کارآورزی کامپیوتر

مقدمه

در ویندوزهای۹x,xp,2000 وظیفه محضر خانه ثبت(Registry) بر عهده دو فایل user.dat ,system.dat قرار گرفته که بر اساس اعداد باینری و hex ساخته شده اند و چون این دو فایل در حالت عادی برای کاربر قابل دسترسی نیست بنابراین ویندوز در این رابطه برنامه اجرایی Regedit.exe راکه در پوشه Window می باشد رادر اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند در صورت لزوم دستورات ,مقدارها وتنظیمات Registry را به دلخواه خود تغییر ویا دستور یا مقدار جدیدی را وارد کنند.
برنامه Regedit برنامه ای است که ویندوز را در اختیار کاربران قرار می دهدتا بتوانند مقدارهای Registry خود را ایجاد یا ویرایش کنند.

نحود ورود به برنامه اجرایی Regedit.exe

برای اجرا کردن این برنامه وارد منوی Run از دکمهstrart شده واسم فایل(Regedit) را تایپ کرده تا وارد این برنامه شوید.

همان که مشاهده میشود این برنامه دارای دو پنجره میباشد که در پنجره سمت چپ ریشه وشاخه های رجیستری میباشد و در سمت راست دستور و مقدار آن مشخص است.
در پنجره سمت چپ یک ریشه به نام My computer و ۵ شاخه با عنوانهای زیر وجود دارد

۱- ROOT_HKEY_CLASSES: شامل تناظر پسوند فایلها وسایر تنظیمات سیستم می باشد
۲- HKEY_CURRENT_USE: شامل تنظیماتی است که مختض کاربر فعلی است.
۳- HKEY_LOCAL_MACHINE: شامل تنظیماتی است که بطور سراسری اعمال شده و به کاربر وابسته نیست.
۴- HKEY_USERS: شامل تنظیماتی که مختض هر یک از کاربران متعدد کامپیوتر از جمله کاربر فعلی است.
۵- HKEY_CURRENT_CONFIG: شامل تنظیماتی است که مختص پیکر بندی سخت افزار موجود می باشد.

این ۵ شاخه به نوبه خود دارای زیر شاخه هایی است که هر یک کار خاصی را کنترل و تغییر میکنند.

نحوه ساختن یک دستور و انتخاب نوع آن:

برای اجرای یک دستور به ترتیب گفته شده عمل می کنیم

۱-ابتدا وارد مسیر مورد نظر در پنجره سمت چپ شده .

۲-در پنجره سمت راست, کلیک راست را زده واز میان گزینه های آن گزینه New رارا باز کرده که در این منو یکی از سه نوعstring value ,DWRD value , binary value را مشخص میکنیم.

۳-سپس نام دستور را به جای ۱ New value # تایپ کرده و با زدن enter آن را تایید می کنیم.

برای مقدار دهی به هر دستور روی دستور دوبار کلیک کرده و مدار مورد نظر را وارد می کنیم

مشاهده ثاثیر تغییرات ایجاد شده در رجیستری:

در ویندوزها برای اینکه تغییرات حاصل ازایجاد شده را سریعا ببینیم سیستم را Logoff ویا Restart میکنیم.

مخفی و غیر قابل دسترسی کردن پارتیشن های Hard و Floppy و…

بعضی موقعه اطلاعات و فایلهایی را روی hard داریم که می خواهیم کسی به آنها دسترسی پیدا نکندو یا کاربری از فلاپی ویا سی دی رام سیستم کامپیوتر استفاده نکند.
برای انجام این امر دستور زیر را با مقادیر گفته شده در کامپیوتر انجام می دهیم.
۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\explorer: مسیر
Binary value: نوع new))
Nodrives: دستور
بر حسب Hex طبق جدول : مقدار
۰۰۴۰۰۰۰۰ O 40000000 G 01000000 A
00800000 P 80000000 H 02000000 B
00000100 S 00040000 K 04000000 C
00000800 T 00080000 L 08000000 D
00001000 U 00100000 M 10000000 E
00004000 W 00200000 N 20000000 F
F E D C B A
15 14 13 12 11 10

باینری

نکته: اگر بخواهیم فقط یکی از پارتیشن های HARD را مخفی کنیم از جدول Hex استفاده میکنیمولی اگر بخواهیم دو ویا چند پارتیشن hard را مخفی کنیم از جدول باینری استفاده میکنیم

مثال:
مخفی کردن پارتیشن C,D:

جلوگیری از خود به خود اجرا شدن(Auto run):

هنگامی که CDرا در CD-ROM قرار می دهیم Autorun آن اجرا می شود و محتویات داخل آن را نمایش میدهد این کار به نوبه خود زمانی را تلف میکند که برای بعضی از کاربران کسل کننده است و این عمل را نمیپسندند برای از کار انداختن Autorun از دستورات زیر استفاده میکنیم.

۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\explorer: مسیر
Binary value: نوع new))
nodrivetypeautorun: دستور
b500 00 00: مقدار

پیش فرض مقداراین دستور در xp مقدار ۹۱۰۰۰۰۰۰ و در ۲۰۰۰, ۹۸ برابر است با ۹۵۰۰۰۰۰۰

سریعتر بسته شدن برنامه های اجرا شده:

هنگامی که برنامه اجرایی را باز میکنیم مقداری از Applicationsهای آن جهت دسترسی سریع در حافظه رام قرار می گیرند و هنگامیکه از آن برنامه خارج می شویم .مدتی طول می کشد تا تمامیApplicationها آن برنلمه از حافظه پاک شود .
پیش فرض این دستور ۵۰۰۰ میلی ثانیه است.

۲۰۰۰,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\control panel\desktop: مسیر
string value: نوع new))
Hungapptimeout: دستور
زمان به میلی ثانیه: مقدار

تنظیم سرعت ظاهر شدن منو های دکمه start:

هنگامیکه بر روی دکمه start کلیک می کنیم . تا منویهای آن باز شود . به محص کیلک کردن بر روی آن منو سریع باز نمی شود و با کمی تاخیر همراه است.
بدین منظور جهت تنظیم سرعت ظاهر شدن منوهای دکمه start به دستور زیر یک عدد بین ۰تا ۹۹۹ اختصاص می دهیم.
پیش فرض این دستور ۴۰۰ میلی ثانیه است.
۲۰۰۰,xp,98,Me: سیستم عامل
HKEY_Current_user\control panel\desktop: مسیر
string value: نوع new))
menushowdlapy: دستور
زمان به میلی ثانیه: مقدار

غیر فعال کردن دکمه Start:

اگر می خواهید کاربری نتواند منوهای دکمه start را باز کند . برای اینکار وارد مسیر زیر شده واز طریق Rename کردن یک کلید یعنی با قرار دادن خط تیره در ابتدای کد کلاس .
بنابراین در ابتدای کد کلاس دکمه start ({4622AD11-FF23-11d0-8D34-00A0C90F2719}) یک خط تیره قرار دهید.با اینکار دکمه Start غیر فعال می شود.
۲۰۰۰,xp,98,Me: سیستم عامل
{۴۶۲۲AD11-FF23-11d0-8D34-00A0C90F2719} HKEY_Clsses_Root \CLSID \: مسیر
Rename کردن کد کلاس دکمه start: دستور

نمایش متن وپیغامی دلخواه برای کاربران هنگام شروع ویندوز:

زمانی پیش می آید که افراد دیگر از کامپیوتر شما استفاده می کنند.بنابراین شما می توانید برای آنها پیغام مناسب وپیام هشدار دهید.
نکته: در پنجره ای که برای نمایش متن ظاهر می شود مقدار دستور legalNoticeCaption در عنوان پنجره قرارمیگیرد و مقدار دستورLegalNoticeText بعنوان متن اصلی می باشد.

۲۰۰۰,xp,Me,98: سیستم عامل
HKEY_Local_Machine \Microsoft \windows\ Currentversion\winlogon: مسیراول
HKEY_Local_Machine \Microsoft \windows NT\ Currentversion\winlogon: مسیر دوم
string value: نوع new))
legalNoticeCaption, LegalNoticeText : دستور
متن اصلی پنجره و متن عنوان پنجره : مقدار

توجه کنید که مسیر اول برای ویندوزهای ۹۸وMe ومسیر دوم برای ۲۰۰۰ XP,می باشد.

خود به خود اجرا شدن End Task و صرفنظر کردن از آن در حالت قفل کردن برنامه ها:
این دستور دو کاربرد دارد یکی آنکه اگر برنامه ای تحت شرایطی قفل کند واین دستور با مقدار ۱ مقداردهی شده باشد برنامه خود به خود بسته خواهد شد ودر غیر اینصورت پنجره A Programe responding ظاهر خواهد شد.
کاربرد دیگر این است که گاهی در هنگام خاموش کردن کامپیوتر در سیتم عامل های ۲۰۰۰ و xp با پیغامی مواجه می شویم که سیستم هنوز در حالت فعالیت است وبرای خاموش شدن باید صبر کنیم تا منوی
End Task کاملا پر شود.با بکار بردن این دستور از این کار صرفنظر میکنید.

۲۰۰۰,xp,98,Me: سیستم عامل
HKEY_Current_user\control panel\desktop: مسیر
string value: نوع new))
AutoEndTasks: دستور
۱: مقدار
حذف منوی Documents از دکمه Start:
هنگامی که برای اجرا شدن وباز شدن فایلها , دوبار روی آنها کلیک میکنیم تا برنامه اجرایی مربوطه به آن فایل باز شود ومحتویات ان فایل را نشان بدهد. نام آن فایل در منوی Document ثبت خواهد شدو دیگر کاربران می توانند بفهمند که چه فایلهای را باز کرده ایم.
بدین منظور جهت حذف منوی Document از دکمه start دستور زیر را با مقدار ۱ بکار می ببریم.
۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\explorer: مسیر
Binary value: نوع new))
NorecentdoesMenu: دستور
۱ : مقدار

جلوگیری از ثبت شدن فایلی در مسیر Start\Document:
هنگامی که برای اجرا شدن وباز شدن فایلها , دوبار روی آنها کلیک میکنیم تا برنامه اجرایی مربوطه به آن فایل باز شود ومحتویات ان فایل را نشان بدهد. نام آن فایل در منوی Document ثبت خواهد شد.
برای اینکه نام فایلی در مسیر Start \Document ثبت نشود دستور زیر را با مقدار ۱ بکار می بریم.
۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\explorer: مسیر
Binary value: نوع new))
NoRecentDosHistory: دستور
۱ : مقدار

پاک شدن خود به خود فایلهای Start \Documents:
هنگامی که برای اجرا شدن وباز شدن فایلها , دوبار روی آنها کلیک میکنیم تا برنامه اجرایی مربوطه به آن فایل باز شود ومحتویات ان فایل را نشان بدهد. نام آن فایل در منوی Document ثبت خواهد شد.
بدین منظور به جهت انکه دیگر احتیاجی به استفاده از دکمه clear از پنجره Taskbar and start
نباشد اسامی این فایلها هنگام خروج از ویندوز به طور خود کار پاک می شود.
۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\explorer: مسیر
Binary value: نوع new))
ClearRecentDoesonExit: دستور
۱ : مقدار

حذف کلیه آیکونها از روی Desktop:
98,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\explorer: مسیر
Binary value: نوع new))
Nodesktop: دستور
۱ : مقدار

جلوگیری از اجرا شدن پنجره Display Propeerties:

از راست کلیک کردن بر روی فضای خالی Desktop وارد این محیط می شوند . برای جلوگیری از باز شدن این پنجره از دستور زیر استفاده می کنیم.

نکته:در مسیر کلید system را در زیر کلید policies باید ساخت.

۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\ system: مسیر
Binary value: نوع new))
Nodispcpl: دستور
۱ : مقدار

قرار دادن نام دلخواه (فارسی یا لاتین ) در کنار ساعت بر روی :Taskbar

در اکثر ویندوزها در قسمت ساعت بر روی taskbar برای نشان دادن قبل از ظهر و بعد از ظهر از دو حرف ص,م و یا AM وPM استفاده می کنند.برای قرار دادن نام دلخواه وارد مسیر زیر شده و مقدار دستور های s2359 (برای ساعات قبل از ظهر)و s1159(برای ساعات بعد از ظهر) را بنام دلخواه تغییر دهید.
۲۰۰۰,xp,98,Me: سیستم عامل
HKEY_Current_user\control panel\desktop: مسیر
string value: نوع new))
s1159: دستور
S2359: دستور
نام دلخواه تا ۸ کاراکتر : مقدار

قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره هی My Computer و Explorer:

در پنجره My Computer و Explorer و هر پنجره ای از ویندوز که دارای Toolbar استاندارد باشد به کمک این دستور میتوان پنجره ای ویندوز را از یکنواختی بیرون آورده وعکس دلخواه را انتخاب کرد و در پس زمینه Toolbar قرار داد.
فایلهای مورد نظر باید دارای پسوند bmp ویا Gif باشند.
۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\ Internet Explorer \Toolbar: مسیر
String value: نوع new))
BackBitmapShell: دستور
مسیر عکس مورد نظر : مقدار

حذف راست کلیک از Desktop و کلیه پنجره ها:
با بکار بردن دستور زیر با مقدار ۱ کلیه راست کلیک ها از تمام قسمت ها حذف خواهد شد.
۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\explorer: مسیر
Binary value: نوع new))
NoViewContextMenu: دستور
۱ : مقدار

حذف منوی Shutdown از دکمه Start:
98,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_user\software\microsoft\windows\current version\policies\explorer: مسیر
Binary value: نوع new))
Noclose: دستور
۱ : مقدار

تغییر یا حذف شکل آیکونهای کلیه اجزاء داخل My Computer ومنوی Start:
در حالت معمولی ویندوز امکانی را در اختیار کاربر قرار نمی دهد که بتواند این آیکونها را به دلخواه خود تغییر دهد .ولی با استفاده از دستورات جدول در مسیر رجیستری زیر می توان شکل آیکونها را به دلخواه تغییر داد. جهت تغییر آیکونها مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
۱- وارد مسیر رجیستری زیر شوید و زیر کلید Explorer کلیدی بنام shell icon بسازید.
۲- بر روی کلید shell icon کلیک کرده و در پنجره سمت راست دستورات را با نامی که در جدول گفته شده است را با نوع string value بسازید.
۳- بر روی دستور ساخته شده دو بار کلیک کنید و به مقدار آن ,مسیر یک فایل آیکون را بدهید.

۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Local_machine \software\microsoft\windows\current version\ explorer: مسیر
String value: نوع new))
طبق جدول : دستور
مسیر یک فایل آیکون : مقدار
نام آیکونی که تغییر می کند دستور نام آیکونی که تغییر می کند دستور
منوی Documents 20 پارتیشن های هارد دیسک ۸
منوی Settings 21 درایو شبکه(on line) 9
منوی Find 22 درایو شبکه( off line) 10
منوی Help 23 CD- ROM 11
منوی Run 24 منوی Programs 19
منوی Shutdown 27 پوشه های باز شده ۴
علامت فلش shortcut 29 فلاپی دیسکتهای ۴/۵۱ ۵
Dial-up Network 33
Desktop 34
Print 37
Audio cd 40

Control panel 35
منوی Logoff 44

تغییر رنگ آیکونها:
هنگامی که بر روی یک فایل ,آیکون ویا پوشه رفته و ماوس را روی آن نگه می داریم و یا روی آن کلیک می کنیم. آن آیکون انتخاب (high light) می شود که پیش فرض به صورت آبی رنگ می باشد.
با بکار بردن دستور زیر و قرار دادن کد رنگ بعنوان مقدار آن دستور ,می توان رنگ آبی را به رنگ های دیگر تغییر داد.
البته لازم به توضیح است که این دستور هنگامی موثر است که در تنظیمات پنجره Folder Options
در tab ( پنجره ) ,Generalگزینه Web style انتخاب شده باشد.
همانطور که می دانید رنگها از سه رنگ اصلی قرمز , سبز وآبی تشکیل شده اند برای بدست آوردن کد رنگهای مختلف برای این دستور بصورت زیر انجام می دهیم.
الف) اولین رقم از سمت چپ مقدار درصد رنگ قرمز را نشان می دهد که حداکثر ۲۵۵ و حداقل ۰ می باشد.
ب ) دومین رقم از سمت چپ مقدار درصد رنگ سبز را نشان می دهد که حداکثر ۲۵۵ و حداقل ۰ می باشد.
ج ) سومین رقم از سمت چپ مقدار درصد رنگ آبی را نشان می دهد که حداکثر ۲۵۵ و حداقل ۰ می باشد.

۹۸,Me,2000,xp: سیستم عامل
HKEY_Current_User \Control panel \color: مسیر
String value: نوع new))
HotTrackingcolor: دستور
رنگ دلخواه با توجه به توضیح بالا: مقدار

اضافه کردن منویی دلخواه به راست کلیک بر روی پارتیشن های و درایوها CD-ROMوFloppy:

اضافه کردن یک منو با اسم و عمل دلخواه به راست کلیک بر روی پارتیشن ها ودرایو مانند زیر است:
۱- وارد مسیر رجیستری HKEY_Classes_Root \ Drive شده و در زیر کلید Drive یک کلید بنام shell راخواهید دید .
۲- کلید shell را باز کرده و در زیر کلید ,shell کلید find را می بینید.
۳- در زیر کلید shell کلیدی بنام دلخواه بسازید.با ساختن این کلید , در پنجره سمت راست دستور default با مقداری نا معلوم خواهید دید. بر روی دستور default دو بار کلیک کرده و با ظاهر شدن پنجره مربوطه یک نام مناسب را بدهید.
۴- در زیر کلید ,Ezzatkhani یک کلید بنام Command بسازید . با ساختن این کلید, در پنجره سمت راست دستور default را با مقداری نا معلوم خواهید دید. بر روی دستور default دو بار کلیک کرده با ظاهر شدن پنجره مربوطه مسیر یک برنامه اجرایی را بدهید.
در واقعه مقداری که به دستور default از کلید command می دهیم مشخص کننده اتفاقی است که بعد از کلیک کردن رخ می دهد.

بعد از انجام این دستور سیستم را logoff کرده و در My Computer بر روی درایو ها راست کلیک کرده و کار خود را مشاهده نمایید.

اضافه کردن منویی دلخواه به راست کلیک بر روی کلیه تک فایلها:

هنگامی که بر روی فایلها دوبار کلیک کنید. برنامه مربوط به آن برنامه باز شده و محتویات آن فایل را نشان می دهد. با کمک مسیر رجیستری و توصیحات زیر شما می توانید یک منو با نام دلخواه به راست کلیک بر روی تک فایلها بدون در نظر گرفتن پسوند آنها اضافه کنید.
مثال: هنگامی که بر روی فایلهای ناشناخته (فایلهای که ویندوز نمی تواند آن را به برنامه ای نسبت دهد)دو بار کلیک کنیم. پنجرهای با عنوان open with باز شده که لیست تمامی برناه های که نصب شده وجود دارد که می توان با انتخاب یک برنامه آن فایل را باز کرد.
حالا می خواهیم این پنجره را به تمامی تک فایلها داشه باشیم.در ضمن نام منو در راست کلیک “باز کردن با برنامه” می باشد.
۱- ورد مسیر رجیستری HKEY_Classes_Root \* شده در زیر کلید * یک کلید بنام shell ساخته.
۲- در زیر کید shell یک کلید بنام open with سازید.با ساختن این کلید در پنجره سمت راست دستور default را با مقداری نامعلوم می بینید. دوبار بر روی آن کلیک کرده و نام مناسب مانند “باز کردن با برنامه ” را بدهد.