پزشکی قانونی

مقدمه:
پزشکی قانونی از شئون قضاوت است
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان لرستان: پزشکی قانونی ازشئون قضاوت است و به همین دلیل نقش موثردر ایجادنظم ، امنیت و عدالت در جامعه دارد.
رئیس کل دادگستری لرستان درمراسم معرفی رئیس جدیدپزشکی قانونی استان افزود:پزشکی قانونی ازجمله دستگاه هایی است که در اجرای عدالت نهایتاً ایجاد امنیت در جامعه وظیفه خطیر و حساسی بعهده دارد.

دکتر ذبیح ا…خدائیان بابیان این مطلب که اهمیت کار پزشکی قانونی برای بسیاری از مردم و مسوولان تبیین نشده است،خاطرنشان ساخت : در بیش از یک چهارم پرونده هایی که در مراجع قضایی تشکیل می شوند اعلام نظر پزشکی قانونی لازم است .
رئیس کل دادگستری افزود : گرچه نظریه پزشکی قانونی به عنوان دلیل محسوب نمی شود اما در پرونده ها تأثیر گذار است و قرینه ای است در کنار سایر قرائن که موجب ایجاد علم برای قاضی می شود و به صحت انتساب جرم به شخص و یا اشخاص کمک می کند.

ایشان به تبیین نقش پزشکی قانونی در روند رسیدگی به جرائم ارتکابی ضرب و جرح و قتل پرداخت و گفت : هنگامی که فرد مجروح به قاضی مراجعه می کند ممکن است آثارجراحات بهبود یافته و یا بخیه شده باشد لذا تشخیص اینکه چه نوع جراحت واقع شده است به عهده پزشکی قانونی است و اگراشتباهی رخ دهد چه بسامیلیون ها تومان دیه جابجا شود و درجرائم قتل تشخیص علت مرگ ویا در مواردی که ممکن است یک مرگ طبیعی قتل جلوه داده شود و یا عکس قضیه اتفاق بیافتد پزشکی قانونی برای روشن شدن حقیقت به کمک قاضی می آید تا حقیقت آشکار شودو حقی ازکسی ضایع نگردد،خون بیگناهی پایمال نگردد و یا خون دیگری ریخته نشود.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد : هر گونه اشتباه در اعلام نظر پزشکی قانونی موجب خواهد شدحقی پایمال شود ، خون بیگناهی ریخته شود یا کسی که فوت شده خونش به هدر برود و تبعات منفی ناشی از آن نظم پایدار جامعه را مختل کند .
دکترخدائیان بیان این مطلب که پزشکی قانونی نه تنهادر دعاوی جزایی بلکه در بسیاری از پرونده های حقوقی نیز اعلام نظر می کند ،مثلاً در مورد تشخیص سن واقعی افراد و یا صدور حکم حجر بعلت جنون نظرپزشک قانونی لازم است همچنین اعلام نظردر مورد ادعای محکومین به حبس مبنی بر ابتلاء آنان به بیماری صعب العلاج که برای رهایی از حبس به شیوه های مختلف متوسل می شوند وظیفه پزشکی قانونی است که واقعیت را ثابت کند و اگر پزشکی قانونی توجه لازم را نکند و یا تحت تأثیر احساسات،نفوذو امثال اینها قرار بگیرد حکمی که براساس نظر آنها صادر می شود منجر به آن خواهد شدکه حقی از کسی ضایع گردد و یا محکوم به حبس به ناحق آزاد شود.

رئیس کل دادگستری لرستان نقش پزشکی قانونی را به عنوان عضوهیأت رسیدگی کننده به تخلفات پزشکان را از سایر اعضاء حساس تر خواند و با اشاره به سابقه عضویت خویش در این هیأت ها،گفت :با توجه به اینکه اعضای این هیأت پزشکانی هستند که به شکایت بیماران از پزشکانی که همکارآنان هستند رسیدگی می کنند ممکن است بخاطراینکه شکایت ازهمکارشان است در بیان حقیقت معذوریت داشته باشنددر اینگونه موارد پزشکی قانونی نقش عمده ای در احقاق حق داردو چنانچه صدمه و آسیبی به بیمار رسیده باشد و حتی

کسی فوت شده باشد پزشک قانونی بدون رو دربایستی اعلام نظر میکند. علاوه بر این اعلام نظردر مورد گواهی های استعلاجی کارکنان از وظایف پزشکی قانونی است و دقت نظر آنها موجب ایجاد نظم در ادارات و جلوگیری از وقفه درارائه خدمت به مردم می شود زیرا حقوق بگیران دستگاه ها در قبال حقوق دریافتی موظف به ارائه خدمت به مردم هستند.
رئیس کل دادگستری لرستان با اعلام این مطلب که پزشکی قانونی به لحاظ اهمیت حرفه ای همواره در معرض فشارو تهدید قرار دارد ، گفت : بسیاری از پزشکان شاغل در این عرصه همواره از ناحیه کسانی که به حق و عدالت قانع نیستند تحت فشارهستند ،اضافه کرد :ممکن است بعضی از افراد ذی نفوذ جامعه اعم از مردم عادی و یا مسئولان برای تغییرروند

اجرای عدالت و احقاق حق دنبال اعمال نفوذ باشند که پزشک شاغل در پزشکی قانونی باید مراقب این آفت های و خطرات باشد. چراکه توضیه ناپذیربودن پزشکی که درسازمان پزشکی قانونی کار می کند موجب تضییع حقوق دیگران و در حالیکه پزشکی که در مراکز درمانی خدمت می کند و با توصیه وسفارش دیگران نیمه شب به بیمارستان رفته و جان بیماری را نجات می دهد و آلام مریضی را التیام می بخشند و یا هزینه کمتری بابت ارائه خدمات درمانی دریافت می کند نه تنهاحقی ضایع نشده بلکه و موجب خشنودی خدا و مردم می شود
دکتر خدائیان با اشاره به سخت و زیان آور بودن شغل پزشکی قانونی، اظهار داشت : کالبد شکافی اجساد بعضی از افرادکه به طرز فجیعی به قتل رسیده اند هرانسانی را آرزده خاطر می کندکه پزشک قانونی نیزاز این قاعده مستثناء نمی باشد.

بر پایه این گزارش دکتر محمد رضا اربابی معاون اداری مالی سازمان پزشکی قانونی کشورباعنوان این مطلب که پیشنهادهای دکتر خدائیان مورد سازمان پزشکی قانونی و وضعیت خدمتی پزشکان شاغل در این سازمان مورد توجه قرار می گیرد، گفت :محدودیت پرداخت اضافه کار به پزشکان کشیک پزشکی قانونی با صدور بخشنامه ای رفع شده که با صدور بخشنامه ای به استانها ابلاغ گردیده و با استفاده ازاعتبارات استانی پرداخت خواهد شد.

ایشان با بیان این مطلب که چارت جدید سازمان پزشکی قانونی کشور تدوین شده وبزودی برای تصویب به مجلس ارسال می شود، گفت :در چارت پزشکی قانونی فعلی که از سال ۷۲ تدوین شده یک رئیس، یک پزشک و یک تکنیسین را شامل می شود که در چارت جدید یک رئیس ، یک پزشک برای مردان ، یک پزشک برای زنان و دو تکنیسین در نظر گرفته شده است.

در این مراسم دکتر خدائیان با قدردانی از دکتر هادی زادگان رئیس قبلی پزشکی قانونی استان دکتر پیمان آسترکی را به جای وی معرفی کرد.//ط
در كتاب چيني سن آن روهو كه بسال ۱۲۴۷ ميلادي تحرير يافته نوشته شده است :
براي اثبات ابوت فردي نسبت به كودكي كه مادر كودك فرزند خود را به آن شخص نسبت مي دهد كافي است كه از خون آن شخص و كودك مزبور قطره قطره در داخل يك كوزه آب بريزيد اگر خونها حل شد و به هم نچسبيد و رسوبي بوجود نيامد نسبتي بين آن دو نيست ولي اگر دو خون بهم چسبيد و رسوب حاصل گرديد نسبت پدر و فرزندي بين آن دو برقرار است .
در صورتي كه نسبت پدري به شخص متوفايي داده شو د خون كودك را روي استخوان آن فرد متوفي بريزند اگر خون از استخوان به سهولت پاك شد بين آن دو رابطه اي وجود ندارد ولي اگر پاك نشد كودك به آن مرد نسبت داده مي شود .

مسلماً چيني هاي عاقل و فرزانه با انجام دادن اين آزمايش وظيفه پزشكي قانوني را بجا مي آوردند و به اين وسيله به قضات چيني امكان مي دادند كه باخاطري مطمئن و وجداني آسوده رأي خود را بدهند و فرشته عدالت را از خود خشنود سازند . امروزه پس از گذشت قرنهاي متمادي وساليان دراز از آن تاريخ باز در پزشكي قانوني براي اثبات همچو ادعائي از آزمايش خون كودك و پدر احتمالي استفاده مي شود منتهي براي اين امر به يك كوزه آب زلال اكتفاء نمي گردد بلكه براي پي بردن به حقيقت امر بطور عملي ، آزمايشگاههاي مجهز و كاركناني تعليم ديده و ماهر تجهيز شده اند تا بتوانند با انجام دادن ده ها آزمايش روي گروههاي خوني و پروتئيني و ايچ .ال .اي با احتمالي قريب به يقين يعني ۹۹۸ در هزار ثابت كنند كه فرزند مزبور متعلق به مرد مذكور مي باشد يا نه .

اگر در سابق گفته مي شد كه خون ، اقيانوس وسيعي از دانستنيهاست و مواردي كه در تركيب آن وجود دارد بي نهايت زياد و اعمال آن عناصر فوق العاده پيچيده و حيرت آور است امروزه اقيانوس وسيع را مي توان به هر يك از عناصر خوني اطلاق كرد نه خود خون ، يك سلول خوني به تنهايي دنيايي است و حيرت آور ، علم انسان امروزي ، در جستجوي حقيقت ، نهايت وجودي يك گلبول خوني را تجسس مي كند و مطالعه ديگر ، روي خود گلبول نيست كه داراي چند ميكرن (هزارم ميليمتر)قطر است بلكه روي كروموزومها و از آنها گذشته روي ژنهاي آن انجام مي گيرد يعني روي ذذرات موجود ريزي كه در حقيقت در حد مولكولي بوده و ريزترين ذرات موجود در عالم حياتند . بدين ترتيب مشاهده مي گردد كه تحقيقات امروزي روي خون ، ديگر نمي تواند روي يك كوزه آب زلال انجام گيرد بلكه بطوري كه فوقاً اشاره شد براي اين منظور نياز به وجود آزمايشگاههاي مجهز و متخصصين كار آزموده مي باشد تا بتوانند تاريكي هاي جهالت و ابهام را به نيروي علم و دانش بشكافند و حقايق امر را واضح و آشكار سازند .

اين نمونه از پيشرفتها و تحولات علمي است كه در پزشكي قانوني مورد استفاده قرار گرفته و نظاير آن فراوانند يعني پزشكي قانوني امروزي در كشف حقيقت و پي بردن به رموز حياتي موجود زنده اي كه انسان نام دارد و معمولاً مورد كارشناسي او قرار مي گيرد به معلومات اوليه و وسايل ابتدايي اكتفاء نمي كند بلكه با دانشكافي و تجهيزات كامل وظيفه اصلي خود يعني كارشناسي روي جسم و جان آدمي را كه از طرف مجريان عدالت به او محول مي شود به انجام مي رساند .

مي دانيم كه مجريان عدالت در انجام وظايف خود جهت صدور رأي صواب نياز به شناختن حقيقت و اطلاع كامل از كنه مسائل دارند كه غالب اوقات به كمك كارشناسان مختلف توفيق آن را مي يابند . كارشناسي ، كه در رابطه با جسم و جان آدمي مورد مشورت قرارمي گيرد پزشك قانوني است يعني آنجا كه امر قضا نياز به كسب اطلاع از مسائل مر بوط به انسان دارد به او مراجعه مي كند و از او انتظار دارد كه با دقت و موشكافي كامل مسأله را بررسي كرده اطلاعاتي صحيح و قابل اعتماد و اطمينان به وي ارائه نمايد متأسفانه اين امر با مشكلاتي برخورد مي كند كه ناشي از انسان يعني از اين موجور بيولوژيك است كه تابع تمام تحولات و تغييرا ت زيستي بوده و با ثبات و يكنواختي ، سازگاري چنداني ندارد براي روشن شدن اين مطلب به چند مثال اشاره مي كنيم :

ترس و وحشت ناگهاني و شديد مي تواند در بعضي از افراد باعث مرگ آني گردد در صورتي كه در مورد اكثر مردم اين چنين نيست همينطور است خوشحالي و هيجان زدگي شديد كه مي تواند در زمينه مساعدي موجب مرگ آني شود زن حامله اي امكان دارد با مختصر ضربه اي سقط كند و آبستن ديگري ممكن است متحمل ضربات و صدمات شديدي مثلاً در يك تصادف اتومبيل بشود و سقط نكند . شخص ممكن است در اثر تزريق يك قطره از داروئي در اثر شوك آنافيلاكتك بميرد درحالي كه چندين تزريق كامل از همان دارو در اشخاص ديگر كوچكترين خطري بئجئد نياورد . دختر باكره اي ممكن است مورد تجاوز جنسي قراربگيرد ولي بعلت داشتن نوعي پرده (الاستيك)علائم ازاله بكارت يعني پارگي بوجود نيايد و يا مثلاً در

مورد شخص مصدومي كه جراحات چندي برداشته و تعيين مدت درمان ، ضرورت پيدا كرده است زمان معقولي مطابق موازين علمي تعيين مي شود كه امكان دارد در پايان آن مدت شخص بهبودي يابد و مسأله فيصله پيدا كند ولي امكان نيز دارد كه همان شخص در اثر افزوده شدن عارضه اي ناشي از سن و سال يا مستعد بودن زمينه مزاجي يا شرايط درماني نامناسب و غير صحيح بميرد و يا ممكن است عارضه اي اضافه گردد كه مدت درمان را طولاني تر كرده و مدت تعيين شده را از اعتبار بيندازد و نمونه هاي فراوان ديگري از اين قبيل كه نشاندهنده مشكلات كارشناسي روي انسان مي باشد كه پزشكان قانوني با آن روبرو هستند

خوشبختانه ترقيات اخير علوم پزشكي و زيست شناسي و بيوشيمي و غيره كه پزشكي قانوني الهام گيرنده از آنهاست در سالهاي اخير كمك فوق العاده زيادي به اين رشته كرده و آن را قادر ساخته كه عليرغم مشكلاتي كه فوقاً اشاره شد تاحد زيادي اسرار نهاني انساني را بشكافد و مجريان عدالت را ياري و ياوري نمايد منتهي قدرت پزشكي قانوني در اين باره بسته به استفاده هايي است كه از پيشرفتهاي علمي عصر حاضر مي كند يعني آنجا كه پزشكي قانوني از اين اطلاعات و امكانات برخوردار است كارآيي آن فوق العاده زيادتر و قوي تر از جاهايي است كه هنوز از اين پيشرفتهاي علمي بهره شاياني نبرده اند در نتيجه در راه تقويت قضا و اجراي صحيح عدالت بنظر ميرسد كه بهترين راه موفقيت ، تقويت پزشكي قانوني بعنوان يك مركز كارشناسي اصلي و تجهيز آن به امكانات مدرن آزمايشگاهي و تحقيقاتي باشد كه توأم با فراهم آوردن امكانات تحصيل و مطالعه جهت تكميل و تخصصي براي پزشكان علاقمند و مسؤول ، مي تواند پيشرفتهاي شگفت آور علمي امروز را در خدمت قضا و اجراي صحيح عدالت كه غايت مطلوب همگان است قرار دهد .

نيازي به گفتن نيست تا پزشكان قانوني به معلومات و پزشكي قانوني به تجهيزات امروزي مجهز نگردند و علم و دانش نتواند اسرار نهفته و نهاني جسم و جان آدمي را براي دستگاه عدالت بشكافد و آشكار سازد مشكل بتوان تصور كرد كه فرشته عدالت را از مجريان عدل و داد رضايتي حاصل آيد .
عنوان: اداره كل امور آزمايشگاهي

اداره كل امور آزمايشگاهي براي خدمت رساني سريع و دقيق به مراجعين در تلاش است با استفاده از دانش روز، تجهيزات آزمايشگاهي و منابع علمي و انساني به جايگاه مطلوب‌تري نايل شود؛ به همين منظور واحد تجهيزات و فن آوري‌هاي نوين تقويت و واحد كنترل كيفي در اين معاونت راه اندازي شد و براي رسيدن به اهداف، پرسنل متخصص اين حوزه بر آنند دايما با بررسي‌ها و مطالعات علمي و كارشناسي و با نگاه به مراكز پزشكي قانوني كشورهاي پيشرفته، به دانش و علوم روز دسترسي يابند و پس از بررسي و تطابق روش‌ها با قوانين موجود، آن تجربيات را در كشور بومي كنند تا به صورت دستورالعمل اجرايي به واحدهاي آزمايشگاهي سراسر كشور اعلام شود.

پزشکی قانونی در تاریخ

اگرچه ردپای پزشکی قانونی را می‌شود در کتب هزار سال قبل دانشمندان اسلامی و ایرانی هم پیدا کرد و از ابتکارات و اقدامات آن‌ها برای کشف علت مرگ آگاه شد، اما در دوره معاصر، آغاز فعالیت حوزه پزشکی قانونی در ایران، به حدود یک قرن قبل برمی‌گردد؛ هنگامی‌که پس از مشروطه و با تشکیل وزارت عدلیه، حضور پزشکان قانونی در مجاورت دادگاه‌ها ضرورت پیدا کرد. در طول این یک سده، به تدریج و پابه‌پای رشد علم پزشکی، عملکرد این حوزه هم گسترش و ارتقا یافت و از همین رو، حدود ۱۵ سال پیش، کشور ما هم ناچار شد که به علت گسترش دامنه فعالیت‌های این بخش و تنوع فراوان آن‌ها و نیز به خاطر افزایش مراجعین، سازمان مستقلی به نام «سازمان پزشکی قانونی کشور» را تحت‌ نظر قوه‌ قضاییه تأسیس کند. در حال حاضر، این سازمان با دارا بودن بیش از ۳۵۰ واحد در سراسر کشور، سالانه به حدود ۲ میلیون پرونده رسیدگی می‌کند که از این میزان، حدود ۸۰ درصد مربوط به معاینات بالینی، ۱۵ درصد مربوط به خدمات آزمایشگاهی و کمتر از ۵ درصد مربوط به معاینه متوفیان است.

الف)واحد امور آزمايشگاهي:
واحد امور آزمايشگاهي وظيفه هماهنگي و پيگيري امور اين حوزه با ديگر معاونت‌ها و واحدهاي تابعه پزشكي قانوني كشور را به عهده دارد، براي رسيدن به وضيعت مطلوب كه همان اهداف سند چشم انداز بيست ساله سازمان است مي‌بايست تمامي امور به موازات هم پيشرفت كنند، لذا اين واحد تشكيل و فعاليت‌هاي آن به شرح ذيل تعيين شده‌است.
۱- پيگيري امور مربوط به گسترش آزمايشگاه‌ها: شامل بررسي نياز يا عدم نياز به ساخت و گسترش آزمايشگاه‌ها با توجه به دستورالعمل استانداردسازي آزمايشگاه‌ها است و تجهيزات، پرسنل، و مقدار فضاي فيزيكي آزمايشگاه مربوطه مطابق با آخرين استاندارد، تعيين مي‌شود. نقشه و پلان آزمايشگاه كه توسط همكاران واحد طرح و برنامه تهيه شده در اين واحد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

۲- پيگيري امور مربوط به تامين نيروي انساني مجرب آزمايشگاه‌ها با همكاري با واحد منابع انساني.
۲- پيگيري تخصيص اعتبار براي تجهيز دستگاه‌هاي آزمايشگاهي با همكاري واحد برنامه و بودجه و اداره كل تجهيزات آزمايشگاهي.

ب)واحد كنترل كيفي:
وظيفه اين واحد نظارت عاليه بر عملكرد واحدهاي آزمايشگاهي مراكز پزشكي قانوني استان‌هاي كشور و نواحي تابعه آن‌ها است. اين واحد همواره آمادگي ارايه رهنمود در امر بهينه سازي روش‌هاي انجام آزمايش را دارد و بر اساس استانداردها و فن‌آوري‌هاي علمي روز دنيا نسبت به كنترل كيفي نتايج آزمايش‌ها و بهبود روش‌هاي انجام آزمايش و اعلام آن اقدام مي‌كند. لذا مي‌توان اهم كارهاي اين واحد را به طور خلاصه به شرح ذيل اعلام كرد:

۱- كنترل نتيجه جواب آزمايش‌ها.
۲- كنترل كاركرد اپراتور دستگاه‌هاي آزمايشگاهي.
۳- كنترل كاركرد دستگاه‌هاي آزمايشگاهي با هماهنگي با واحد تجهيزات آزمايشگاهي و فن‌آوري نوين.

۴- آموزش استفاده از دستگاه‌هاي آزمايشگاهي به پرسنل براي بهبود كيفيت جواب‌دهي يا هماهنگي با واحد تجهيزات آزمايشگاهي و فن آوري‌هاي نوين.
۵- ساخت و توزيع محلول‌هاي استاندارد براي آزمايش‌هايي كه فقط در پزشكي قانوني انجام مي‌شود و محلول‌هاي مربوط در بازار موجود نيست.
۶ – جايگزيني روش‌هاي جديد در انجام آزمايش‌ها به جاي روش‌هاي قديمي با مطالعات علمي و كارهاي كارشناسي.

ج)واحد تجهيزات آزمايشگاهي و فن آوري‌هاي نوين:
با پيشرفت روز افزون علوم و متعاقب آن ظهور ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي، نياز به شناسايي و بررسي اين تجهيزات بيش از پيش احساس مي‌شود بنابراين كارشناسان اين واحد با بررسي دايم و همكاري با شركت‌هاي توليدي و وارد كننده همواره توانسته موفق عمل نمايد. لذا به طور خلاصه مي‌توان اهم فعاليت اين واحد را به شرح ذيل اعلام كرد.
۱-مشاوره و نظارت در امر تهيه دستگاه‌هاي آزمايشگاهي به منظور خريد بهينه.

۲- طراحي سكوها و هودهاي آزمايشگاهي و نظارت بر ساخت آن‌ها.
۳- شناسايي و بررسي دستگاه‌هاي نوين براي به روز شدن تجهيزات آزمايشگاهي به منظور سرعت و دقت در جواب‌دهي.
۴- تهيه شناسنامه آزمايشگاهي كه در آن تمامي تجهيزات، آمار پرسنلي، فضاي فيزيكي و متدهاي انجام آزمايش آزمايشگاه‌هاي مراكز ۳۰ گانه پزشكي قانوني هر ۳ ماه ثبت و به معاونت ارايه مي‌شود.

اهداف آزمايشگاه‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور:
اهداف آزمايشگاه هاي سازمان پزشكي قانوني كشور در سه محور تحقق مي‌يابد:
۱٫محور خدماتي ۲٫ محور تحقيقي
۳٫ محور آموزشي
محور خدماتي:
شامل انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلنيكي در پاسخ به استعلامات مراجع قضايي و انتظامي و نيز خدمات مشاوره‌اي آزمايشگاهي به منظور مساعدت به جريان دادرسي قضايي و جلوگيري از اطاله دادرسي است.

محور تحقيقي:
شامل انجام پژوهش و تحقيق با موضوعات آزمايشگاهي قانوني، ارتقاي روش‌هاي آزمايشگاهي و به روز شدن آنها، راه‌اندازي روش‌هاي جديد در پاسخ به موضوعات و نيازهاي جديد آزمايشگاهي و نيز تبادلات پژوهشي مورد نياز با مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور است.

محور آموزشي:
شامل آموزش دستياران پزشكي قانوني، كارشناسان سم‌شناسي داخل و خارج از سازمان، كارشناسان رشته‌هاي مختلف جهت تربيت آن‌ها براي مراكز شهرستان‌ها، اجراي برنامه بازآموزي علوم آزمايشگاهي قانوني و تبادل علمي با مراكز آموزشي داخل و خارج از كشور مي‌باشد.
اين اهداف، كليه آزمايشگاه‌ها شامل آزمايشگاه سم شناسي، آسيب شناسي، سرولوژي وژنتيك(DNA) را دربرمي‌گيرد.
آزمايشگاه‌هاي تخصصي سازمان پزشكي قانوني كشور:

به طور كلي آزمايشگاه‌هاي سازمان پزشكي قانوني كشور را مي‌توان به چهار دسته تقسيم كرد:
۱٫آزمايشگاه آسيب شناسي (پاتولوژي)، ۲٫ آزمايشگاه سم شناسي، ۳٫ آزمايشگاه سرولوژي، ۴٫ آزمايشگاه ژنتيك (DNA).

آزمايشگاه آسيب شناسي:
آسيب شناسي، يكي از علوم رشته پزشكي است و وظيفه پزشكاني كه در اين رشته تربيت مي‌شوند، مشخص كردن علل آسيب وارده به تك تك سلول‌ها يا بافت‌ها و يا مشخص كردن آسيب‌هاي وارده به كل بدن است.
آسيب شناسي داراي ۲ شاخه است:

۱٫ آسيب‌شناسي آناتوميكال (تشريحي) ۲٫ آسيب شناسي كلينيكال(باليني)
آسيب شناسي تشريحي با اعضا و اندام بدن سروكار دارد و هرگاه به هر دليلي آسيبي به بدن وارد شود با مطالعه ميكروسكوپي، مي‌توان علل اسيب به بدن را مشخص كرد. به طور مثال اگر يك خون‌ريزي در حنجره متوفي رخ داده باشد آسيب شناسي مي‌تواند بگويد كه اين خونريزي قبل از مرگ اتفاق افتاده يا بعد از مرگ بوده است.
به وسيله آسيب‌شناسي تشريحي حتي مي‌توان زمان آسيب را نيز مشخص كرد به طور مثال از روي تغييراتي كه در سلول اتفاق مي‌افتد، مي‌توانيم بگوييم كه اين سلول در چه ساعتي يا چند ساعت قبل دچار حادثه شده‌است.

از آنجا كه آزمايشگاه آسيب‌شناسي سازمان پزشكي قانوني كشور در ارتباط تنگاتنگ موضوعي و كاري با تالار تشريح است، در حقيقت بايد گفت، از ابتداي شروع به كار پزشكي قانوني و انجام كالبدگشايي‌هاي اوليه، چه آنان كه در بيمارستان انجام مي‌شد و چه آنهايي كه با مركزيت يافتن پزشكي قانوني به انجام مي‌رسيد، آزمايش‌ها و مطالعات آسيب‌شناسي نيز آغاز شده‌است.
البته افتتاح رسمي آزمايشگاه آسيب‌شناسي به ۳ دهه قبل باز مي‌گردد و از آن زمان تاكنون آزمايشگاه آسيب شناسي سازمان منشا اثرات مهمي در زمينه مطالعات آسيب شناسي و پاسخ به پرونده هاي مربوط به پزشكي قانوني بوده‌است.