لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دالود فایل پاورپوینت روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دالود فایل پاورپوینت روش های ژئوفیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

آبخوان های سخت

۱-شرایط حاکم

۲- تفاوت های اساسی با آبخوان های نرم

۳- نیاز به روش های ویژه

۴- نیاز به آرایه های ویژه (جدید)

اسلاید ۲ :

روش های مورد استفاده

۱- گرانی

۲- پتانسیل خودزا

۳- اتصال به جرم

۴- مقاومت ویژه الکتریکی با آرایه های ویژه (جدید)

اسلاید ۳ :

هدف از مطالعات

مهم‌ترین اهداف انجام مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده غار زرین‌آباد را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود:

  • بررسی میزان، چگونگی، ژرفا و ابعاد گسترش غار
  • بررسی وجود و یا عدم وجود حفره‌های کارستی دیگر
  • بررسی میزان، ژرفا، چگونگی و ابعاد گسترش حفره‌های احتمالی
  • بررسی چگونگی ارتباط حفره‌های احتمالی با یکدیگر
  • برهم نهی نتایج حاصل از تمام روش‌های انجام شده و ارزیابی کلی محدوده از دیدگاه نحوه‌ی گسترش حفره‌های کارستی
  • نتایج حاصل از این مطالعات، در ارزیابی امکان تبدیل این محدوده بعنوان یک مجموعه تفریحی-‌گردش‌گری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اسلاید ۴ :

نقشه های بی‌هنجاری‌های پسماند هم ارتفاع

این نقشه ها برش های افقی از زمین در  در ارتفاع های مختلف

را نشان می دهند و ارزش کاربردی از دیدگاه اجرایی به مراتب بیشتر از نقشه های دیگر است 

 

اسلاید ۵ :

طراحی این پروفیل‌ها به‌گونه‌ای انجام شده است که:

 

یک پوشش کامل در طول پروفیل از داده‌ها بدست آید.

 

فواصل نقاط اندازه‌گیری در طول پروفیل ۱۰ متر باشد.

 

از داده‌های حاصل بتوان در ژرفای مختلف برای تهیه نقشه‌های مقاومت ویژه الکتریکی استفاده  نمود.

 

شبه نیمرخ‌های مقاومت ویژه با دقت زیاد و بصورت پیوسته در راستای تمام پروفیل‌ها تهیه نمود.

 

دقت داده‌ها برای تفکیک آنومالی‌ها (حفره‌ها) کافی باشد.

 

در صورت نیاز بتوان مقاومت ویژه را بدست آورد.

اسلاید ۶ :

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از این مطالعات ژئوفیزیکی انجام شده در محدوده غار زرین‌آباد را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود.

۵-۱- در نقشه حاصل از برداشت‌های گرانی‌سنجی بی‌هنجاری‌های منفی ثبت شده که می‌تواند در پیوند با کارستی بودن محدوده باشد اما به دلیل فاصله زیاد نقاط برداشت و تاثیر عوامل جانبی، کارایی این نقشه و دقت در تعیین حفره‌های کارستی به اندازه روش مقاومت ویژه الکتریکی نیست.

۵-۲- گرچه شیرین بودن آب و خالی بودن قسمت‌هایی از حفره‌های کارستی (بخش‌هایی که بالاتر از سطح ایستابی قرار داشته‌اند)، و همچنین تاثیر ناشی از کنگلومرا و پوشش خاک رس سطحی، تاثیر نا مطلوبی روی نتایج حاصل از این روش داشته است ولی محدوده کارستی با این روش نیز کم و بیش مشخص شده است . (یادآوری می‌شود که این روش جنبه آزمایش داشته و بخش اندکی از هزینه‌ها صرف آن شده است).

۵-۳- برداشت های SP به نتیجه‌ ارزنده‌ای رسیده و نقشه حاصل از برداشت‌های SP نشان می‌دهد که جهت حرکت آب از پیرامون غار به سوی دهانه آن است و البته آب یک حرکت از جنوب به سوی شمال نیز دارد.

۵-۴- مهمترین نتایج از روش مقاومت ویژه الکتریکی بدست آمده است. نتایج حاصل از این روش در قالب شبه‌نیمرخ‌ها و نقشه‌ها در فصل سوم ارائه شده است.در این شبه‌نیمرخ‌ها و نقشه بی‌هنجاری‌های پرشماری ثبت شده که اکثر آنها پیوند در پیوند با حفره‌های کارستی هستند.

اسلاید ۷ :

۵-۵- تهیه شبه‌نیمرخ‌ها و نقشه‌های بی‌هنجاری‌های پسماند که پس از حذف اثر زمینه در ژرفاهای مختلف تهیه شده‌اند، توانسته است به حذف بی‌هنجاری‌های کاذب کمک چشم‌گیری نماید، ب گونه‌ای که بی‌هنجاری‌های آشکار شده در این نقشه‌ها و شبه‌نیمرخ‌ها به احتمال نزدیک به یقین در پیوند با حفره‌های کارستی هستند. افزون بر آن ابعاد این بی‌هنجاری‌ها به مراتب به ابعاد محدوده‌های کارستی شده،  نزدیک در است.

۵-۶- نقشه‌های بی‌هنجاری‌های پسماند هم ارتفاع، یکی از مهمترین کارهای انجام شده در این مطالعات است. شرح چگونگی تهیه آنها در فصل سوم آورده شده است. این نقشه‌ها برای ارتفاع‌های تقریبی L0 ، L10 ، L20 ، L30، L40 ، L-10 ، L-20 ، L-30 ، L-40 از سطح زمین در بالای دهانه غار یعنی تقریبا برای ارتفاع‌های ۱۸۵۰، ۱۸۶۰، ۱۸۷۰، ۱۸۸۰، ۱۸۹۰ و همچنین ارتفاع‌های ۱۸۴۰، ۱۸۳۰، ۱۸۲۰، ۱۸۱۰ متری تهیه شده‌اند.

این نقشه‌ها بی‌هنجاری‌ها (طیف رنگی قرمز) یا به عبارتی حفره‌های کارستی و چگونگی پیوند آن‌ها را در ترازهای ارتفاعی مختلف نشان می‌دهند و می‌توانند بهترین راهنما برای شناسایی محدوده‌های کارستی باشند.

اسلاید ۸ :

هدف مطالعات ژئوفیزیکی

 

شناسایی کاریزها و خاک های سست

 

در محل پایه‌‌های پل دور برگردان

 بزرگ راه آب‌شناسان