه از بروز اين ضايعات جلوگيري نمايند مبادرت به استفاده زياد و غير استاندارد از مواد نگهدارنده مي نمودند . در سالهاي مزبور مقدار مصرف كنسرو در ايران بسيار كم و احتمالا براي هر ۵۰ نفر يك قوطي در سال بوده وضع نابسامان صنعت كنسرو سازي تا سال ۱۳۱۹ ادامه داشته و بدون اينكه توجهي به بهبود تكنيك هاي بكار برده شده به عمل آيد در فاصله زماني ذكر شده به تعداد كارگاههاي كنسرو سازي به خصوص در مشهد اضافه گرديد .
رشد اين صنعت تا سال ۱۳۲۰ خيلي به كندي پيش مي رفت و از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۸ در توليد و مصرف مواد غذايي كنسرو شده افزايش ملايمي به چشم مي خورد و تا سال ۱۳۴۰ با وجود آنكه تا حدي مردم ايران با صنعت كنسرو سازي آشنا گشته بودندولي در كارگاهه ي توليد كنسرو كما كان از داشتن دستگاههاي اتو ماتيك محروم بوده و تعداد كمي از آنها به ديگ بخار و دستگاههاي اتو ماتيك مجهز گشته بودند .
بهر صورت در فاصله سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ مردم ايران با صنائع كنسرو سازي آشنايي بيشتر پيدا كردند و اعتماد آنها به خوبي كيفيت توليد بعضي از اقلام مواد غذائي كاملا جلب گرديد ،بطوريكه مصرف غذائي كنسرو شده كه در سال ۱۳۵۵ براي هر ايراني در سال كمتر از يك قوطي بود در سال ۱۳۵۵ به ۵ قوطي و در حال حاضر به ده قوطي و شايد بيشتر بالغ گرديده است .
تاريخچه صنعت كنسرو سازي (در جهان )
قبل از كشف موجودات ذره بيني كه باعث فساد مواد غذائي مي شدنددر جنگها و مسافرتها يكي از مشكلات اساسي بزرگ حمل و نقل سالم و نگهداري مواد غذائي بوده :بدين لحاظ در زمان نا پلئون در فرانسه تحقيقات مختلفي جهت پيدا كردن بهترين راه نگهداري مواد غذائي شروع شد و حتي براي تسريع در عمل جوايزي براي فردي كه بتواند روشي ابداع كند كه مواد غذائي را براي زمان نسبتا طولاني سالم نگهدارد تعيين گرديد ، بلا خره نيكلاس آپرت (Nicolas Appert ) با ابداع بهترين روش نگهداري مواد غذائي در ظروف سر بسته موفق به دريافت جايزه مزبور در سال ۱۸۱۰ ميلادي گرديد.
ظرفيت توليد
ظرفيت توليد كارخانه بهگل خراسان در هر روز در حدود ۰۰۰/۲۰ عدد قوطي از انواع محصولات مي باشد كه به شرايط در خواست و تقاضاي بازار در هر فصل مربوط به خود تغيير ميكند . كه بايد اشاره كرد كه اين ميزان توليد در اوج بازار و تقاضاي مناسب مي باشد .
مقدار سر مايه گذاري اوليه در موقع احداث كار خانه:
طبق مقدمهاي كه در اول طرح آمده است تاريخچه اين كارخا نه به سال ۱۳۵۱ بر مي گردد كه متاسفانه به علت گذشت ساليان دراز مديريت هاي كارخانه به مراتب عوض مي گرديد. و به همين علت هيچ گونه آمار دقيقي از ميزان سر مايه گذاري اوليه براي احداث كارخانه در دسترس نمي باشد .ولي به گفته يكي از كار كنان كه سابقه طولاني (در حدود ۲۴ سال )دارد سرمايه گذاري اوليه طبق گفته ايشان بصورت تسهيلات بانكي در حدود ۰۰۰/۱۲۰۰ تومان بود . كه مساحت سلختمان در سال ۱۳۵۱ كمتر از مساحت اكنون بوده است .
تعداد پرسنل
تعداد پرسنل با تغيير يافتن فصل ،محصولات و تقلضاي بازار نيز تغيير مي يابد .يعني با افزايش تقاضاي بازار بر تعداد پرسنل ثابت كار خانه بهگل خراسان نيز اضافه مي شود .با كاهش تقاضاي بازار و تغيير فصل از تعداد كاركنان متغير كم خواهد شد . ( يعني قراردادهاي آنها به صورت كوتاه مدت است ).
البته اصطلاح پرسنل ثابت بدين معني نيست كه آنها به استخدام دائم كارخانه در آمده باشند. منظور از اين افراد ثابت چونكه جزء بهترين نيروهاي انساني كارخانه مي باشند دائما با آنها تجديد قرارداد مي شود . تعداد پرسنل ثابت ۴۱ نفربوده كه طبق جدول زير مسؤليت آنها تعيين شده است:

شرح تعداد كاركنان ثابت كاركنان متغير
مرد زن
مديريت ۱ – + –
پرسنل توليد ي مهندس صنايع غذايي ۱ – + –
تكنسين ۲ – + –
كارگر ۵ ۲۰ ۲۵نفر ۱۲ نفر
پرسنل تعميرگاه و تاسيسات ۳ – + –
پرسنل مالي،اداري،خدماتي ۶ ۳ + ۱ نفر
پرسنل دفتر مركزي ۱ ۱ ۲نفر ۱نفر
جمع ۴۱ – ۴۱نفر ۱۴ نفر

در ضمن حقوق پرسنل (كارگر ) طبق قانون كار ايران ۰۰۰/۱۰۸ تومان مي باشد البته بايد اضافه كرد كه حقوق و مزاياي ديگر پرسنل به علت عدم همكاري ذكر نشده است .
بايد اشاره كرد كه حق بيمه كاركنان ۲۳% حقوق ۱۲ ماهه آنها مي باشد .
شيفت كاري كاركنان
شيفت كاري در كارخانه بهگل خراسان از ساعت ۵/۷ الي ۵/۴ بعداز ظهر بوده كه در همين يك شيفت مي باشد . دراوج تقاضا و توليد محصول با افزايش پرسنل متغير ساعت كاري از يك شيفت به دو شيفت اضافه پيدا مي كند . كه از ساعت ۵ شيفت دوم كاري شروع شده و تا ساعت ۲ صبح ادامه دارد .بايد اشاره نمود كه شيفتهاي عصر سرويسهاي اياب و ذهاب در ايستگاههاي خاص توقف دارد ، ولي شيفتهاي دوم ( شب ) سرويسهاي اياب و ذهاب آنها را تا محل سكونت زندگيشان مي برد .
زمان احداث
زمان احداث ساختمان در سال ۱۳۵۰ شروع گرديده و در سال ۱۳۵۱ به بهره برداري رسيده و شروع به كار كرده است كه در طي يكسال تمامي مراحل ساخت سالن توليد ، انبارها ، ساختمان اداري . ساختمان نگهباني ، ساختمان تأسيسات و غيره …. به پايان رسيده است . البته تعميرات كلي و اساسي در سال ۱۳۷۹ در خط توليد و تمامي ساختمان به انجام رسيد كه تعداد انبارها افزايش پيدا كرد. مثلا : انبار قرنطينه از ۱ به ۲ افزايش يافت . و اتاق Blanch از ۱ به ۲ افزايش يافت.
قيمت فروش محصولات
كمپوت گلابي قيمت (فروش ) = ۳۰۰۰ريال .
كمپوت گيلاس قيمت (فروش ) = ۴۵۰۰ ريال
كمپوت سيب قيمت (فروش ) = ۳۰۰۰۰ ريال
كمپوت شليل قيمت (فروش ) = ۷۵۰۰ ريال
كمپوت زردآلو قيمت (فروش ) = ۳۸۰۰ ريال
كمپوت آلبالو قيمت (فروش ) = ۳۸۰۰ ريال
كنسرو نخود فرنگي قيمت (فروش ) = ۳۲۰۰ ريال
كنسرو لوبيا قيمت (فروش ) = ۲۶۰۰ ريال
كنسرو بادمجان قيمت (فروش ) = ۳۰۰۰ ريال
مرباي هويج قيمت (فروش ) = ۳۸۵۰ ريال
مرباي آلبالو قيمت (فروش ) = ۵۹۵۰ ريال
مرباي بالنگ قيمت (فروش ) = ۳۰۰۰ ريال
ترشي ليته قيمت (فروش ) = ۴۵۰۰ ريال

فصل دوم
مشخصات محصول : (نخود فرنگي )
نخود فرنگي بايستي از جايي تهيه مي شود كه بهترين نوع آب و هوا و خاك كشاورزي براي توليد داشته باشد . نخود فرنگي نبايد در موقع برداشت از رنگ طبيعي خود ( سبز شفاف ) خارج شده باشد علت اين امر به عواملي چون عدم خاك ، آب و هواي مناسب و نحوه كاشت و داشت و برداشت بستگي كامل دارد . بايستي توجه داشت كه نخود فرنگي در موقع برداشت نبايد زياد در يكجا ( محل ) انباشته شود زيرا اين امر باعث مي شود كه رنگ طبيعي محصول( نخود فرنگي)
به زردي و قهوه اي بگرايد و موجب عدم كيفيت بالاي محصول و كاهش طعم ( عوض شدن مزه و طعم طبيعي ) و پايين آمدن مدت ماندگاري محصول مي گردد ، پس مي توان گفت كه رنگ نخود فرنگي با كيفيت خوب داراي رنگ سبز شفاف بوده كه در بعضي موارد سبز پررنگ نيز مي باشد .هرچه رنگ نخود فرنگي از حالت اولي رو به پررنگي برود درجه كيفيت آن بالاتر مي رود .
چگونگي بازريابي
قبل از اينكه به بحث اصلي مطلب يعني چگونگي بازاريابي بخواهيم بپردازيم لازم به ذكر است كه شرايط و موارد زير كه گفته مي شود اگر رعايت شوند باعث به دست آوردن بازارهاي فروش داخل و خارج از كشور مي شوند .
الف – كيفيت و مرغوبيت بالاي محصولات : هر چه كيفيت و مرغوبيت محصولات توليد شده بالاتر و بهتر شود باعث فروش و به دست گرفتن بازار مي شود .
ب – تبليغات : يكي ديگر از راههاي نوين در بدست آوردن بازارهاي فروش همين تبليغات مي باشد مثل : تبليغات تلويزيوني ، راديويي ، روزنامه ، مجله ، و برچسب خود محصول ( قوطي ) و غيره …….
ج – قيمت مناسب : در كنار كيفيت و مرغوبيت محصول قيمت مناسب ( محصول ) توليد شده موجب فروش در نتيجه سوددهي بيشتر و از لحاظ اقتصادي نيز براي شركت مناسبتر مي باشد
دتعين جايزه براي محصولات : كه اين روش اخيرا به صورت گسترده در ايران و جهان روز به روز زيادتر شده و براي بالا بردن فروش محصولات توليد شده راه مناسبي مي باشد مثل : جايزه واحد مسكوني و غيره از طريق درج شماره روي قوطي ها و غيره …..
چگونگي تهيه مواد اوليه :
در ابتداي امر بايد اشاره كرد كه نخود فرنگي از شمال كشور تهيه شده و وارد شركت بهگل خراسان مي شود. بايد توجه داشت كه نخود فرنگي توليد شده قبل از حمل به شركت بعد از برداشت نخود فرنگي آن را در داخل سردخانه هاي مخصوص مي گذارند تا از فسادپذيري و از به هدر رفتن محصول جلوگيري شود زيرا كه عمر نخود فرنگي هنگام برداشت كم بوده و لازم است كه براي پيشگيري از فاسد شدن آنرا در داخل سردخانه هاي مخصوص قرار داده تا يخ زده و براي حمل راحت تر بوده و عمر آن طولاني شود . البته نبايد طولاني مدت نخود فرنگي در سرد خانه نگهداري شود زيرا كه باعث مي شود طعم و مزه طبيعي نخود فرنگي تغيير كند بعد از مقدمه كه به چگونگي توليد و نگهداري نخود فرنگي اشاره شد حالا در زير شرح كلي درمورد توليد و به مصرف رسيدن آن درخط توليد را بررسي مي كنيم .
بعد از حمل نخود فرنگي از شمال كشور به داخل شركت آنها رادر داخل انبارهاي مواد اوليه نگهداري كرده البته قبل از اينكه وارد بحث اصلي خط توليد شويم بايد اشاره كرد كه مقدار تهيه نخود فرنگي بستگي كامل به تقاضاي بازار و نرخ كالا و قيمت مواد اوليه دارد .
مقاسه شركت بهگل خراسان از نظر رتبه اقتصادي باشركتهاي ديگر :
در اين قسمت به مقايسه شركت بهگل خراسان با شركت شاداب مي پردازيم:
شركت بهگل از لحاظ رتبه اقتصادي در كشور و سطح استان نسبت به ساير شركتها در رتبه پايين تري قرار دارد . ما در اينجا براي تفهيم و راحتي كار شركت بهگل را با شركت شاداب مقايسه مي كنيم۱-كيفيت و مرغوبيت محصولات توليد شده بهگل نسبت به شركت شاداب كمتر بوده
۲-از لحاظ امكانات شركت شاداب داراي خط توليد جديدتري و پيشرفته تري نسبت به بهگل خراسان مي باشد ۳ – اين شركت (بهگل) از استانداردهاي ايران و بين المللي نسبت به شركت شاداب دورتر مي باشد .
۴- امكانات رفاهي ،اياب و ذهاب ،مزايا براي پيشرفت كاركنان و نيروهاي متخصص در شركت بهگل كم ميباشد ،در نتيجه توليد محصول نيز كمترخواهد شد.
۵- تمامي عواملي كه در بالا ذكر شد باعث مي گردد كه تفاوت قيمت بين شركت بهگل و شاداب بشود به عنوان مثال :قيمت فروش نخود فرنگي توليد شده در شركت بهگل خراسان
۳۲۰۰ريال بوده اما نرخ فروش شركت شاداب در حدود ۳۸۰۰ ريال مي باشد.
بررسي اقتصادي خط توليد :
در بررسي اقتصادي خط توليد به علت عدم همكاري مسؤلان كارخانه هزينه ها به صورت حدود مي باشد .
۱-ظرفيت توليد روزانه ۰۰۰/۲۰ هزار قوطي انواع محصولات : قيمت هر قوطي ۳۵۰ ريال .
۲-نخود فرنگي: مقدار محصول در هر قوطي ۶۰۰ ريال.
۳-مخزن حاوي آب نمك براي مايع داخل قوطي نخود فرنگي: هر قوطي (مايع داخل قوطي ۴۰ ريال .
۴-تونل اگزاست :هر سه هزار قوطي در ساعت ۹۰۰۰۰ ريال قيمت براي هر واحد قوطي ۳۰۰ ريال
۵-در بندي محصول :هر سه هزار قوطي ۳۶۰۰۰۰ ريال قيمت هر واحد قوطي ۱۲۰ ريال .
۶-بلانچر آب و بخار :هر ۳۰۰۰ قوطي ۱۲۶۰۰۰۰ ريال قيمت هر واحد قوطي ۴۲۰ ريال .
۷-برچسب زني :قيمت هر واحد قوطي ۱۰۰ ريال .
قيمت تمام شده هر قوطي ۱۶۶۰ ريال مي باشد و قيمت فروش آن براي هر واحد قوطي كنسرو نخود فرنگي ۳۲۰۰ ريال ميباشد در ضمن بايستي اضافه كرد هزينه ها به قيمت تمام شده محصول نيز اضافي مي شود .

کارخانه در تاريخ ۱/۶/۶۵ با ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال وجه نقد، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال كالا، ۵۰۰٫۰۰۰ ريال اثاثه شروع به كار نموده و معاملات زير را طي دو ماه مهر و آبان انجام مي‌‌دهد.
۲/۶- پرداخت مبلغ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ريال بابت اجاره ۶ ماه محل کارخانه
۵/۶- خريد ۴۰۰۰٫۰۰۰۰ ريال كالا كه ۲۵% آن نقدا، دو فقره سفته ۵۰۰٫۰۰۰ ريالي به سر رسيدهاي ۲۵/۶و ۲۵/۷ صادر و بقيه با شرط (ن/۴۵-۴/۱۰) بوده است.
۶/۶- فروش ۵۰۰٫۰۰۰ ريال كالا به طور نقد (با خريدار توافق شد ۲% به وي تخيف داده شود)
۷/۶ -دريافت صورتحسابي به مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ريال بابت تعمير اثاثه کارخانه
۸/۶ -فروش ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال كالا با شرط (ن/۲۰-۳/۸)
۱۰/۶ -معادل ۱۰۰٫۰۰۰ ريال از كالاي فروخته شده در ۸/۶ به علت عدم مطابقت با نمونه برگشت داده شد.
۱۵/۶- پرداخت بدهي خريد ۵/۶
۱۸/۶ -خريد ۲٫۵۰۰٫۰۰۰۰ ريال كالا با شريط (ن /۳۵- ۳/۱۰)
۱۹/۶ – پرداخت ۲۰٫۰۰۰ ريال بابت هزينه حمل كالاي خريداري شده
۲۰/۶ – برگشت ۵۰۰٫۰۰۰ ريال كالاي خريداري شده در ۱۸/۶ به علت معيوب بودن
۲۲/۶- فروش ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال كالا به طور نقد پس از كسر ۳% تخفيف
۲۳/۶- فروش ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال كالا با شرط (ن /۲۰-۳/۸)
۲۴/۶- خريد ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ريال كالا به طور نقد (نماينده کارخانه موفق مي‌شود ۲% از بهاي رسمي‌‌آن كم نمايد).
۲۵/۶ – پرداخت وجه سفته صادره در ۵/۶
۲۶/۶- فروش ۵۰۰٫۰۰۰ ريال كالا به طور نقد به علت تغيير فصل کارخانه تصميم مي‌‌گيرد از ۲۵/۶ تا پايان شهريور ۶۵ به خريداران نقدي معادل ۵% تخفيف اعطا نمايد)
۲۷/۶- دريافت وجه كالاي فروخته شده در ۸/۶
۲۸/۶- پرداخت وجه كالاي خريداري شده در ۱۸/۶
۲۹/۶- پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ريال بابت صورتحساب تغيير اثاثه کارخانه
۳۰/۶- دريافت وجه فروش ۲۳/۶
مطلوبست: ثبت اقلام فوق در دفتر روزنامه عمومي‌‌و انتقال آن به حسابهاي دفتر كل

دفتر روزنامه عمومي‌‌
تاريخ شرح عطف بدهكار بستانكار
۱/۶/۶۵ صندوق
موجودي كالا
اثاثه
سرمايه
بابت سرمايه گذاري کارخانه ۱۱۱٫

۱۱۳
۱۲۱
۳۱۱ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۵۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲/۶/۶۵ پيش پرداخت اجاره
صندوق
بابت پيش پرداخت اجاره ۶ ماهه محل کارخانه ۱۱۴

۱۱۱ ۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۱٫۲۰۰٫۰۰۰
۵/۶/۶۵ خريد كالا
صندوق
اسناد پرداختني
بستانكاران
بابت خريد كالا نقد و نسيه ۵۱۱

۱۱۱
۲۱۲

۲۱۱ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۶/۶/۶۵ صندوق
فروش كالا
با كسر ۲% تخفيف ۱۱۱

۴۱۱ ۴۹۰٫۰۰۰

۴۹۰٫۰۰۰
۷/۶/۶۵ هزينه تعمير اثاثه
بستانكاران
دريافت صورتحساب تعمير اثاثه ۶۱۱
۲۱۱ ۵۰٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰۰
۸/۶/۶۵ بدهكاران
فروش كالا
فروش با شرط (ن/۲۰-۳/۸) ۱۱۲

۴۱۱ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰/۶/۶۵ برگشت از فروش و تخفيفات
بدهكاران
برگشتي از فروش به علت عدم تطبيق با نمونه ۴۱۲

۱۱۲ ۱۰۰٫۰۰۰

۱۰۰٫۰۰۰
۱۵/۶/۶۵ بستانكاران
برگشت از خريد و تخفيفات
صندوق
بابت پرداخت بدهي ۲۱۱

۵۱۳
۱۱۱ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰٫۰۰۰
۱۹۲۰٫۰۰۰
تاريخ
شرح عطف بدهكار بستانكار
۱۸/۶/۶۵ خريد كالا
بستانكار
خريد كالا با شرط ( ن/ ۳۵- ۳/۱۰) ۵۱۱
۲۱۱ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۲٫۵۰۰۰٫۰۰۰۰
۱۹/۶/۶۵ هزينه حمل كالاي خريداري شده
صندوق
پرداخت بابت حمل كالاي خريداري شده ۵۱۴
۱۱۱ ۲۰٫۰۰۰
۲۰٫۰۰۰
۲۰/۶/۶۵ بستانكاران
برگشت از خريد و تخفيفات
بابت برگشت كالا به علت معيوب بودن ۲۱۱
۵۱۲ ۵۰۰٫۰۰۰
۵۰۰٫۰۰۰
۲۲/۶/۶۵ صندوق
فروش كالا
بابت فروش نقدي پس از كسر ۳% تخفيف ۱۱۱
۴۱۱ ۱۹۴۰٫۰۰۰
۱۹۴۰٫۰۰۰
۲۳/۶/۶۵ بدهكاران
فروش كالا
فروش با شرط (ن/ ۲۰-۳/۸) ۱۱۲
۴۱۱ ۱۵۰۰٫۰۰۰
۱۵۰۰٫۰۰۰
۲۴/۶/۶۵ خريد
صندوق
خريد نقدي كالا پس از كسر۲% تخفيف ۵۱۱
۱۱۱ ۱٫۲۲۵٫۰۰۰۰
۱٫۲۲۵٫۰۰۰
۲۵/۶/۶۵ اسناد پرداختني
صندوق
بابت پرداخت وجه سفته صادره در ۵/۶ ۲۱۲
۱۱۱ ۵۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰
۲۶/۶/۶۵ صندوق
فروش كالا
بابت فروش نقدي پس از كسر ۵% تخفيف ۱۱۱
۴۱۱ ۴۷۵٫۰۰۰
۴۷۵٫۰۰۰
۲۷/۶/۶۵ صندوق
بدهكاران
دريافت بابت طلب ۱۱۱
۱۱۲ ۹۰۰٫۰۰۰
۹۰۰٫۰۰۰
۲۸/۶/۶۵ بستانكاران
صندوق
تخفيفات نقدي
خريد بابت پرداخت بدهي ۲۱۱

۱۱۱
۵۱۳ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۹۴۰٫۰۰۰
۶۰٫۰۰۰
۲۹/۶/۶۵ بستانكاران
صندوق
پرداخت وجه صورتحساب مورخ ۷/۶ ۲۱۱
۱۱۱ ۵۰٫۰۰۰
۵۰٫۰۰۰
۳۰/۶/۶۵ صندوق
تخفيفات نقدي فروش
بدهكاران
دريافت بدهي پس از كسر تخفيف ۱۱۱

۴۱۳
۱۱۲ ۱٫۴۵۵٫۰۰۰

۴۵٫۰۰۰

۱۵۰۰٫۰۰۰
۲۷٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲۷٫۹۵۰٫۰۰۰