چكيده گزارش عملكرد بخش صنعت و معدن در راستاي سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور
سياست‌هاي كلي و قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم
(دوره زماني شهريور ۱۳۸۴ تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۶)

محورهاي مهم سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور مرتبط با بخش اقتصادي بويژه بخش صنعت و معدن عبارتند از :
– جايگاه اول اقتصادي علمي صنعتي و فناوري در منطقه
– ارتقاء كيفيت توليد
– كسب فناوري و ارتقاء فناوري‌هاي جديد
– جذب سرمايه گذاري‌هاي خارجي
– توسعه صادرات غيرنفتي

– توسعه صنايع (انرژي‌بر، معدني، تبديلي كشاورزي، شيميايي)
اهم اقدامات در راستاي اجراي سند چشم انداز و سياست كلي قانون برنامه چهارم در سيزده محور به شرح زير گزارش مي‌گردد :
۱- سرمايه ‌گذاري
۱-۱- صدور جواز تاسيس صنعتي (تقاضاي سرمايه گذاري) : از شهريور سال ۱۳۸۴ لغايت فروردين ماه ۱۳۸۶ تعداد ۷۶۸۵۳ فقره جواز تاسيس صادر شده كه نسبت به دوره مشابه قبل ۱/۵۹ درصد رشد را نشان مي‌دهد.
۲-۱- رشد سرمايه گذاري : با توجه به پيش بيني نرخ رشد ۱/۱۷ درصدي سرمايه گذاري بخش در سالهاي برنامه چهارم، درطي دوره، سرمايه‌گذاري واحدهاي به بهره برداري رسيده مبلغ ۲/۱۲۴۰۵۹ ميلياردريال مي‌باشد كه با احتساب سرمايه‌گذاري ناشي از طرح بنگاههاي كوچك زود بازده نسبت به دوره مشابه قبل ۱۱۰ درصد رشد يافته است. بدون بنگاههاي زودبازده رشد سرمايه‌گذاري انجام شده نسبت به مدت مشابه دوره قبل ۲/۵۵ درصد مي‌باشد.

 

۳-۱- توسعه اكتشاف و معدن : طي دوره مورد گزارش در زمينه شناسايي مواد معدني تعداد ۸۷۴ فقره گواهي كشف با هزينه‌اي معادل ۳۰۳ ميلياردريال صادر شده كه از نظر تعداد ۸/۱۱ درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين در زمينه بهره برداري از معادن تعداد ۹۸۷ فقره پروانه بهره برداري با سرمايه ۲/۲۴۷۳ ميلياردريال صادر شده است.

۲- تخصيص تسهيلات ارزي
۱-۲- حساب ذخيره ارزي: طي سال ۱۳۸۵ از محل حساب ذخيره ارزي تعداد ۱۷۲ طرح به مبلغ ۸/۱۳۹۲ ميليون دلار گشايش اعتبار گرديده است كه نسبت به سال گذشته به ترتيب ۴/۳۵ درصد و ۷/۲۸ درصد رشد داشته است.

همچنين بانك صنعت و معدن تعداد ۱۵ طرح به مبلغ ۱۶۶۷ ميليون دلار قرارداد اعطاء تسهيلات ارزي منعقد نموده كه متوسط تسهيلات ارزي به ازاء هر طرح ۵/۴۴ ميليون دلار مي باشد كه ۷۳ درصد آن مربوط به طرحهاي پتروشيمي مي‌باشد.
در مجموع در سال ۱۳۸۵ ، ۳۰۶۰ ميليون دلار گشايش اعتبار و يا قرارداد اعطاء تسهيلات ارزي منعقد نموده است.

 

۲-۲- تسهيلات اعتباري خارجي (فاينانس): درسال ۱۳۸۵، تعداد ۲۴ طرح به مبلغ ۵۰۶۶ ميليون دلار مصوب و به بانكهاي عامل معرفي گرديده و هم‌چنين ۱۱ طرح به مبلغ ۲۱۵۵ ميليون دلار جهت صدور گواهي مسدودي ارزي به بانك مركزي معرفي شده‌اند.

۳- بهره‌برداري و سرمايه‌گذاري در طرحهاي راهبردي و پايه اي بخش صنعت و معدن
(صنايع صدراصل ۴۴ )
الف – سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
بهره‌برداري:
طي دوسال گذشته، تعداد۱۰طرح مرتبط با سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به ارزش ۴۵/۱ ميليارددلار به بهره‌برداري رسيده است كه شامل طرحهاي كارگاه ريخت المهدي، طرح توسعه چغارت، ۱۲ طرح اكتشافي، توليد آلومينا از نفلين سينيت Pilot، فاز دوم توسعه مباركه، واحد احياء شماره ۶ مباركه، مس سونگون، بازسازي و نوسازي واحد ذوب گروه ملي- صنعتي، تكميلي دانيلي فولاد خوزستان و پايانه صادراتي سيمان مي‌باشند.

برنامه بهره برداري از طرحها دربخش صنايع صدر اصل ۴۴ در سال جاري ۵/۲ ميليارد دلار، در سال ۸۷ معادل ۳ ميليارد دلار و در سال ۸۸ معادل ۸ ميليارد دلار خواهد بود . طرحهاي فولاد استاني از جمله طرحهايي است كه با روي كار آمدن دولت نهم آغاز گرديده و به ياري خداوند تعالي، در سال ۸۸ افتتاح خواهند شد.
آغاز عمليات اجرايي طرحهاي مهم راهبردي:
طي دو ساله گذشته، طرحهاي مهم راهبردي در صنايع معدني – فلزي كشور شروع گرديده است كه از آن جمله مي توان طرحهاي گندله سازي سنگان، فولاد هرمزگان، آلومينيوم هرمزال، طرح جديد آلومينيوم اراك، آند خام المهدي، طرح توسعه ذوب آهن و طرح نفلين سينيت آذر شهر و هشت طرح فولاد استاني و برخي طرحهاي ديگر را نام برد . حجم سرمايه‌گذاري اين بخش نزديك به ۸/۴ ميليارد دلار مي باشد.

حجم سرمايه گذاري:
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران هم اكنون داراي ۵/۲۰ ميليارد دلار طرح سرمايه‌گذاري مي‌باشد كه از اين تعداد، ۳۸ طرح با سرمايه‌گذاري ۷/۶ ميليارد دلار در دست اجرا بوده و ۳۵ طرح با سرمايه‌گذاري كل ۱۱ ميليارد دلار در مرحله گشايش اعتبار اسنادي و يا انتخاب پيمانكار و ۱۷ طرح نيز با سرمايه‌گذاري كل ۸/۲ ميليارد دلار در دست مطالعه مي باشند .

ب- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
توسعه سرمايه‌گذاري
۱- دردست اجرا بودن ۱۷ طرح سرمايه گذاري با اعتبار ۲/۱۹۲۶ ميلياردريال از منابع سازمان از جمله طرح‌هاي شناور دو منظوره كروبوت و توسعه شناوه شركت كشتي سازي اروندان، طرح ERP مجتمع صنعتي اسفراين، طرح توسعه ماشين سازي پارس و طرح ماشين سازي گچساران.
۲- راه اندازي طرح‌هاي موتور۴ سيلندر، ۶ سيلندر،‌ موتور ۲۳۶/۴ توربو شركت موتور سازان تراكتورسازي ايران و طرح مدار ماسه شركت ريخته‌گري تراكتورسازي ايران با اعتبار ۲/۵۱ ميلياردريال از منابع شركت‌هاي تحت پوشش سازمان.

۳- اجراي ۲۸ طرح سرمايه‌گذاري با مشاركت بخش خصوصي از جمله قطعات خودرو، پلي استايرن معمولي و مقاوم، شيشه اوپال و پيركس، الياف شيشه، انواع سيليكونها با حجم سرمايه گذاري ۲/۱۰۲۹۵ ميلياردريال كه ۴۰ درصد آن سهم سازمان مي‌باشد.
توسعه پيمانكاري عمومي
۱- تكميل۱۰ پروژه ‌پيمانكاري در زمينه‌هاي مختلف ‌صنعتي با مبلغ ۴/۱۷۰ ميلياردريال و
۷/۱۶۷ ميليون‌دلار.
۲- ادامه عمليات اجرايي ۹۱ پروژه با اعتباري معادل ۸/۲۸۹۹ ميلياردريال و ۰۴/۲۸۹۰ ميليون دلار.
۳- عقد قرارداد پروژه‌هاي بخش نفت و گاز به مبلغ ۴۴/۴۳۳ ميليون دلار و بخش نيروگاهي به مبلغ
۱۴/۵۳ ميليون دلار ( از طريق شركت در مناقصه‌هاي ذيربط).
سرمايه گذاري در صنايع پيشرفته
۱- در دست اجرا بودن ۲۳ طرح سرمايه گذاري با اعتبار ۳/۱۳۳۹ ميلياردريال از جمله لنت‌ كامپوزيتي،‌ نانو الماس، قطعات كاربيد سيليسيم، بيوايمپلنت‌هاي استخواني.
۲- راه اندازي طرح‌ شخصي سازي كارت و مفتول مغزدار با اعتبار ۱/۶۸ ميلياردريال.
۳- انعقاد قرارداد جهت ۳۲ طرح پژوهشي با اعتبار ۴/۵۵ ميليارد ريال در زمينه كارآفريني، نوآوري، R&D و طرح‌هاي مراكز SBDC و تدوين ۳۷ مورد دانش فني در زمينه‌هاي نوآوري و R&D.
4- انعقاد قرارداد تامين،‌نصب و بهره برداري ۵۰۰۰ دستگاه ATM بانك صنعت و معدن، انعقادقرارداد تامين Airbag خودروي سمند با شركت ساپكو به مبلغ ۵۱۴ ميلياردريال و انعقادقرارداد تامين Immobilizer با شركت‌هاي ساپكو و سازه گستر.

۴- عملكرد اجرايي اصل ۴۴ قانون اساسي
در اجراي بند “ج ” سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و براساس تصويبنامه‌هاي شماره ۲۷۴۱۷/ت ۲۷۱۸۱ هـ مورخ ۲۷/۶/۸۱ و شماره ۱۰۶۳۱۹/ت ۳۶۲۵۴ هـ مورخ ۳۰/۸/۸۵ هيئت محترم وزيران و بند (۴) تصويبنامه شماره ۱۱۷ مورخ ۱۷/۱۱/۸۵ ستاد مركزي توزيع سهام عدالت واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي مشمول مفاد صدر اصل (۴۴) قانون اساسي به ترتيب زير تعيين گرديد :

رديف نام شركت روش واگذاري درصد قابل واگذاري توضيحات
۱ ملي صنايع مس ايران بورس ۵+۴۹ توضيح اينكه به موجب تصويبنامه فوق‌الذكر ستاد مركزي توزيع سهام عدالت و در اجراي ماده (۲) آيين نامه قيمت گذاري سهام، واگذاري ۵ درصد از سهام هريك از شركتهاي فوق الذكر در بورس جهت كشف قيمت منظور شده است.
۲ فولاد مباركه بورس ۵+۲۵
۳ آلومينيوم ايران بورس ۵+۳۰
۴ فولاد خوزستان بورس ۵+۲۵
۵ ذوب آهن اصفهان بورس ۳۰

عملكرد واگذاري سهام شركتهاي فوق الذكر در چارچوب مقررات خصوصي سازي و سهام عدالت به شرح زير صورت گرفته است :
واگذاري سهام درچارچوب مقررات خصوصي سازي مبالغ – ميليارد ريال
رديف نام شركت روش واگذاري درصد واگذاري تعداد سهام مبلغ واگذاري
۱ ملي صنايع مس ايران بورس ۷ ۴۰۵۲۷۵۱۲۲ ۱۶۳۹
۲ فولاد مباركه بورس ۱۴/۴ ۶۵۴۰۰۰۰۰۰ ۱۲۵۳

واگذاري سهام درچارچوب سهام عدالت
رديف نام شركت درصد‌تخصيصي درصد واگذاري تعداد سهام مبلغ واگذاري
۱ ملي صنايع مس ايران ۲۰ ۲۰ ۱۱۵۷۹۲۸۹۲۰ ۴۲۸۸
۲ فولاد مباركه ۲۵ ۲۴/۲۴ ۳۸۳۰۸۷۱۱۶۵ ۷۲۷۸

همچنين اقدامات لازم براي پذيرش سهام شركت ذوب آهن اصفهان طي سالهاي اخير در دست پي‌گيري قرار گرفته و پس از پذيرش نهايي سهام شركت در بورس و راه اندازي طرحهاي توسعه شركت تا پايان سال جاري، بالاخص واحد طرح توازن كه موجب افزايش ظرفيت توليدي شركت به ميزان ۱۴۰۰ هزارتن مي‌گردد ( ظرفيت فعلي۲۲۰۰ هزارتن) ، عرضه سهام اين شركت در سال آينده شروع خواهد گرديد.
همچنين واگذاريهاي سازمان از ابتداي سال ۱۳۸۵ تا اين تاريخ در چارچوب مقررات خصوصي سازي و سهام عدالت (خارج از شمول اصل ۴۴ قانون اساسي) به قرار زير صورت گرفته است :

واگذاري سهام درچارچوب مقررات خصوصي سازي مبالغ – ميليارد ريال
رديف نام شركت روش واگذاري درصد واگذاري تعداد سهام مبلغ واگذاري
۱ سيمان هرمزگان بورس ۱۱/۰ ۱۴۷۸۴۸ ۷۴/۲
۲ سيمان داراب بورس ۵۲/۱۹ ۴۸۷۳۹۷۱۷ ۷/۲۰۶
۳ سيمان زابل مزايده ۴۹ ۴۹۵۰۰۰۰۰ ۳/۵۲

واگذاري سهام درچارچوب سهام عدالت
رديف نام شركت درصدتخصيصي درصد واگذاري تعداد سهام مبلغ واگذاري
۱ گل گهر ۹/۱۰ ۹/۱۰ ۴۷۹۶۰۰۰۰ ۱۰۷۶
۲ چادرملو ۷/۲۲ ۷/۲۲ ۲۲۷۰۰۰۰۰۰ ۵/۲۵۳۱
۳ سيمان داراب ۵۰ ۵۰ ۱۲۴۸۰۳۰۰۰ ۸/۴۴۶
۴ سيمان دشتستان ۵۱ ۳۴ ۱۰۱۹۹۹۹۸۰ ۳۳۲
۵ فولاد آلياژي ۴۱ ۴۶/۳۹ ۱۹۷۳۰ ۳۰۰