لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلئود فایل پاورپوینت مدل های اقتصادی تصمیم گیری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلئود فایل پاورپوینت مدل های اقتصادی تصمیم گیری قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

نقطۀ آغاز : انسان های مقتصد در جهانی اقتصادی

در گذشته ۳ دسته انسان به عنوان انسان های مقتصد-منطقی در یک جامعه شناخته می شدند:

  • تولیدکنندگان
  • مصرف کنندگان
  • و حکمفرمایانشان

اسلاید ۲ :

  • تعادل ، وضعیت ایده آل این جامعه به حساب می آمد و رقابت تنها راه رسیدن به آن بود.
  • سیستم تولید ، مصرف ، مبادله و حکومتشان به عنوان «دموکراسی لیبرال اقتصادی» شناخته میشود.
  • براساس نظریۀ میلتون فرید من ، هرکس در نقش خاص خود ، چه در تولید و چه در مصرف باید منطقی رفتار کند تا به بازارها در جهت رسیدن به تعادل کمک کند.

اسلاید ۳ :

مدل اقتصادی نئوکلاسیک شرکت و حسابداری مدیریت

مدل اقتصاد نئوکلاسیک شرکت ها ، مبنایی برای تکنیک های حسابداری مدیریت فراهم می کند که متشکل از موارد زیر است:

.۱حد اکثر سازی سود ، هدف اصلی موسسات می باشد.

.۲کارکرد درآمد

.۳کارکرد هزینه

.۴ابزار ریاضیِ تحلیلِ نهایی برای تعیین نقطۀ بهینه

.۵مجموعه ای از قوانین و طرح ها برای تعیین تعادل شرکت

اسلاید ۴ :

کارکرد سود: مفهوم اقتصادی و حسابداری سود

تمرکز اصلی مدل های تحلیلی تصمیم گیری در اقتصاد ، یافتن سطح تولیدی است که سود در آن حداکثر می شود.

در شکل ساده شده ، در وضعیت تک کالایی کارکرد سود به صورت زیر نوشته می شود:

                                                    در شرایطی که:     = سود

               = درآمد کل

     = هزینۀ کل

اسلاید ۵ :

بنابر نظریات اقتصادی ِ نئوکلاسیک ، منابع اقتصادی در ۴ نوع اصلی طبقه بندی می شوند که معمولاً به عنوان عوامل تولید شناخته می شوند:

.۱زمین

.۲نیروی کار

.۳سرمایه

.۴کارآفرینی

اسلاید ۶ :

  • بر اساس نظریه های اقتصاد نئوکلاسیک ، هزینه، ارزشِ بازارِ تمامیِ این منابع ، بعلاوۀ هزینۀ کارآفرینی که در تولید و خدمات صرف شده است، می باشد.
  • هر گونه مازادِ درآمد بر این هزینه ها ، سود اقتصادی نامیده می شود که تفاوت آشکاری با مفهوم حسابداریِ سود دارد. این تفاوت در مثال ۱-۶ نشان داده شده است

اسلاید ۷ :

مثال ۱-۶ : سود حسابداری در مقابل سود اقتصادی

آقای A یک کارآفرین است . اطلاعات زیر مربوط به  تولید کالایx  می باشد:

سرمایه گذاری = ۳۰۰۰۰پوند

وام با نرخ بهرۀ سالانه ۱۰% = ۲۰۰۰۰ پوند

نتایج حاصل از عملیات سال گذشته:

درآمد فروش = ۱۲۰۰۰۰ پوند

دستمزد ها و حقوق سالانه = ۲۶۰۰۰ پوند

مواد خام و دیگر محصولات = ۳۶۰۰۰پوند

دیگر هزینه ها (معاف از بهره) = ۱۸۰۰۰پوند

 

 

اسلاید ۸ :

او ارزیابی کرده است که اگر به جای سرمایه گذاری فعلی ، در بهترین جایگزین ممکن ، سرمایه گذاری می کرد ، سالانه ۸% از پول او بازمی گشت. بعلاوه بر این باورست که می توانست از شغل سابقش، ۱۸۰۰۰ پوند دستمزد سالانه کسب کند.

اسلاید ۹ :

  • یک حسابدار ، سود آقای A را باید به صورت زیر محاسبه می کند:

       £      £

فروش   ۱۲۰۰۰۰         

کسر می گردد :

            مواد خام و دیگر ملزومات        ۳۶۰۰۰

            دستمزد و حقوق سالانه  ۲۶۰۰۰

             بهره بانکی  ۲۰۰۰

             جمع هزینه ها  (۸۲۰۰۰)

  سود حسابداری     ۳۸۰۰۰  

اسلاید ۱۰ :

  • یک اقتصاددان ، سود آقای A را باید به صورت زیر محاسبه کند:

 

                £          £

فروش                             ۱۲۰۰۰۰

کسر میگردد:

   هزینه های صریح (هزینه های حسابداری):

                    دستمزد و حقوق سالانه                        ۲۶۰۰۰

               دیگر صورتحسابها      ۱۸۰۰۰

                    بهرۀ بانکی                            ۲۰۰۰

           ۸۲۰۰۰

    هزینه های ضمنی(به معنای سودی که

    کارآفرین می توانست به عنوان حقوق سالانه از

     شغل سابقی که رها کرده ، بدست آورد)         ۱۸۰۰۰ 

     درآمد ممکن حاصل بهترین گزینۀ جایگزین سرمایه گذاری     ۲۴۰۰۰

جمع هزینۀ اقتصادی (هزینه های صریح + هزینه های ضمنی)   (۱۰۲۴۰۰)

  سود اقتصادی         ۱۷۶۰۰