اطلاعات عمومی
خط تولید سه بعدی (سیستم قطعات سه بعدی)یک سیستم مجهز برای رشته ساختمان می باشد . قطعات ۳ بعدی دیوارهای مرکب مادی هستند که از سه بعد قاب شبکه ای که ترکیبی از سیم مرکب سرد و هسته گرم نگهداشته قطعات وسطی جوش هستند ، ساخته شده اند.

سیستم قطعات سه بعدی
ماشین جوش تور سیمی (وایر مش)
ماشین جوش قطعات سه بعدی
خط تولید EPS دسته بدون مصرف
دستگاه مدل بلوک
دستگاه برش EPS

سیستم حفظ EPS
ماشین جوش قطعات سه بعدی نوعی از تجهیزات خارق العاده برای تولید قطعات سه بعدی است . این روش پذیرش مقاومت جوش متصل می کند قطعات EPS را و تور سیمی را بوسیله چفت سیمی برای رسیدن به قطعات سه بعدی است . این ماشین لذت بخش با سود زیاد ،کیفیت زیاد ، نیروی جوش قوی و همچنین بدون آلودگی است .

۲- ساختمان ماشین
ماشین جوش سه بعدی ترکیبی است از تهیه کننده چفت سیمی ، نصب چفت سیمیA، نصب چفت سیم B، جوشکار محل بالا ۱، جوشکار محل بالا ۲، سیستم حمل زنجیر،سیستم کنترل PLC، سیستم کنترل هوا و قطعه قاب مش (شبکه) است .

سیستم کنترل PLC با قابلیت قبول کنترل PLC هر پارت انباشته شده با سیلندر یا موتور مرحله ای است . EPS و تور سیمی تنظیم شده اند بوسیله صفحه برای قرار دادن روی زنجیر و روشن نمودن ماشین و حرکت گام به گام زنجیر . کلید نوری برقی تنظیم میکند موقعیت EPS و مش را ، درج سیم پائین و کامل میکند بستن سیم را ، گیره جوش،برش سیم برگشتی ،حرکت زنجیر یک مرحله ای و این حلقه تمام می شود .

بدنبال این مرحله مرحله بعدی شروع میشئد همچنین مکان جوشکار (دستگاه جوش بالا) کنترل و هدایت می شود با کلید نوری برقی و پس از فرود جوش
هر قطعه کارکرد جدا دارد ، بدنبال این این برنامه برای کامل کردن مامورت کارکرد اتوماتیک و متصل استفاده می شود .
۳-پارامترهای فنی:
۱ محصول نهایی این ماشین
جوشکاری یکطرفه نصب جداگانه ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر
نصب ضخیم ۵۰*۵۰ میلی متر

جوشکاری دوطرفه نصب جداگانه ۱۰۰*۱۰۰ میلی متر
نصب ضخیم ۵۰*۵۰ میلی متر
۲- پانل سه بعدی مخصوص

پانل استاندارد (طول *عرض*ضخامت) ۳۰۰*۱۲۲۰*۷۰ میلیمتر
پانل غیر استاندارد : طول کوچکتر از ۴۵۰۰ میلی متر
ضخامت کوچکتر از ۱۳۰ میلی متر

۳-مواد پانل سه بعدی
A- سیم فولاد گالوانیزه کشش سرد (مطابق با درخواست GB9972-88)
قطر سیم فولادی ۲ تا ۲٫۵ میلی متر
اندازه مش (شبکه) ۵۰*۵۲ میلی متر

B- ضخامت پانل EPS 50 تا ۱۰۰ میلی متر
۴- درخواست تولید
پانل دوطرفه نصب نازک ۲۶۰ تا ۵۰۰ متر مربع در ۸ ساعت
نصب ضخیم ۲۸۰ تا ۴۰۰ متر مربع در ۸ ساعت

۵- ولتاژ مورد نیاز
AC380 V 50 HZ 75KVA
6- هوای مورد نیاز(هوای فشرده)
۳ متر مکعب در دقیقه ۰٫۸ مگا پاسکال
۷- اندازه سراسری (طول*عرض*ضخامت) ۱۵۰۰۰*۱۸۰۰*۲۳۰۰ میلی متر
۶-وزن ۴۰۰۰ کیلوگرم
۴- نصب و تنظیم

۱- برای نصب در کارگاه باید اندازه کافی زیاد وجود داشته باشد ريا ، برخورداری از روشنائی روز و هوا برای ورود و همچنین داشتن سیستم تهویه هوای مطبوع
۲- ماشین داری ویبره های کوچکی می باشد پس لازم نیست به جدا کردن از زمین ، فقط کف بتنی مناسب و مسطح مورد نیاز می باشد .
۳- بعد از اتمام نصب ماشین سطح ماشین باید در استاندارد لبه زنجیر باشد .

۴- لوله هوای فشرده با قابلیت کیفیت DN25 می باشد ، سعی کنید برای کاهش تراشکاری و سرپوش
۵- جریان برق مناسب سه فاز و چهار رشته می باشد ، هر رشته مقطع عرضی فعال کوچکتر از ۱۶ میلی متر مربع . و مقطع عرضی سیم نول از ۱۰ میلی متر مربع کوچکتر است . دسترسی بوسیله کلید اتوماتیک موجود در جعبه برق امکان پذیر است .

۶- ماشین را برای شرایط حفاظتی به زمین متصل کنید ، سیم مسی باید با مقطع عرضی حداقل ۶ میلی متر مربع باشد . مقاومت زمین کمتر از ۱۰۰ اهم است .
پارامترهای آزمایش و تنظیم

۱- بست های ماشین را چک کنید ، همچنین سیم ها ، پیچ ها و درزهای لوله هوارا مطمئن شوید که شل نباشند یا دارای قطعی نباشند که باعث فاصله زیاد انتقال می شود . برای کاهش خطر یا زیان.
۲- چک کنید که آیا ولتاژ و فشار هوا احتیاج می باشد یا نه

۳- تنظیمات برا اساس محصول مخصوص نهایی
A – ارتفاع قاب های سری بسته شده در تراز ضخامت پانل EPS می باشد . تنظیم کنید در ارتفاع مطمئن و محدوده تنظیم از ۵۰ میلی متر تا ثابت کردن در ضخامته های مختلف پانل EPS می باشد. وقتی ارتفاع تنظیمی بالا باشد اضافه کنید ۳ نوع بلوک پاشنه به فضای بین سیلندر حرکتی و حمایت کننده . بلوک های پاشنه از سه سایز مختلف ۱۷ میلی متر،۲۶ میلی مترو ۴۴ میلی متر می باشند . انها به ترتیب مناسب برای پانل های EPS به ضخامت ۷۰ میلی متر،۸۰ میلی مترو ۱۰۰ میلی متر موجود برای اشتراک با ماشین می باشند .

B- تنظیم اندازه برای بالاترین و پائینترین گره های قاب وایر مش (تور سیمی)
آنها گره هایی هستند در دو طرف انتهای قاب تور سیمی برای تنظیم پانل شبکه ، یکی برای تنظیم و دیگری گیره فنری می باشد . تنظیم با اضافه یا کاهش بلوک پاشنه زیر گره های شبکه بر اساس ضخامت قطعات EPS می باشد . بلوک لوله های گرد با ضخامت ۲۰ میلی متر (۵۶ قطعه)و ۱۰ میلیمتر(۲۸ قطغه ) هستند .
شما می توانید استفاده کنید از این بلوک ها برای مناسب ساختن آنها برای قطعات سه بعدی مختلف EPS با ضخامت ۷۰ میلی متر ، ۸۰ میلی متر و ۱۰۰ میلی متر
C – موقعیت نقطه (خال) بالای جوشکاری
نقطه (خال ) بالای جوشکاری باید مناسب تنظیم شود برای ضخامت هایی از قطعات EPS بر اساس ۳ ضخامت (۷۰ میلی متر،۸۰ میلی مترو ۱۰۰ میلی متر ) و پیچ خوردگی انتهای رد شده پیستون سیلندر جوشکاری
طول اتصال هوای بسته شده
طول چفت سیم مختلف می باشد و بر اساس ضخامت قطعات سه بعدی ، وقتی طول بستگی دارد به انتقال هوای سلول وسیلندر ، شما می توانید تنظیم کنید پوشش را در اتنهای سیلندر در هنگام ضرورت .
E- درجه نوسان بست سیمها بر اساس ضخامت قطعه سه بعدی مختلف می باشد . دمای ۳۵٫۵ درجه (برای قطعات ضخیم ۵۰ میلی متر EPS) 29 درجه (برای قطعات ضخیم ۷۰ میلی متر EPS) 26.5 درجه( برای قطعات ضخیم ۱۰۰ میلی متر EPS) و آنها تنظیم می کنند در جه را بوسیله پیچ های حمایت کننده . موقعیت بالا در استاندارد قطعات EPS 50 میلی متری است و وقتی که ماشین آماده انتقال است . شما می توانید آنرا بر حسب احتیاجتان تنظیم کنید وقتی به آن نیازمندید .
۴- راه اندازی ماشین برای آزمایش
ماشین می تواند بهعد از نصب ، تنظیم وکنرل راه اندازی شود برای آزمایش . هنگاه آزمایش شما باید توجه کنید به علامت های روشن مربوط به هر قسمت که آیا حرکت سازه های هیدرولیکی عادی هستند ؟ آیا مولفه های هیدرولیکی،سیمها و درزها علامت غیر عادی مانند دود ، گرما و بوی بد دارا هستند؟ در مواردی که مقداری مشکل دبوجود می آید ماشین را متوقف کنید و سعی کنید برای رفع مشکل .
۵- عملکرد
ماشین جوش قطعات سه بعدی قایلیت استفاده از کنترل EPS را دارد . روش بهره برداری به صورت اتوماتیک و دستی است . عملکرد دستی قابل تنظیم تجهیزات است و عملکرد اتوماتیک دارای تولید متوالی است .
نقشه کنترل
ماشین قطعات سه بعدی مدل XC03-50
جوشکاری بست سیمها در محل کشش

بازگشت برش نصب لوله برگشتی
بعدی

تصویر بالا روند کار ماشین قطعات سه بعدی است . چراق روشن می شود هنگامی که روی نقشه جایگاه می آییم . در این نقشه کاری ۷ چراغ شاخص : کشش – در محل – بست سیمها – جوشکاری – نصب لوله برگشتی – برش و بازگشت است . این فقط استفاده می شود در حالت اتوماتیک / موقعیت مرحله ای تکی
در موقعیت کارکرد دستی این چراخ ها به نظر نمی آیند
کارکرد ناگهان متوقف می شود در هنگام کار و این نقشه به نظر می آید در مرحله ایست . کلید بعدی را کلیک کنید به نقشه بلوک آزمایش کنرل دستی می رویم .

بلوک آزمایش کنرل دستی A
گیره جوشکاری نصب سیم تیغه برش در محل الکترود در محل
برش گیره مش (شبکه) گیره الکترود
بعدی قبلی

بلوک آزمایش کنرل دستی B
گیره جوشکاری نصب سیم تیغه برش در محل الکترود در محل
برش گیره مش (شبکه) گیره الکترود
بعدی قبلی

در تصاویر بالا Aو B روند بلوک آزمایش کنترل دستی می باشد
الکترود در محل——– الکترود پائین بالا می آید به موقعیت کاری
تیغه برش در محل——قاب بالایی به موقعیت کار پائین می آید
نصب سیم ———-سیم فولادی نصب می شود در داخل EPS
گیره جوشکاری——-الکترود مش را میگیرد و جوشکاری می کند
برش ————-برش سیم فولادی پائین
گیره الکترود ——-جوشکار (دسته جوش) میگیرد تور سیمی را (وایر مش) و می بندد سیم ها را
گیره مش (شبکه)——— گیره روی الکترود بالا نصب شده در داخل EPS و مش و ادامه فاصله بین آنها
کلیدهای (الکترود در محل – تیغه برش در محل – نصب سیم ) متناوب هستند . یک بار کلیک باعث روشن شدن و کلیک دوباره باعث خاموشی کلید ها می شود .
۴ کلید (گیره جوشکاری-برش-گیره برش و گیره مش ) لمسی ممتد هستند ، برای کارکردن دست روی آنها باید ثابت باشد و حرکت دست از روی آنها باعث خاموشی می شود .

بلوک آزمایش کنترل دستی CD
گیره مش C گیره الکترودC جوشکار در محل C قاب پائین در محل C

گیره مش D گیره الکترودD جوشکار در محل D قاب پائین در محل D

بعدی قبلی گیره جوشکاری

بلوک تست کنترل دستی CD همانند بلوک آزمایش کنترل دستی Aو B می باشد
توجه : رها کردن سه کلید متناوب وقتی که حالت کارکرد دستی به حالت اتوماتیک تغییر می کند یا کارکرد اتوماتیک در موقعیت خوب نباشد .

تنظیم دستی

الکترود در محل

تیغه برش در محل

نصب سیم

جوشکاری

تیغه برش در موقعیت رها نصب لوله ها

الکترود در موقعیت رها برش

این نقشه کارفقط نشان می دهد موقعیت کارکرد را. برای رسیدن به تولیدات مختلف لطفاً کلیک کنید روی کلید مناسب روی (سبک کار )
سبک کار

مرحل تکی دستی اتوماتیک

جوشکاری سمت پائین جوشکاری دو طرفه جوشکاری سمت بالا

بعدی قبلی جوشکاری پراکنده جوشکاری ضخیم

در حالت کارکرد نقشه دارای کلید های متناوب (اتوماتیک-دستی-مرحله تکی-جوش بالا-جوشدوطرفه-جوش پائین-جوشکاری ضخیم و جوشکاری پراکنده ) است .
هنگامی که موقعیت دوار نشان داده شود ، چراغ ها روشن می شود
اتوماتیک : برای آمدن در این موقعیت کلید روشن (START) را کلیک کنید ، ماشین روشن می شود .در هنگاه نیاز به توقف در کار کلید را به حالت ایست (STOP) بیاورید .
دستی : هنگام آزمایش کردن ماشین کلید باید در این حالت باشد . اکنون صفحه کنترل آزمایش دستی روی صفحه لمسی قابل استفاده است . هنگاه تغییر حالت دستی به اتوماتیک احتیاج به رها کردن کلیدها داریم در ابتدا و سپس اقدام به تغییر حالت به وضعیت اتوماتیک یا مرحله تکی می کنیم . فقط در موقعیت عملکرد دستی مرحله قدم به قدم است و جوشکاری قابل استفاده است .
مرحله تکی : دراین وضعیت کلیک کردن کلید ها باعث یک کارکرد ماشین می شود
ایست مبرم (لازم): کلیک کردن این کلید باعث قطع تمام برق دستگاه می شود . هنگام راه اندازی تجهیزات ، کارگر باید این کلید را روشن کند .
نگهداشتن(PAUSE) : روشن نمودن این کلید در هنگام ضرورت است ، هنگامی که مشکلات رفع شد این کلید را خاموش کنید . دراین ماشین ۳ کلید نگهداشتن (PAUSE) وجود دارد . وقتی یکی از آنها فعال باشد ماشین نمی تواند کار کند پس همه آنها را خاموش کنید .
کارکرد PLC : بازیابی برنامه ، اعلام کننده روی نقشه عملکرد روشن می شود هنگام کار PLC

مشخص کردن سرعت : سرعت حرکت زنجیر با قاب کار
مشخص کردن فاصله مرحله ای : قاب های کار حرکت می کنند با فاصله به صورت نرمال . برای جوشکاری ژراکنده فاصله ۱۰۰ میلی متری است و برای جوشکاری ضخیم فاصله ۵۰ میلی متر است .
کلید کارکرد مرحله ای : این کلید را یک مرتبه کلیک کنید ٰ زنجیر حرکت می کند باسرعت ثابت .
فاصله مرحله ای : فشار روی کلید را ادامه دهید برای کار ماشین تا وقتیکه کلید رها شود .
حرکت به جلو ( حرکت به عقب ) : این کلید را یک بار کلیک کنید ٰ زنجیر حرکت میکند به سمت جلو (رو به عقب )یک مرحله . ادامه دهید فشار روی کلید را ٰ ماشین کار می کند تا زمانیکه کلید رها شود .
بازگشت : کلیک کردن روی این کلید باعث بازگشت به صفحه اصلی می شود .