اين سيستم تركيب شده از :
۱٫    كنترل يونيت سيستم سوخت رساني و جرقه     ۲٫    باك بنزين
۳٫    پمپ بنزين برقي    ۴٫    رله دوبل
۵٫    فيلتر سوخت    ۶٫    انژكتور
۷٫    رگولاتور فشار بنزين    ۸٫    مجراي توزيع سوخت و مانيفولد هواي ورودي
۹٫    دريچه گاز     ۱۰٫    پتانسيومتر دريچه گاز
۱۱٫    استپ موتور    ۱۲٫   سنسور فشار مانيفولدر
۱۳٫   سنسور دماي مايع سيستم خنك كننده موتور    ۱۴٫   سنسور دور موتور
۱۵٫   كويل دوبل    ۱۶٫   باتري
۱۷٫   سوئيچ اصلي    ۱۸٫   لامپ عيب ياب سيستم سوخت رساني و جرقه
۱۹٫   كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب     ۲۰٫   سنسور دماي هواي ورودي
۲۱٫   پيش گرم كن دريچه گاز    ۲۲٫   سنسور سرعت خودرو

كنترل يونيت موتور (ECU) سيستم سوخت رساني و جرقه :
اين دستگاه عملكرد خود را بر مبناي بسسياري از اطلاعاتي كه از سنسورهاي مختلف دريافت مي دارد تنظيم مي كند و عمليات هاي زير را تحت كنترل قرار مي دهد .
محاسبه زمان و مراحل تنظيم پاشش :
– با تصحيح برنامه
– خود انطباقي
– موقعيت استارت زدن
– تصحيح ارتفاع ( ارتفاع محل كاركرد خودرو )
– قطع سوخت هنگام كاهش سرعت و اتصال مجدد
– تصحيح ولتاژ باتري
– تصحيح شرايط گذرا

محاسبه زمان جرقه در كويل دوبل :
– با تصحيح برنامه
– تصحيح ديناميكي
– كنترل ولتاژ كويل

عملكرد كنترل كننده هاي كمكي :
– پمپ بنزين برقي
– كمپرسور كولر ( سيستم تهويه )
– لامپ عيب ياب سيستم سوخت رساني و جرقه
– سرعت سنج
– محدوده سرعت موتور

استپ موتور در وضعيت هاي زير عمل مي كند :
– در مرحله راه اندازي
– در دور آرام
– كنترل كردن شرايط گذرا
۱۰۰- بعد از خاموش كردن موتور ، ولتاژ به مدت ۴ تا ۵ ثانيه به استپ موتور داده مي شود.
 
سنسور فشار مانيفولد هواي ورودي :
اين سنسور بطور مداوم فشار دروني مانيفولد هواي ورودي را اندازه گيري ميكند و از نوع پيزو الكتريك مي باشد . ( يعني با تغييرات فشار ، مقدار مقاومت الكتريكي آن تغيير مي كند )
ولتاژ مثبت ۵ ولت بوسيله ECU به اين سنسور اعمال مي شود و اين سنسور به ازاي هر فشاري ، يك ولتاژ متناسب به ECU بر مي گرداند .
اين اطلاعات به ECU  اجازه مي دهد تا جريان تزريق را متناسب با وضعيت هاي مختلف موتور ، و با ارتفاعات مختلف وفق دهد .
همچنين اين اطلاعات براي تغيير آوانس هاي زمان جرقه به كار مي رود .

تصحيح ارتفاع :
مقدار مكش هوا در موتور نسبت به فشار اتمسفر تغيير مي كند و همچنين فشار اتمسفر به ارتفاع محل كاركرد خودرو بستگي دارد . سنسور فشار ، در داخل مانيفولد هوا قرار دارد كه تغييرات را محاسبه كرده و به تناسب آن زمان كنترل پاشش را تنظيم مي نمايد و بر اساس اين تنظيم بنزين تزريق مي كند . اين اندازه گيري هنگامي صورت مي گيرد كه موتور روشن و تحت بار زياد و در دور كم مي باشد .
سنسور فشار مانيفولد هواي ورودي ( ۱۳۱۲ ) در حالت سوئيچ باز و موتور روشن در حال كار مي باشد و اطلاعات فشار هواي ورودي را به ECU (1320) مي دهد . اين سنسور با ۵VDC كار مي كند و اين ولتاژ را از طريق پايه ۱۴ و سيم شماره ۱۳۵۵ از  ECU ( 1320 ) دريافت مي كند .

سنسور دور موتور :
سنسور دور موتور شامل يك پيچ است كه دور يك هسته مغناطيسي پيچيده شده است . هنگامي كه دنده هاي فلايويل در مقابل اين سنسور قرار مي گيرند ، تغييراتي در ميدان مغناطيسي حاصل شده و باعث توليد يك ولتاژ متناوب a. .c  مي شود ، مه فركانس و دامنه اين ولتاژ متناسب با دور موتور RPM مي باشد . سنسور دور موتور روي پوسته كلاچ نصب شده كه در برابر ۶۰ دنده فلايويل قرار دارد . دو عدد از دنده‌هاي فلايويل براي تشخيص TDC حذف شده اند . اين سنسور دور موتور را حس مي كند و يك سيگنال سينوسي مطابق با دور فلايويل به ECU  از طريق سيم هاي ۱۳۲ و ۱۳۳ ارسال مي كند و از طريق همين سنسور ECU متوجه روشن شدن موتور مي شود ، لازم بذكر است كه سيم هاي ۱۳۳ و ۱۳۲ داراي شيلد منفي ( بدنه ) مي‌باشند تا روي سيگنال ارسالي به ECU نويز نيافتد . اين سنسور در زمان موتور روشن كار مي كند كه از اين سنسور براي محاسبه زمان هاي احتراق استفاده مي شود.

پتانسيومتر وضعيت دريچه گاز :
اين پتانسيومتر وضعيت دريچه گاز را به اطلاع ECU مي رساند . اين اطلاعات براي تشخيص دور آرام ( در حالت آزاد بودن پدال گاز ) ، تشخيص حالت تمام گاز ( فشرده بودن كامل ، پدال گاز ) كاهش سرعت و خاموش شدن بكار مي رود همچنين در حالت اضطراري سنسور فشار مانيفولد هواي ورودي خراب شده عمل مي كند .
ECU به اين پتانسيومتر يك ولتاژ ۵VDC مي دهد گه با تغييرات دريچه گاز يك ولتاژ متناسب به ECU بر مي گرداند .
اين سنسور از طريق سيم هاي ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۲ ، ۱۳۵۱ به پايه هاي ۱۴ ، ۳۰ و ۱۶ ،
ECU (1320) متصل مي شود ، ضمنا اين سنسور در حالت سوئيچ باز و موتور روشن كار مي كند تا ECU (1320) دقيقا از موقعيت دريچه گاز مطلع مي شود .

سنسور دماي هواي ورودي :
اين سنسور روي بدنه دريچه گاز نصب شده و اطلاعات مربوط به دماي هواي ورودي به مانيفولد را به ECU مي دهد . اين سنسور از نوع                                  (Negative Temperature Coefficient ) NTC  مي باشد ، و با افزايش دما ، مقدار مقاومت الكتريكي آن كاهش مي يابد .
پايه ۱ سنسور ( ۱۲۴۰) به منفي ( بدنه ) احتياج دارد كه از طريق سيم شماره (۱۳۴۲) و پايه ۱۶ (ECU)  تامين مي شود و اطلاعات دماي هواي ورودي از طريق سيم شماره ( ۱۲۴۳) به پايه ۳۱ (ECU)   داده مي شود . اين اطلاعات را به روش تغييرات ولتاژ بين  O.4V  تا ۴٫۸V   به ECU بدهد و ECU (1320) بر طبق آن تصميم گيري كند ، همچنين در زمان موتور روشن فعال مي باشد و پس از خاموش شدن موتور از كار مي افتد .
سنسور دماي مايع سيستم خنك كننده موتور :

اين سنسور ( حرارت سنج ترميستور ) در سيستم خنك كننده موتور قرار دارد ( بالاي سيلندر ) و وضعيت حرارت حرارت موتور را به ECU  اطلاع مي دهد . اين سنسور از نوع NTC  مي باشد . اين سنسور شامل دو پايه مي باشد و پايه شماره ۲ آن از طريق سيم شماره M125  به منفي ( بدنه ) متصل مي باشد وپايه شماره ۱آن از طريق سيم شماره ۱۲۳۵ به شماره ECU 13 منتقل مي شود واين اطلاعات را با روش تغييرات ولتاژ بين ۰٫۴ v تا  ۴٫۸ v به ECU مي دهد.لازم به ذكر است اين سنسور از زمان سوئيچ باز بكار مي افتد ودر حالت موتور خاموش از كار مي افتد.

سنسور سرعت خودرو :
اين سنسور اثر هال ، روي كابل سرعت سنج در محور خروجي گيربكس قرار دارد و بوسيله ولتاژ ۱۲V  تغذيه مي شود . اين سنسور اطلاعات را به ECU  ( ۸ پالس در هر            دور – از سرعت ۲Km/h به بالا ) مي دهد ، كه تعيين كننده ضريب نسبت دنده مي باشد و براي بهبود عملكرد خودرو مورد استفاده قرار مي گيرد .
ولتاژ مثبت ورودي به پايه يك سنسور ( ۱۶۲۰) از طريق سيم شماره ( C C 17 ) و بعد از سوئيچ CA00  تامين مي شود و اين سنسور با تبديل سرعت خودرو به پالس‌هاي الكتريكي آن را به پايه ۲۷ (ECU) از طريق سيم شماره ( ۱۳۶۰ )اعمال  مي كند.

رله دوبل :
رله دوبل روي سيني فن قرار دارد و داراي ۱۵ پايه مي باشد و در چهار حالت ذيل كار مي كند .

۱- موتور خاموش:
يك ولتاژ مثبت دائم از طريق جعبه تقسيم ( BB10) به پايه ۲ رله دوبل اعمال       مي شود و پس از عبور از بوبين رله سمت راست ( رله سمت راست داخل رله دوبل ) و از طريق سيم شماره ۱۲۳۳ به پايه ECU, 4  ( ۱۳۲۰) مي رسد و اين ولتاژ مثبت دائم براي حفظ اطلاعات داخل حافظه ECU و از طرفي براي شروع بكار ، آماده باشد ، مصرف دارد .
ضمنا هر رله داخل رله دوبل داراي دو ديود متصل به دو سر بوبين براي از بين بردن ولتاژ معكوس در هنگام قطع ولتاژ بويين رله مي باشد و ديگري براي جلوگيري از ولتاژ منفي بر روي بوبين رله مي باشد .

۲- سوئيچ باز :
در اين حالت پس از اينكه سوئيچ باز مي شود ولتاژ مثبت باتري پس از عبور از     جعبه تقسيم BB10 و از طريق شماره CC به پايه ۱۴ رله دوبل مي رسد و پس از عبور از بويين رله سمت چپ داخل رله دوبل (۱۳۰۴) و از طريق سيم شماره ۱۲۳۶ وارد سنسور اينرسي ( ۱۲۰۳) شده و پس از خروج از اين سنسور و از طريق شماره ۱۲۳۶A وارد پايه ECU,23   (۱۳۲۰) شده و در اين هنگام است كه ECU (1320) متوجه  مي شود كه سوئيچ باز شده است و در اين زمان ECU (1320) پايه ۴ خود را منفي   ( بدنه ) مي كند و بواسطه اين عمل رله سمت راست داخل رله دوبل ( ۱۳۰۴) بوبينش داراي ولتاژ منفي مي شود . ( از طرفي ولتاژ مثبت را اين بوبين از طريق سيم شماره BB21 و جعبه تقسيم قبلا دريافت كرده ) و عمل مي كند ، و باعث مي شود كنتاكتهايش بهم بچسبند و ولتاژ مثبت وارده به كنتاكتهاي اين رله ، سيم شماره ۱۲۱۷ به پايه ECU,35 (1320) برسد و از اين به بعد ECU (1320) ، ولتاژ مثبت خود را از اين پايه ( ۳۵ ) تامين مي كند .