مقدمه و تاريخچه شركت سابين خودرو

اين شركت در سال ۱۳۸۱ تحت اسم شركت نوسازان قواي محركه كه وابسته به شركت جيالينگ چين بود اغاز بكار كرد و با توجه با بازاريابي هاي انجام گرفته نشان مي داد كه رونق اقتصادي چشمگيري در كشور ايجاد نموده است و سهامداران شركت مابين خودرو به منظور پاسخگوئي به تقاضاي كثيري از مشتريان كه نوعي پيش دريافت درآمد براي شركت بدهي ايجاد كرده بود به فكر گسترش و ايجاد فاز دوم شركت سابين خودرو گرديد اين شركت در بدو تأسيس تا سال ۱۳۸۴ به دليل عدم اشباع بازار سود قابل توجهي عابد شركت سابين

خودرو مي گرديد زيرا كه قطعات اين شركت «SKD وIKD » بصورت ثبت سفارش به دليل ارزان بودن و كيفيت بسيار مطلوب و از همه مهمتر اينكه قيمت تمام شده آن محصولات بسيار كم بود از كشور چين، وارد مي شد و توليد و مونتاژ از اين محصول روزانه ۹۰ دستگاه موتور سيكلت با نام هاي «سابين و شوباد» روزانه وارد بازار و در دست مشتريان قرار مي گرفت و حتي صادرات اين محصول به كشورهاي همجوار از جمله عراق، افغانستان، اوگاندا صورت مي گرفت و از سال ۱۳۸۴ به دليل ايجاد كارگاههاي غيراصولي و عدم اخذ مجوز از سازمانهاي ذيربط از يك طرف و از طرف ديگر چون در زمان جنگ آمريكا با عراق صادرات براي اين كشور انجام مي گرفت به دليل جنگ تمام قطعات و محصولات اين شركت بطور كلي در زمان جنگ از بين

رفت و به طور كلي بازار اشباع و تخريب گرديد و باعث ركود اقتصادي شد و مؤسس و سهامداران شركت به اين فكر افتادند كه نه تنها شركت سوددهي كافي ندارد بلكه باعث كاهش سرمايه و موجود نقدي شركت خواهد شد در نتيجه تصميم گرفتند كه عمده قطعات يدكي و پلاستيكي اين محصول در داخل شركت با ايجاد سالن هاي بزرگ انجام دهند و از سازمان

صنايع و معادن استان زنجان نيز حمايت هاي بسياري در اين زمينه صورت مي گرفت و چون شركت به متخصصين حرفه اي نياز داشت و چون كار تخصصي بود هيچ يك از افراد واجد شرايط حاضر نمي شدند در شركت انجام فعاليت كنند و چون از متخصصين كشورهاي چين نيز دعوت بعمل آمده بود آنها حاضر بودند كه دستگاههاي اين شركت را خودشان وصل كنند و راه اندازي يك ماهه اين دستگاهها را خودشان تقبل نمايند.ولي در عوض با يك حقوق و مزاياي بيشتري حاضر به همكاري با شركت سابين خودرو بودند و مديرعامل شركت سابين خودرو

وقتي با اين مشكلات روبه رو شد از راه اندازي اين دستگاهها منصرف شد و اين امر باعث شد كه هر سال از سود شركت كاهش يابد و شركت دچار ركود اقتصادي گردد%

«اساسنامه»
به موجب مادة ۸ قانون اصلاحي، اساسنامه شركت بايد داراي موارد ذيل باشد:
۱- نام شركت« شركت سهامي سابين خودرو»
۲- موضوع شركت: توليد و مونتاژ موتورسيكلت و قطعات پلاستيكي
۳- مركز اصلي شركت: آزاد راه قزوين – زنجان – جنب هتل غزال
۴- مبلغ سرمايه شركت: ۰۰۰/۵۰۰/۶۰

۵- تعداد سهام با نام: ۳۵ سهم از يكصد سهم بنام ايران رحمانيان
۶- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
۷- تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم: تماماً به حساب بانكي شماره ۱۳۷۴ نزد بانك ملي واريز گردد و فيش واريزي ضميمه مدارك گرديد.
۸- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار: كيهان

۹- طريقه شور و اخذ رأي: هر كس به تعداد سهامي كه در شركت سهيم است حق رأي دارد.آقاي اميرحسين پژوهي ۳۵ رأي – هوشنگ پژوهي: ۳۵ رأي – ايران رحمانيان ۳۰ رأي حق رأي دادن خواهد داشت.

۱۰- قيد اينكه شركت تك بازرس خواهد داشت: يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل
۱۱- نحوه انحلال شركت: ۱- با توافق طرفين، ۲- در صورت ورشكسته شدن شركت، ۳- در صورت فوت، مهجور هر يك از شركا، ۴- در صورت حكم قطعي از دادگاه
۱۲- نحوة تقسيم سود: به نسبت سهمم اشركه كه هر شريك : اميرحسين پژوهي۳۵% ، سود هوشنگ پژوهي۳۵%، سود ايران رحمانيان ۳۰% سود سهم خواهد داشت.
۱۳- طريقه تبديل سهام با نام سهام بي نام و بالعكس: تبديل سهام بي نام به با نام: با يك مراتب در روزنامه كيهان كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي گردد سه نوبت هر يك به فاصله پنج روز منتشر گردد و مهلت آن كمتر از ششماه از تاريخ اولين نشر آگهي نباشد به صاحبان سهام داده مي شود.تبديل سهام با نام به بي نام: بايد در مراتب در روزنامه كيهان كه اگهي هاي شركت در آن منتشر مي شود يك نوبيت آگهي كيهان منتشر شود و مهلتي كمتر از دو ماه نباشد.

۱۴- تكاليف و وظايف مديران: قانون براي هر يك از مديران و هيئت مديره تكاليف و وظايفي كه مقرر نموده كه به شرح ذيل مي باشد:
۱- مديران پس از انتخاب شدن بايد قبولي خود را اعلام كنند.

۲- هيئت مديره بايد لااقل هر شش ماه يكبار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را منظم كرده و به بازرسان شركت جهت بررسي تحويل دهد.
۳- اعضاء هيئت مديره و مديرعامل نمي تواند بدون اجازة هيت مديره در معادلاتي كه با شركت و يا به حساب شركت مي شود طرف معادله واقع يا سهيم شوند و در صورت اجازه هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از اين اجازه مطلع و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي بدهد(ماده ۱۲۹)

۴- در صورتي كه معادلات مزبور بدون اجازة هيئت مديره انجام گيرد و مجمع عمومي آنرا تصويب نكند اين معادلات قابل ابطال خواهد بود.
۵- مديرعامل شركت و اعضاء هيئت مديره و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادران و خواهران آنان حق ندارند هيچ گونه وام با اعتبار از شركت تحصيل كنند.
۶- مديران و مديرعامل نمي توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند»طبق ماده ۱۳۳»

۷- اعضاء موظف هيئت مديره يعني مديراني كه تمام وقت در شركت كار نمي كنند و حضور آنان فقط براي شركت در جلسات هيئت مديره است حق ندارند بطور مستمر يا غيرمستمر بابت حقوق يا پاداش يا حق الزحمه وجهي دريافت كنند بلكه به اين قبيل مديران غير موظف با تصويب مجمع عمومي بابت حق حضور در جلسات هيئت مديره مبلغي مي توان پرداخت«طبق ماده ۳۱۴»

۸- چگونگي دعوت مجمع عمومي شركت: دعوت مجمع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كيهان كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كيهان را كه هرگونه دعوت و اطلاعيه اي بعدي براي سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي ساليانه بعد در آن منتشر شود.اين تصميم بايد در روزنامه كيهان كه تاريخ چنين تصميمي جهت نشر دعوت نامه و اطلاعيه هاي مربوط به شركت سابين خودرو كه قبلاً تعيين شده است منتشر نمايند.«طبق ماده ۹۷».

تجزيه و تحليل پروژه «شركت سابين خودرو»
طبق بررسي ها و شواهدات بعمل آمده از شركت مذكور نشان مي دهد كه اين شركت از سوددهي بالائي برخوردار بوده است و حدود ۵۰ نفر نيز پرسنل در اين شركت به توليد و مونتاژ قطعات موتور سيكلت اشتغال داشته اند كه اين امر باعث مي شود تا حدودي از بيكاران كشور ما كاسته شود و ما در كشور تا حدودي مشكل بيكاري نداشته باشيم- طرف دوم قضيه : چون اين شركت جهت گسترش شركت و ايجاد فاز دوم شركت به سازمان مربوطه ابلاغ مي شد آنها نيز با كمال ميل آنرا مي پذيرفتند كه اين امر باعث شده بود كه از شركت از نظر اقتصادي خيلي شركت مهم و مطلوب در جامعه ظاهر شود و در جامعه بازاري ايجاد كرده بود كه قدرت رقابت با قطعات يدكي خارجي را داشت و چون محصولات اين كشور استاندارد بود بسياري از نمايندگي ها به اين شركت روي آوردند و باعث گرديد كه تا حدود زيادي از محصولات شركت ها ميزان توليدات خود را كاهش دهند و اين امر باعث شد كه توليدات اين

شركت روز به روز افزايش پيدا كند و سود قابل توجهي عايد شركت سابين خودرو گردد ولي اما چه چيزي باعث گرديد كه اين شركت با اين همه سوددهي و شهرتي كه پيدا كرده بود دچار ركود اقتصادي شد؟۱- ايجاد كارگاههاي غير اصولي و عدم اخذ مجوز از سازمان هاي زيربط باعث شد كه در سطح جامعه افراد سياست مدار فعاليت خود را آغاز كنند و محصولات خود را با نام ساوين خودرو به بازار ارائه دهند و باعث شوند كحه تا حدودي از ميزان توليدات اين شركت كاسته شود و افراد سودجو توانستند از نام