آشنايي باحسابداري قيمت تمام شده (حسابداري صنعتي ) :
مقدمه :
محاسبه قيمت شده محصولات يك واحد توليدي ، بوسيله تكنيك هايي صورت مي گيرد كه اصطلاحا” حسابداري صنعتي نام دارد . با وجود اينكه نتيجه نهايي كار حسابدارن صنعتي ، محاسبه قيمت تمام شده محصولات يا خدمات يك موسسه است ولي در جريان انجام اين وظيفه ، اطلاعات بسيار ارزنده اي در ارتباط با نوع هزينه ها ، محل وقوع آنها و دليل افزايش يا كاهش قيمت تمام شده محصولات يا خدمات به مديريت ارائه مي كنند . تجزيه و تحليل اين اطلاعات و تصميم گيري به موقع براي جلوگيري از انحرافات احتمالي در مسير رسيدن به برنامه ها و اهداف موسسه ، مستلزم داشتن آگاهي هايي از مفاهيم اساسي اين تكنيك است .

تعريف قيمت تمام شده يا حسابداري صنعتي :
اصطلاح قيمت تمام شده يك واژه آشنا است كه در گفت وگوي روزمره خود بارها آنرابكار برده ايم .
جملاتي از قبيل اتومبيلي كه خريده ايد برايتان چقدر تمام شده است ؟ يا ساختن خانه چقدر برايتان تمام شده است ؟ حسابداري بهاي تمام شده يا آنچه كه اصطلاحا” در كشور ما (( حسابداري صنعتي ) ) خوانده مي شود ، حوزه اي از حسابداري است كه با اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهاي تمام شده سر و كار دارد . هر يك ازاقلام بهاي تمام شده به منزله استفاده از يكي از منابع شركت است .

اهداف اصلي سيستم حسابداري صنعتي :
در بسيا ري از موسسات توليدي ، محاسبه قيمت تمام شده محصولات به عنوان تنها هدف واحد حسابداري صنعتي شناخته نمي شود بلكه مهمتر از آن ، هزينه يابي و كنترل هزينه هاست كه در سرلوحه وظايف و مسوليت هاي اين واحد قرار مي گيرد . شناخت و طبقه بندي صحيح هزينه ها ، تعيين محل وقوع آنها و تخصيص درستشان به انواع فعاليتهاي موسسه و نهايتا” تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده را مي توان به عنوان هدفهاي اصلي سيستم حسابداري صنعتي ناميد .
روشهاي طبقه بندي هزينه ها :

نحوه شناسايي و طبقه بندي هزينه ها در يك موسسه ، نشان دهنده نيازهاي اطلاعاتي و هدف مديران از برقراري سيستم حسابداري قيمت تمام شده مي باشد . ذيلا” متداولترين روشهاي طبقه بندي هزينه ها معرفي گرديده است :

الف- طبقه بندي هزينه ها به تفكيك عوامل اصلي قيمت تمام شده : عوامل تشكيل دهنده قيمت تمام شده محصولات يك موسسه توليدي را مي توان در سه بخش كلي هزينه مواد ، هزينه كار و هزينه سربار طبقه بندي نمود .

ب – طبقه بندي هزينه ها به مستقيم و غير مستقيم : هزينه هاي مواد و كار و سربار را مي توان با توجه به ميزان ارتباط آنها با توليد محصولات ، به هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم نيز طبقه بندي نمود .

ج- طبقه بندي هزينه ها به متغيير و ثابت : با توجه به تغييرات حجم فعاليت هزينه ها طبقه بندي مي شوند .
د- طبقه بندي هزينه ها به توجه به وظايف سازماني : اين وظايف معمولا” در يك موسسه توليدي به چهار دسته : توليدي ، خدماتي ، اداري و فروش تقسيم مي شوند .
ذ-طبقه بندي هزينه ها به روش تركيبي : بسياري از موسسات توليدي ترجيح مي دهند هزينه را در سطح دفتر كل با توجه به وظايف سازماني طبقه بندي كرده و در سطح حسابهاي معيين ، هزينه هاي مواد ، كار و سربار و همچنين هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم و حتي ثابت و متغيير را شناسايي و طبقه بندي كنند
نمودار نحوه ثبت عمليات مالي در دفاتر :

طراحي سيستم حسابداري صنعتي ماكاروني
پشگفتار :
انتخاب مواد غذايي و تنظيم برنامه غذايي خا نواده ها تا حدود زيادي بستگي به عادت هاي مردم در نقاط مختلف دنيا دارد . اين عادتها خود ناشي از طرز زندگي شرايط آب و هوا و مواد غذائي در دسترس ميباشد . در ايران برنج يكي از مواد غذايي پر طرفداري است كه با تو جه به بودجه خا نواده هاي مختلف كم و بيش در برنامه غذائي هفتگي گنجانيده ميشود و گر چه به تنهائي ماده غذايي كاملي نيست و اكثر ا” در خانواده هاي ايراني با مواد غذائي ديگر مصرف مي شود. ليكن به علت حجيم شدن آن پس از طبخ درمقايسه با ميزان مشابه

سايرموادغذائي ، تعداد بيشتري از افراد يك خانواده راسير مي نمايد ومورد استفاده فراوان خانواده هاي پر جمعيت است . در سالهاي اخير در ايران به علت اشتغال زنان به كار در خارج از منزل طبخ غذاهاي ايراني كه احتياج به صرف وقت زياد دارد رفته رفته جاي خود رابه غذاهاي آماده تر وساده تر از نظر طول زمان مورد احتياج براي طبخ مي سپارد . البته اين مسئله در حال حاضر بيشتر شامل خانواده هاي تهران و برخي از شهرستانهاست اما ميتوان پيش بيني نمود كه بزودي با بالا رفتن سطح اشتغال و ورود گروههاي زن تحصيلكرده به بازار كار در تمام نقاط كشور به تدريج طرفداران غذاهاي ساده دركل كشور افزايش يابد .

يكي از مواد غذائي كه روز به روز جاي بيشتري در برنامه غذائي خانواده ها باز مينمايد ماكاروني است كه از نظر غذائي در حد برنج ونان ميباشد .
مقدمه :
هدف ازاجراي طرح ايجادكارخانه اي جهت توليد انواع ماكاروني در شهر ابهر به ظرفيت توليدي ۳۶۰۰ تن در سال براساس دو نوبت كار ۸ ساعت درروز و ۳۰۰ روز در سال ميباشد .
موافقت اصولي وزارت صنايع ومعادن درمورد ظرفيت توليدي اين كارخانه اخذ گرديده است .
شركت :
شركت سهامي خاص ماكارون در تاريخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۵ با سرمايه ۳۰۰ ميليون ريال به منظور ايجاد كارخانه مواد غذائي ، فعاليت در زمينه هاي توليدي ، صنعتي وارداتي و صادرات در شهرستان ابهر تاسيس گرديده است . سهامداران عمده شركت خانواده هاي اميري مينائي ، اماميان ، كرامتي و اخلاقي مي باشد .

توليدات :
در جدول زير انواع محصو لات شركت ظرفيت و درصد توليد آنها نشان داده شده است :
وزن ونوع ظرفيت درصد از
بسته بندي (تن در سال ) كل توليد
۱-ماكاروني ساده ۱ كيلوئي در بسته بندي پلاستيك ۷۲۰ ۲۰
۲- ” و اسپاگتي ساده ۴۵۰ گرمي ” سلفون ۱۴۴۰ ۲۰
۳- ” تخم مرغي برنجي ۲۲۰ گرمي ” مقوائي ۷۲۰ ۲۰
۴- رشته فرنگي ۲۰۰گرمي ” مقوائي ۷۲۰ ۲۰
جمع ۳۶۰۰ ۱۰۰

مواد اوليه :
مواد اوليه مورد نياز شامل : آرد ۳ صفر ، تخم مرغ و رنگ خوراكي ميباشد . كه تمامي آنها قابل تهيه از داخل كشور ميباشد .
ماده اصلي براي توليد ماكاروني ، آرد گندم ( آرد سه صفر كه دانه هاي آن كمي درشت تر از آرد مخصوص شيريني ميباشد ) . براي تهيه يك كيلو ماكاروني ، آماده ۱۰۵۰ گرم آرد لازم است . در حال حاضر قيمت آرد سهميه دولتي هر كيلو ۵۶۴۰ ريال ميباشد و چنانچه شركت از بازار آرد تهيه نمايد قيمت بازار هر كيلو ۲۰۰۰ ريال خواهد بود .
روش توليد :

ابتدا در سيلوهائي كه در زير آنها الك اتوماتيك قرار دارد ريخته ميشود و پس از الك شدن بطور اتوماتيك بوسيله نقاله اي مكنده به دستگاه تغذيه كننده حمل ميشود .
آرد و آب و رنگ به نسبت معيني در مخلوط كن به طور كامل مخلوط شده و پس از هواگيري خمير ، خمير بدست آمده از ماشين پرس براي فرم و شكل دادن ( بستگي به قالب هاي نصب شده ماكاروني دراز و ماكاروني كوتاه ) عبور داده و ماكاروني توليد ميشود .
تعريف ماكاروني :

ماكاروني يكي از مواد غذائي است كه روز به روز جاي بيشتري در برنامه غذائي خانواده ها باز مي نمايد كه از نظر ارزش غذائي در حد نان و برنج ميباشد .

انواع ماكاروني :
الف – ماكاروني دراز :
پس از اينكه از قالب خارج شد بوسيله دستگاه پخش كن به طور اتو ماتيك براي ميله هاي اين دستگاه پخش ميشود . دستگاه برش پخش كن پايين ماكاروني ها را بريده و به وسيله زنجيره هاي متحرك به خشك كن حمل ميشود . پس از انجام عمل خشك شدن كه به مدت ۳۲ ساعت بطول مي انجامد بوسيله دستگاه برش با اندازه هاي معين بريده و پس از توزين و بسته بندي به انبار مواد ساخته شده تحويل داده مي شود .
ب – ماكاروني كوتاه :

پس از اينكه از قالب خارج شد بوسيله تيغه گردان كه در زير قالب قرار گرفته با انداره هاي مختلف بريده مي شود و از ناودان مخصوص بطور اتوماتيك داخل خشك كن مقدماتي كه داراي طبقات لرزان ميباشد ريخته و سپس به طبقه فوقاني كه خشك كن نهائي ميباشد حمل ميشود . پس از انجام عمل خشك شدن كه ۱۶ ساعت بطول ميانجامد ، محصول بدست آمده پس از وزن و بسته بندي به انبار مواد ساخته شده تحويل داده ميشود.
كمكهاي فني :

شركت فروشنده ماشين آلات عهده دار نصب و راه اندازي كارخانه بوده و در ضمن نصب و راه ا ندازي و توليدآزمايشي متخصصين ايراني تحت نظر اين افراد آموزش مورد نياز را كسب خواهند نمود .
لازم به ياد آور ي است كه كليه هزينه هاي مربوط به مسافرت ، اقامت و حقوق اين متخصصين به عهده متقاضي ميباشد كه هزينه هاي مربوطه در هزينه هاي نصب و راه اندازي و قبل از بهره برداري منظور شده است .
مديريت :
مديريت اين شركت به عهده : آقايان عباس اماميان ( رئيس هيئت مديره ) ، محسن اخلاقي ( نايب رئيس ) ، احمد كرانتي ( عضو هيئت مديره و مدير عامل ) ، جواد مينائي ( عضو هيئت مديره ) و سيد مهدي اميري ( عضو هيئت مديره ) مي باشند .

آقاي عباس اماميان ۵۱ ساله ، ريئس هيئت مديره شركت ميباشند . نامبرده مدت ۱۰سال مدير فروش شركت غرب و ۴ سال مدير عامل شركت ايران ماشين بوده است .
آقاي كرامتي ، ۳۱ ساله و مدير عامل شركت چندين سال كار شيريني پزي و كار در خانه نان پزي داشته اند . ايشان به مدت ۲سال مديريت توليد كارخانه ماكاروني را عهده دار بوده اند . تعداد كار كنان شركت بعد از اجراي كامل طرح در حدود ۶۰ نفر خواهد بود آنه با سمت هاي محوله در زير نشان داده شده است :

كاركنان اداري تعداد
مدير عامل ۱
سكرتر ۱
حسابدار ۱
كارمند دفتري ۲
راننده ۱
پيشخدمت ۱
انبار دار ۱
سرايدار ۱
جمع ۹

كاركنان فروش :
مدير فروش ۱
ويزيتور ۲
مامور پخش ۳
راننده پايه يك ۳

جمع ۹

كار كنان توليدي تعداد ( دو نوبت كار ۸ساعت در روز )
سرپرست توليد ۲
تكنسين ۴
كار گر ماهر (دستگاه پرس ) ۲
كارگر نيمه ماهر ۱۸
كارگر ساده ۱۶
جمع ۴۲

چون آقاي احمدكرامتي مدير عامل در اين رشته سابقه طولاني دارند ، مدير توليد در كادر توليدي در نظر گرفته نشده و سر پرست توليد تحت نظر ايشان كار خواهد نمود . با توجه به اينكه نوع فعاليت پيچيدگي خاصي ندارد ودر زمان نصب كاركنان شركت آشنائيبا كار ماشين آلات پيداخواهند نمود اشكالي از نظر گرداندن كارخانه پيش بيني نمي شود .

برنامه اجراي طرح :
در حال حاضر حدود ۸۵ در صد كارهاي ساختماني انجام شده و انتظار ميرود كه فعاليت هاي ساختماني تا اول مهر ماه ۱۳۸۶ خاتمه يابد .
ماشين آلات مورد نياز طرح انتخاب گرديده و سفارش ماشين آلات بتدريج از اول تير ماه ۱۳۸۶ آغاز خواهد گرديد . با اختصاص دادن ۹ ماه زمان لازم جهت تحويل ماشين آلات و ۴ ماه براي حمل به ايران و ترخيص از گمرك و حمل به محل كارخانه ، ۲ماه براي نصب و راه اندازي و ۳ماه بهره برداري آزمايشي انتظار ميرود كه بهره برداري تجاري از اين كارخانه از اول ديماه ۱۳۸۷ آغاز شد . برنامه اجراي طرح در نمودار پيوست نشان داده شده است .
برنامه توليد :
ظرفيت توليدي كارخانه ۳۶۰۰ تن انواع ماكاروني در سال است كه بر اساس دو نوبت كار ۸ساعت در روز و ۳۰۰ روز در سال مي باشد .
پيش بيني برنامه توليد در سه ماهه ۱۳۸۷ و سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به شرح زير ميباشد :
سه ماهه ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹

انواع ماكاروني ( تن ) ۵۴۰ ۲۵۲۰ ۳۰۰۰
درصد استفاده از ظرفيت ۶۰ ۷۰ ۸۵

هزينه طرح :
كل هزينه طرح شامل ۴۷۰۰ ميليون ريال سرمايه در گردش لازم بري سال ۱۳۸۸ بالغ بر ۲۱۵۰۰ ميليون ريال برآورد گرديده كه خلاصه آن بشرح زير ميباشد :
ميليون ريالي
ارزي ريالي جمع

زمين _ ۱۸۴۰ ۱۸۴۰
محوطه سازي _ ۶۷۰ ۶۷۰
ساختمان _ ۲۴۰۰ ۲۴۰۰
ماشين آلات ۴۶۴۰ ۱۹۱۰ ۶۵۳۰
دستگاههاي تاسيساتي ۲۲۰۰ ۱۲۰۰ ۱۴۲۰
وسائط نقليه _ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰
وسائل اداري و سيستم ارتباطي _ ۱۵۰ ۱۵۰
هزينه هاي قبل از بهره برداري _ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰
هزينه هاي پيش بيني نشده ۱۱۹۰ ۱۱۹۰

جمع هزينه هاي ثابت ۴۸۴۰ ۱۱۹۶۰ ۱۶۸۰
سرمايه در گردش براي پايان سال ۱۳۸۶ ۴۷۰۰
جمع ۲۱۵۰۰

زمين :
شركت قطعه زميني به مساحت ۱۷۶ . ۱۳ متر مربع در شهر صنعتي ابهر به منظور احداث كارخانه خريداري نموده است . هزينه كل زمين خريداري شده از قرار هر متر مربعي ۱۴۰۰۰ ريال بالغ بر ۱۸۴۰ ميليون ريال مي باشد .
محوطه سازي :
هزينه هاي مربوط به تسطيح خاكبرداري و محوطه سازي بالغ بر ۶۷۰ ميليون ريال مي شود كه جزئيات آن به شرح زير مي باشد :
ديوار كشي آجري ( ۷۲۰متر از قرار متري ۲۵۰۰۰۰ ريال ) ۱۸۰
تسطيح و خاكبرداري (۷۰۰۰ متر مربع از قرار متر مربعي ۱۲۰۰۰ريال ) ۸۰
آسفالت و محوطه سازي (۳۰۰۰ متر مربع از قرار متر مربعي ۸۰۰۰ ريال ) ۲۴۰
فضاي سبز و روشنائي محوطه
جمع ۶۷۰
ساختمان :
كل هزينه هاي ساختماني طرح براي ۱۸۱۰ متر مربع زير بنا بالغ بر۲۴۰۰ ميليون ريال پيش بيني مي گردد . ساختمان سالن توليد ، انبارهاو گاراز از نوع اسكلت فلزي ، ديوار هاي آجري كه سطح داخلي آن تا ارتفاع ۲ متر پوشيده از كاشي بهداشتي ، كف بتوني سقف گالوانيزه با عايق پشم شيشه و سقف كاذب آگوستيك ميباشد . سا ير قسمت هاي فلزي ، ديوار هاي آجري سقف قير اندود خواهد بود . در جدول مساحت قسمت هاي مختلف و هزينه هاي مربوطه داده شده است :

سطح زيربنا(مترمربع) هزينه واحدبهاء(ريال) هزينه كل(ميليون ريال)
سالن توليد ، انبار و بسته بندي ۱۵۲۰ ۹۵۰۰۰۰ ۱۴۴۰
ساختمان اداري ۱۰۰ ۹۵۰۰۰۰ ۹۰
آشپزخانه و رستوران ۱۱۰ ۹۵۰۰۰۰ ۱۰۰
ساختمانهاي كمكي ۸۰ ۸۰۰۰ ۶۰
جمع ۱۸۱۰ ۱۶۹۰
هزينه تاسيساتي داخلي ساختمانها ۱۸۱۰ ۳۹۰۰ ۱/۷
جمع ۲۴۰۰

ماشين آلات :
شركت كليه ماشين آلات مورد نياز طرح را براساس پيشنهادات رسيده از منابع مختلف خارجي و با در نظر گرفتن و قيمت اين نوع ماشين آلات انتخاب نموده است .
ماشين آلات انتخابي طرح از كارخانه بربانتي ايتاليا خريداري خواهد شد . شركت ماكارون پس از مطالعات و به منظور تقليل در هزينه ماشين آلات وارداتي در نظر دارد كه يك عدد از اتاقهاي خشك كن و سيلو را بطور نمونه از ايتاليا وارد نموده و با در دست داشتن مشخصات فني آنها تعداد مورد لزوم ديگر را در ايران بسازد . توضيح آنكه دستگاههاي فوق پيچيدگي فني ندارد و بسهولت در كار گاههاي صنعتي ميتواند ساخته شوند . هزينه كل ماشين آلات مورد نياز كارخانه به شرح زير مي باشد:
ماشين آلات وارداتي قيمت(ميليون ريال )

خط كامل توليد ماكاروني كوته بظرفيت۳۰۰ كيلوگرم در ساعت ۶۰/۱۲
ماشين آلات بسته بندي خط توليد ماكاروني كوتاه (فوب) ۹۰/۳
خط توليد ماكاروني بلند بظرفيت ۴۳۰كيلوگرم درساعت خشك كن ۱۱۵۰

ماشين آلات بسته بندي خط توليد ماكاروني بلند(فوب) ۷۷۰
تغذيه كننده آرد به دو خط توليد ماكاروني (فوب ) ۲۲۰
يكدستگاه سيلوي ماكاروني بلند (فوب ) ۲۰
يكدستگاه خشك كن ماكاروني بلند (فوب ) ۴۰

يكدستگاه چرخ دستي حمل ماكاروني (فوب ) ۱۰۰
يكدستگاه ماشين شكل دهنده رشته فرنگي (فوب) ۲۰
جمع ماشين آلات وارداتي (فوب) ۳۸۸۰
هزينه حمل از كشور سازنده تا مرز ايران (۷%) ۲۷۰

ترخيص از گمرك و حمل به كارخانه (۱۰%) ۳۹۰
هزينه نصب و راه هاندازي و حقوق متخصصين ايتاليايي(۱۷%) ۶۶۰
هزينه كل ماشين آلات وارداتي (نصب شده ) ۵۲۰۰ ميليون ريال

ماشين آلات داخلي :

يكدستگاه پرس ۹۰
لوازم آزمايشگاهي ۴۰
ماشين شستشوي ۳۰
هواكش ۲۰
۳۷۹عددسيني رشته فرنگي ۵۰
۱۹ دستگاه خشك كن ماكاروني بلند ۶۱۰
۳۵۰۰ عدد ميله هاي قلاب دار آلومينيومي ۱۹۰
منبع هوائي آبرنگ جهت ماكاروني (بظرفيت ۶۰۰۰ ليتر ) ۱۰
۱۱ دستگاه سيلوي ماكاروني كوتاه ۱۴۰
۸۰ عدد واگن مخصوص حمل ماكاروني تازه به خشك كن ۶۰
جمع ۱۲۴۰
هزينه نصب (۱۰% ) ۹۰
هزينه كل ماشين آلات و لوازم داخلي (نصب شده ) ۱۳۳۰
هزينه كل ماشين آلات و لولزم داخلي و وارداتي (نصب شده ) ۶۵۳۰

دستگاههاي تاسيساتي:
نيروي برق :
حداكثر نيروي برق مورد نياز كارخانه ۲۰۰كيلو وات در ساعت ميباشد كه از طريق برق منطقه اي و با استفاده يك ترانسفورماتور به قدرت ۲۵۰ كيلو وات آمپر تامين خواهد گرديد .
در ضمن شركت به منظورمقابله با هر گونه نارسائي ناشي از برق يك دستگاه ديزل ژنراتو ر به ۲۰۰ كيلو وات خريداري خواهد نمود . كل هزينه مربوط به تامين نيروي برق كارخانه كه شامل حق انشعاب ترانسفورماتور ، تابلوها و كابلهاي فشار قوي و ضعيف و ديزل ژنراتور ميباشد ، بالغ بر ۶۵۰ميليون ريال ميگردد كه جزئيات آن بشرح زير مي باشد :

ميليون ريال
حق انتخاب ۸۰
هزينه ترانسفورماتور ۷۰
هزينه كابل كشي فشار قوي و ضعيف ۱۲۰
هزينه ديزل ژنراتور ۳۸۰
جمع ۶۵۰ ميليون ريال

آب :
آب مورد نياز كارخانه در ظرفيت كامل ۲۵ متر مكعب در ساعت مي باشد كه از طريق يك حلقه چاه عميق و يك مخزن هوائي تامين خواهد شد . در ضمن شركت براي خنك كردن ماشين آلات احتياج به استخري به ظرفيت ۵۰۰ متر مكعب دارد . كل هزينه مربوط به آبرساني كه شامل ساختن استخر ، حفر چاه عميق ، مخزن هوائي ، پمپ آب و لوله كشي بالغ بر ۲۷۰ ميليون ريال ميگردد كه جزئيات آن به شرح زير مي باشد :

ميليون ريال

حفر چاه (يك حلقه ) ۲۳۰
پمپ جهت آبرساني ۲۰
منبع هوائي ۴۰۰۰ ليتري با پايه فلزي ۲۰
لوله كشي ۴۰
استخر ۵۰۰ متر مكعبي ۱۶۰
جمع ۴۷۰

بخار :
شركت براي تامين بخار مورد نياز خود نياز به دو دستگاه ديگ بخار هر يك به ظرفيت ۳۰۰۰۰۰ كيلو كالري در ساعت دارد كه هزينه آن بالغ بر ۲۶۰ ميليون ريال برآوردگريده است .
سوخت :
گازوئيل مورد نياز كارخانه حدود ۳۰ليتر در ساعت مي باشد كه با نصب يك تانكر به ظرفيت۰ ۲۰۰۰۰ ليتر خواهد شد كه هزينه آن بالغ بر ۴۰ ميايون ريال خواهد گرديد .
وسا ئط نقليه :
مبلغ ۱۱۰۰ ميليون ريال جهت خريد ۳ دستگاه كاميون ، يكدستگاه ميني بوس و يكدستگاه وانت پيكان اختصاص داده شده است .

اثاثه اداري و سيستم ارتباطي :
هزينه اثاثه اداري و سيستم ارتباطي بالغ بر ۱۵۰ ميليون ريال بر آورد ميگردد كه از اين ميزان ۸۰ ميليون ريال براي تهيه لوازم اداري و رستوران و حدود ۷۰ ميليون ريال براي سيستم ارتباطي خواهد بود .
هزينه هاي قبل از بهره برداري :
اين هزينه۹ شامل هزينه هاي تاسيس و تسهيلات ۲۰۰ ميليون ريال و اداري و… به مبلغ ۶۳۰ ميليون ريال مي باشد .
هزينه هاي احتمالي يا پيش بيني نشده بر مبناي ۱۰% هزينه هاي ثابت طرح منظور گردد .
سرمايه در گردش :
سرمايه در گردش لازم براي سال مالي ۱۳۸۸ به شرح زير در محاسبات بر آورد گردد :
مواد اوليه (۲ ماه )
مطالبات (۱ ماه )
كالاي ساخته شده و در جريان ساخت ( ۱ ماه )
تنخواه گردان (۱۵ روز هزينه هاي جاري )
هزينه هاي توليد :
هزينه هاي توليد ي كار خانه بر مبناي ۳۶۰۰ تن ماكاروني بلند و كوتاه در سال به شرح زير مي با شد :

ميليون ريال
مواد اوليه ۷۷۴۰
مواد بسته بندي ۲۲۹۰
سوخت و رو شنائي ۱۸۰
جمع ۱۱۲۱۰

تعمير و نگهداري : نرخ ( مستقيم )
ماشين آلات ۴%
ساختمان ۲%
تاسيسات ۱۰%
وسائط نقليه ۱۰%
و سائل اداري ۱۰%

استهلاك :
ماشين آلات ۱۰ %
ساختمان ۸%
تاسيسات ۱۰%
وسائط نقليه ۲۵%
وسائل اداري ۲۰%
هزينه هاي پيش بيني نشده ( ۷% هزينه هاي نقدي )
هزينه هاي عملياتي :
حقوق كاركنان غير توليدي
هزينه فروش ( ۲% ارزش كل فروش )
هزينه هاي غير عملياتي :
۱ – سود تسهيلات اعطائي بر مبناي ۱۲ % در سال و بر اساس پيش بيني مبالغ استفاده شده منظور گردد .
۲- هزينه هاي قبل از بهره برداري طي مدت ۳ سال بعد از شروع بهره برداري تجاري مستهلك گردد .