پروژه کار افرینی تولید پالت چوبی

مقدمه
با پيشرفت چشم گير جوامع و تاسيس موسسات و شركتهاي كوچك و بزرگ و كارخانجات نياز به پالت چوبي در اين شركتها و كارخانه جات روزبه روز بيشتر مي شود به اين فكرافتادم كه با يك تفكر خوب ومديريت مالي مي توانم علاوه بر تامين نياز داخل استان به استانهاي ديگر نيز اين محصول راارائه دهم .

خلاصه پروژه
پروژه اينجانب توليد پالت چوبي مي باشد كه از سرمايه اي به مبلغ ۳۸۳/۷۰۱/۵۵۶ ريال كه از مبلغ فوق ۸۰% آن به مبلغ ۱۰۶/۳۶۱/۴۴۵ ريال تسهيلات بانكي و ۲۰% آن به مبلغ ۳۷۶/۳۴۰/۱۱۱ ريال سهم متقاضي مي باشد ميزان توليد سالانه ۰۰۰/۷۳ واحد بوده كه قيمت فروش هر واحد ۰۰۰/۳۰ ريال و قيمت تمام شده هر واحد ۳۷۸۳ ريال مي باشد و درآمد ناشي از فروش ۰۰۰/۷۳ واحد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۰/۲ ريال مي باشد و هزينه هاي توليد سالانه محصول كه قيمت تمام شده محصول نيز مي باشد به مبلغ ۹۷۷/۱۳۱/۲۷۶ ريال مي

باشد سود خالص حاصل از فروش محصول در سال ۰۲۳/۸۶۸/۹۱۳/۱ ريال است . اين محصول از نظر جنس و ساخت با كيفيت مي باشد و در داخل استان و داخل كشور به كارخانه جات و شركت ها عرضه مي شد و كل هزينه ها كه به مبلغ ۹۷۷/۱۳۱/۲۷۶ ريال مي باشد كه از اين مبلغ ۷۹۵/۸۲۱/۱۷۸ ريال هزينه ثابت و مبلغ ۱۸۱/۳۱۰/۹۷ ريال آن هزينه متغيراست و درصد فروش نقطه سر به سر ۱۴/۲ درصد مي باشد يعني از ۱۰۰% درصد مقدار فروش محصول در ۱۴/۲ نقطه تعادل نه سود داريم نه زيان .

نمودار زماني ( نمودار گانت )
برنامه ريزي
عنوان فعاليت فروردين ارديبهشت خرداد تير مرداد شهريور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند
جمع آوري اطلاعات و تصميم گيري
خريد زمين
احداث ساختمان
تامين تجهيزات و برآورد هزينه
دريافت وام
خريد مواد اوليه
طراحي خط توليد
فروش محصول

نمودار مواد و منابع در كوتاه مدت

اهداف پروژه در كوتاه مدت
رقابت در بين توليد كنندگان داخلي و معرفي محصول به مصرف كنندگان تا جايي كه امكان انحصاري كامل كردن محصول در استان فراهم شود .
نوع آوري اينجانب در كوتاه مدت بدين صورت مي باشد كه :

به علت اينكه كليه توليد كنندگان در ابتداي كار هيچ گونه يا كم بازار فروش داشته در نتيجه اغلب آنها در ابتداي كار بيشتر تمركز خود را بر روي تبليغات محصول و كيفيت محصول گذاشته و قيمت محصول توليد شده را پايين در نظر مي گيريم تا باعث فروش بيشتر محصول گردد . در ميان مدت علاوه به دنبال كردن نوآوري در كوتاه مدت نوآوري ديگري كه بايد انجام داد اين است كه فرستادن افراد متخصص به قسمتهاي توليد مانند : نحوه آشنايي با محيط كار و نظارت بر كار براي آموزش و سپس خود كفا شدن در آن قسمت مي باشد . همانطور كه مي دانيد براي ساختن محصول بايد مراحل توليدي نيز طي شود تا محصول مورد نظر با كيفيت و مرغوبيت مطلوب مراحل توليد را طي كند توليد محصول د چند موسسه سبب مي شود كه مدت زمان آن محصول افزايش و قيمت تمام شده آن بالا مي رود .

نمودار مواد و منابع در بلند مدت

اهداف پروژه در بلند مدت
هدفي كه اينجانب در بلند مدت دنبال آن مي باشم اين است انحصاري كردن محصول در كل كشور و سپس عرفه آن به استانهاي داخل كشور و از راههاي مختلف مي توان به اين هدف رسيد كه عبارتند از پايين آوردن قيمت تمام شده آن توجه به كيفيت و زيبايي محصول و …
در مورد پايين آوردن قيمت نوآوري اينجانب به شرح زير مي باشد
همانطور كه مي دانيد قيمت تمام شده يك محصول از سه قسمت تشكيل شده است :
۱- مواد اوليه
۲- دستمزد
۳- سربار
در مورد مواد مي توان با استفاده از كاهش دادن ضايعات مواد ، مواد را درست استفاه كرد .
در مورد دستمزد بااستفاده از مديريت كاركنان را بر افزايش انگيزه در نتيجه تشويق به افزايش توليد فرا خواند .

در مورد سربار فقط ذكر يك نكته كافي مي باشد همان طور كه مي دانيد به علت حجم زيا چالت چوبي هزينه حمل كالاي فروش رفته زياد خواهد شد براي كاهش دادن آن فكري كه در نظر دادم اين است كه يك دستگاه خاور براي شركت توليدي پالت چوبي بخرم.

پرسشنامه تاسيس واحد توليدي
۱- عنوان طرح : شركت توليدي پالت چوبي مورد استفاده در شركتها و كارخانه جات
۲- محل اجراي طرح :
استان: زنجان
شهرستان : ابهر
بخش : شهرك قروه روستا :-

علت انتخاب براي اجراي اين طرح آن است كه اولاً كليه واحدهاي مكمل محصول توليد شده مي باشد مانند : چوب ، تخته ، سيه لايه و غيره در اين محل به علت ارزان بودن زمين و معاف بودن محل از نظر پرداخت ماليات مي باشد .

۳- مشخصات متقاضيان :
رديف نام و نام خانوادگي نام پدر سن تحصيلات تجربه
۱ حسن نجاتي رمضان ۴۴ كارشناسي ۲ سال سابقه كار در واحدهاي توليدي و مديريت
۲ محمد صالحي منصور ۲۳ ديپلم توانايي خريد مواد اوليه به صورت ارزان
توانايي در بازاريابي فروش محصول

علت انتخاب اين دو نفر به عنوان شريك اين است كه در توليد محصول وجود حداقل دو نفر لازم مي باشد يكي از شركا مسئول امور توليدي و امور فروش و پشتيباني باشد تا بتوانند به اهداف خود چه در كوتاه مدت و چه در بلند مدت بدهند و ديگر به عنوان مدير ناظر بر امور مي باشند دليل ديگر اين است كه ماليات مضاعف و ساير موانع در تشكيل شركتهاي تجاري وجود ندارد تا اقدام به تشكيل شركت تجاري نمود در اهداف ميان مدت موسسه توليدي را بايد به يك شركت تجاري تبديل كرد تا بتوان مزاياي آن مانند دريافت وام با بهره كمتر و ساير مزايا استفاده كرد .
محصول

رديف نام محصول ميزان توليد سالانه واحد قيمت تمام شده هر واحد ريال قيمت فروش هر واحد ريال
۱ پالت چوبي ۰۰/۷۳ عدد ۳۷۸۳ ۰۰۰/۳۰

۴- زمين
مساحت متر مربع قيمت واحد ( ريال) قيمت كل (ريال ) توضيحات
۵۰۰ ۰۰۰/۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ –
براي اينكه ثابت بودن محل موسسه در پيشرفت آن سهم بسزايي دارد لازم است زمين خريداري شده و نسبت به ساخت آن اقدام شود .

ساختمان
شرح كار نوع ساختمان مساحت متر مربع قيمت واحد (ريال) كل هزينه (ريال)
سالن توليد معمولي ۳۰۰ ۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰

سرمايه گذاري
سرمايه ثابت (ريال) سرمايه در گردش(ريال) كل سرمايه گذاري (ريال)
۰۲۰/۲۰۲/۵۲۴ ۳۶۳/۴۹۹/۳۲ ۳۸۳/۷۰۱/۵۵۶

۶- مواد اوليه و بسته بندي
رديف نام مواد اوليه و مشخصات فني محل تامين مصرف سالانه واحد هزينه هزينه كل ريال
ريال ارز
داخل كشور خارج كشور
۱ چوب √ كيلو ۷۰۰ ۰۰۰/۶۰۰/۳۰
۲ تخته √ كيلو ۱۶۰۰ ۰۰۰/۴۸۰/۲۴
۳ سه لايه √ عدد ۷۵۰۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۴ ميخ √ بسته ۱۵۰۰ ۰۰۰/۸۰۰/۱۰

جمع ۰۰۰/۸۸۰/۶۶
۷- آب و برق و سوخت مصرفي
شرح واحد مصرف روزانه مصرف سرانه هزينه واحد (ريال) هزينه كل (ريال)
آب رساني متر مكعب – – – –
برق مصرفي ۲۰۳ ۰۹۵/۷۴ ۹۷۸/۸۰ ۰۰۰/۰۰۰/۶
سوخت مصرفي(گازوئيل ) ۳ ليتر ۱۰۹۵ ۵۵۰ ۲۵۰/۶۰۲

جمع كل – – – – ۲۵۰/۶۰۲/۶
به خاطر اينكه آب مصرفي ما از چاه تامين مي شود از هزينه آب مصرفي يا استفاده از آب چاه هزينه اي پرداخت نمي شود .
۸- ماشين آلات و تجهيزات
رديف نام ماشين آلات تجهيزات مشخصات فني كشور سازنده تعداد قيمت واحد قيمت كل ريال
برق مصرفي ظرفيت ريال ارزش
۱ اره فلكه سه فاز ايران ۱ – – ۰۰۰/۰۰۰/۲

۲ سه كاره سه فاز ايران ۱ – – ۰۰۰/۰۰۰/۱
۳ گندگي سه فاز ايران ۱ – – ۰۰۰/۵۰۰/۱
۴ دريل سه فاز ايران ۱ – – ۰۰۰/۷۰۰

۵ پمپ بادي سه فاز آلمان ۱ – – ۰۰۰/۰۰۰/۳
۶ چكش بادي سه فاز ايران ۲ – – ۰۰۰/۰۰۰/۲
۷ اره تيز كني سه فاز ايتاليا ۱ – – ۰۰۰/۰۰۰/۱
۸ فرز سه فاز ايران ۱ – – ۰۰۰/۲۰۰/۲
۹ اره برقي سه فاز ايران ۱ – – ۰۰۰/۰۰۰/۳
جمع كل ۰۰۰/۴۰۰/۱۶

۹- تاسيسات
عنوان شرح مشخصات فني هزينه ريال
برق رساني – برق سه فاز ۰۰۰/۵۰۰/۱
آب رساني – معمولي(دينام) ۰۰۰/۵۰۰
وسايل گرمايش و سرمايش – بخاري ۰۰۰/۵۰۰

وسايل حفاظتي و ايمني – كلاه و وسايل ايمني ۰۰/۳۰۰
جمع – – ۰۰/۸۰۰/۲

۱۰- وسايل حمل و نقل داخل و خارج كارخانه
رديف شرح وسايل كشور سازنده مشخصات فني تعداد قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ريال)
۱ خاور ايران باري ۱ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

 

۱۱- برآورد هزينه تعميرات و نگهداري
شرح ارزش دارايي(ريال) درصد هزينه تعميرات سالانه (ريال)
ساختمان ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ۲% ۰۰۰/۰۰۰/۳
ماشين آلات و تجهيزات ۰۰۰/۴۰۰/۱۶ ۵% ۰۰۰/۸۲۰
تاسيسات ۰۰۰/۸۰۰/۲ ۱۰% ۰۰۰/۲۸۰
وسايل حمل و نقل ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۱۰% ۰۰۰/۰۰۰/۳۰

جمع – – ۰۰۰/۱۰۰/۳۴

۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني
رديف نيروي انساني تخصص و ميزان تحصيلات تعداد متوسط حقوق ماهانه (ريال) حقوق سالانه هر نفر جمع حقوق (ريال)
۱ كارگر ساده راهنمايي ۳ ۰۰۰/۲۰۰/۱ ۰۰۰/۶۸۰/۱۹ ۰۰۰/۰۴۰/۵۹

۲ كارگر كارداني ۱ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۵۲۰/۲۹ ۰۰۰/۵۲۰/۲۹
۳ مدير خريد و فروش كارداني ۱ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ۰۰۰/۵۲۰/۲۹ ۰۰۰/۵۲۰/۲۹
جمع – ۰۰۰/۰۸۰/۱۱۸
تبصره : حقوق سالانه برابر ۴/۱۶ ماه ماسبه مي گردد ۱۲ ماه حقوق يك ماه مرخصي ، يك ماه پاداش و ۲۰% حق بيمه سهم كارفرما