مبارزه تاريخى امام و پيروزى انقلاب اسلامى
مبارزه تاريخى امام
اين نوشتار مهمترين سرفصلهاى مبارزات امام خمينى – قدس سره – و قيام اسلامى حاصل از آن را تا مقطع ارتحال امام در بردارد.
تا سال ۱۹۶۳ نام آيت الله روح الله خمينى به عنوان يك مخالف برجسته رژيم شاه بر سر زبانها افتاده بود. جلسات درس ايشان در قم، انبوه دانشجويان را كه مجذوب انتقادهايش از رژيم شاه مى شدند، جلب مى كرد. در مارس ۱۹۶۳ (اسفند ۱۳۴۲) فيضيه قم در سالگرد شهادت (امام) جعفر صادق (ع) ، امام ششم مورد حمله نيروهاى ساواك و چتربازان قرار گرفت و عده اى از دانشجويان كشته و آيت‏الله خمينى توقيف شد. وى پس از يك بازداشت كوتاه آزاد شد و به انتقاد از كنترل امريكا بر ايران ادامه داد.

امام بار ديگر در سالگرد شهادت امام حسين (ع) بازداشت‏شد. وقتى اين خبر به مردمى كه در خيابانها براى امام حسين (ع) عزادارى مى كردند، رسيد، تظاهراتى براى آزادى وى در تهران، اصفهان، مشهد، شيراز و كاشان برگزار شد.
نيروهاى امنيتى به ۱۵هزار نفر شليك كردند. امام خمينى تا ماه اوت زندانى شد. وى پس از آزادى به پيروانش گفت انتخابات اكتبر را تحريم كنند و دوباره توقيف شد.

۷۰ – ۱۹۶۴: آيت‏الله خمينى در مه ۱۹۶۴ (خرداد۱۳۴۳) از زندان آزاد شد. در اكتبر، مجلس با تصويب لايحه‏اى به مشاوران نظامى امريكايى مصونيت ديپلماتيك داد و راى به پذيرفتن يك وام ۲۰۰ ميليون دلارى امريكا براى خريد تجهيزات نظامى داد. امام خمينى با صدور اعلاميه اى به اين اقدامات مجلس حمله كرد و كمى بعد به تركيه تبعيد شد كه در سال ۱۹۶۵ از آنجا به عراق رفت.

طى سيزده سال بعد، شهر مقدس نجف خانه وى بود و در آنجا خود را به عنوان يك شخصيت مذهبى برجسته تثبيت كرد. انتقادهاى او از رژيم پهلوى مخفيانه در ايران انتشار مى‏يافت و پيامهايش براى مسلمانان جهان در مراسم حج در مكه پخش مى شد.

انتقادهاى او از سياستهاى دولت ايران، اساسى بود. اصلاحات ارضى فاجعه از آب در آمد، باغهاى ميوه، مراتع، چراگاهها و كشاورزى مكانيزه را از قانون اصلاحات ارضى معاف كرده بودند و به مالكان بزرگ فرصت داده شده بود املاك خود را به طور غيرقانونى به اقوام خويش انتقاد دهند يا با تبديل وضعيت آنها را در گروه زمينهاى معاف از تقسيم قرار دهند. فقط ۹ درصد كشاورزان ايران صاحب زمين شدند، و دولت‏حتى به همين عده هم براى افزايش توليد كمك نكرد.

گندم و ساير مواد غذايى از خارج وارد مى‏شد، اما به كشاورز ايرانى كمك نمى شد. سيل مهاجرت روستاييان بيكار و بى زمين به نسبت ۸ درصد در سال، در جستجوى كار به شهرها روان شد. استفاده از درآمدهاى نفت، ثروتى بى‏حساب به ثروتمندان داد و اين در شرايطى بود كه اكثريت عظيم مردم با فشار روزگار مى‏گذراندند و نارضايتيها افزايش يافت. در اين حال، پس از شكست اعراب در جنگ سال ۱۹۶۷ از اسرائيل و امريكا، آيت الله خمينى براى احتمال آغاز تلاش مشترك عليه اسرائيل با آيت الله باقر صدر به مشورت پرداخت.

۷۷-۱۹۷۰: با افزايش شديد قيمت نفت‏شاه اعلام كرد كه ايران به زودى يكى از پنج قدرت بزرگ جهان خواهد شد! او و واقعيت كمبود مواد غذايى، راه بنديهاى شديد و زيادى جمعيت در تهران را ناديده مى‏گرفت، جهان غرب دلارهاى نفتى شاه را به اسلحه تبديل مى كرد، به طورى كه ايران بيش از انگليس، تانكهاى “چيفتن” انگليسى داشت و امريكا هواپيماهاى جنگى خود را قبل از اين كه به خط توليد بيفتد يا كارساز بودن آنها تاييد شود، به شاه مى فروخت. فروشندگان

تسليحات امريكا داراى موقعيت مهم در اقتصاد ايران بودند، سيمان و مصالح ساختمانى صرف ساختن پايگاههاى نظامى مى شد و براى ساختن خانه، مردم با كمبود مصالح روبرو بودند. نفت، بانكدارى و تسليحات ايران به شدت تحت كنترل امريكا بود، تاجگذارى در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰) و مراسم پر خرج براى خيالپردازيهاى شاه در زمينه اثبات اين قضيه كه تاريخ شاهنشاهى ايران به ۲۵۰۰ سال پيش برمى گردد، شكاف عظيم بين فقير و غنى را در ايران علنى تر كرد. آيت الله خمينى از اين اقدامات به شدت انتقاد مى كرد.

سركوب هرگونه آزادى بيان، مطبوعات و حتى مخالفت‏بالقوه به تمركز مخالفان در خارج از كشور منجر شد. توزيع پيامهاى آيت الله خمينى به شكل نوار كاست، اين مخالفان را تشويق مى كرد. امام خمينى از علما در ايران خواست‏خفقان سياسى و برباد دادن منابع ايران را محكوم كنند. شاه وقتى در ۱۹۷۷ براى ديدار با كارتر به واشنگتن رفت‏با تظاهرات خصومت آميز عظيمى مواجه شد. در ايران زنان دانشجو مجددا شروع به استفاده از حجاب كردند و يك مخالفت مذهبى شروع به خودنمايى كرد. در اكتبر ۱۹۷۷ (۱۳۵۶) ماموران ساواك (آقا) مصطفى پسر امام خمينى را به شهادت رساندند.

سال ۱۹۷۸: در ژانويه به تحريك شاه، مقاله اى در روزنامه اطلاعات انتشار يافت كه در آن به شدت به آيت الله خمينى حمله شده بود.
روز بعد طلبه ها در قم يك اعتراض مسالمت آميز ترتيب دادند و اقدام به تحصن كردند، ماموران امنيتى با خشونت واكنش نشان دادند و عده اى را شهيد كردند. تظاهرات به سراسر كشور انتشار يافت. آيت الله خمينى از مردم خواست‏براى سرنگونى شاهنشاهى به سود يك دولت اسلامى مبارزه كنند.
در هر يك از مراسم چهلم شهدا، عده بيشترى به وسيله ماموران امنيتى شهيد مى شدند. مردم در تظاهرات خود در مقابل سربازان مسلح خواستار بازگشت آيت الله خمينى شدند.

سپتامبر: شاه به اين اميد كه نداشتن يك پايگاه موجب نابودى قدرت رهبرى امام خمينى خواهد شد از عراق خواست آيت الله را اخراج كند. آيت اللهخمينى گفت آماده است‏به كشورى برود كه تحت نفوذ شاه نباشد، اما هيچ دولتى پيشنهاد پذيرفتن و تضمين ادامه فعاليت وى را نداد.
اكتبر: امام خمينى وارد “نوفل لوشاتو” در نزديكى پاريس شد.

سپتامبر: در پايان ماه رمضان يك تظاهرات اعتراض آميز عظيم منجر به اعلام حكومت نظامى در ايران شد. صبح روز بعد وقتى مردم بى خبر از اعلام حكومت نظامى در ميدان ژاله اجتماع كردند، نيروهاى امنيتى به روى آنها شليك كردند و هزاران نفر را كشتند. يك ملت وحشتزده عليه شاه قيام كرد و اعتصابها، بازارها، مدارس، دانشگاهها، ادارات، كارخانه‏ها و حوزه‏هاى نفت را به تعطيل كشاند و اقوام و دوستان ثروتمند شاه، طى سه ماه با ۵/۱ ميليارد دلار به غرب گريختند.
آيت الله خمينى از پاريس پيامهاى خود را براى پخش به ايران مى فرستاد.

۱۰و۱۱ دسامبر (۹و۱۰ محرم) : تقريبا چهار ميليون نفر به خيابانها آمدند و خواستار تشكيل يك دولت اسلامى تحت رهبرى امام خمينى شدند. هزاران نفر از تظاهر كنندگان غير مسلح كشته شدند. بازداشت‏شدگان شكنجه مى‏شدند، و مجروحان را در تختهاى بيمارستانها قتل عام مى كردند. فشار تحمل ناپذير و بى پايان افكار عمومى، امريكا را وادار كرد تا شاه را تشويق به انتخاب يك نخست وزير (شاپور بختيار) براى خنثى كردن نفوذ امام خمينى كند.

۱۶ ژانويه ۱۹۷۹: شاه از ايران فرار كرد و به مصر رفت و يك دولت‏بى قدرت و مردمى بپاخاسته را در خيابانها رها كرد.
اول فوريه: امام خمينى با استقبالى بى سابقه به ايران آمد. امام دستور داد دولت موقت اسلامى تشكيل شود. پس از اين كه صدها نفر از اعضاى نيروى هوايى از امام حمايت كردند، يك پادگان نظامى تهران ناگهان مورد هجوم گارد شاهنشاهى قرار گرفت. انبوه مردم بى سلاح به تقاضاى كمك نيروى هوايى پاسخ دادند و گارديها را مجبور به بازگشت‏به سربازخانه‏هايشان كردند. با پذيرفتن رهبرى امام خمينى از طرف بيشتر نيروهاى امنيتى، كليه پاسگاههاى پليس، زندانها، پايگاههاى ارتش و ادارات دولتى به تصرف انقلابيان در آمد.

۱۱ فوريه: سرانجام رژيم شاه سقوط كرد.
۱۶ فوريه: چهار نفر از محافظان شاه سابق تيرباران شدند.
اول مارس: امام خمينى تشكيل دولت اسلامى را اعلام كرد.

اول آوريل: هويدا نخست وزير شاه اعدام شد.
۵ ژوئيه: صنايع بزرگ خصوصى ملى شد.
پيروزى انقلاب اسلامى
۹ ژوئيه: امام به استثناى جنايتكاران و شكنجه گران، ديگران را عفو كرد.

۲۳ اكتبر: شاه سابق در يك بيمارستان نيويورك بسترى شد.
۴ نوامبر: دانشجويان ايرانى در نيويورك عليه حضور شاه مخلوع در امريكا تظاهرات كردند.
سفارت امريكا در تهران، معروف به “لانه جاسوسى” به وسيله دانشجويان پيرو خط امام تصرف شد. آنها ۵۲ امريكايى را مدت ۴۴۴ روز در مقابل تحويل شاه و برگرداندن داراييهاى دزديده شده ايران، گروگان نگه داشتند.

۶ نوامبر: بازرگان از نخست وزيرى استعفا داد.
۲۳ نوامبر: وزارت خارجه و اقتصاد، كليه بدهيهاى خارجى ايران را “كان لم يكن” اعلم كرد.
۴ دسامبر: به دنبال رفراندم، قانون اساسى تصويب شد.

۱۵ دسامبر: شاه سابق پس از اين كه نتوانست‏به مكزيك برود، از امريكا عازم تبعيد در پاناما شد.
۴ ژانويه ۱۹۸۰: “كورت والدهايم” دبيركل سازمان ملل به دنبال عدم موافقت‏با تقاضايش براى ملاقات با گروگانهاى امريكايى، ماموريتش را در ايران ناتمام گذاشت.
۱۷ فوريه: دبيركل سازمان ملل تشكيل كميسيونى براى بررسى فعاليتهاى شاه سابق را تكميل كرد.
۱۰ مارس: يك سخنگوى خط امام گفت وقتى كميسيون سازمان ملل نتايج‏بررسيهاى خود را انتشار داد و نشان داد كه طرفدار ايران و درستكار است مى تواند به ايران برگردد و با گروگانها ملاقات كند.

مارس، مه: اولين انتخابات مجلس.
۲۳ مارس: شاه سابق درست ۲۴ ساعت قبل از اين كه قرار بود، ايران استرداد او را تقاضا كند، از پاناما به قاهره رفت.
۹ آوريل: روابط ديپلماتيك امريكا با ايران قطع شد.

۲۵ آوريل: حمله كوماندويى امريكا براى نجات گروگانها در يك طوفان شن كست‏خورد. امام خمينى گفت اين ماموريت اقدامى احمقانه بود.
۳۰ آوريل: مردان مسلح عرب، بيست ايرانى را در سفارت ايران در لندن گروگان گرفتند.
۵ مه: نيروهاى امنيتى انگليس به سفارت ايران در لندن حمله كردند و چهار نفر از پنج مرد مسلح را كشتند.
۱۱ مه: گور رضاخان پدر شاه سابق در نزديكى تهران ويران شد.
۲۷ ژوئيه: شاه سابق در قاهره مرد.

۱۱ اوت: محمد على رجايى نخست وزير شد.
۲۲ سپتامبر: عراق على رغم تعهد اعلام شده اش به منشور سازمان ملل و برخلاف عبارت اول ماده ۳۳ منشور فوق كه به حل مسالمت آميز اختلافات بين دولتها اشاره كرده است، به ايران حمله كرد.

۲۴ سپتامبر: عراق به آبادان و خرمشهر حمله كرد و پالايشگاه نفت آبادان را به آتش كشيد.
۲ نوامبر: مجلس چهار شرط پيشنهادى امام را براى آزادى گروگانهاى امريكايى تصويب كرد.
۲ ژانويه ۱۹۸۱: در آخرين روز رياست جمهورى كارتر گروگانهاى امريكايى آزاد شدند.

۱۰ ژوئن: امام خمينى بنى صدر را از فرماندهى كل قوا خلع يد كرد.
۲۰ ژوئن: استيضاح بنى صدر آغاز شد.
۲۱ ژوئن: بنى صدر از رياست جمهورى عزل شد.

۲۸ ژوئن: ۷۲ مقام برجسته كشور در انفجار دفتر حزب جمهورى اسلامى در تهران شهيد شدند.
۲۴ ژوئيه: محمدعلى رجايى به رياست جمهورى انتخاب شد.
۲۹ژوئيه: بنى صدر به فرانسه فرار كرد.

۳۰ اوت: انفجار بمب، محمدعلى رجايى و جواد باهنر نخست وزير او را به شهادت رساند.
۲۹ سپتامبر: چهار تن از فرماندهان نظامى ايران در سقوط هواپيما كشته شدند.
اكتبر: آيت الله على خامنه اى به رياست جمهورى انتخاب شد و ميرحسين موسوى را به نخست وزيرى منصوب كرد.

۲۸ مارس ۱۹۸۲: ايران در شديدترين نبردهاى جنگ به پيروزيهاى با ارزشى دست‏يافت.
۲۴ مه: نيروهاى انقلابى وارد خرمشهر شدند. بيشتر قسمتهاى ايران كه در مراحل اوليه جنگ به تصرف عراق در آمده بود، بازپس گرفته شد.
۱۴ ژوئيه: امام خمينى در پيامى از مردم عراق خواست قيام كنند و صدام را سرنگون نمايند. نيروهاى ايران به عراق حمله كردند و تا حدود پانزده كيلومترى بصره پيش رفتند.

اول اكتبر: با شروع سومين سال جنگ، ايران حمله عليه عراق را آغاز مى كند.
۲ اكتبر: در يك انفجار تروريستى در تهران ۶۰ نفر كشته و ۷۰۰ نفر مجروح شدند.
۱۱ ژوئن: عملياتى براى آزادى قسمتهاى ديگرى از خاك ايران آغاز و ۵۰ هزار سرباز عراق به اسارت در آمدند

۲۲ ژوئيه: حمله ايران نيروهاى عراق را از حاج عمران در كردستان بيرون كرد.
آوريل ۱۹۸۴: انتخابات مجلس دوم انجام شد. حجت‏الاسلام هاشمى رفسنجانى ۵/۱ ميليون راى آورد.
۱۲ ژوئن: “پرز دكوئيار” دبيركل سازمان ملل از عراق خواست‏حمله به مناطق مسكونى ايران را قطع كند.
۱۸ مارس ۱۹۸۵: نيروهاى ايران در حمله اى در شمال بصره از خطوط نيروهاى عراقى گذشته و جاده بغداد را به خطر انداختند.

۱۴ اوت: آيت الله على خامنه اى براى بار دوم به رياست جمهورى انتخاب شد.
۱۹ فوريه ۱۹۸۶: نيروهاى ايران در يك حمله يازده روزه شبه جزيره فاو را گرفتند. عراق در اين حمله از گاز خردل استفاده كرد.
۲ ژوئيه: ايران شهر مرزى مهران را پس گرفت.
۴ نوامبر: رسوايى ايران گيت، معامله امريكا براى تبادل اسلحه در برابر آزادى گروگانه برملا شد.
۱۸ ژانويه ۱۹۸۷: نيروهاى ايران به بصره رسيدند.
۱۷ ژوئيه: سفارت فرانسه در تهران تعطيل شد.

۲۰ ژوئيه: شوراى امنيت‏سازمان ملل با قطعنامه ۵۹۸ خواهان آتش بس فورى شد اما ايران كه خواهان معرف عراق به عنوان متجاوز بود، آن را نپذيرفت.
۳۱ ژوئيه: بيش از ۴۰۰ زاير كه ۲۷۵ نفرشان ايرانى بودند، در مراسم حج‏به شهادت رسيدند.
۲۹ سپتامبر: به دنبال رهگيرى هليكوپترهاى امريكايى در تنگه هرمز و بازرسى كشتى ايران اجر; ايران كشتيهاى خود را در تنگه هرمز افزايش داد.
۱۸ اكتبر: چهار ناوشكن امريكايى دو سكوى نفتى ساحلى ايران را با شليك هزار گلوله به آتش كشيدند و خسارات سنگينى به آنها وارد كردند.
۲۸ فوريه ۱۹۸۸: جنگ شهرها با شليك ۱۳۵ موشك به تهران تشديد شد.

۱۷مارس: بمباران شيميايى عراق بيش از پنج هزار نفر را در حلبچه كشت و متجاوز از هشت هزار نفر ديگر را به شدت مجروح كرد.
۱۸آوريل: امريكا چند كشتى ايران را در خليج فارس غرق كرد، هليكوپترهاى توپدار امريكا در حمله عراق به فاو به كمك عراقيها رفتند.
۲ ژوئن: هاشمى رفسنجانى رئيس مجلس، كفيل فرماندهى نيروهاى مسلح شد.

۳ ژوئيه: ناو امريكايى به هواپيماى ايرباس مسافربرى ايران حمله كرد و ۲۹۰ سرنشين آن را به شهادت رساند.

۱۸ ژوئيه: ايران با بى ميلى قطعنامه ۵۹۸ را پذيرفت. امام خمينى گفت‏براى او اين تصميم كشنده تر از سركشيدن زهر است.
۲۰ اوت: آتش بس در جبهه ها و مذاكره بين ايران و عراق شروع شد. موسوى نخست وزير گفت درهاى ايران به روى بازرگانى و نفوذ غرب بسته خواهد ماند.
۱۵ فوريه ۱۹۸۹: امام خمينى اعلام كرد “سلمان رشدى” به خاطر كفرگويى در كتاب ” آيه‏هاى شيطانى” خود، بايد كشته شود.
۷ مارس: روابط ديپلماتيك انگليس و ايران قطع شد.
۱۹ مارس: رفسنجانى نامزد رياست جمهورى شد.
۲۴ آوريل: اعضاى كميته اصلاح قانون اساسى انتخاب شدند.
۲۳ مه: امام خمينى به علت‏خونريزى داخلى تحت عمل جراحى قرار گرفت.
۳ ژوئن: امام خمينى درگذشت.
مسلم مديا – چاپ لندن
امام خمينى از نگاه انديشمندان خارجى
رئيس جوامع اسلامى اسپانيا:
امام خمينى سبب حيات دوباره اسلام شدرئيس فدارسيون جوامع اسلامى اسپانيا با ستايش از شخصيت امام خمينى، از ايشان به عنوان عامل حيات دوباره اسلام در قرن حاضر ياد كرد.

دكتر «فرانسيسكو اسكودرو بداته‏»، رئيس فدراسيون جوامع اسلامى اسپانيا، در گفت و گو با ايرنا در مادريد گفت: چهره حيات بخش امام خمينى در جهان اسلام امرى غير قابل اغماض مى‏باشد و ايشان يكى از بزرگترين شخصيتهاى قرن حاضر محسوب مى‏شوند.
وى افزود: انقلاب اسلامى ايران به رهبرى امام خمينى سبب بروز تحولات و دگرگونيهاى عظيم در جهان اسلام شد و وى چهره جديدى از اسلام را ارائه كرد.
دكتر «بداته‏» يادآور شد: انقلاب ايران درس مبارزه عليه بى عدالتى و مقابله با حكومتهاى ديكتاتورى و غير انسانى را آموخت.

رئيس فدراسيون جوامع اسلامى اسپانيا با اشاره به اينكه امام خمينى با اتكاى به سلاح ايمان به خداوند يكتا در مبارزه با رژيم پرقدرت شاه در ايران، انقلاب اسلامى را به پيروزى رساند، گفت: زندگى ايشان الگوى مناسبى براى همه مسلمانان است.

دكتر «بداته‏» مى‏افزايد: دشمنان اسلام و مسلمانان با استفاده از رسانه‏هاى ارتباطى و تبليغاتى بر پيكر مسلمانان ضربه مى‏زنند و با انتشار اخبار نادرست و كذب و با بهره‏گيرى از حربه‏هاى نظامى و اقتصادى، كشورهاى اسلامى و مسلمانان را مورد حمله قرار مى‏دهند.
وى گفت: جهان اسلام در كنار سلاح ايمان، نيازمند سرمايه‏گذارى براى ايجاد يك تشكل خبرى و تبليغاتى متحد است.

رئيس فدارسيون جوامع اسلامى اسپانيا فقدان اتحاد و همبستگى ميان كشورهاى اسلامى و مسلمانان را عمده‏ترين عامل جدايى دانست و افزود: دنياى اسلام به اتحاد سياسى و اقتصادى نيز نيازمند مى‏باشد.

دكتر «فرانسيسكو اسكودرو بداته‏» در ميان مسلمانان اسپانيا به نام «عبدالسلام منصور» شناخته مى‏شود.
در حال حاضر بين ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار مسلمان در اسپانيا زندگى مى‏كنند و ۳۰۰ مسجد و يكصد مجمع اسلامى ثبت‏شده در وزارت دادگسترى در اين كشور وجود دارد.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى ، ۵/۷/۷۸
رئيس جامعه مسلمانان اسپانيا:
امام خمينى عامل بيدارى مسلمانان بودرئيس جامعه مسلمانان اسپانيا با تجليل از شخصيت‏حضرت امام خمينى، از ايشان به عنوان عامل بيدارى مسلمانان در جهان اسلام ياد كرد.
«رياج تاتارى‏» در گفت و گو با ايرنا در مادريد افزود: امام خمينى كه شخصيتى ممتاز و برجسته در جهان اسلام شناخته مى‏شود، موفق شد يك انقلاب مهم اسلامى را در ايران به پيروزى برساند.
وى گفت: پيروزى انقلاب اسلامى در ايران يك حركت‏بسيار مهم و با اهميت‏براى جهان اسلام به حساب مى‏آيد و سبب افتخار مسلمانان است.
رئيس جامعه مسلمانان اسپانيا با تمجيد از مواضع و سياستهاى رئيس جمهورى اسلامى ايران در قبال مسائل جهان گفت: تداوم اين اقدامات براى آينده ايران و جهان اسلام بسيار ارزنده و مفيد خواهد بود.

وى عدم همبستگى و اتحاد ميان مسلمانان را يكى از عمده‏ترين مشكلات در دنياى كنونى اسلام ذكر كرد و افزود: جهان اسلام و مسلمانان در حال گذراندن يك دوره بسيار حساس و دشوار مى‏باشند و نيازمند حركت‏به سوى اتحاد و انسجام هستند.
وى سازماندهى تبليغات براى مقابله با توطئه‏هاى دشمنان اسلام را در جهان اسلام ضرورى خواند و خواستار بهره‏گيرى سودمند از اين ابزار جهت موفقيت مسلمانان شد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،۶/۷/۷۸٫
يك شخصيت عراقى: نام امام خمينى با بيدارى اسلامى درهم آميخته است‏دبيركل اتحاديه اسلامى تركمنهاى عراق از نقش امام خمينى (ره) در بيدارى مسلمانان جهان ستايش كرد.

عباس البياتى درمصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: نام بنيانگذار جمهورى اسلامى با بيدارى اسلامى درهم آميخته، به طورى كه نام هر يك از آنها مكمل ديگرى شده است.

وى با اشاره به خواست جوامع اسلامى براى پيشرفت و تحول گفت: بعضى از اين جوامع در اين زمينه از روشهاى غربى الگو گرفتند كه با ارزشهاى اسلامى مغايرت داشت، اما امام خمينى الگويى را بوجود آورد كه توانست ارزشهاى اسلامى را با دستاوردهاى عصر كنونى سازگار سازد.
البياتى با اشاره به اينكه على رغم گذشت دو دهه از انقلاب اسلامى، هنوز ابعاد مختلف زندگى امام خمينى ناشناخته باقى مانده است، گفت: زندگى امام خمينى كتابى است كه صفحات كمى از آن ورق خورده است.

وى تاكيد كرد: اين كتاب براى فراگيرى اصول انقلاب و ارزشهاى والاى انسانى بايد همواره در اختيار مردم جهان و نسلهاى آينده باشد.
وى با اشاره به حمايت همه جانبه امام خمينى از مستضعفان جهان، بويژه آرمان فلسطين گفت: امام راحل چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامى، همواره از آرمان فلسطين حمايت مى‏كرد.

وى تاكيد كرد: آرمان فلسطين از اصول ثابت انقلاب اسلامى است و مردم فلسطين نيز جمهورى اسلامى ايران را پشتيبانى قوى براى خود مى‏دانند.
البياتى تاكيد كرد: مردم فلسطين به دليل حمايت جمهورى اسلامى ايران، همچنان به مبارزه خود عليه صهيونيستهاى اشغالگر ادامه مى‏دهند و فرزندان امام خمينى در جنوب لبنان همچنان صهيونيستها و مزدوران آنان را تعقيب مى‏كنند و اين منطقه را به جهنمى براى آنان تبديل كرده‏اند.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۰/۷/۷۸

مفتى سارايوو:
امام خمينى مسلمانان جهان را به هويت اصلى‏شان بازگرداندمفتى شهر سارايوو، مركز بوسنى هرزگوين، گفت: امام خمينى (ره) توانست‏با انقلاب اسلامى در ايران مسلمانان جهان را به اسلام و هويت اصلى شان بازگرداند.

«حسين افندى اسمائيچ‏» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در سارايوو با بيان اين مطلب افزود: انقلاب اسلامى ايران در زمانى به رهبرى امام خمينى (ره) شكل گرفت كه مسلمانان در اقصى نقاط دنيا، با غفلت، از اسلام فاصله گرفته بودند و اين انقلاب آنان را بيدار كرد.
مفتى سارايوو گفت: آنچه امام خمينى (ره) در ايران انجام داد، در قرن فعلى بى‏نظير بود و اين كار بزرگ مى‏تواند پيام و سرمشقى براى كسانى باشد كه خواستار دين اسلام هستند.

وى در پايان با اشاره به اينكه دشمنان مى‏كوشند با رواج فرهنگ مبتذل خود، مسلمانان را از اسلام دور كنند، گفت: اسلام بهترين راه حل مسائل دنياى امروز و فرداست، زيرا دينى است كه به همه نيازهاى جامعه بشرى پاسخ گفته است.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۵/۷/۷۸
يك مقام فلسطينى:

امام خمينى كرامت و عزت را به مسلمانان بازگرداند.
احمد جبرئيل، دبير كل جبهه خلق براى آزادى فلسطين، فرماندهى كل، گفت: امام خمينى (ره) با انقلاب اسلامى خود، روحيه انقلابى را به اسلام و عزت و كرامت را به مسلمانان بازگرداند.

جبرئيل در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: بنيانگذار جمهورى اسلامى، اسلام را از انزوا نجات داد. ديدگاه مرتجعانه نسبت‏به اين دين مبين را كه دشمنان در طول صدها سال ارائه كرده بودند، از ميان برد و مقوله دين افيون ملتها را منسوخ كرد و اسلام را در سطح بين المللى به عنوان يك نياز انسانى در زمينه‏هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، مادى و معنوى، مطرح كرد.

وى تاكيد كرد: امام خمينى (ره) توانست جهان اسلام را از خواب بيدار كرده، به مسلمانان حيات جديدى ببخشد.
وى افزود: امام راحل ثابت كرد كه اسلام قادر است ملتهاى مستضعف و محروم را آزاد كرده، آنان را در برابر كشورهاى استكبارى و طغيانگر به حركت درآورد.
احمد جبرئيل تصريح كرد، امام خمينى نشان داد كه اسلام در دوران كنونى يك عنصر اصلى در تحرك و مقابله مردمى با حكومتهاى ستمگر و فاسد است.
وى افزود: مسلمانان با الهام از انقلاب اسلامى و براى احقاق حق خود، در مناطق مختلف جهان، عليه حكومتهاى ستمگر شوريدند.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۲/۷/۷۸
مفتى قزاقستان:

امام خمينى به همه جهانيان تعلق داشت‏مفتى دينى قزاقستان با تجليل از شخصيت والاى امام خمينى (ره) گفت: ايشان نه به ايران و دنياى اسلام، بلكه به كليه جهان تعلق داشت.
«ردبيك قاژى نيسان باى اولى‏» در گفت و گويى با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى با اشاره به فقدان امام خمينى (ره) اظهار داشت: وقتى عالمى مى‏ميرد، در واقع جهانى مرده است.

وى افزود: من آثارى از امام خمينى (ره) رامطالعه و آن را بسيار بالا ارزيابى كرده‏ام. به همين دليل هم در كتاب خودم با نام «ان الدين عندالله اسلام‏»، بارها به فرمايشات ايشان استناد كرده‏ام.
مفتى قزاقستان، امام خمينى (ره) را يك چهره برجسته دينى و سياسى جهان دانست و گفت: دنيا به نيك از وى ياد كرده و خواهد كرد; زيرا او را نه تنها دنياى اسلام، بلكه تمام جهان مى‏شناسند. من نيز به عنوان يك انسان و روحانى دينى براى او ارزش و احترام فوق العاده قائلم.
وى يادآور شد: مؤمنان مانند قطعات يك ساختمان هستند كه همديگر را نگه مى‏دارند و امام خمينى يك چهره برجسته سياسى مذهبى تاريخ بود كه براى وحدت مسلمانان بسيار كوشيد.
مفتى قزاقستان يادآور شد، دنيا امام خمينى (ره) را مى‏شناسند و پيام وى به گورباچف كه فرمود كمونيست را بايد در موزه ديد، همچنان در گوشها طنين انداز است. او مبارزه با دين را شكست‏خورده دانست و اكنون نظاره‏گر عمق پيام او هستيم.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،۷/۷/۷۸
يك انديشمند تاجيك:
امام خمينى معادلات رايج غرب را درهم ريخت‏يك انديشمند مسلمان تاجيكى گفت: امام خمينى (ره) روش نوينى در نگرش به پديده‏هاى جهان مطرح كرد.
دكتر محمد تاجيك گفت: قبل از انقلاب اسلامى رويكرد انديشمندان ما براى تعريف كلمات ظريفى همچون آزادى، اخلاق و ورود به عرصه سياست، به سوى مكاتب فكرى سوسياليسم و ليبراليسم سوق مى‏كرد.

دكتر تاجيك افزود: امام خمينى (س) معادلات رايج غربى را بر هم ريخت و با استفاده از كلمات رقيق و لطيف منحصر به فرد، واژه‏هاى دور از ذهن را تعريف كرد و براى بيان ايده‏ها، آرزوها و حرفهاى ملتش، از فرهنگ ويژه خويش استفاده كرد.
اين انديشمند تاكيد كرد: امام با تعريف جديد از مقوله قدرت و تكيه بر چهره اخلاقى آن، موفق شد نيروهاى مردمى را جذب كند و با اين تعريف جديد، حكومت پهلوى را زير سؤال ببرد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۸/۷/۷۸
يك نويسنده روس:
امام خمينى همواره بر پيوند انسان و خدا تاكيد مى‏كرددبير فدارسيون روسيه گفت: امام خمينى (ره) برخلاف رهبران سياسى قرن حاضر كه هر يك داراى استعدادى خاص در يكى از زمينه‏هاى اقتصادى، سياسى، علمى، فرهنگى، دينى يا حقوقى بودند، توانايى سازماندهى امور در همه حوزه‏ها را داشت.
پروفسور «ميخاييل لمشف‏» افزود: امام خمينى (ره) سياست را بخش لاينفك دين مى‏دانست و با اراده دينى و الهى عليه ستمگران بپاخاست.
وى گفت: امام راحل در تمامى سطوح حيات اجتماعى و سياسى جامعه، اسلام را به عنوان عامل تعيين كننده در تحولات انقلابى و حمايت كننده ارزشهاى انسانى مطرح كرد.

وى بااشاره به اينكه امام كوشش فراوانى داشت تا از مدلهاى بيگانه دورى گزيند، افزود: امام همواره بر پيوند گسست ناپذير انسان و خدا تاكيد مى‏ورزيد. او جوانان را به عنوان منبع انرژى عقل و احساسات به اسلام راستين پيوند داد و آنان را از انحراف نجات بخشيد.
«ميخاييل لمشف‏» گفت: از بعد بين‏المللى، انديشه امام سراسر جهان اسلام را در برگرفت و با امريكا و اسرائيل به عنوان معضلات گريبانگير جهان اسلام به مبارزه برخاست و ثابت كرد كه انقلاب اسلامى با انقلابهاى مادى روسيه و فرانسه متفاوت است.
وى تاكيد كرد: امام خمينى (ره) با پيروى از تعاليم و ارزشهاى جاودانه اسلامى، برابرى تمام انسانها را بدون وابستگى به موقعيت اجتماعى‏شان در نظر گرفت و صلح و برابرى و رفاه مردم را هدف خود ساخت.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۸/۷/۱۸

مفتى كرواسى:
امام خمينى بزرگترين اصلاح‏گر قرن بودمفتى كرواسى از امام خمينى (ره) به عنوان بزرگترين اصلاح‏گر قرن اخير در جهان اسلام و حتى جوامع آزاديخواه ياد كرد.
«شفكو عمر بشيچ‏» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در سارايوو گفت: امام خمينى (ره) در دنياى اسلام و در كل جهان از احترام والايى برخوردار هستند و انديشه و تفكر ايشان، نه تنها باعث‏بيدارى پيروان دين اسلام شد، بلكه پيروان ساير اديان را به تفكر در مورد نقش ارزنده دين در جامعه واداشت.

وى افزود: انقلاب امام خمينى (ره) در زمانى از تاريخ به وقوع پيوست كه تفكر عدم كارايى دين در جامعه حاكم بود، اما انقلاب اسلامى ايران خط بطلان بر آن كشيد و كارآمدتر از گذشته مى‏شود.

مفتى كرواسى در پايان اظهار داشت: با گذشت چند سال از رحلت امام خمينى(ره)، ما شاهد هستيم كه افكار و انديشه‏هاى ايشان در جهان طرفداران فراوانى دارد و بايد همه اديان الهى، قدردان بزرگترين اصلاح‏گر قرن بيستم، يعنى امام خمينى (ره) باشند.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۱/۷/۷۸

مفتى اعظم مسلمانان روسيه: انديشه‏هاى امام خمينى بزرگترين تحول را در جهان اسلام بوجود آورد.
راويل عين الدين، مفتى اعظم مسلمانان روسيه و امام جمعه مسكو گفت: تفكرات و انديشه‏هاى امام خمينى (ره) بزرگترين تحول را در جهان اسلام بوجود آورده است. امام با افكار و انديشه‏هاى خود به ما هشدار داد كه هر نظامى بدون اتكا به معنويت، محكوم به فنا است.
راويل عين الدين در گفت و گو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى، از امام خمينى‏«ره‏» با عنوان فقيهى بزرگ ياد كرد كه تمام زندگى خود را وقف عظمت و اعتلاى اسلام كرد.

به گفته امام جمعه مسكو، نام، آثار و افكار امام براى مسلمانان جهان و از جمله مسلمانان روسيه الهام بخش بوده و همچنان در طول تاريخ راهگشاى مسلمانان خواهد بود. وى با تاكيد بر تدوين آثار امام گفت: هر قدر از آثار ايشان منتشر شود، باز هم نمى‏توانند ترجمان خدمت آن فقيه بزرگ به عالم اسلام و مسلمانان جهان باشد.

مفتى اعظم روسيه، امام خمينى «ره‏» را منادى آزادى و رهايى مسلمانان از قيد استكبار دانست كه تمام مسلمانان را در مسير اسلام واقعى رهنمون گرديد.
وى گفت: با قيام امام، بتهاى استكبار و غرب‏گرايى كه امنيت اجتماعى و اقتصادى ملتها را از بين مى‏برد و فساد را تبليغ مى‏كند، شكسته شد.
راويل عين الدين پيام امام به ميخائل گورباچف، آخرين رئيس جمهورى شوروى را توصيه و تذكراتى پيامبر گونه ناميد كه در آن، به روشنى، همه مسائل پيش بينى و راه حل آن ارائه شده بود.

به گفته راويل عين الدين، امام در اين پيام خود، در مورد افتادن در دوزخ سرمايه‏دارى و غرب‏گرايى پس از خروج از برزخ كمونيسم نيز هشدار داد.
وى گفت: مسلمانان روسيه هميشه نام امام خمينى‏«ره‏» و آثار و انديشه‏هاى آن مرد بزرگ تاريخ را گرامى مى‏دارند، زيرا معتقدند كه اين افكار و انديشه‏ها، احياى اسلام را در پى داشت و ارزشهاى عالى اسلامى را رونق بخشيد.

منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۱/۷/۷۸
امام جماعت‏بزرگترين مسجد مادريد:

امام خمينى هدايت كننده و روشنگر جامعه بودامام جماعت‏بزرگترين مسجد مسلمانان در مادريد، پايتخت اسپانيا، تلاشها و مجاهدتهاى امام خمينى (ره) را براى سربلندى اسلام و عزت مسلمان در جهان ستود.

«شيخ منيرالمصرى‏»، امام جماعت مسجد مادريد، به خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در اين شهر گفت: امام خمينى شخصيتى نادر در دنياى اسلام است كه از توانمندى و قابليتهاى فراوانى براى هدايت و روشنگرى برخوردار بوده است.
وى افزود: امام خمينى(ره) توانست احساسات مذهبى و اعتقادى را گسترش و تقويت‏بخشد و اقدامات و تلاشهاى ايشان، ثابت كرد كه تنها همين عامل مى‏تواند در افراد تغيير بوجود آورد.

خطيب بزرگترين مسجد مسلمانان در مادريد با تمجيد از سياستهاى دولت ايران گفت: موقعيت فعلى ايران در صحنه‏هاى بين‏المللى از استحكام بيشترى برخوردار شده است و موضع اين كشور در قبال بحرانهاى مختلف در نقاط مختلف جهان قابل تحسين است.
شيخ منيرالمصرى با اشاره به اينكه تفرقه و فقدان اتحاد باعث جدايى مسلمانان و كشورهاى اسلامى مى‏شود، گفت: پرهيز از اختلافات و تقويت همبستگى، ابزارى مهم براى رسيدن به هدف مشترك مى‏باشد و دنياى اسلام در مقطع كنونى براى مقابله با دشمنان، به يگانگى و اتحاد نيازمند است.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۴/۷/۷۸

حماس: امام خمينى به ملتهاى مسلمان اعتماد به نفس دادجنبش مقاومت اسلامى فلسطين «حماس‏» از شخصيت امام خمينى و نقش بزرگ و برجسته معظم له در بيدارى مسلمانان جهان ستايش كرد.

عمادالعلمى، عضو دفتر سياسى و نماينده جنبش حماس در سوريه، در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: انقلاب اسلامى به رهبرى امام راحل توانست‏به ملتهاى عرب و اسلامى اعتماد به نفس بدهد.

عمادالعلمى تصريح كرد، به بركت پيروزى انقلاب اسلامى ايران، روحيه انقلابى در ميان مسلمانان همچنان پابرجاست و على‏رغم مدت طولانى كه از پيروزى انقلاب اسلامى مى‏گذارد، اين روحيه در ميان امت رسوخ پيدا كرده است.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۲/۷/۷۸
يك اديب آذربايجانى:

امام خمينى برترين شخصيت قرن بيستم ميلادى است‏«اسرافيل اسرافيل اف‏»، رئيس موزه ادبيات نظامى گنجوى جمهورى آذربايجان، گفت: امام خمينى (ره) برترين شخصيت در ميان شخصيتهاى جهانى در قرن بيستم ميلادى بود.
اين اديب آذربايجانى به خبرگزارى جمهورى اسلامى در باكو گفت: امام خمينى به عنوان يك شخصيت‏برجسته جهانى نه تنها براى جمهورى اسلامى ايران، بلكه براى جهان و جهانيان مطرح بوده است.

«اسرافيل اف‏» همچنين اظهار داشت: در حالى كه انقلاب اسلامى ايران بيستمين بهار عمر خود را سپرى مى‏كند، اما ايده‏ها و اهداف بنيانگذار جمهورى اسلامى در تمام زواياى اين انقلاب به وضوح قابل مشاهده و درك است.

رئيس موزه ادبيات نظامى گنجوى جمهورى آذربايجان افزود: بدون شك، بنيانگذار انقلاب اسلامى با حركت توفنده خود يك حادثه تاريخى و بسيار بزرگ را براى قرن بيستم رقم زد و اين انقلاب اكنون فراتر از مرزهاى ايران به عاملى در جهت‏به حركت در آوردن نهضتهاى آزادى بخش تبديل شده است.
وى افزود: اگر به تحولات اخير در منطقه و از جمله به قفقاز توجه گردد، متوجه اثرات انقلاب اسلامى خواهيم شد.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۴/۷/۷۸

يك انديشمند آذربايجانى: امام خمينى دانشمندى منحصر به فرد بودرئيس مركز تحقيقات اسلامى جمهورى آذربايجان از امام خمينى (ره) به عنوان نظريه‏پرداز و دانشمندى منحصر به فرد در جهان ياد كرد.

پروفسور «رفيق على اف‏» به خبرگزارى جمهورى اسلامى گفت: امام خمينى (ره) با رهبرى حكيمانه خود و با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، برخلاف ادعاى برخى مدعيانى كه دين را عاملى مخرب قلمداد مى‏كردند، نشان داد كه اسلام يك دين سازنده و يك ايدئولوژى مبلغ ارزشهاى اخلاقى، صلح و عدالت است.
رئيس مركز تحقيقات اسلامى جمهورى آذربايجان گفت: بعد از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و استقرار نظام جمهورى اسلامى در اين كشور، كشورهاى

همسايه و از جمله جمهورى آذربايجان، قفقاز شمالى و آسياى ميانه نيز از بركات اين انقلاب بهره‏مند شدند.
وى افزود: انقلاب اسلامى بزودى اثرات خود را در ميان كشورهاى جهان نشان داد و شرايط مساعدى را براى بيدارى ملتها فراهم ساخت.
پروفسور «رفيق على اف‏» گفت: امام خمينى(ره) يكى از شخصيتهاى بزرگ جهان اسلام در ۲۰۰ سال اخير است كه به عنوان انديشمند، سياستمدار، عالم و نظريه‏پرداز بزرگ، برنامه انقلاب اسلامى را آماده و آن را با خروش ملت ايران جايگزين نظام شاهنشاهى در اين كشور كرد.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۲/۷/۷۸

نلسون ماندلا:
امام خمينى(ره) رهبرى منحصر به فرد بودنلسون ماندلا از هجرت امام خمينى (ره) از پاريس به تهران، به عنوان واقعه‏اى بزرگ ياد كرد و گفت: رهبرى منحصر به فرد امام بود كه توانست‏با دست‏خالى، انقلاب اسلامى ايران را به پيروزى برساند.
رئيس جمهورى سابق آفريقاى جنوبى ضمن تمجيد از شخصيت استثنايى امام خمينى تاكيد نمود. «من با دقت آن روزهاى حساس را دنبال مى‏كردم‏».
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى،۶/۷/۷۸

يك شخصيت فلسطينى:
امام خمينى به جهان اسلام هويت تازه‏اى بخشيدحسن الباش، انديشمند معروف فلسطينى و عضو برجسته جنبش جهاد اسلامى فلسطين، گفت: امام خمينى(ره) با انقلاب خود ثابت كرد كه اسلام يك قدرت حقيقى است كه توانست‏به مسلمانان عزت بخشد.
حسن الباش در مصاحبه با خبرگزارى جمهورى اسلامى افزود: جهان اسلام قبل از سال‏۱۹۷۹ از فقدان هويت رنج مى‏برد، اما امام خمينى با انقلاب خود توانست تغييرات بزرگى را در مردم و هويت و شخصيت آنان ايجاد كند، به طورى كه مسلمانان هم اكنون با افتخار به مسلمان بودن خود مى‏بالند.
وى تصريح كرد، بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، ملتهاى زيادى، از جمله مردم فلسطين، الجزاير، كشورهاى آسياى ميانه و جنوب شرق آسيا، تحت تاثير انديشه‏هاى امام خمينى قرار گرفتند.
منبع: روزنامه جمهورى اسلامى، ۱۰/۷/۷۸

يك مقام مالزى:
امام خمينى مروج اخلاق و معنويت در دنياى ماديگراى معاصر بوددكتر «چاندرا مظفر»، معاون حزب عدالت ملى مالزى گفت: امام خمينى در جامعه‏اى كه مادى‏گرايى بخشى جدا نشدنى از آن بود، چهره ارزشهاى معنوى و اخلاقى را نمايان ساخت.