چکیده

از آنجا که تمام عملکردهای سازمان از جمله عملکرد مالی هر سازمانی تحت تاثیر عملکرد استعدادهای(مدیریت منابع انسانی) آن سازمان است امروزه دیگر منابع انسانی در سازمان ها نه تنها هزینه نیست بلکه در ترازنامه سازمان هزینه های در راستای منابع انسانی جز دارایی سازمان محسوب می شود . هدف این نوشتار بررسی اهمیت منابع انسانی در ورزش فوتبال و همچنین چگونگی تدوین حسابداری منابع انسانی در باشگاهای فوتبال به عنوان یکی از سازمان هایی که بزرگترین و مهمترین سرمایه آن نیروی انسانی اوست، می باشد.در این نوشتار از روش تحقیق کتابخانه وآن هم به صورت بررسی کتب ومقالات داخل و خارج استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مخارج در راستای منابع انسانی(بازیکن، سرمربی،کادر فنی) در باشگاههای فوتبال بسته به ارزش اقتصادی، شهرت و سرقفلی که این نیروی انسانی برای سازمان بدست می آورد ، می تواند هزینه و یا سرمایه برای سازمان ایجاد کند.و همچنین چگونگی ثبت مالی آن به عنوان هزینه و یا دارایی بستگی به همین آورده (پول ، شهرت ، ارزش سهام)، نیروی انسانی دارد.

واژه های کلیدی:حسابداری،سرمایه انسانی،گزارش های مالی،باشگاه فوتبال،ارزش اقتصادی

مقدمه

فلمهولتز(( Flamholtz می گوید حجم زیادی از تفکرات ما درباره مدیریت نیروی کار بر پایه این مفهوم است که که منایع انسانی بخشی از منابع سازمان است.همه ما می دانیم که افراد برای برای واحد های تجاری، دانشگاه ها،بیمارستان ها و شاید همه سازمان ها ارزشمند هستنددر ضمن ارزش منابع انسانی از توانایی آنها در ارائه خدماتی که ارزش اقتصادی دارند ناشی می شود،در نتیجه ارزش منابع انسانی با توجه به شیوه مدیریت آنها می تواند افزایش یافته،کاهش یابد یا حفظ شود.بنابراین واضح است که منابع انسانی گران بدست آمده و توسعه پیدا می کند و سرمایه گذاری قابل توجهی لازم است تا یک سازمان انسانی اثربخش ایجاد کرد.با وجود اینکه اهمیت اقتصادی منابع انسانی به خوبی شناخته شده است،سازمان های اندکی منابع انسانی خود را حسابداری می کنند.سیستم های سنتی حسابداری با مخارج انجام شده برای سرمایه گذاری در منابع انسانی به حساب هزینه منظور می شوند ودر صورت سود و زیان می آیند.بولن((Bullen اشاره می کند که در سال های اخیر استاندارد های گزارشگری مالی در آمریکا که به عنوان اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری (GAAP)شناخته شده اند،به سوی بکارگیری روش های اندازه گیری پیچیده تر در مقایسه با حسابداری سنتی تاریخی سوق پیدا کرده اند،که یکی از مصادیق آن حسابداری منابع انسانی است.حسابداری منابع انسانی در حقیقت حسابداری برای مدیران و کارکنان شرکت به عنوان سرمایه انسانی است که منافع آتی فراهم می کند.درحسابداری منابع انسانی مخارج سرمایه گذاری در منابع انسانی به عنوان دارایی گزارش می شوند.

در سال های اخیر سازمان ها بیشتر متکی به منابع انسانی شده اند،بنابراین حسابداری سرمایه انسانی اهمیت زیادی پیدا کرده است.این امر چه برای سازمان های تولیدی و چه خدماتی مصداق دارد.

چارچوب نظری تحقیق

حسابداری منابع انسانی چیست؟

کمیته انجمن حسابداری آمریکا در مورد حسابداری منابع انسانی در سال ۱۹۷۳،حسابداری منابع انسانی را این گونه تعریف می کند”فرایند شناسایی و اندازه گیری داده درباره منابع انسانی و مرتبط ساختن این اطلاعات با بخش های مربوط”.بنابراین حسابداری منابع انسانی تنها شامل اندازه گیری تمام بها و سرمایه گذاری های مربوط به استخدام،جایگزینی،آموزش و توسعه کارکنان نیست، بلکه شامل تعیین ارزش اقتصادی افراد نیز می شود. فلمهولتز نیز معنای مشابهی در مورد حسابداری منابع انسانی ارائه کرده ، او آن را این گونه تعریف می کند”اندازه گیری و گزارشگری بها و ارزش افراد در منابع سازمانی است”بنابراین حسابداری منابع انسانی می تواند به عنوان فرایند شناسایی،ثبت و اندازه گیری منابع انسانی و اطلاعات مالی مربوط به منابع انسانی باشد.

با وجود اینکه منابع انسانی یکی از منابع با ارزش سازمان است اما هیچ قانونی برای گزارشگری آن در گزارش های سالانه وجود ندارد.اما گاهی اوقات ارزش منابع انسانی سازمان می تواند از دارایی های مشهود آن تجاوز کند، این در حالی است که سیستم های سنتی حسابداری فرصت اندکی برای گزارشگری و شناسایی منابع انسانی فراهم می کندبه طور مثال چندین سال پیش زمانی که بیل گیتس

اعلام کرد که از شرکت مایکروسافت بازنشست شده است قیمت سهام شرکت به میزان زیادی افت کرد.اما حسابداری سنتی اشاره ای به اثر آن بر وضعیت مالی شرکت نکرد در حالی واقعیت چیز دیگری است.

شروع حسابداری منابع انسانی و مروری بر ادبیات آن

یکی از اولین تحقیقات در مورد حسابداری منابع انسانی توسط موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه میشیگان انجام شد و نتایج آن مقاله ای بود که اندازه گیری منابع انسانی را نشان می داد.در همین مقاله بود که برای نخستین بار اصطلاح حسابداری منابع انسانی استفاده شد.فلمهولتزو همکاران((۱۹۶۸ مقاله دیگری در مورد تاثیر حسابداری منابع انسانی بر روی مدیریت منتشر کردند.رساله دکتری فلمهولتز ،یک تحقیق اکتشافی در زمینه حسابداری منابع انسانی بود که یک نظریه در مورد ارزش افراد برای سازمانها و چگونگی اندازه گیری آن ارائه کرد.برامت و همکاران((۱۹۶۹ بر روی حسابداری منابع انسانی به عنوان ابزاری برای افزایش اثربخشی مدیران در تحصیل،توسعه،تخصیص،نگهداری و بکارگیری منابع انسانی تمرکز کردند.

لیو و اسچوارتز سرمایه انسانی را به عنوان منبع در آمدی است که یک نیروی انسانی در بر دارد،تعریف کرده اند.سرمایه انسانی شرکت جمع سرمایه انسانی کارکنان آن است. تعدادزیادی از حسابداران آگاهی دارند که سرمیه انسانی بخشی از سرمایه شرکت است.فلمهولتز و بولن((۲۰۰۳ اشاره می کنند که”هیچ شکی نیست که منابع انسانی در حقیقت منابع اقتصادی اند و شکلی از سرمایه می باشند”.در حالی که ممکن است این اعتقاد که منابع انسانی بخشی از سرمایه شرکت است را پذیرفته باشند اما تعداد کمی از آنها می پذیرند که این موضوع باید در گزارش های مالی درج شود و چه بسا تعداد کمتری از آنها در مورد چگونگی انجام آن توافق نظر دارند. علیرغم وجود روش هایی برای اندازه گیری منابع انسانی بهتر است که بگوییم پذیرش و بکارگیری آن در عمل محدود است.

حسابداری منابع انسانی و استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی

در سال های اخیر در ایالات متحده GAAP به سمت بکارگیری روش های اندازه گیری پیچیده تر در گزارشگری مالی در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی حرکت کرده است وتمرکز آنها بر ارزش زمانی پول و محاسبات ارزش فعلی است.دارایی های جاری به ارزش منصفانه بازار و اقلام غیر جاری به ارزش فعلی جریانات نقدی آتی مربوط گزارش می شوند.متعاقب آن روش های مشابهی نیز برای حسابداری منابع انسانی بکار گرفته شد،عاقلانه به نظر می رسد که معیار های غیر سنتی حسابداری منابع انسانی در گزارش های مالی آتی بیشتر قابل قبول است.علاوه بر آن تمایل قابل ملاحظه ای به حسابداری دارایی نا مشهود در گزارشگری به وسیله هیئت استاندارد های حسابداری مالی و SEC وجود دارد.به عنوان مثال استاندارد بین المللی حسابداری IAS شماره ۳۸ در مورد دارایی های نامشهود و IFRS شماره ۳ در مورد ترکیب های تجاری اجازه شناخت دارایی های نا مشهود مانند سرقفلی را می دهد،که یک تمایل برای ارزشیابی دارایی هایی که دارایی مشهود سنتی نیستند مانند منابع انسانی فراهم می کند.

چرا حسابداری منابع انسانی؟

آسف احمد می گوید که در دهه های اخیر تمرکز از سازمان های تولیدی به سازمان های ارائه دهنده خدمات که در آنها انسان منبع اصلی است.اما نه تنها برای سازمان های خدماتی بلکه برای سازمان های تولیدی حسابداری منابع انسانی ضروری است تا بتوانند مهارت کارکنان خود را اندازه بگیرند.الزام برای حسابداری منابع انسانی در موارد زیر اشاره شده است:

(۱اندازه گیری مهارت کارکنان ومدیران سازمان.

(۲اندازه گیری درست ارزش دارایی ها و بدهی های نگهداری شده بوسیله سازمان به گونه ای که مهارت کارکنان به عنوان دارایی و ارزشی که باید به کارکنان داده شود به عنوان بدهی در نظر گرفته می شود.

(۳بکارگیری یک فراین نظارتی قوی بر روی منابع انسانی سازمان.

(۴حسابداری منابع انسانی یک مبنای کنترلی بر روی منابع انسانی برای سازمان فراهم می کند.

(۵ارائه مبنای بهتری برای تعریف اهداف سازمان و راه های رسیدن به آنها.

(۶برای سرمایه گذاران در سازمان،سهامداران و اعتبار دهندگان اطلاعات بهتری برای تصمیم گیری فراهم می کند.

از موارد اشاره شده در بالا کاملا واضح است که الزام حسابداری منابع انسانی برای سازمان بسیار مهم است.

تقسم بندی حسابداری مدیریت منابع انسانی:

قلی پور به نقل از نوی وهمکاران وهمچنین ایوانسویچ حسابداری منابع انسانی را به دو دسته تقسیم می کند:

حسابداری درونی منابع انسانی:

این نوع از حسابداری منابع انسانی به بررسی و ارزیابی سیستم های منابع انسانی همچون کارمند یابی،انتخاب،برنامه ریزی،جبران خدمات،پاداش،مدیریت عملکردو جانشین پروری اشاره دارد.