کودکان و پول

مقدمه :
كودكان خيلي زود ياد مي گيرند كه در ازاي گرفتن هر چيز بايد پول پرداخت هنگامي كه آنها با خود براي خريد به فروشگاه مي بريد كاملا متوجه پرداخت هاي پولي شما چه از طريق نقدي و چه از طريق كارت هاي اعتباري مي شوند هنگام خريد گاهي به او اجازه دهيد در انتخاب گزينه هاي خريد به شما كمك كند كودكتان بايد بياموزد چگونه از پول در زندگي روزمره استفاده كند شناخت ارزش پول هم چنين مي تواند مهارت هاي اجتماعي ديگري نظير پس انداز تصميم گيري و انتخاب رعايت حق تقدم نيازها لذت انداختن برخي خواسته ها مشاركت جمعي در امور اقتصادي با ديگران را به كودك آموزش دهد پول بخشي از زندگي روزمره است كه از آن براي تامين نيازها و خواسته هاي خود و خانواده استفاده مي كنيم خريد مواد

غذايي پرداخت اجاره خانه خريد لباس و لوازم منزل رفتن به سفر و هزينه هاي آموزش فرزندان از جمله مواردي است كه تامين آنها به پول دارد. مهم نيست نظر شخصي شما درباره پول چه باشد مهم اين است كه همگي ما در مورد اين كه پول بخشي از زندگي ماست توافق نظر داريم يكي از كاربردهاي پول بهبود مهارت هاي مختلف رياضي مانند جمع – تفريق – ضرب و تقسيم است زيرا كودك چگونگي و طرز استفاده از پول را متناسب با مراحل و سنين مختلف بر اساس تجربه مي آموزد پس انداز را از طريق جمع كردن پول در قلك ياد مي گيرند پس

اندازه به آنها مي آموزد چگونه روي پول خود برنامه ريزي كنند صبور باشند و از همه مهمتر ياد مي گيرند چگونه رسدن به برخي از خواسته هايشان را به تاخير بيندازند بنابراين پاداش دادن به كودكان در قبال برخي از كارهاي خاص اگر به صورت پول باشد روش بسيار مناسبي براي تمرين پس انداز در آنهاست استفاده از پول تصميم گيري و انتخاب را به دنبال دارد هنگامي كه تصميم مي گيريد مقدري از پولتان را خرج كنيد بايد از بيان گزينه هاي كه براي خرج كردن داريد يك يا چند گزينه را انتخاب كنيد موقع خريد بگذاريد كودك هم از انتخاب هاي

شما مطلع شود و به طور مختصر برايش توضيح دهيد كه چرا به جاي گزينه «الف» ، گزينه «ب» را انتخاب كرديد مثلاً بگوييد من مي توانم اين صابون را كه بوي خيلي خوبي مي دهد و ماركش معروف است بخرم اما اگه اون صابون ديگه رو بخرم بهتر است چون مي توانم به جاي يكي دو تا بخرم و مقداري از پولم راهم پس انداز كنم اگر به كودكتان پول توجيبي مي دهيد از او بخواهيد تمام يا مقداري از پولش را براي مدت يكماه يا دو هفته پس انداز كند تا بتواند با پول جمع شده چيزهايي را كه دوست دارد بخرد. اگر دوست نداريد به او پول تو جيبي بدهيد بگذاريد كه پول مورد نظر از طريق كمك در انجام كارهاي روزمره و ساير فعاليت ها در خانه به صورت پاداش به دست آورد .در اين مورد نيز از او بخواهيد پولش را پس انداز كند تا بتواند

بعدها آن را خرج كند.
كودكان را با ارزش پول آشنا كنيم
از آن جايي كه آرزوها و خواسته هاي بچه ها پاياني ندارد ، و از آن جايي كه بودجه خانواده پاياني دارد ،

پدرها و مادرها چگونه مي توانند «ارزش پول» را با آسان ترين روش به فرزندان شان ، اعم از كودك ۵ ساله تا نوجوان ۱۶ ساله بياموزند؟
• چگونه مي توانند نحوة درست خرج كردن و پس انداز كردن را به آنان بياموزند؟

• بچه ها چگونه مي توانند قدر امكانات و ماديات زندگي شان را بدانند ؟آن ها چگونه مي توانند آينده نگري و دور انديشي را بياموزند؟
• ما بعنوان والدين و مربيان كودكان و نوجوانان چگونه مي توانيم نحوه تسلط بر خواسته هاي و نياز ي هاي شان را به آنان ياد بدهيم؟
« پول » به همه – چه كودك و چه بزرگ – قدرت تصميم گيري مي دهد . « پول » براي كودكان خردسال ، سكه هاي براقي است كه در جيب و يا كيف شان جيرينگ جيرينگ صدا مي دهد و مي توانند با آن بستني و شكلات بخرند.

چند سالي كه بزرگ تر مي شوند ، مي فهمند « پول » و سيله اي است كه به كمك آن ارزش كالاها و خدمات افراد سنجيده مي شود ، و زماني كه به يك نوجوان بالغ تبديل مي شوند ، در مي يابند كه پول مي توانند براي افراد استقلال و امنيت به ارمغان آورد و آن ها را در جهت رسيدن به خواسته هاي شان كمك كند.

كودكان با مشاهده « پول خرج كردن» والدين شان هنگام خريد كالاهاي گوناگون ، پرداخت صورت حساب هاي ماهيانه ، انجام كارهاي خير و…..ياد مي گيرند كه چگونه مي توان از پول استفاده كرد .از آن جايي كه بچه ها هر ويژگي و خصوصيتي را كه در دوران كودكي فرا مي گيرند ، به صورت يك عادت و شيوه زندگي ، در خود دروني مي سازند ، و از آن جايي كه پدر و مادر با وجود محدوديت هايي كه دارند بهتر از هر فرد ديگر مي توانند افكار و نگرش هاي فرزندان شان را درباره اصول اوليه زندگي و از جمله « درك ارزش پول»شكل دهند ، پس بهتر است با قدري آينده نگري و دور انديشي سعي كنيم جلوتر از زمان فعلي خود را ببينيم و چشم اندازي از آينده فراسوي خود مجسم سازيم ، چرا « آموزش براي فرد است.»

 

خانواده و پول

يكي از ملاك هاي رشد و توسعه در هر اجتماعي ، همانا پيشرفت و ترقي روز افزون نهادها و سازمان هاي درون آن و در راس همه آنها خانواده به عنوان اولين و اصلي ترين هسته هر اجتماع است. بديهي است هر گونه ارتقاء بينش و توانمندي افراد خانواده مي تواند تاثير مستقيمي بر رشد كيفي جامعه گذارد .در اين رهگذر ، اگر والدين و مربيان نكات تربيتي ، آموزشي خود را بر پايه اصول و قوانين مستحكم و درستي استوار سازند ، كودكان و نوجوانان نيز مي توانند پيش زمينه ذهني معقولي درباره مسائل و ارزش هاي گوناگون زندگي كسب خواهند كنند.

يكي از آموزش هايي كه اخيرا مورد توجه كارشناسان و متخصصان علوم تربيتي واقع شده است ، «آموزش ارزش پول و آينده نگري » به بچه ها – اعم از كودك و يا نوجوان – است .اين آموزش فراتر از آماده كردن آن ها براي استخدام شدن و يا پس انداز پولي است كه به دست مي آورند .تفهيم « ارزش پول و ماديات» به بچه ها كمك مي كند تا به بسياري از جنبه هاي مثبت و منفي زندگي بيشتر فكر كنند و از امكانات موجود خود بهترين استفاده را ببرند.

نتيجه گيري

اغلب كودكان اگر بتوانند از انجام كار خود ، درآمدي – هر چند ناچيز – داشته باشند ، بيشتر از زماني كه به آن ها پول دستي مي دهند ، احساس بزرگي ، غرور و استقلال مي كنند .كار كردن و پول به دست آوردن ، مفهومي از آزادي و تعهد ، كار و عادات متعارف ، ارزيابي و سنجش مشاغل گوناگون ، استقلال و ارتباطات مالي ، زمان و انرژي انساني به دنبال دارد.
در واقع زماني كه پدر و مادر آموزش خود را درباره «ارزش كار» با اين مفاهيم و تعاريف آغاز مي كنند ، چشم انداز بهتري از آينده فراسوي نوجوان شان ترسيم مي كنند .پول درآوردن و كسب در آمد ، كاري بسيار ارزشمند و پسنديده است و اگر كودك بتواند فرصت شغلي مناسبي ، تحت نظر مديري با كفايت و لايق پيدا كند ، به مراتب به ويژگي هاي برجسته تري از ارزش و اهميت كار و ماديات پي خواهد برد.

به طور كلي آن چه كه مي توان به نوجوانان درباره پول ياد داد ، عبارتند از :
۱- آموزش درست خرج كردن
۲- تفاوت گذاري بين خواسته ها و نيازها.
۳- ارائه الگوهاي صحيح براي استفاده از ماديات زندگي.
۴- متعادل نمودن دخل و خرج
۵- مصرفي نبودن و عدم تبعيت از تبليغات و آگهي هاي بازرگاني.

۶- مشاركت دادن آن ها در برآورد صورت هزينه هاي خانه و خانواده.

۷- بحث و گفت گوي درباره مسائل مالي و اقتصادي
۸- درك ارزش سرمايه گذاري
۹- كم رنگ نمودن نقش «مد» و «طاهر آرايي»
۱۰- ثبت صورت درآمدها و هزينه ها ، به منظور ارزيابي كلي از وضعيت مالي شان.
اگر پدر و مادر نحوة مديريت مالي صحيح را در دوران كودكي به فرزندان شان بياموزند ، آن ها قادرند در دوران نوجواني و جواني به ارزش پول و مفهوم اين جمله كه : « در آمدهاي امروز ، سرمايه هاي فرداست» پي ببرند.