نقش بسيج سازندگي در غني سازي اوقات فراغت

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه
نقش بسيج سازندگي در غني سازي اوقات فراغت
نتيجه گيري

مقدمه
غني سازي اوقات فراغت تنها به گروه از افراد جامعه مربوط نمي شود. براي اينكه افراد ديگري در جامعه هستند كه نياز به برنامه ريزي در جهت غني سازي اوقات فراغت دارند ، در صورتي كه با برنامه ريزي دقيق و منطقي به اجرا گذاشته شود مي تواند به نتايج پر بار و آتيه داري برسد و افراد شركت كننده طالب خواهند بود ، برنامه هاي ارائه شده را به افراد ديگر انتقال داده ، تا مشتاق به شركت در برنامه هاي بسسيج سازندگي بشوند. اگر برنامه هاي بسيج سازندگي هدف دار باشد ، افراد بيشتري خواهان شركت در كلاس ها خواهند بود.

نقش بسيج سازندگي در غني سازي اوقات فراغت :
بسيج سازندگي مي تواند نقش هاي متفاوتي در غني سازي اوقات فراغت داشته باشد ، چرا كه ايده ها ، عقايد ، غلط و نادرست افكار پليد ، حركت در مسيرهاي غير اصولي و غير اخلاقي ، مقيد نبودن به اصول و رفتارهاي شخصي ، خانوادگي و اجتماعي و .. ريشه در اوقات فراغت داشته و دارند. همانطور كه بر اين باور هستيم ام الفساد همه ي كارهاي زشت و ناپسند در جامعه بيكاري است. مقدمه ي اين اعمال نيز اوقات فراغت در دوران نوجواني و جواني است و اگر كنترل لازم انجام نشود عاقبت خوب و خوشي به دنبال نخواهد داشت. انسان هايي كه به هر نحو در دام افراد لاابالي گرفتار مي شوند ، با اين وضعيت نقش

بسيج سازندگي در غني سازي اوقات فراغت حتي در دوران كودكي انسان نمود پيدا مي كند. دانش آموز در دوره ي ابتدايي يادگيري از حروف الفبا شروع شده و يادگيري هاي جزئي ديگر به دوره ي راهنمايي تحصيلي ارتقاء پيدا مي كند و بعد از آن طي دوره هاي دبيرستاني و بالاتر …
تا برنامه هاي اشتغال و خدمت به جامعه و در آمد شخصي منتهي مي شود.

برنامه هاي اوقات فراغت نيز مقطعي بوده و پايه اي اجراء شود به نحوي كه شركت كنندگان در سال بعد در دوره اي ديگر و مقطعي ديگر با مطالب جديد به يادگيري ادامه بدهند يعني استمرار داشته باشند.
مدون بودن برنامه يكي ديگر از نقش هاي بسيج سازندگي در غني سازي اوقات فراغت مي باشد. در دوره اي كه ما زندگي مي كنيم دوره رايانه و بالاتر از آن مي باشد و به نسبت سال هاي گذشته علم و تكنولوژي پيشرفت بسيار زيادي كرده است و برنامه هاي بسيج سازندگي متنوع و زياد است ، برنامه ها را مي توان بصورت زنجير وتر ادامه داد طوري كه با ايجاد انگيزه و ميل و رغبت در ياد گيرنده بوجود آمده و جذب برنامه هاي اوقات فراغت بشوند.

طبيعي است كه ارائه برنامه به اين صورت باعث جذب افراد بيشتري بوده و به نوعي در جامعه خانواده ها نيز در آرامش خواهند بود. نحوه ي اجراي برنامه نيز مهم است و تعداد افراد شركت كننده نيز مهم مي باشد با توجه به كثرت افراد و تنوع در گروه باعث غني سازي در اوقات فراغت بوده و كلاس هاي پر باري به دنبال خواهد داشت طوري رقابت ها بالاتر رفته و در يادگيري مطالب از همديگر سبقت خواهند گرفت. نكته ي بسيار مهمي كه وجود دارد كلاس هاي اوقات

فراغت بسيج بايد طوري برنامه ريزي شود كه زمينه اي باشد براي ادامه تحصيل بهتر و همينطور اميدواري براي آينده باشد كه بدانند زمينه ي اشتغال فراهم خواهد شد و تا به دنبال كارهاي ناشايست نبوده و دوري از همنشيني با افراد لاابالي و مضر جامعه داشته باشد.

اعمال رتبه بندي در برنامه هاي غني سازي اوقات فراغت بسيار اهميت است به اين صورت كه اجراي برنامه ها در سطح مدارس محل تحصيل و سكونت ، در مراحل بعدي در استان محل سكونت و تحصيل تا اينكه آخرين مراحل در سطح كشوري اجرا شود و جوايزي در نظر گرفته شود از جمله سفرهاي سياحتي و زيارتي و … .

از برنامه هاي ديگري كه مي تواند در اوقات فراغت نقش بسزايي داشته باشد شناخته شدن استعداد و نوآوري افراد شركت كننده در كلاس ها است. در صورتي كه استعداد و نوآوري افراد شركت كننده شناسايي شود و در مسيرهاي اصولي و منطقي بكار برده شود مي تواند در آينده هم به سود جامعه بوده و خودشان نيز صاحب شغل و درآمد بشوند و معلوم است با انجام اين روش استعداد و علاقه ي افراد شناسايي شده و بسياري از مشكلات اشتغال و تحصيل حل شده و افرادي كه در هر زمينه كارايي داشته باشند مي توانند به تحصيل و اشتغال بپردازند.

نتيجه گيري :
غني سازي اوقات فراغت نقش زيادي در جلوگيري از آلوده شدن نوجوانان و جوانان دارد به شرطي كه از مراحل ابتدايي تا حد امكان از كلاس هاي چهارم به اجرا گذاشته شود در دوره اي كه در حال امرار معاش و زندگي روزانه هستيم خطرات زيادي نوجوانان و جوانان را تهديد مي كند مانند آلوده شدن به انواع مواد مخدر ، انحراف اخلاقي ، بوجود آمدن ارازل و اباش در هر نقطه از شهرهاي كوچك و بزرگ و فرار از خانه و بوجود آمدن انسان هاي فراري و انواع مشكلاتي ديگر كه

گريبانگير جوانان مي باشد وظايف بسيج سازندگي را بيشتر و پر محتوا تر مي كند. بهتر است برنامه به صورتي طرح شود در قالب پنج ساله يا هشت ساله باشد كه نوجوانان و جوانان شركت كننده به مشاغل و حرفه هايي دسترسي پيدا كرده و كساني كه استعداد و با علاقه ي بيشتري به تحصيل دارند به ادامه ي

تحصيل پرداخته و بتوانند در جايگاه بالاتري در جامعه مشغول به اشتغال بوده و كساني كه نمي توانند به تحصيل در مراحل بالاتر بپردازند زمينه اي فراهم شود كه بعد از اتمام تحصيلات حداقل دوره دبيرستان با توجه به استفاده از كلاس هاي اوقات فراغت به مداركي دسترسي پيدا كنند كه با آن زمينه ي اشتغال آن ها فراهم شود.

نتايج كلي اين است كه باالطاف خداوند مهربان و با مديريت دلسوزان اين كشور پهناور روزي برسد كه كسي نگران تحصيل و اشتغال نبوده و هر كسي به اندازه ي توانايي و استعداد و علاقه ي خود در آينده به يك شغلي دسترسي پيدا كند. به اميد آن روز