كارآموزي حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه

مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعيت جامعه انساني و فعاليتهاي اقتصادي آن در سالهاي اخير نياز به حسابداري در رشته‌هاي مربوط به آن را در جامعه‌اي امروزي به يك مسئله جدي مبدل ساخته است و صاحب‌نظران را برآن داشته كه در مورد توسعه و گسترش اين حرفه بااهميت فكر اساسي نمود و تلاش پرثمري را در اين مورد ارائه نمايند هدف ما از اين كارآموزي يادگيري حرفه حسابداري به صورت علمي و آشنايي دانشجويان با طرز روابط و رفتار قوانين سازمان‌ها و مؤسسات مي‌باشد. و تا به هنگام ورود دانشجويان به بازار كار بتوانند با اعتماد به نفس كافي عمل نمايند
فصل اول
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
تاريخچه سازمان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در تيرماه سال ۱۳۷۲ با سعي و تلاش فراوان مسئولات شهر شروع بكار نمود فعاليت آموزشي اين واحد عملاٌ از مهر ماه ۱۳۷۳ با پذيرش ۱۷۵ نفر دانشجو در رشته تحصيلي زراعت و اصلاح نباتات و ۵۲ نفر در رشته كارداني كامپيوتر آغاز گرديد.

فعاليتهاي ساختماني اين دانشگاه در سال ۱۳۷۵ شروع و با فضاي به وسعت ۷۲۰۰ متر مربع در مهرماه ۱۳۷۷ مورد بهره‌برداري قرار گرفت زمان اندكي نگذشت كه اين واحد با پيگيري‌هاي مستمر رئيس سابق واحد آقاي دكتر رجايي با تلاشهاي شبانه‌روزي خود بال و پر گسترده و با ۱۳ رشته و با فضاي آموزشي بيش از ۷۷۶۰ متر مربع و بالغ بر ۳۶ نفر عضو هيئت علمي تمام وقت خدمات علمي و فرهنگي خود را ارائه نمود.

در حال حاضر اين واحد دانشگاهي با دارا بودن دو سايت مجهز به شبكه كامپيوتري و با ازمايشگاههاي مجهز ۱۳ رشته داير و ۷ رشته در حال تأمين و بيش از ۱۵۰۰ نفر دانشجوي خواهر و برادر به يكي از واحدهاي دانشگاهي مطرح تبديل شده است.

هدف و وظايف اساسي دانشگاه
هــدف

پرورش استعدادها و انتقال و پيشبرد دانش از طريق آموزش و پژوهش علمي و ترويج و توسعه علوم به منظور تأمين و تجهيز نيروي انساني متعهد و متخصص جهت رفع نيازهاي مشروع جامعه.

وظايف اساسي دانشگاه

– بالابردن سطح اطلاعات علمي مردم در زمينه‌هاي مختلف.
– گسترش مرزهاي دانش از طريق تبادل‌نظر با مراكز و منابع علمي داخلي، خارجي و بين‌المللي.
– تعميم و توسعه آموزش علمي در اجراي بند ۳ اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
– تربيت دانش‌آموختگان و متخصصان متعهد خدمت به جمهوري اسلامي.

– تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و بهداشت و درمان و ساير رشته‌ها.
– تربيت نيروي انساني آگاه و معتبر از ميان مردم كليه مناطق كشور بويژه مردم مناطق محروم به منظور جذب خدمت در آن مناطق در جهت رفع محروميتهاي موجود.
– انجام پژوهشهاي علمي در زمينه‌هاي مختلف علوم و فنون.
– كاستن از تعهدات در زمينه آموزش عالي و پژوهش‌هاي علمي.

– جلب هرچه بيشتر مشاركت و همكاري و همياري مردم در زمينه آموزش عالي و تربيت متخصص و محقق.
– اعمال و اجراي سياست عدم مركزيت در آموزش عالي و پژوهش.

– فراهم ساختن زمينه حداكثر بهره‌وري از علما و فقها و استادان دانشگاهها و ساير متخصصان و كارشناسان در امور آموزشي و پژوهشي در سرتاسر كشور.
– ترجمه و تأليف كتب و نشريات در زمينه‌هاي مختلف اسلامي، ادبي، علمي و فني.
– ارائه خدمات علمي و پژوهشي به بخش‌هاي مختلف اعم از دولتي و خصوصي.

خدمات دانشگاه آزاد ميانه

دانشگاه آزاد اسلامي فرآيند توليد نداشته و فعاليتش بصورت خدماتي مي‌باشد. به اينصورت كه پس از امتحان كنكور ديپلمه‌هاي رشته‌هاي مختلف پس از پذيرفته‌ شدن در رشته‌هاي موجود در دانشگاه ثبت نام نموده و بعد از تحصيل در مقطع كارداني (حدود دو سال) و كارشناسي (چهارسال) در اين دانشگاه فوق ديپلم يا كارشناس شناخته شده و بعنوان متخصص مي‌تواند در جامعه به فعاليت مشغول شوند بيش از ده رشته پذيرش دانشجو دارد.

نوع خدمات و شرح مختصري از فرآيند خدماتي

الف- خدمات آموزشي: تعداد رشته‌هاي موجود در مقطع تحصيلي.
۱- حسابداري (كارداني – پيوسته و ناپيوسته)
۲- كامپيوتر (كارداني – پيوسته و ناپيوسته)
۳- كشاورزي (كارشناسي)
۴- اقتصاد كشاورزي (كارشناسي)
۵- اقتصاد صنعتي (كارشناسي)

۶- اقتصاد بازرگاني (كارشناسي)
۷- ادبيات (كارداني)
۸- ديني و عربي (كارداني)
۹- معماري(كارداني)
۱۰- تكنولوژي و توليدات گياهي (كارداني)

۱۱- الكترونيك (كارداني)
– تأمين كانون فارغ‌التحصيلان و دفتر فرصتهاي شغلي.
– جذب يا استخدام استادان متعهد و متخص و اعطاي بورسيه براي دوره‌هاي تحصيلي.
– استفاده از طرح سربازي مشمولان متخصص.
– توفيق چشمگير فارغ‌التحصيلان در دوره‌هاي تحصيلي و احراز مشاغل در بخشهاي مختلف اقتصادي جامعه.
– اجراي متمركز ثبت نام – انتخاب واحد و حذف و اضافه – صدور تيم‌هاي دانشجويي با استفاده از طرح توسعه شبكه كامپيوتري.

ب – امور دانشجويي

۱- ارائه غذاي گرم براي بيش از ۶۰۰ نفر دانشجويان يا اساتيد يا پرسنل.
۲- تأمين هشت باب ساختمان خوابگاه خواهران و سه باب براي برادران.
۳- تأمين تمامي وسايل رفاهي موردنياز دانشجويان ساكن در خوابگاه.
۴- داير نمودن بوفه در محوطه دانشگاه.
۵- فراهم نمودن كارتهاي نيم‌بها جهت استفاده از استخر و …
۶- اجاره دادن سلف سرويس و شركت‌ تعاوني دانشجويان.

ج – تربيت بدني.

۱- برگزاري مسابقات كشتي دانشگاه ازاد اسلامي سراسر كشور.
۲- برگزاري مسابقات تنيس روي ميز منطقه.
۳- برگزاري مسابقات واليبال و فوتبال داخل سالن.

د- امور مالي.

۱- وصول چك دانشجويان.
۲- وام اعطائي به دانشجويان.
۳- و غيره.

فصل دوم
ارزشيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
موقعيت رشته كارآموز

به دليل اينكه دانشگاه آزاد يك سازمان دولتي نمي‌باشد و كليه مخارج دانشگاه از طريق شهريه‌هاي دانشجويان تأمين مي‌گردد. به همين علت موقعيت حسابداري دانشگاه آزاد داراي ماهيت زيادي مي‌باشد.
چون قسمت حسابداري دانشگاه است كه كليه دريافتها و پرداختهايي را كه دانشگاه انجام مي‌دهد را ثبت مي‌نمايد قسمت حسابداري دانشگاه بايد طوري دقيق عمل نمايد كه هم مانده بانكها منفي نيايد و هم تراز آزمايشي را در آخر هر ماه و شش ماه يك بار و در آخر سال به سازمان مركزي ارسال نمايد تا سازمان نيز با استفاده از آن ترازها، براي سال آينده دانشگاه برنامه‌ريزي نمايد.

نحوه عملكرد سيستم حسابداري دانشگاه به اين صورت مي‌باشد كه در اين دانشگاه دو نوع عملكرد وجود دارد كه عبارتند از : دريافتها و پرداختها

دريافتها

دريافتهاي نقد و يا مستقيم و دريافتهاي غيرنقدي يا غيرمستقيم يا همان چك كه اين خود به دو قسمت تقسيم مي‌گردد. وصول چك و برگشت چك، دريافتها: هر شركت و يا مؤسسه‌اي يك نوع درآمدهايي دارند كه دانشگاه آزاد نيز درآمدهايش با توجه به شهريه تأمين مي‌شود به اين ترتيب كه: وقتي كه دانشجويي براي ثبت نام مراجعه مي‌كند و تمام مراحل ثبت نام را انجام مي‌دهد در قسمت آخر به امور مالي دانشگاه يعني اپراتور حسابداري دانشگاه مراجعه مي‌كند تا شهريه خود را واريز نمايد دانشگاه آزاد ميانه براي شهريه دانشجويان در سال ۸۱ قانون جديدي براي دانشجويان خود در نظر گرفت كه دانشجويان با توجه به آن قانون شهر خود را پرداخت نمايند.

اول: دانشجويان ترم اول بايد شهريه خود را به طور مستقيم يا نقدي پرداخت نمايند دوم: دانشجويان ترم دوم و بالاتر مي‌توانند نصف شهريه خود را به طور مستقيم يعني نقد و بقيه را بطور غيرمستقيم يعني در دو عدد چك بپردازند البته بايد متذكر شويم كه دانشجويان مي‌توانند از صندوق رفاه دانشجويان وامي را از دانشگاه براي تأمين شهريه خود بردارنند همچنين مي‌توانند براي كمتر كردن و كاهش دادن هزينه شهريه از رياست دانشگاه تخفيف بگيرند وقتي كه دانشجويان براي پرداخت شهريه به اپراتور حسابداري مراجعه مي‌كنند اپراتور

حسابداري با توجه به ترم اول و دوم يا ترمهاي بالاتر آنها را ثبت‌نام مي‌كند اپراتور حسابداري ضمن ثبت نام بايد توجه داشته باشد به چك‌ها و فيشهاي كه در اختيار دارد دانشجويان را ثبت نام مي‌كند بايد حتماً شماره فيش، تاريخ و همچنين شماره تاريخ چك‌ها بايد حتماً ثبت شود اپراتور حسابداري وقتي دانشجويان را ثبت‌نام كرد برگ انتخاب واحد آنها را Print مي‌كند كه اين قسمت با توجه به برنامه‌هاي آموزش و مالي انجام مي‌گيرد كه اين Print در سه نسخه مي‌باشد كه نسخه اول را اپراتور حسابداري برمي‌دارد و نسخه دوم را به آموزش و

نسخه سوم در اختيار خود دانشجو قرار مي‌گيرد البته بايد متذكر شويم كه اپراتور حسابداري حتماً بايد هر سه برگ را امضاء كند. اپراتور حسابداري هر روز در آخر وقت اداري تمامي

Printهاي دانشجويان را در اختيار امور مالي قرار مي‌دهد در قسمت امور مالي تنظيم‌كننده اسناد شهريه آنها را با توجه به رشته و فيش‌هايشان جدا مي‌كند و سند موردنظر يعني سند شهريه را مي‌زند كه در ثبت‌نام، ثبت سند فوق را مي‌زند كه بصورت زير مي‌باشد. سپس بانك و اسناد دريافتني را بدهكار و شهريه كارداني و كارشناسي را بتانكار مي‌كند در ضمن ثبت سند فوق زماني است كه بدهكار يا بستانكار و يا تخفيف و غيره را دانشجو نداشته باشد وقتي كه سند زده شده توسط تنظيم‌كننده اسناد شهريه امضاء شده و همراه با چك‌ها و

 

فيش‌ها و Printها به رسيدگي كننده تحويل داده مي‌شود رسيدگي كننده بعد از اينكه اسناد شهريه را با توجه به چك‌ها و فيش‌هايشان بررسي نموده چك‌ها را برداشته و اسناد شهريه را به مدير مالي ارائه مي‌دهد البته رسيدگي‌كننده بعد از امضاء و مهر به شخص مدير مالي مي‌دهد و بعد از امضاء و بررسي مدير مالي به معاونت مالي دانشگاه تحويل داده مي‌شود و زماني كه سند به قسمت امور مالي تحويل داده مي‌شود البته با امضاء و تائيد رئيس دانشگاه، اين اسناد توسط مسئول بايگاني مي‌شود و دفتر روزنامه و كل و بانك نيز از روي آن نوشته مي‌شود.

پرداخت‌هاي دانشگاه آزاد

در بحث قبل گفتيم كه در شركت يا مؤسسه‌اي درآمدهايي وجود دارد اما در عوض پرداخت‌هايي هم وجود دارد كه هزينه مي‌شود كه به برخي از اين هزينه‌ها اشاره مي‌كنيم برگشت طلب دانشجو: يكي از پرداخت‌هايي كه در دانشگاه آزاد صورت مي‌گيرد برگشت طلب به دانشجويان مي‌باشد براي اينكه دانشجو بتواند طلب خود را از دانشگاه دريافت كند بايد مراحل زير را انجام دهد ابتدا بايد يك درخواست به معاون اداري و مالي بنويسد وقتي درخواست توسط دانشجو نوشته شد درخواست موردنظر توسط مسئول تنظيم‌كننده اسناد تائيد مي‌شود

وقتي تائيد شد درخواست مورد نظر را به معاون اداري و مالي مي‌دهد تا براي پرداخت مورد چك صادر شود كه البته چك صادر شده بايد توسط مدير مالي تنظيم‌شده همراه با دستور پرداخت وجه به تنظيم‌كننده اسناد داده مي‌شود تا سند زده شود وقتي كه سند زده شد و امضاء شد به رسيدگي‌كننده اسناد مي‌دهند تا ضمن رسيدگي، امضاء كرده سپس به مدير مالي داده مي‌شود تا شخص مدير مالي هم امضاء كند و سپس معاون اداري و مالي هم امضاء كرده و چك موردنظر را براي امضاء و تائيد به رئيس دانشگاه ارائه داده مي‌شود بعد از امضاء معاون اداري و مالي چك‌ها را به امور مالي مي‌فرستند و چك‌ها را به اشخاص تحويل و در مقابل رسيدي از آنها گرفته مي‌شود و سندها را بايگاني مي‌كنند.