کاراته

کاراته ( به ژاپنی:空手 ) یک نوع ورزش رزمی است. به معنای روش مبارزه و دفاع با دست خالی (بدون سلاح) و شامل ضربه‌های سریع دست و پا.
کاراته دارای قدمتی پنج هزار ساله است و يکی از استادان اوليه و مبتکران اين فن بوديدهاراما است که حدود ۵۲۵ سال قبل از ميلاد مسيح مي زيسته است. وی که از پيشوايان مذهبی بودایی بود، به تنهايی از هند به راه افتاد و پس از راهپيمايی چند هزار کيلومتری خود و با پشت سر گذاشتن موانع طبيعی بسيار مشکل موجود در آن زمان به چين رسيد و در ايالت هون نان و معبد شائولين اقامت گزيد. تعاليم بوديدهاراما شامل تمرينات شديد انضباطی و رعایت پرهيزکاری بود. وی ۹ سال رنج و رياضت همراه با تفکر و برای اين که شاگردانش نيز بتوانند در مقابل ساعت‌های طولانی تفکر و انديشه تاب مقاومت بياورند و نيز با

زورگويانی که تعاليم مذهبی و مردان دين را سد راه خود می‌‌ديدند به مبارزه و مقابله برخيزند ۱۸ حرکت تمرينی را ابداع نمود که در حقيقت زير بنای حرکات کاراته امروزی است.

کاراته امروزی شکل تکامل يافته ای از کمپوی چينی (بوکس چينی) می باشد که در ابتدا اوکیناواته نامیده ميشد. از هنگامی که حکومت‌های استبدادی در چين سلسله کينک ۱۶۴۴ سلسله ساتسوما در اوکیناوا به منظور جلو گيری از ورزيده شدن مخالفان و نيز تحت کنترل در آوردن مردم قانون منع استفاده از شمشير را به مورد اجرا گذاشتند و به جمع آوری سلاح‌های رزمی اقدام نمودند مردم به سوی آموزش هنر مبارزه با دست خالی روی آوردند که همين امر باعث شکوفايی هرچه بيشتر کاراته شد.

در سال ۱۹۲۱ يکی از بزرگ‌ترين استادان کاراته جزیره اوکیناوا گيچين فونا کوشی ۱۸۶۸-۱۹۵۷ توانست با قدرت و ظرافت تمام کاراته را به ژاپن معرفی نمايد و برخی ديگر از هنر جويان که تحت تعليم بزرگ‌ترين استادان اوکيناوا قرار گرفته بودند، تکنيک‌های سنتی را با يکديگر ترکيب نموده و سبک‌های متعددی از کاراته را به وجود آوردند.

سال ۱۳۴۲ سال ورود كاراته به ایران توسط هرمز میربابایی و محمدعلی صنعتكاران و فرهاد وارسته هستند می‌‌باشد.
در حال حاضر، سبکهای مختلف کاراته، بالغ بر صدها سبک می‌شود که در واقع، بازگشت همه آنها به چهار سبک اصلی و مادر از سبک‌های اصلی و کنترلی و يک سبک نيمه کنترلی می‌‌باشد.

کاراته یک ورزش بسیار خطرناک و آسیب رسان جسمی است که روحیه خشونت را در انسان تقویت می کند وباید به آگاهی تان برسانم کلیه مطالب بالا نادرست می باشد اساسا کاراته ورزش نیست بلکه راهی است برای تندرستی وسلامتی جسمی وپالایش روحی از آلودگی ضد انسانی ودر نهایت دست یابی به یک زندگی آرام و بهتر، یعنی بوسیله تمرینات انسان ساز کاراته شخص تبدیل به فردی کامل تروبا شخصیت والاو مکارم اخلاقی باارزش بشود کاراته

نوعی فلسفه زندگی است که در دو بعد تن وروان بطور موازی گسترده وفعال است نخست اینکه با تمرینات مستمر و منظم ورزشی که همگی بربنیان علمی وفیزیکی حرکتی ومفاصل واندامهای بدن استوارند شخص کاراته کابعد از چند ماه به شکلی منطقی دارای عضلات ومفاصل قوی وبدنی با استقامت فوق العاده خواهد گردید وچون این تمرینهابراساس اصول علمی حرکت شناسی مفاصل بدن پایه ریزی شده ازاین روآسیب پذیری شخص ورزشکاردرطول تمرین تقریبا به

میزان صفرمی رسد وازطرفی دیگربخاطراین که درطول جلسه های تمرین هنرجوی کاراته شناختی نسبی پیرامون فیزیولوژی بدن وحرکات ورزشی پیدا می کند خود وی نیز تا حدود زیادی در رابطه باانجام حرکتهای مضروغلط محتاط شده وازکژروی خود دارای می کند سوم بدلیل اینکه ماهیت اصیل کاراته برمبنای تواضع وفروتنی وادب واحترام متقابل بین افراد ودوری ازخشونت بناشده وبراجرای درست این اصول تاکید ورزیده می شود شخص کاراته کا ناخود آگاه در مسیر اعتلای

انسانی رشد کرده وارتفاء فکری پیدا می کند و حتی اگر درابتدا شرور بوده وبا نبتی شربه کاراته رو آورده باشد بعد از مدتی بطورمنظم وطبیعی اصلاح گشته وبه سمت خیر تغییرجهت می دهدوچون فنون کاراته برپایه حرکت مفاصل و بسیارنرم و سبک بصورت لحظه ای انجام می گردد و هیچ فشار اضافه بر توان به شخصی وارد نمی آورد از این روکودکان۶-۵ ساله تاافراد سالمند چه زن وچه مرد به راحتی قادر به تمرین ویادگیری کاراته خواهند بود بطورکلی کاراته باعث می شود

شخص ازنظر فیزیکی دارای جسم سالم وتندرستی گردد عضلات قلب قوی وحجیم گردند حجم ریه در اثردم وبازدم زیاد افزایش یافته وهوای مانده داخل شش ها به خوبی تخلیه شود معده وروده عمل هضم ودفع را بهتروسریعترانجام خواهدداد به وسیله عرق کردن سموم بدن مرتب دفع شده وسلامت جسمی سرحالی ونشاط بی اندازه ای رابه شخص کاراته کاارزانی می دارد شخص که کاراته کار می کند بهتر وبسیار بیشتر از اشخاص دیگر قدرت فراگیری و درک ذهنی دارد و

آماده فعالیتهای گوناگون مغزی (درس خواندن . مطالعه و …) خواهد بود.از نظر روانی نیز علاوه بر تمرین مکرر و اصرار دائم مربی به حفظ تواضع و احترام متقابل اجتماعی موضوعاتی نظیر اعتماد به نفس- تقویت اراده- حس نوع دوستی – همکاری متقابل – از بین بردن ترس – اجتناب از خشونت و پرخاش گری – رفتار ملایم – مطالعه -آرامش فکر و ذهن و تخلیه مشکلات روانی- صمیمیت و نهایتا گسترش دوستی در شخص کاراته کا تقویت شده و انگیزه بیشتری نسبت به پرورش و آموزش خود نشان خواهد داد و همانگونه که دارای جسمی متناسب و نیرومند میگردد. دارای روحی بزرگ و طبعی والا و درکی وسیع و به غایت شانی

بلند مرتبه در مراتب عالیه اجتماعی و انسانی خواهد شد.جسمی قوی و نیرومند جایگاه مغزی قوی و فکر و شعوری توانمند خواهد بود. دوست عزیزی که به کلاس کیوکیوشین کاراته آمدهای امیدواریم در مدتی که به تمرین مشغول خواهید بود استفاده مطلوبی از کلاس ببرید و شاهد پیشرفت شما تا درجه های بالا باشیم .کیوکوشین که مخفف شده جمله (کیوکوشین کای کان کاراته دو) می باشد. یکی از سبکهای کاراته است.کاراته که امروزه در قالب ورزش عرضه می

شود در طول سالیان و قرون متمادی و قدم به قدم جمع گشته تا مجموعه ای به شکل امروزین آن شده است. البته کاراته در شکل کنونی انش توسط استاد فوناگوشی گیچین مبتکر سبک شوتوکان حدود ۶۰ الی۷۰ سال پیش معرفی شده. با لباس سفید و درجه بندی کمربندها، در ابتدا تنها کمربند سفید- سبز – قهوهای و سیاه در رده بندی کلاسهای کاراته استفاده می شد باگذشت سالها افراد با سابقه وپیش کسوت که سالیان زیادی به امر یادگیری و آموزش کاراته مشغول بودند.با انجام تغییراتی در چگونگی اجرای فنون و نوگرائی و ابداع کردن تکنیکهای جدید و مدرن تر بانی پیدایش سبکهای جدید و نوئی شدند.از آن جمله مرحوم ماسوتاتسواویاما در سالیان دور بنیانگذار سبک کیوکوشینکای شد.جمله کیوکوشینکای به معنای راهی به سوی نهایت حقیقت می باشد.در کلام رایج تنها از جمله کیوکوشین استفاده میکنیم به معنی نهایت حقیقت.

سبک‌های کاراته
• سبک های کنترلی عبارت‌اند از:
• شوتوکان بنيان گذار: گيچين فونا کوشی. در این متد توجه خاصی به نیرو و سرعت ورود آن و مرکز ثقل نیرو می‌شود .
• شيتوريو بنيان گذار: کنوا مابونی. شيتوريو متشکل از دو سيستم ناهاته و شوری ته در کاراته می‌‌باشد.
• گوجوريو بنيان گذار: میاگی چوجون. گوجوريو روش سفت و نرم، که در اوکيناوا شکل گرفت و و متعلق به سيستم ناهاته در کاراته می‌‌باشد.
• وادوريو بنيان گذار: اوتسوکا هيرونوری. وادوريو يعنی : راه صلح، روش صلح، روش صلح جويانه.

• سبک های غیر کنترلی عبارت است از:
• کيوکوشين بنيان گذار: ماسوتاتسو اوياما کيوکوشين کای، از عناصر مختلفی که نشات گرفته از تجريبات اوياما وسبک های ديگر است، به وجود آمد.
• توضیح کامل تر:

• سبک های کاراته بسیار متعدد و بالغ بر صد نوع سبک رسمی در دنیا وجود دارد.اصول کلی و پایه ی سبک های کاراته با هم یکی است و فرق آن ها در نحوه ی بکار گیری آن هاست.
• بطور کلی سبک های کارته به سه دسته تقسیم می شود
• سبک های کنترلی
سبک های غیر کنترلی

سبک های رینگی
برخی از سبک های مهم در کاراته:
جو کای بو کاراته ( ترکیبی از جودو، کاراته ، بوکس )
شوتوکان (با استفاده از این سبک حرکت های غیرممکن فیزیکی امکان پذیر می شود )

شیتوریو ( سیستم ناهاته ، سیستم شوری ته ) این سبک توسط کنوامابونی ایجاد شد.
کان زن ریو
بودو
گوجوریو
کیوکوشین
کیوکوشین کای (بر قدرت فیزیکی تاکید دارد )

وادوریو
آشیهارا
انشین
اطلاعات عمومي :
کاراته تکنيک عملي جنگيدن با دست خالي است . روش تمرينات مغزي و جسماني مي باشد . اين ورزش براي دفاع شخصي ابداع گرديده و قدرت استفاده از دستها و پاها در اين روش حايز اهميت است .

کاراته يک ورزش رزمي رقابتي است که همانند جودو و تکواندو در رده بندي وزنهاي مختلف صورت مي گيرد . ماهيت اصلي تکنيک کاراته در (کوميته) خلاصه ميشود . مفهوم کوميته عبارت است از حمله سريع و موثر به هدف که در آن از تکنيک مناسب و حد اکثر قدرت استفاده مي شود . اين عمل در کوتاهترين زمان ممکن صورت مي گيرد . مسابقه کاراته ممکن است بصورت مسابقات کوميته يا کاتا انجام شود .

 

مسابقات کوميته هم بصورت تيمي و هم انفرادي صورت مي گيرد . مسابقات انفرادي در گروههاي وزني مختلف برگزار مي شود و مسابقات تيمي بين گروههاي مختلف انجام مي شود . تعداد شرکت کنندگان در مسابقات تيمي بايد فرد باشد . کاتا عبارت از يک سري تکنيک هاي دفاعي شامل مشت زدن ، ضربه زدن و لگد زدن منظم است که يکي پس از ديگري اجرا مي‌شود و داراي اهداف فيزيکي و غير فيزيکي مي باشد ، و در تمرينات آن هيچ حرکت زايدي هم وجود ندارد . شرکت کنندگان اين رشته بايد کاتاي اجباري يا (شي تي ) و کاتاي اختياري يا (توکويي) را انجام دهند .

 

حرکات و مسابقه کاراته در سالن هايي که داراي تشک هاي مخصوص اين ورزش است صورت مي گيرد . محوطه مبارزه و انجام حرکات به شکل مربع و داراي ابعاد ۸ × ۸ متر مي باشد . اين محوطه مي تواند حدود ۱ متر بالاتر از سطح زمين قرار گيرد .

 

در داخل تاتامي که داراي ابعاد ۸ × ۸ مي باشد ، بايد تاتامي دومي با ابعاد ۷ ×۷ متر و با رنگ ديگري کشيده شود تا شرکت کنندگان را از رفتن به خارج تاتامي برحذر نمايد . به منظور تعيين محل ايستادن شرکت کنندگان بايد دو خط موازي هر کدام به طول ۱ متر و عمود بر خط داوران و به فاصله ۵/۱ متر از مرکز محوطه رسم شود . همچنين براي مشخص نمودن محل داور وسط و کمک داور نيز بايد دو خط موازي هر کدام به طول ۵/۰ متر به فاصله ۲ متر از مرکز تاتامي ترسيم شود . در قسمت کاتا استانداري وجود ندارد ، ولي کليه مسابقات کاتا در همان محوطه ۸ ×۸ متر انجام مي پذيرد و داوران مسابقه در زواياي مربع براي قضاوت مستقر مي‌شوند.

 

گنجايش ظرفيت سالنهاي مسابقات کاراته ، متغير بوده و به سطح عملکرد آن بستگي دارد . به طور معمول براي مسابقات در سطح شهري حد اقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر و در سطح استاني و منطقه اي حدود ۲۰۰۰ نفر تماشاچي در نظر گرفته مي‌شود . اين مقدار در مسابقات جهاني و بين المللي از ۵۰۰ نفر تا حدود ۱۰۰۰۰ نفر منظور مي گردد.

 

تجهيزات مورد نياز :
– لباس : لباس کاراته که در زبان ژاپني (گي ) ناميده مي‌شود از يک شلوار ، يک پيراهن و يک کمربند تشکيل شده است . اين لباس به گونه اي است که امکان فعاليت آسان و راحت با آن وجود دارد . آستين پيراهن مسابقه دهندگان بايد حداقل تا نصف ساعد را بپوشاند و نبايد بالا زده شود . طول کمربند بايد به نحوي انتخاب شد که پس از دو بار بستن به دور کمر ۱۵ سانتيمتر هم اضافه باشد . پهناي کمربند بايد ۵ سانتيمتر در نظر گرفته شود.

روح كيو كوشين اين است :
«سر را پايين،چشم ها را بالا ودهان را بسته نگه داريد. ذهن را آزاد كنيد و از همان شروع كار با توجه با امر تواضع فرزندي به ديگران خدمت كنيد».
«سر را پايين نگه داريد وچشم را بالا» به اين معني است كه هميشه بايد بلند همت باشيد ودر رفتار وگفتار فروتن .«دهان را بسته نگه داريد »به اين معني است كه نبايد احساساتي شويد وتماما احساساتتان را بيان كنيد ومنظور از ذهن آزاد اين است كه نسبت به ديگران سخاوتمند
باشيد. شما بايد همواره مهربان،سخت كوش ودرستكار باشيد.«تواضع فرزندي »به عنوان نقطه شروع به اين معني است كه براي شروع هر كاري ابتدا بايد در مقابل پدر ومادر تواضع

داشته باشيد. اين گونه وظيفه شناسي ووفاداري باعث مي شود در مقابل ديگران فروتن باشيد،
به دوستي ها اعتماد كنيد،به خدا ايمان داشته باشيد و به معلمانتان احترام بگذاريد. تمامي اينها شما را هدايت مي كند تا خانواده وزادگاهتان را دوست داشته باشيد.

به ديگران خدمت كنيد.يعني به افرادي كه در اطراف شما هستند كمك كنيد. به عبارت ديگر
به جامعه خدمت كنيد واين به معني وفاداربودن به كشور است. من باز هم بر اين امر تاكيد مي كنم كه روح وايد ئو لوژي كيو كوشين در دنياي امروز مفهوم بسيار عميق دارد. دنيايي كه در آن اشخاص براي به دست آوردن رفاه،كشور وجامعه ي خود را قرباني مي كنند. هر كدام از شما كه كيو كوشين را دوست دارد بايد خود را از نظر جسمي وروحي قوي كند.
مقررات « دوجو» در كيو كوشين كاراته

كاراته با تواضع شروع مي شود وبا تواضع خاتمه مي يابد.” سوساي ماس اوياما”

۱-هنرجويان مي بايستي به محض ورود به كلاس” دوجو” احترام گذاشته ودو بار”اوس”
بگويند. يك بار با ورود به سوي جلو كلاس” شين ذن” وبار دوم به سوي هنر جويان حاضر در كلاس.

۲-هنر جويان مي بايستي به موقع وسر وقت در كلاس حضور داشته باشند. كساني كه با تأخير در كلاس حاضر مي شوند پس از اداي احترام ،به حالت رسمي” سي زا ” سر پايين ،چشم ها بسته مي نشيند ومنتظر فرمان دعوت به كلاس ا ز سوي مربي مي شود.
پس دريا فت فرمان در حالي كه هنوز در حالت « سي زا » مي باشد احترام گذاشته و« اوس»

مي گويد(به جاي كلمه اوس مي توان از جمله «شيتسوري شيما سو» يعني از اينكه نظم كلاس را به هم زدم پوزش مي طلبم ا ستفاده نمود) سپس به آخر كلاس ملحق مي شود. بايد دقت نمود
كه هرگز از جلوي ديگرهنر جويان خصوصا ارشدهاي كلاس عبور ننمايد.
۳-هنر جويان مي بايستي در حفظ ونگهداري دوگي ( لباس كاراته )، ساق بند ، دستكش و… كوشا بوده وبا تميز نگاه داشتن وخوشبوومعطرنمودن آنها سبب تشويق وتشجيع ديگران در
انجام آن به بهترين وجه گردند،خصوصا « دوگي » بايد تميز باشد. آرم كيوكو شين بايستي
بر روي قسمت چپ لباس نصب گردد. شكافتگي ها وپارگي هاي لباس بايد بي درنگ تعمير
گردد. همچنين بايد دقت نمود كه لوازم ولباس نا مناسب بيا نگر بي توجهي هنر جو به ساير
هنر جويان ودوجو تلقي مي شود. ۴- در خلال تمرين سعي شود دوگي خود را حركت ندهيد وجا بجا نكنيد،در هر زماني از تمرين اگر تصميم به مرتب كردن ويا درست كردن لباستان گرفتيد اين امر با پشت نمودن به كلاس ، بسيار سريع وآرام انجام شود.
۵- به درجات بالاتر واعضاي قديمي مي بايست احترامي شايسته گذاشته شود،هنگامي كه ارشد يا هركمربند سياه وارد كلاس مي شود،همه هنر جويان بايد ايستاده و«اوس» نمايند.
۶- قبل از مواجه شدن وسلام نمودن به ارشد يا استاد، هنر جويان مي بايست «اوس » نموده وبه همان ترتيب سابق عمل نمايند. اين قاعده وقانون مي بايست در خارج از «دوجو» نيز به همان كيفيت اجرا شود وبايستي هميشه ازاستاد خود قدرداني نماييم.
۷- چناچه با شخصي كه درجه او نا مشخص است مواجه شديد مي بايست همانند يك ارشد بالاتر از خودتان بااو بر خورد نماييد.
۸- هنگامي كه هنر جويان با يكديگر دست مي دهند مي بايست براي نشان دادن اعتماد و تواضع وفروتني از هر دو دست استفاده نمايند و« اوس » بگويند. اين قاعده حتي هنگامي
كه خارج از « دوجو » مي باشيم ، لازم الاجرا بوده وبه همان كيفيت مي بايست عمل شود.
خصوصا در برخورد با درجا ت بالاتر بايد اين امر را رعايت نمود.
۹- هنر جويان مي بايستي در جواب استاد با صداي بلند “ا و س ” نموده وعكس العمل هاي
سريعي در پاسخ به فرمان او داشته باشند. پاسخ هاي كند ونه چندان خوب ، غير مؤدبانه
تلقي مي شود.
۱۰- هنر جويان مي بايست در خلال تمرين تمام توجه وتمركز حواس خود را بر روي تكنيك ها معطوف داشته وبه ذهن ويا چشم هاي خود اجازه سر گرداني را ندهند. مي بايست تقدير
خالصانه با توجه بيشتر نسبت به استاد وساير هنر جويان داشته باشد. دقت نمايند كه هرگز
بدون رعايت وقاروحرمتي كه سزاوارآن است آموزش را شروع ننماييد. در خلال تمرين ،
فرمان راحت باش به هنر جويان داده خواهد شد.‌( منظور حالت رسمي ” سي زا ” به حالت
راحت « آنزا» ( آ گورا ) مي باشد. در طول اين مدت مي بايست از نا آرام نمودن كلاس وصحبت با ديگران يا هر نوع عملي كه سبب بي نظمي در كلاس گردد،خوداري نمود.

۱۱- هنر جويان نبايستي بدون كسب اجازه كلاس را ترك نمايند،در موارد ضروري كه شما
مجبور به ترك سريع كلاس مي باشيد بايد مؤدبانه ودراسرع وقت موضوع خود را به استاد اطلاع داده وكسب اجازه نماييد.
۱۲- براي جلوگيري از بروزخسارات وصدمات ،هنرجويان نبايستي از ساعت ،گردن بند و…

ويا هر نوع لوازم تزئيني در خلال تمرين استفاده نماييد. صرفا استفاده از عينك در زماني
كه ” كوميته ” ( مبارزه ) صورت نمي گيرد مجاز مي باشد. در خلا ل كوميته ( مبارزه )
چنان كه استفاده ازساق بند، كا پ و… سفارش شده است برداشتن عينك ويا استفاده ازلنزهاي

درون چشمي قويا توصيه مي گردد.

۱۳- مكان آموزش مكان مقدس ومحترمي است ، لذا هنر جويان نبايد از كلاه يا آفتاب گير در محل آموزش استفاده نماييد ويا با كلام زشت وقبيح در باشگاه تكلم ننمايند.همچنين صرف غذا وبه پا كردن كفش در” دوجو” مجاز نمي باشد. پس از تمرين روزانه در هر كلاس ، كليه هنر جويان مي بايست در تنظيف ومرتب نمودن كلاس مشاركت داشته وبايد توجه نمود كه حفاظت
ونگهداري از سالن تمرين به عنوان مكان ارزشمند، حايز اهميت

مي باشد.
۱۴-هنر جويان بايد به روح رفاقت ودوستي احترام گذاشته وراه حقيقت كيو كوشين را تحت تأ ثير رفتارهاي دلسرد كننده ويا كينه توزانه خود قرار ندهند، احساسات منفي در كوميته (مبارزه )، نبايد جايگاهي داشته باشد.

۱۵- كليه هنر جويان مي بايستي از شايعات بي اساس واظهارات اهانت آميز در خصوص ساير هنر جويان كلاس ويا سبك پرهيز كنند.
۱۶-هنر جويان مي بايستي مشتاق شركت در مسابقات كيو كوشين بوده واندوخته هايي را كه از استاد خود فرا گرفته اند، به كار گيرند.
۱۷-هنر جويان بايد تلاش نما يند تا پس از كسب اجازه از استا د مر بوطه از ساير كلاس هاي
كيو كوشين كاراته ديدار نمايند.

۱۸-هنر جويان مي بايستي از قدم گذاشتن در راهي كه برداشت ضعيفي از سازمان جهاني
كيو كوشين كاي كان كاراته ترسيم مي نمايد، كاملا خودداري نموده ومسلما نبايستي از تكنيك هاي فرا گرفته در آ سيب رساني عمدي به ديگران استفاده نمايند، مگر در موارد اضطراري
كه زندگي خود يا همسرش در خطر قرار گيرد.
۱۹-هنر جويان بايد كوشش نمايند در زندگي روزمره ،آبرومند وبا شرا فت زندگي كنند وهرگز روح كيو كوشين را فراموش نكنند. سرت را پايين نگه دار ( فروتن ومتوا ضع باش)،چشم ها

را باز نگه دار ( بلند همت باش )، كمتر سخن بگو ( فكر كردن مقدم بر سخن گفتن است ) ،
خوش قلب باش ( با ديگران با احترام وفروتني رفتار كن ) ،نسبت به ديگران مهربان بوده ،
فرزندي با تقوا وخدا ترس باش كه اين خود نقطه شروع است (در حفاظت واحترام به والدين
كوشش كن ) .
نرمش :

( هر حركت ۱۰ مرتبه )
۱- سانچين داچي – يوي- كامائيته : سيكن چودان سوكي – سيكن جودان سوكي –اوراكن شومن اوچي –
اوراكن سايو اوچي – اوراكن مواشي جودان اوچي – سيكن آگو اوچي – نوري .
۲- كيبا داچي –يوي – كامائيته : اوراكن شيتا اوچي – هيجي جودان سوتو اوچي –هيجي جودان آگه اوچي –
هيجي اوروشي اوچي – نوري

يوي داچي :
ايبوكي سان كاي
۱- هيداري سانچين داچي – يوي – كامائيته : : سيكن جودان اوكه – سيكن چودان سوتواوكه –
سيكن چودان اوكه -– سيكن گدان باراي- سيكن چودان اوچي اوكه–سيكن گدان باراي- نوري .
۲- سانچين داچي – يوي- كامائيته : شوتوگامن سوتو اوچي – شوتوساكوتسوداچي –
شوتوساكوتسواوچي كومي- شوتوگامن اوچي اوچي- شوتوسوتوهيزواوچي – نوري

يوي داچي :
ايبوكي سان كاي (سه مرتبه)- شين كوكيويوكائي (چهار مرتبه)- مرتب كردن لباس
۱- هيدراي زنكوتسوداچي (يون جوگو) : ماي كه آگه گري .
ميگي زنكوتسوداچي (يون جوگو) : ماي كه آگه گري- نوري

۲- هيكوداچي :هيزاگري – هاي سوكوكسن گري – چوسوكومايگري جودان –نوري
يوي داچي : ايبون سان كاي – مرتب كردن لباس
۳- يوي داچي (يون جوگو): يوكوكه آگه گري – كانستسوگري – سوكوتويوكرگري –
اوشيرو جودان كه آگه گري – اوشيرو كاكاتوكين گري – اوشيرو كاكاتومواشي گري – نوري

۴- يوي داچي : چوسو كوگدانمواشي گري-چوسوكوچودان مواشي گري-چوسوكوجودان مواشي گري-
سوتوجودان تاي سوكومواشي كه آگه گري – اوچي جودان سوكوتومواشي كه آگه گري
سيزا – ماكسو – آگورا – ماكسويامه – ري- جوگاي – نوري
يوي داچي : شين كوكيو
۵- ميگي زنكوتسوداچي (يون جوگو): كاكه اوكه – سيكن چودان گياكوسوكي .
هيدراي زنكوتسوداچي (يون جوگو): كاكه اوكه – سيكن چودان گياكوسوكي .
۶- هيدراي زنكوتسوداچي: نوگاره (۴ مرتبه)

كاتاهاي كيو كو شين كاراته
سي ين چين ((seienchin
سي ين چين يعني فاتح وغلبه كننده بر فاصله يا حمله كننده.جنگجويان سامورايي در ژاپن فئودال اغلب به سفر هاي چند ماهه مي رفتند كه در طول آن نياز به تثبيت قدرت وروح

خود در طول يك دوره زماني داشتند.اين كاتا طولاني وكند به همراه فنون زيادي است كه در
كيبا داچي اجرا مي شوند. ضمنا به روح قوي هم نياز خواهد داشت. كلمه ي سي ين چين
را به صورت به درون كشيدن هم مي توان معنا كرد. از طرفي ديگر معني كلمه آن مبهم
وناشناخته است. اغلب به معني «طوفان درون آرامش »آمده است ومعني تحت اللفظي آن
«حمله به پاسگاه مرزي شورشيان »يا «عقب راندن دشمن»است كه البته بستگي دارد كه با چه نوع حروف الفبايي چيني نوشته شود. انتخا ب اين اسم بيا نگر لازمه غلبه فرد بر ضعف
روحي وراندن هر نوع تمايل وخواسته نفساني در مبارزه زندگاني است وشخص بايستي آن
روحيه انزوا وعزلت رااز خود براند.

سوشي هو ((sushiho
سوشي هو يعني ۵۴ مرحله. سوشي هواز كلمات يوسه شي ((useshi
با تلفظ اوكيناوا كلمات كانچي براي عدد ۵۴ گرفته شده وهويعني قدم زدن.
ساير سبك هاي كراته اين كاتاي پيشرفته را گوجوشي هو ((gojushiho مي نامند.

اين كاتا يكي از دو كاتاي بسيار پيشرفته مكا تب شوريته (شمالي)است.در ضمن
ممكن است يك رابطه عددي بين اسم وتعداد حركات اين كاتا در فرم اصلي اش وجود داشته باشد. چرا كه عدد ۵۴ تحقيقا با فلسفه ي بودايي رابطه دارد.
گاريو( (garyu

گاريو يعني اژدها ي خوابيده ولميده. در فلسفه ي ژاپن،مرد بزرگي كه در تاريكي وابهام مي ماند. گاريو ناميده مي شود. اژدها بسيار قدرتمند است. اما اژدهاي لميده تا زماني كه لازم نباشد قدرت خود را نشان نمي دهد. ضمن اين كه،يك كاراته كار واقعي هيچ گاه لاف نمي زند،
توانايي هاي خود را پنهان مي كند وهيچ گاه اصل فروتني وتواضع را فراموش نمي كند.
همچنين در فلسفه ژاپن كلمه گاريو به مرد بزرگ اطلاق مي شود كه گمنام مانده است. اين

كاتا توسط «سوساي اويا ما »درآن دوران آغازين زندگي كاراته شان بود.
يك كاراته كاي واقعي بايستي روحيه تواضع وفروتني را در خود ايجاد كند ومانند اژدهايي كه لميده باشد،در عين قدرت نمي خواهد قدرت خود را به رخ ديگران بكشاند.

سي پاي ((seipai
سي پاي تلقظ اوكينا وايي حروف كانجي براي عدد ۱۸ است (به صورت جوهاچي وبه زبان ژاپني تلفظ مي شود.)اين كاتا در ساير سبك هاي كاراته تحت عنوان سي پايت يا ۱۸ دست ناميده مي شود. عدد ۱۸ از نظر بودايي ها يعني ۳*۶ گرفته شده است. به طوري كه ۶ نماينده
رنگ،صدا،مزه، رايحه،لامسه وعدالت بوده و۳ هم به منزله ي خوبي ،بدي وصلح است.

بونكاي كاتا چيست؟

(بونكاي عبارت است از فهم ودرك كاربرد عملي تكنيك هاي كاتا)

براي اين كه كاتا،ارزش خقيقي وواقعي خود رابراي كراته كا داشته باشد،حركات هر كاتا مي بايستي مورد مطالعه وبررسي قرار گيرد وتمامي اين حركات عملا مورد تجزيه قرار مي گيرد.

ديد گاه خوب وعملي دستيابي به چنين حالتي اين است كه فرد آنقدر تمرين كند تا حركات پاي او به صورت
طبيعي وخودكار جابجا شود. با انجام چنين روشي،فرد قادر خواهد بود كه زاويه وريتم حركات پاي خود را
به راحتي تغيير دهد. به اين ترتيب مي تواند درك وفهم كامل تري نسبت به توانايي هاي خود داشته باشد.
پيشنهاد مي شود،هميشه سعي كنيد كه حداقل به دنبال يافتن كاربرد عملي در هر حركت باشيد. اگر اين سه كاربرد را هم پيدا نكرديد،مهم نيست،چرا كه ارزش واهميت تمرين در همان تحقيق،بررسي وتعمق بر روي اين حركات است. دراين روش فرد مي تواند با استفاده از تجسم وتصور خلاق با اجراي كاتا به قدرت واقعي

كه در كاتا نهفته است پي ببرد.
اگر شخص بدون دانستن كاربرد واقعي هر تكنيك كاتايي انجام دهد،هيچ نوع قدرت وجذابيتي از انجام آن كاتا
حاصل نمي شود.

هميشه به ياد داشته باشيد كه حركت كاتا داراي هدف ومنظوري است كه البته كاملا مشخص است. تاكيد واهميت هر حركت در كاتا بسيار متفاوت است. از طريق تحقيق وتفحص در بونكاي ،شما مي توانيد به اين

هدف ومنظور دست پيدا كنيد. حتي يك جابجايي كوچك پا در كاتا را نبايستي ساده انگاشت. يك حركت هوشمندانه از حركتي دوراني در مركز خود به قدرت بسيارقوي در نقاط بسيار دورتر از اين مركز تبديل
خواهد شد.اثر يك جابجايي ۱۵ درجه دست را مي توان كاملا در تغيير زاويه شانه ها مشاهده كرد. اما تفاوت
اين تغيير محسوس از ضربه اي موثر وخرد كننده تر است تا حركت اضافي غير موثر.