مقدمه:
كارخانجات توليد كنسانتره آبميوه از محصولات باغات كشور و استان آذربايجان غربي ضمن حفظ نگهداري باغات موجب شده تا زمينه اي براي اشتغال و ارزآوري جديد فراهم آورد به طوريكه از محل صادرات كنسانتره و آبميوه به طور متوسط ساليانه بالغ بر ۴۰ ميليون دلار ارز عايد كشور شود. شركت شهدآب در راستاي سياستهاي كلي دولت مبني بر انجام سرمايه گذاري هاي مورد نياز و به منظور كمك به حل مشكل باغداران در سال ۲۹/۲/۶۳ توسط بانك صادرات آذربايجان غربي به صورت سهامي خاص تشكيل شد. و با مشاركت بانكهاي كشاورزي و صادرات ايران با ايجاد كارخانه توليد كنسانتره آبميوه با ظرفيت اسمي سالانه ۵۰۰۰ تن كنسانتره انواع آبميوه در سال ۱۳۷۱ به بهره برداري رسيد و اين شركت با پذيرش سازمان بورس اوراق بهادار به سهامي عام تبديل شد و سهام آن بر بازار بورس عرضه شد به طوري كه در حال حاضر سهام شركت شهدآب قابل معامله در بورس اوراق بهادار مي باشد و به كشورهاي افريقايي، اروپايي، آسيايي و در آمريكاي شمالي صادر مي نمايد.

تاريخچه فعاليت و نوع شركت:
شركت شهدآب (سهامي عام) در تاريخ ۱۲/۶/۷۱ به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره ۱۰۷۵ مورخه ۲۹/۲/۶۳ در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اروميه به ثبت رسيده است. شركت در تاريخ ۲/۲/۷۷ به شركت سهامي عام تبديل و در تاريخ ۱۷/۹/۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است در حال حاضر شركت شهدآب جزو واحدهاي تجاري فرعي شركت خاصي نيست و واحد تجاري اصلي نهايي گروه شركت سرمايه گذاري غدير امور شركتهاي بانك كشاورزي و كارگذاري ايين است مركز اصلي شركت در اروميه مي باشد.

فعاليت اصلي شركت:
موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه به موجب پروانه بهره برداري شماره ۱۰۷۵۷۱ مورخه ۱۵/۸/۷۳ كه توسط اداره كل صنايع استان صادر شده بهره برداري از كارخانه با ظرفيت ۲۰۰۰ تن در تاريخ مذكور آغاز شده است و از مورخه ۲۳/۶/۷۹ پروانه بهره برداري اصلاح شده كه ۹۰۰۰ تن آبميوه نيز به پروانه مورد نظر اضافه گرديده است و از اوايل سال ۸۱ ظرفيت توليد به ۵۰۰۰ تن كنسانتره و ۹۰۰۰ تن آبميوه و ۱۰۰ تن پوره انواع ميوه اصلاح شده است.

موضوع فعاليت شركت:
الف) كشت و صنعت و صنايع تبديلي و انجام هرگونه فعاليت هاي مربوط به توليد و تبديل عرضه و فروش محصولات اصلي و فرعي و ايجاد هرگونه صنايع و تاسيسات و مبادرت به واردات و صادرات خريد و فروش ماشين آلات و وسايل و محصولات لازم و ارائه خدمات در بخش كشاورزي و صنايع وابسته و همچنين ايجاد يا اعطاء نمايندگي در داخل و خارج از كشور
ب) مبادرت به هرگونه عمليات و معاملات مجزا كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام فعاليت هاي مذكور در بند الف اين ماده ضروري و مفيد مي باشد.
ج) مشاركت در ساير شركتها

مركز اصلي شركت:
مركز اصلي شركت در اروميه بوده و انتقال مركز اصلي به هر نقطه ديگر در ايران منوط به تصميم مجمع عمومي فوق العاده دارد.
نوع محصول يا خدمات:
الف) توليد انواع كنسانتره آبميوه به ظرفيت ۱۰ تن آبميوه در ساعت
ب) توليد انواع آبميوه در پاكتيهاي دودي پك ۲۰۰ سي سي به ظرفيت ۵۴۰۰ پاكت در ساعت
ج) توليد انواع آبميوه در پاكتهاي تتراپك ۲۰۰ سي سي به ظرفيت ۴۳۰۰ پاكت در ساعت
د) توليد انواع آبميوه در پاكتهاي تتراپك يك ليتري به ظرفيت ۴۲۰۰ پاكت در ساعت

توضيحات كلي راجع به خطوط توليد و گلوگاه هاي توليد
توليد انواع كنسانتره (سيب)

كنسانتره سيب كه عمده ترين توليد كنسانتره شركت مي باشد كه نحوه توليد آن به شرح زير است:
سيب پس از دريافت در سيلوي منطقه ۱ ريخته شده و سپس توسط آب در كانالي كربيني اين سيلوها قرار دارد به داخل خط توليد از طريق ۱ يبكرودوزينگ هدايت ميشود شست و شوي نهايي در بالا صورت گرفته و سيب معيوب و غيرقابل مصرف در ميزسور تينگ توسط كارگران و با دست جداسازي مي شود و ميوه سالم از خردكن گذشته و توسط يك منوپمپ و از طريق مخزن منير به وسيله دستگاه تزريق آنزيم مقدار معيني از آنزيم نيز به مخزن از خرده ميوه ها تزريق مي شود پس از تاثير آنزيم به مخزن، مخزن حاصله در مخازن به وسيله منوپمپ به دستگاه پرسي تزريق مي گردد و پس از آبگيري و جداسازي تفاله، آبميوه حاصل

كه آب ميوه خام نام دارد و وارد بافر تانكرها شده و به وسيله يك پمپ سانتريفوژ و از طريق لوله استيل به قسمت آروماگيري انتقال داده شده و پس از گرفتن آروما و رساندن دماي خروج به ۵۵-۵۰ درجه سانتي گراد و افزايش ۳-۲ درجه بر يك سري آبميوه خام جهت تزريق آنزيم و ساير مواد فزوني (ژلاتين و بنتونيت) به

مخازن فايننيگ هدايت مي گردد و پس از اتمام عمل فايننيگ و ته نشيني رسوبات موجود در آبميوه قسمت شفاف (فوقاني مخازن) با فيلتر گيزلكور و قسمت غيرشفاف (تحتاني مخازن) پس از پاستوريزاسيون تا دماي ۶۵-۶۰ درجه سانتيگراد توسط فيلتر پرس فيلتر شده و سپس از فيلتر مجدد با فيلترگيزلكور وارد مخازن آبميوه فيلتر شده مي گردد كه آخر آن مخزن توسط يك پمپ و از طريق يك لوله استيل جهت تغليظ نهايي به دستگاه تغليظ كننده انتقال داده شده كه كنسانتره حاصله پس از عبور از چيله و استاندارد شدن مخازن مربوطه به سردخانه هدايت مي شود.

 

توليد كنسانتره آب انگور:
پس از سرد شدن كنسانتره توليدي و استاندارد شدن در مخازن مخصوص مستقيماً به داخل شبكه هاي پر شده و جهت جداسازي و رسوب دادن كريستال هاي تاراتار انتهاي سديم و پتاسيم (كه هميشه در آب انگور وجود دارد) به سردخانه انتقال داده مي شود اين كريستالها كه به صورت رسوب در ته بشكه ها موجود است پس از سپري شدن مدت زماني حداقل ۴۰ روز در دماي ۴-۱ درجه سانتيگراد جداسازي شده (دكانت) و كنسانتره حاصله به عنوان محصول نهايي قابليت فروش خواهد يافت.