پروژه حراجي الکترونيکي تحت وب

توضيحات عمومي پروژه:
اين پروژه در مورد طراحي يک سيستم حراجي الکترونيکي تحت وب است که با برنامه ASP.NET نوشته شده است و به وسيله اين برنامه افراد مي توانند اجناس مورد علاقه خود را انتخاب و در حراجي شرکت کنند.اين برنامه شامل ۴ قسمت مي باشد که به طور مختصر هر کدام را توضيح مي دهيم:در قسمت اول ثبت نام مشتري است که افراد وارد آن شده و ثبت نام مي کنند و به عنوان عضوي از سايت محصوب مي شوند.در قسمت دوم ثبت نام اجناس مربوط به مدير

سايت (کسي که اجناس را به حراج مي گذارد) است که در آن نام کالا و قيمت و مهلت به حراج گذاشتن اجناس را وارد مي کند.در قسمت سوم مربوط به جستجوي اجناس مي باشد که افراد مي توانند اجناسي را که مي خواهند را در حراجي وجود دارد يا خير.در قسمت چهارم در خواست جنس که هر شخص مي تواند اجناس خود را انتخاب کند و قيمت پيشنهادي خود را بدهد و بعد از به اتمام رسيدن حراجي برنده شده است يا خير.

فهرست مطالب:

مقدمه
امروزه با توسعه تکلوژی و فنون در بسياري از امور زندگي استفاده از رايانه در اين امور امري لازم و بديعي مي نمايد.در همه ادارات و موسسات رايانه يک وسيله اي مي باشد که با توجه به سرعت و دقت ديگري موجودي لوکس و تزئيني نيست و يک وسيله کاربردي و در بسياري از امور يک وسيله واجب مي باشد و در

گوشه و گوشه زندگي امروزي نقش ايفاء مي کند.در موسسات فرهنگي واقتصادي و تجاري و خدماتي کامپيوتر را نقش آفرين مي بينيم و به همين منظور من بر آن شدم برنامه اي بنويسم و يک سايت را طراحي کنم که در بازار روز امروزه مورده استفاده قرار گرفته و با توجه به نياز روز افزون امروز جامعه مفيد خواهد بود و اميدوارم مورد توجه استاد گرامي قرار گيرد.

فصل اول
تجارت الکترونيکي

کسب و کار الکترونيک ; يک الزام جهاني
مقدمه
کسب و کار الکترونيک به عنوان يکي از مجموعه هاي فناوري و اطلاعات در دهه گذشته رشد بالاي را تجربه کرده است.به طوري که رويداد سياست اکثر موسسات تجاري در پذيرش و به کار گيري کسب و کارالکترونيک در جهت ورود به بازارهاي جهاني و جذب مشتريان جديد موثر و کارا الکترونيک در فعاليت هاي تجاري نيازمند توجه به يک سري عوامل درونزا و برونزاي تاثير گذار بر آن است.به طوري که توجه بنگاهاي تجاري به اين عوامل و برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از فناوري کسب و کار الکترونيک ضمن آنکه موفقيت بهر برداري از آن را تضمين خواهدکرد،زمينه رشد بانگاهاي استفاده کننده را نيز فراهم مي کند. بنابر اين،در اين مقاله ابتدا تعاريف ،انواع ،شيو ها،مزايا و معايب اسفاده از کسب و کار الکترونيک بيان مي شود.در قسمت دوم چار چوب تحليلي که در آن استفاده از کسب و کار الکترونيک منتهي به افزايش انگيزه صادراتي مي شود،تشريح مي گردد.

کسب وکار الکترونيک:
کسب و کار الکترونيک تعاريف متعددي دارد که در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:
کسب و کار الکترونيک وسيله اي که مسير رسيدن بنگاها به بازارها را هموار مي سازد.مسيري که مشتريان در آنجا اقدام به خريد کالا و خدمات مي کنند.
کسب و کار الکترونيک وسيله اي که به استفاده کنندگان آن امکان رسيدن به مشتريان موثر و کار آمدي را فراهم مي سازد.
کسب و کار الکترونيک توانايي هدايت تجارت از طريق شبکه هاي الکترونيک نظير اينترنت و شبکه هاي جهاني است .
تجارت الکترونيک:

بر اساس تعريف دفتر توسعه جامعه اروپا( (OECDبه طور کلي تجارت الکترونيک،معاملت رادرارتياط با فعاليت هاي تجاري افراد و سازمان ها شکل مي دهد.اين فعاليت ها بر اساس پردازش و انتقال اطلاعات ديجيتالي (متن،صداو تصاوير)مبتني هستند.
تجارت الکترونيک،به مجموعه فعاليت هاي اطلاق مي گردد که مستقيما به وسيله ارتباطات الکترونيکي شبکه اي پشتيباني مي شود.
تفاوت کسب و کار الکترونيک و تجارت الکترونيک:

کسب و کار الکترونيک به مفهوم کلي شامل به کار گيري فناوري هاي جديد براي برقراري ارتباطات زنجيره اي بين سازندگان،فروشندگان،عرضه کنندگان،و به طور کلي ارائه دهندگان کالا و خدمات از يک سوء و خريدار و مصرف کننده و يا به طور کلي مشتري از سوي ديگر است و نتيجه آن اتخاذ تصميم هاي بهتر،بهينه

سازي کالا و خدمات،کاهش هزينه ها و گشودن کانال هاي جديد است.ولي تجارت الکترونيک به هر شکلي از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق ميشود که در آن طرفين،بيشتر از طريق الکترونيکي با يکديگر در تماس هستند تا از طريق نقل و انتقالات فيزيکي به عبارت ديگر،تجارت الکترونيک زير بخشي از کسب و کار الکترونيک در سازمان هااست،زيرا در کسب و کار الکترونيک،شکل الکترونيک کليه فرآيندهاي کسب و کار سازمان از قبيل توليد،تحقيق و توسعه امور اداري،مالي،مديريت نيروي انساني،پشتيباني و تجارت مطرح است.

در حالي که در تجارت الکترونيک تنها فرايند تجاري سازمان به صورت الکترونيک يک جزء بنيادي از کسب و کار الکترونيک به حساب مي آيد.
کسب و کار الکترونيک باعث مي شود تا فرايند تجارت،روابط ودادو ستد جهاني گردد.محيط تجارتي شرکت،ممکن است،يک شبکه جهت دسترسي به سازمان ها عمومي يا شبکه هايي که با محافظت خاص براي دسترسي افرادي خاص طراحي شده و يا حتي شبکه داخلي باشد که براي دسترسي افراد و کارمندان داخل شرکت طراحي شده است.کسب و کار الکترونيک تنها قرار دادن يک صفحه شبکه اي نيست.

يک محيط مدل هاي تجاري اهم از تجارت با کارمندان،مشتريان،تاميين کنندگان و شرکا است.
انواع کسب و کار الکترونيک:
کسب و کار الکترونيک بسته به اين که طرف هاي معامله سازمان يا افراد باشند به انواع زير تقسيم مي شوند.
در اينجا روابط بر مبناي اهداف تجاري شکل مي گيرد.

واحد تجاري با واحد تجاري(BUSINESS TO BUSINESS= );
واحد تجاري با مصرف کننده ;( CONSUMER=B2C BUSINESS)
مصرف کننده با مصرف کننده;(CONSUMER TO CONSUMER)
واحد تجاري با دولت ;(BUSINESS TO GOVERNEMENT=B2G)

دولت با واحد تجاري;(GOVERNEMENT TO BUSINESS=G2B)
شيوه کسب و کار الکترونيک:

به طور کلي سه شيوه معاملاتي کسب و کار الکترويکي وجود دارد:
OFF LINE= در اين شيوه بنگاها براي انجام فعاليت هاي تجاري از سيستم پست الکترونيک استفاده مي کنند.
ON LINE =در اين شيوه،بنگاها از طريق “تعيين کننده متحدالشکل منبع” (UNIFORM RESOURCE LOCATOR=URL) اقدام به معاملات تجاري مي کنند.URL ها آدرس هاي هستند که ساختار آنها براي همه کامپيوترها يکسان است و به وسيله آن مي توان به منبع مورد نظر دست يافت.
دروازه شبکه (PORTAL) يک صفحه شبکه است که در آن لينک هاي براي رفتن به سايت هاي محتوي اخبار مربوط به موضوع هاي مختلف وجود دارد.اين صفحات داراي تعداد زيادي آدرس با موضوعات مختلف هستند.

خدمات دروازه شبکه اغلب شامل موتاي جستجو گر،پستا الکترونيک،چت،نقشه ها،فروش و گزينه هاي ديگري براي مشتريان است.درواقع دروازه هاي شبکه هدفي براي تبليغات و بازاريابي هستند.

مزاياي استفاده از کسب و کار الکترونيک:
نزديک شدن ارتباطات;دست يابي به بازارهاي جديد;افزايش ميزان فروش و سود;حذف هزينه هاي مانند تهيه کاغذ،چاپ،بروشور و کاتالوگ;کاهش هزينه هاي معاملاتي و تدارکاتي;بهبود مديريت در روابط مصر ف کننده،عرضه کننده و کارکنان;کاهش الودگي محيط زيست،ترافيک و ازدحام.
معايب کسب و کار الکترونيک:

مسئله امنيت،امکان ورود به سيستم هاي شما از طريق آدرس پست الکترونيکي،سايت شبکه و دستيابي به اطلاعات مالي و غيره; اختلال در برنامه کاري در صورت خرابي سيستم; از دست دادن کنترل ;مشکلات و هزينه هاي به روز بودن با فناوري هايي که به سرعت پيشرفت مي کنند.گسترش و نفوذ هر فناوري هايي بستگي به چند عامل نظير منافع بالقوه فناوري،ظرفيت جديد بنگا ها دارد.منافع بالقوه نه تنها به توليد کنندگان کالاها و خدمات مي رسد که از فناوري جديد است.

همان گونه که در شکل (۱) مشاهده مي شود ملاحظات بين المللي که شامل صادرات،واردات فناوري،و….است در تعامل با کسب و کار الکترونيک،اثر تقويت کننده بر يکديگر دارند.
در اين حالت بنگاه در سطح بين المللي با پذيرش کسب و کار الکترونيک واردات و صادرات خود را بر مبناي اصول استاندارد کسب و کار الکترونيک شکل مي دهد.از طرف ديگر قرار گرفتن کالا و خدمات در فضاي تجارت الکترونيک موجب حذف فاصله بين مبدا و مقصد کالا ها و خدمات مي گردد و تغييرات اساسي در بازارهاي هدف به وجود مي آورد.موفقيت در اين فرايند،منوط به مديريت کارا و حرفه اي است.مديريت حرفه اي با درک و شناخت از فضاي ارتباطات بين

المللي،شيوه هاي کسب و کار الکترونيک را متناسب با ملاحظات بين المللي تطبيق مي دهد.از طرف ديگر،مديريت حرفه اي با تجارت مدرن روابط غير معمول را تصيح مي کند.حجم عمليات،اثرات دو سويه اي را بر کسب و کار الکترونيک دارد.از آنجايي که استفاده از کسب و کار الکترونيک باعث دستيابي به انبوهي از

مشتريان با سلايق مختلف مي گردد.لذا بنگا هاي فعال در امر تجارت بين المللي با گسترش ظرفيت توليدي و تنوع بخشي به توليدات کالا و خدمات سعي در جذب مشتريان است.يکي از شرايط مهم ديگر در کسب و کار الکترونيک وجود ارتباطات قوي همراه با اطمينان بالاست.دسترسي به پهناي باند بالاتر در اختيار هيچ کدام از بانگاهها نيست.پهناي باند قسمتي از زير ساختهاي نهاديه شده توسط دولت است.هر قدر اين پهنا بالاتر باشد،حجم و سرعت اطلاعاتي که رد و بدل مي کند بيشتر خواهد بود.

از اين رو با در نظر گرفتن نقش مهمي که اين عامل مي تواند در موقعيت خدمات شبکه با توان بالا داشته باشد،خصوصي سازي و مقررات زدايي خدمات ارتباطي به منظور افزايش کارايي در سيستم مخابرات در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مور تاکيد قرار مي گيرد.
متغيرهاي رفتاري نظير ميزان مهارت نيروي انساني بنگاها،حجم سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه و نرخ هاي دستمزد،ازعوامل مهمي هستند که در پذيرش کسب و کار الکترونيک توسط بنگاها موثرند.هر قدر بانگاهاي تجاري در سطح بين المللي از نيرو هاي انساني متخصص بيشتري برخوردار باشد و منابع بيشتري را به سرمايه گذاري تخصيص دهد،موقعيت بهتري در جذب و پذيرش کسب و کار الکترونيک دارد.

همچنين دستمزدهاي بالا هميشه انگيزه عمدهاي براي نيروي کار جهت افزايش کارايي و نوآوري به حساب مي آيد.در نتيجه به کارگيري کسب و کار الکترونيک منابع متعددي را به دنبال دارد.علي رغم اينکه بسياري از منابع موجود در شکل يک ذکر گرديد،بسياري از بنگاها به دليل پائين بودن هزينه مشارکت را قبول مي کنند اينترنت باعث ارزاني دسترسي به اطلاعات و بازارهاي جهاني مي شود.

اين عامل موجب مي گردد سرعت عمل در بازارهاي چند منظوره که براي توليد کالاها و اطلاعات است،بالا برود.به طوربالقوه شکل تازه اي به سازمان دهي زير ساخت مشاغل موجود مي بخشد و با ارزش گذاري مجدد ،راه را براي انجام معاملات تجاري باز مي کند و با مهندسي مجدد بازرگاني محدوديتهاي که به طور سنتي توليد کنندگان را از مشتريان جدا مي ساخت رها مي سازد.
از سوي ديگر،فعاليت هاي منفصل و جدا از هم نظير سفارش،پرداخت و خدمات بعد از فروش،ممکن است به يک فرايند واحد ادغام شده و باعث کاهش هزينه هاي اعتباري گردد.
نتيجه چنين فرايندي منتهي به افزايش کارايي و رقابت پذيري در بين بنگاهاي صادراتي است.

فصل دوم
مروري بر ابزارهای ۲۰۰۵ Visual Studio

مروري بر ASP.NET:
ASP.NET تنها يک محصول ارتقاء يافته نيست.ASP.NET پيشرفته ترين بستر توسعه وب ايجاد شده تا اين زمان را فراهم مي نمايد.فراتر از اينها، ASP.NET،جهت ايجاد يک زير بناي کاملا جديد و مراتب انعطاف پذير تر براي توسعه وب به صورت بنياني بازسازي شده است.دليل اين تحويل عميق به وجود آمده در ASP.NET اين است که بر پايه بستر، NET ، شرکت مايکروسافت و يا به عبارت دقيق بر چهار چوب NET استوار گشته است.براي درک واضح تر اين نکته که چه وقت و در کجا بايد از ASP.NET استفاده کنيم، بيايد زماني را صرف کنکاش در بستر Microsot.Net ، محصولات ] نرم افزاري[ در بر دارنده آن ،وجاهايي که ASP.NET در داخل Microsot.Net سازگاري دارد نماييم.

زبان ها و ابزار هاي زبان:
يکي از فوائد بستر NET ، اين است که بر خلاف ASP کلاسيک که برنامه نويسان را (طبق محدوديت هاي پيشين)از به کارگيري زبان هاي اسکريپتي محدود مي کردASP.NET به شما امکان کار با هر زبان سازگار با NET را مي دهد به اين معني که کد نوشته شده در ASP.NET که براي کارآيي بهتر کامپايل مي شود، مي تواند نهايت استفاده را از امکانات زبان هاي پيشرفته به عمل آورد.

براي بستر NET ، زبان ها و ابزارهايي که به وسيله شان از آن ها استفاده مي کنيد احتمالا يکي از مهمترين موضوعات براي بحث هستند و در سراسر اين کتاب پوشش داده شده اند.

حال بياييد نگاهي کامل به برخي از زبان ها و ابزارهايي که براي ايجاد بر نامه هاي کاربردي NET ، در دسترس خواهند بود، بيندازيم.

Notepad.NET :
شايد باور آن دشوار باشد، اما برنامه نويسان متعددي مخصوصا برنامه نويسان ASP هنوز کد برنامه نويسي خود را Microsot Notepadکه من سابقا با کمال علاقه از آن به عنوان Visual Notepad نام ميبردم ، انجام مي دهند اما فکر مي کنم اکنون بايد از آن به Notepad.NET نام ببرم.با اين که از نعمت حضور در همه جا برخورداريم اما Notepad به حدي نيست که بتوان آن را يک محيط برنامه نويسي نيرومند ناميد. اگر در حال کار با ).framework SDK NETبه جاي visualstudio.NET) هستند دليل ندارد که از به کار گيري Notepadبراي تمام برنامه نويسي هاي .NET خوداري کنيد. framework SDK NET شامل کامپايلرهاي خط فرمان براي C#risualBase.NET(Csharp” “تلفظ مي شود) و Iscipt.NET مي باشد.

از اين رو مي توانيد کلاس ها و صفحات ASP.NET خودتان و غيره را در برنامهNotepad ايجاد نماييد و سپس آن ها را به طور استناد از کامپايلرهاي خط کنيد و يا در صورت استفاده از ASP.NET ، به ASP.NET runtime اجازه بد هيد تا صفحه را به صورت پو يا و در زماني که براي اولين مرتبه فراخواني مي شود کامپايل نمايد.
Visual Studio. NET:
براي افزايش سرعت راحتي کار برنامه نويسي ، اکثر برنامه نويسان خواهان کار در Visual Studio. NET براي اولين بار پس از عرضه بستر(development Platfrom) مايکروسافت تنها يک development Environment(IDE) (محيط توسعه مجتمع) را براي تمام زبان هاي .NETدر مايکروسافت ارائه کرده است.به اين معني که برنامه نويسان، Visual Baisic ، Visualc++ وC# تنها از يک IDE به صورت اشتراکي استفاده خواهد کرد که اين شامل قابليت هايي نظير اعمال اشکال زدايي و خطا يابي در ميان زبان هاي يک محيط مي شوند.

Visual Studio. NET تعدادي امکانات اساسي که شامل موارد زير هستند را فراهم مي نمايد:
*يک مدل برنامه نويسي متحد الشکل و منفرد براي تمام زبان هاي .NET و براي برنامه هاي کاربردي ويندوز.
*توسعهDray-and-Drop براس سير و رو با استفاده از Explorer server
*راهنماي پو يا

*يک مدل تعميم يافته و سفارشي نيرو مند براي IDE
*پشتيباني کامل از XML
* سرويس هاي وب با جامع سازي برنامه هاي کاربردي به مراتب آسانترين-بسترها Visual،Baisic با کارايي به نسبت کمتر، نظيرVBSCript نيستند.اکنون آن ها مي توانند از زبان نيرومند Visual Baisic،NET يک زبان منظم است به اين معني که زمان اجرايي کدهاي Visual Baisi،NET را تنظيم مي کند.ديگر نيازي ندارد تا مراجع آبپجکت خود را اشاره از setobject=Nothing بدان گونه که در زمان استفاده از کامپوننت هاي com در، VB و نسخه هاي قبلي انجام مي داديد به طور صريح از بين ببريد.

.NET garbago Collector به طور خودکار حافظه مورد استفاده توسط کامپوننت ها را، زماني که هيچ سرويس گيرندهاي به آن ها مراجعه نمي کند، بازيابي خواهد کرد.امکانات جديد متعددي در Visual Studio، NET وجود دارند اما کاربران، VBscript visual Baisic 6,0 در صورت آشنايي با مدل برنامه نويسي،NET نبايد در استفاده از آن به مشکلي برخورد کنند .

C#:عضو جديد خانواده Visual Studio است و از نوادگان C محسوب مي شود.ظاهر آن شباهت بيشتر به C++ دارد، اما با سادگي بيشتر و مشغوليت ذهني به مراتب آسان تر از آن همراه است.گرچه C# همانند visual Baisic,NET يک زبان منظم است ، تمام مديريت حافظه آن به runmtime محصول شده است.اين پيشرفت مهمي است،چرا که مديريت حافظه از مشکل ساز ترين قسمت هاي برنامه نويسي C++ است و مسئول اکثر اختلافات به وجود آمده در برنامه هاي کاربردي نيز مي باشد.

زبان هاي NET .ديگر:
علاوه بر Visual Studio. NET و C# و( زبان به کار رفته)
Visual Studio. NET C++و تعميم منظمي از Visual C++ که امکان هدف قرار دادن برنامه هاي کاربردي به زبان C++ را به سوي runmtime ميسر مي کند را همراهي مي نمايد همچنين .Visual Studio. NET معماري Pluy-in کاملا انعطاف پذير را ارائه مي کند که به زبان هاي ديگري که براي انتقال به بستر NET.در نظر گرفته شده اند يا براي آن نوشته شده اند،اين امکان را مي دهد که به آساني از قدرت Visual Studio IDE بهره گيرند.
ليست فعلي از زبان هاي در نظر گرفته شده براي Visual Studio. NET شامل موارد زير است:
 APL

 Python
 COBOL
 Pascal
 Eiffel
 Haskell

 ML
 Oberon
 Scheme
 Pell
 smallalk
در ميان زبانهاي که همراه Visual Studio. NET عرضه مي گردن زبان هاي قابل دسترس third-Party بايد بتوان چيزي يافت که تقريبا هر برنامه نويسي را خوشحال کند.

معماري ASP.NET :
با اين که ASP.NET امکانات موجودات در ASP کلاسيک به طرز گستردهاي استفاده شده است.اما تعقيرات عمدهاي نيز در معماري ASP.NET به وجود آمده است که اين شامل بهينه سازي ها و امکانات جديد مي شود.
ويژگي هاي پيشين:
ذکر اين نکته ضرودي است که خيلي چيز ها در ASP.NET براي برنامه نويسان وب که از ASP کلاسيک استفاده کرده اند،جديد نخواهند بود.
فرم هاي وب:

اين مدل جديد برنامه نويسي ASP.NET است.فرم هاي وب بهترين هاي ASP را با برنامه نويسي قدرت مند و کار آور Visual Baisic در هم مي آميزد.
مي توانيد کنترل ها را به درون يک صفحه بکشيد و سپس براي ايجاد حالت محوره اي آبجکت هاي تجاري را فراخاني نمايند و غيره.
کنترل سرويس دهنده:
از اجزاي اصلي مدل برنامه نويسي فرم هاي وب کنترل هاي سرويس دهنده هستند ASP.NET تقريبا به عناصر HTML ،نگاشت،مي شوند و قابليت برنامه نوبسي silver-side نيرومندي راارائه مي دهند کنترل هاي سرويس دهنده روي سرويس دهنده اجرا شده و مي توانند HTML را که مخصوص مرور گرهاي سطر بالا نظير Explorer.xInternet و پس از آن و هر مرورگري که با HTML،۲ سازگار باشد ايجاد شده اند را به خروجي بدهد.
سرويس هاي وب:
اين بخش ASP.NET به برنامه نويسان اجازه مي دهد تا سرويس هاي برنامه نويسي را در دسترس برنامه نويسان ديگر روي اينترنت و يا يک شبکه اينترنت محلي سرويس هاي ذوب بر مبناي استاندارد و simple SOAP)) يا((Protocol objectACCESsقرار دهند.از اين رو فعل و انفعال نسبتا راحت تري را بين بستر هاي متمايز مسير خاهد ساخت.
Caching (حافظه پنهان):

ASP.NET شامل موتر حافظه پنهان قدرت مند جديدي است. که به برنامه نويسان اجازه بهبود کارائي برنامه هاي کاربردي را به وسيله کاهش بار گزاري هاي پردازش روي سرويس دهنده هاي پايگاه داده و سرويس دهنده وب را مي دهد.
بهينه سازي پيکر بندي:

ASP.NET از روش جديدي براي ذخيره اطلاعات پيکر بندي برنامه هاي کاربدي وب بهره مي گيرد و به جاي ذخيره IIS،اين اطلاعات در پايگها داداي که دسترسي به ان دشوار است در فايل هاي پيکر بندي قابل خواندن توسط ماشين و انسان بر مبناي XML ذخيره مي شوند.
بهينه سازي مديريت وضعيت:

اگر خواستيد برنامه کاربردي ASP Web from اجرا شود خوب مي دانيد که مديريت و وضعيت محدودي در ASP کلاسيک وجود داشت ASP NET بر اين محدوديت ها فائق آمده است به اين طريق که براي وضعيت جلسات توزيعي بر روي سرويس دهندهاي وب با به کار گيري]مصرانه[اطلاعات وضعيت در يک پايگاه داده SQL Server و با ارائه مديريت و وضعيت بدون اسفاده از کوکي ها،پشتيباني به عمل آمده است.
امنيت:

امنيت فاکتور بسيار مهمي در برنامه هاي کاربردي وب امروزي است مدل امنيتي در ASP NET به شکل اساسي بهبود يافته و شامل متدهاي تاييد اعتبار يافته جديد،امنيت دسترسي به کدها و مجزورها بر اساس نقشي که ايفا مي کنند مي شود.
قابليت اطمينان بهينه سازي شده:

ASP NET شامل امکاناتي با هدف ارتقاء قابليت اطمينان برنامه هاي کاربردي وب مي شود و نظير راه اندازي مجدد برنامه هاي کاربردي در صورت ايجاد هر گونه تغيير و آغاز مجدد پردازش ها به طور خودکار،جهت ختم حالت هاي بن بست و نفوز بدون مجوز به حافظه.

فصل سوم
تجزيه و تحليل

فصل چهارم
طراحي و پياده سازي

همانطور که در ابتدا صر فصل هم که توضيح داده ايم اين يک سيستم حراجي است که در مورد پياده سازي آن به صورت مفصل توضيح خواهم داد.
درقسمت اول اين جا ما چهار قسمت اصلي داريم در قسمت اول ما ،ثبت نام مشتري در اين قسمت مربوط به مشتري می شودوهر کسي که مي خواهد عضو شود بايد در قسمت اول عضو شود.
در قسمت دوم ثبت نام اجناس است که مدير سيتم می تواند در آن وارد شود و در این قسمت چيز هاي که مربوط به مدير سيستم است را در خود نگه داري مي کند.
در قسمت سوم نيز قسمت جستجو اجناس است که ما هر اجناسي راکه بخواهيم مي توانيم در اين قسمت جستجو کنيم.
در قسمت چهارم قسمت درخواست جنس است که مشتري به وسيله رمز عبور، و به وسيله آن در خواست جنس مي کند.
ثبت نام مشتري:

همان طور که در تصوير مي بينيد در اين مرحله قسمت ثبت نام مشتري است و کسي که مي خواهد در حراجي شرکت کند ابتدا بايد در اين قسمت بايد عضو شود.
در قسمت ابتدا نام مشتري و در قسمت دوم نام خانوادگي مشتر است که بايد وارد شود.
در قسمت سوم هر مشتري بايد براي خود يک رمز وارد کند تا کسي ديگري مطلع نشود که هر مشتري چه جنسي را انتخاب کرده است و بعد از اين که همه مشخصات را وارد کرده ايد دکمه ايجاد حساب کاربري را وارد کليک کنيد.
اين نکته را توجه داشته باشيد که همه چيزهاي که خواسته شده را جواب دهيد و اگر يکي را جواب ندهيد پيغام مي دهد و نمي توانيد به قسمت بعدي مرحله اول برويد.
قسمت دوم ثبت نام مشتري:

در مرحله دوم ثبت نام مشتري وقتي که به همه چيزهاي خواسته شده در قسمت اول مرحله جواب داده شود در سمت بالا پيغامي را صادر مي کند که ثبت نام با موفقيت انجام شد.
در قسمت دوم همان طور که مي بينيد يک شماره کاربري را سيستم براي هر کاربر در نظر مي گيرد.
و در قسمت پائين نام و نام خانوادگي مشتري را نشان مي دهد.
توجه داشته باشيد براي اين که اجناس خود را در مرحله چهارم انتخاب کنيد شما بايد رمز عبور و شماره کاربري را به خاطر بسپاريد.

ثبت نام اجناس:

در قسمت ثبت نام اجناس نيز به اين صورت مي باشد که تمام اختيارات اين قسمت مربوط به مدير سايت يا کسي است که مديريت حراجي را به عهده دارد است.
در اين قسمت مدير سيتم با وارد کرد رمز خود وارد سيستم شده و مي توان قيمت هر کالا و هر اجناسي راکه مي خواهد به حراج بگزارد را ببيند.
براي اين کار رمز را وارد کرده و با کليک کردن بر روي دکمه ورود مي توان وارد مرحله دوم ثبت نام اجناس شود.
در اين قسمت بايد مدير سيستم بايد رمز را به درستي وارد کند و اگر اشتباه وارد کند با مشکل مواجه مي شويد و بايد توجه داشت چنان چه قبلا با حروف کوچک وارد کرده باشيد و دوباره با حروف بزرگ وارد کنيد وارد نشده و پيغام صادر مي کند.

قسمت دوم ثبت نام اجناس:

در قسمت دوم ثبت نام اجناس همان طور که در قسمت اول مرحله دوم هم به آن اشاره شده است در اين قسمت فقط به عهده مديرت حراجي است .
همان طور که در شکل بالا مشاهده مي کنيد در ابتدا مدير مي تواند نام کالا و قيمت پايه را وارد کرده و مهلت به حراج گذاشتن هر جنس را به هنگام نام و قيمت کالا وارد کند.
در رديف اول جدول Delete مي باشد که مي توان با انتخاب کردن آن تمام اطلاعات آن رکورد پاک شود و اين بيشتردر به پايان رسيدن حراجي مورد استفاده قرار مي گيرد.
در رديف دوم جدولEdite مي باشد که با انتخاب Edite ميتوانيد نام کالا،قيمت پايه،مهلت،هر يک از اجناس تغيرات لازم را وارد کرد.
در رديف سوم جدول شماره کالا مي باشد که در هنگام وارد کردن اجناس خود سيستم يک شماره اي را به هر يک از اجناس اختصاص مي دهد.
در رديف چهارم که نشان دهنده نام کالا مي باشد و در رديف پنجم نشان دهنده قيمت پايه اي است که خود مدير سيستم وارد کرده است و در رديف ششم نشان دهنده مهلت هر کالا در حراجي مي باشد.
از رديف هفتم تا نهم سال ثبت و ماه ثبت و روز ثبت مي باشد که دراين قسمت با وارد کردن هر جنس خود سيستم تاريخ ورود کالا را وارد جدول مي کند.
در رديف دهم شماره برنده مي باشد که در اين قسمت فقط شماره افرادي که در حراجي برنده شده اند را در اين رديف مي نويسد و مدير سايت مي تواند افرادي که برنده شده اند را در اين قسمت مي تواند مشاهده کند.
در رديف يازدهم نام برنده مي باشد در اين قسمت نام کسي که برنده شده است آورده مي شود ويکي از مزاياي اين مرحله اين است که کسي به جز مدير سيستم نمي تواند بفهمد که چه کسي برنده شده است و هر کسي که فقط در حراجي برنده شده است در مرحله چهارم مطلع مي گردد و اگر هيچ شخصي جنس را که مدير سايت وارد کرده است مشتري ها روي آن قيمت نگذاشته باشند و مهلت آن به اتمام رسيده باشد بدون برنده تمام مي شود و مدير سيستم مي تواند آن را حذف و يا قيمت و يا مهلت آن را ويرايش کند.
در رديف دوازدهم قيمت نهايي که در حراجي برنده شده را نشان مي دهد.